dimecres, 9 de desembre del 2015

Les accions educatives de la DG d'Afers Religiosos es quadrupliquen en els darrers dos anys

Des de setembre del 2013 a aquest mes de desembre la Generalitat de Catalunya, a través d ela seva Direcció General d'Afers Religiosos, ha programat 72 activitats formatives amb l'assistència total de 2.529 persones, i s'han organitzat 12 visites a centres de culte: tot plegat significa que l'activitat educativa d'aquest organisme s'ha quadruplicat en aquest període. La DG d'Afers Religiosos, amb la finalitat de dotar d'eines per tal de garantir la gestió pública de la diversitat religiosa amb criteris de qualitat i l'exercici de la llibertat religiosa, té dissenyat un pla de formació en matèria de diversitat religiosa, amb el qual preveu quatre línies d'actuació: formació bàsica adreçada al personal al servei de les administracions públiques catalanes; formació a mida en matèries específiques sobre gestió de la diversitat religiosa adreçada a administracions i col·lectius professionals; sessions de divulgació i bones pràctiques; i formació per a entitats religioses.

Aquest pla que es porta a terme precisament des del setembre de l'any 2013, recupera les actuacions de formació realitzades amb anterioritat però incorpora elements que permeten donar major assistència a les demandes del territori i de les diferents institucions. Així doncs, s'han ampliat els col·lectius als quals s'adreça l'esmentat pla (per exemple professionals de relacions laborals, joventut, educació en el lleure, etc.) i s'han ofert activitats complementàries, com ara les visites a centres de culte, la qual cosa acosta l'alumnat a la realitat de les entitats i confessions religioses presents a Catalunya.

Una jornada organitzada per la DG d'Afers Religiosos el novembre de l'any passat i que va tenir lloc a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya / GENCAT; YOUTUBE

+info: http://www.gencat.cat/governacio/afersreligiosos

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada