dijous, 31 de març del 2022

El Govern català ha aprovat la reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda

Imatge facilitada a la nota
informativa / GENCAT.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat abans-d'ahir la reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir mateix. Amb aquesta reestructuració, es creen quatre àrees.

D'altra banda, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, quatre més canvien de nom. Així mateix, s'actualitzen les funcions d'algunes unitats.

+info: https://govern.cat

dimecres, 30 de març del 2022

S'està estudiant el potencial vitícola i enològic de varietats minoritàries catalanes de vinya

Imatge facilitada a la nota
informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya estudia el potencial vitícola i enològic de varietats minoritàries de vinya per a la seva valorització: ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La biodiversitat i la riquesa existent en varietats minoritàries a Catalunya són valors que es consideren estratègics.

Així es pot fer front, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, als reptes del canvi climàtic. També es poden singularitzar més els vins de qualitat.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dimarts, 29 de març del 2022

Catalunya va destinar 2.437 milions d'euros per a serveis socials el 2020

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya va destinar 2.437 milions d'euros al finançament dels serveis socials el 2020: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. Aquesta xifra representa un 15,89% més que el pressupost de l'any anterior.

Pel que fa al total de persones ateses pels serveis socials bàsics, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, el 2019 en van ser 815.700 i el 2020 es va incrementar fins a les 887.500. Les transferències socials redueixen en més de 20 punts la taxa de risc de pobresa, que el 2020 es va situar en 20,7.

+info: https://govern.cat

dilluns, 28 de març del 2022

Nova categoria d'etiquetatge ecològic com a centres d'activitats marítimes

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha provat la nova categoria per a centres d'activitats marítimes: ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. La categoria s'inclou així dins del sistema d'etiquetatge ecològic català.

A partir d'ara, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, les acadèmies nàutiques, els centres d'immersió i els centres nàutics de Catalunya podran sol·licitar el distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de centres d'activitats marítimes. El distintiu busca minimitzar l'impacte de les activitats marítimes d'esbarjo sobre els ecosistemes naturals i el foment del respecte i la sensibilitat ecològica de les persones en les seves relacions amb els ecosistemes marins.

+info: http://agricultura.gencat.cat

diumenge, 27 de març del 2022

El Parc Natural dels Ports celebra la Jornada de Boscos i Salut

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Aquests 26 i 27 de març se celebra la Jornada de Boscos i Salut al Parc Natural dels Ports. Segons el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural detalla en una nota informativa que ha emès dilluns, es pretén donar a conèixer la relació entre boscos i salut a través de les línies de treball de diferents institucions i empreses.

La Jornada de Boscos i Salut busca esdevenir un espai de trobada per a les persones interessades en el vincle entre natura i salut. Aquesta iniciativa al Parc Natural dels Ports va dirigida a professionals que treballen en l'àmbit de la salut, la conservació de la natura i l'educació, però és oberta a qualsevol persona disposada a conèixer el valor que tenen com a generadors de salut els espais naturals, i en concret els boscos.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dissabte, 26 de març del 2022

El Govern català dóna suport a la candidatura de Barcelona com a seu de la Copa Amèrica

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat dimarts passat donar suport a la candidatura de Barcelona com a seu de la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat mateix. L'esdeveniment tindrà lloc l'any 2024.

El Govern català recalca que la Copa Amèrica és una competició esportiva internacional de projecció mundial. D'aquesta manera, la celebració de l'esdeveniment a Catalunya comportaria importants beneficis d'imatge i de posicionament a escala internacional i pot resultar un revulsiu determinant per revifar sectors com, en particular, el turístic.

+info: https://govern.cat

divendres, 25 de març del 2022

S'impulsarà la tecnologia quàntica a Catalunya

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat impulsar una iniciativa per a la consolidació d'un ecosistema de recerca, desenvolupament i innovació en tecnologies quàntiques: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts. Es vol, així, que Catalunya es posicioni com un pol tecnològic en aquest àmbit.

Aquest projecte, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, contribuirà a l'esforç científic europeu en l'àmbit quàntic i afavorirà la creació d'empreses de base tecnològica. El progrés de les tecnologies quàntiques té un ampli impacte en àmbits com ara la ciberseguretat, les telecomunicacions, la computació, els dispositius sensors de mesura ultraprecisa o el desenvolupament de nous materials.

+info: https://govern.cat

dijous, 24 de març del 2022

Jordi Mas, nomenat director general de l'FCRI

Jordi Mas / GENCAT.CAT
El microbiòleg Jordi Mas i Castellà ha estat nomenat director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) pel patronat de l'entitat: ho ha donat a conèixer el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Doctor en biologia, Mas té una àmplia experiència en funcions de gestió de l'àmbit de la recerca, així com de direcció de rellevants institucions de l'ecosistema català de coneixement.

Mas va iniciar la seva carrera professional com a investigador científic en els camps de l'ecologia microbiana i la biotecnologia i ha estat docent a diverses universitats, a nivell nacional i internacional. El nou director general de l'FCRI ha estat també regidor de l'Ajuntament de Sitges entre el 2007 i el 2019.

+info: https://universitatsirecerca.gencat.cat

dimecres, 23 de març del 2022

Es renova la Llibreria en línia de la Generalitat de Catalunya adaptant-se als mòbils

Quan falta un mes per Sant Jordi, la Llibreria en línia de la Generalitat de Catalunya s'ha renovat amb un disseny nou: ho ha donat a conèixer el Govern català mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquesta nova llibreria virtual s'adapta, així, als dispositius mòbils i simplifica diverses funcionalitats.

El catàleg de la Llibreria compta amb més de 6.000 títols. Entre aquests hi ha des de publicacions de divulgació a publicacions tècniques o acadèmiques, amb un ventall temàtic que abraça tots els àmbits d'actuació del Govern.

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT

+info: https://llibreria.gencat.cat

dimarts, 22 de març del 2022

El Govern català ha aprovat la reestructuració del Departament de Justícia

El Govern de Catalunya ha aprovat dimarts passat la reestructuració del Departament de Justícia: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat mateix. El principal canvi afecta la justícia juvenil, que reforça el seu àmbit de competència amb una subdirecció pròpia.

El text, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, també inclou altres modificacions organitzatives per millorar el suport al servei públic de justícia. Altres modificacions previstes són els canvis d'adscripció.

Punts clau / GOVERN.CAT

+info: https://govern.cat

dilluns, 21 de març del 2022

El Govern català aprova una memòria preliminar quant a regulació del comerç electrònic

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat dimarts passat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei per a regular l'últim tram d'entrega del comerç electrònic: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat mateix. Es tracta de la mesura legislativa clau d'aquesta legislatura en l'àmbit del comerç.

Aquest és el tràmit inicial per a l'elaboració de la futura normativa que vol incidir en l'impacte mediambiental que genera el comerç en línia i alhora donar seguretat jurídica al sector. La futura normativa permetrà al Govern català dotar-se d'una eina jurídica eficaç per regular el desenvolupament sostenible de l'activitat comercial i la prestació de serveis en l'entorn digital.

+info: https://govern.cat

diumenge, 20 de març del 2022

S'ha modificat el planejament de Santa Pau per a revitalitzar el casc antic

Conjunt de Sant Roc-Can Torra / GENCAT.CAT
Llum verda definitiva a una modificació del planejament de Santa Pau que permetrà impulsar diverses iniciatives amb l'objectiu de revitalitzar el casc antic del municipi: ho ha donat a conèixer el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 9. Es vol afavorir l'aprofitament dels edificis existents ampliant-ne els usos permesos i incentivar la rehabilitació dels edificis antics.

Per una banda, sempre segons la referida nota informativa de Vicepresidència, s'ampliaran els usos admesos a l'edifici de l'antic Hospital de Sant Roc i a la finca de Can Torra, que hi està adossada. Per altra banda, es permetrà l'ús d'habitatge a les plantes baixes del casc antic per afavorir-ne l'ocupació i el manteniment, sempre que les característiques de les edificacions existents ho permetin.

+info: https://territori.gencat.cat

dissabte, 19 de març del 2022

Catalunya ha tingut un hivern 2021-22 molt sec

L'hivern 2021-2022 ha estat el més sec de les darreres dècades a punts de la meitat est del territori i dels més secs a la resta, excepte al Pirineu: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 3. El dèficit pluviomètric s'ha perllongat durant els tres mesos de l'hivern climàtic.

Ha resultat, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, un hivern càlid a la major part de Catalunya. Especialment ha estat així a parts elevades del territori, mentre que es pot qualificar de normal a punts de Ponent i de la Costa Brava.

Temperatura mitjana a Catalunya,
en °C: hivern 2021-22 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: hivern 2021-22 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

divendres, 18 de març del 2022

El passat gener ha mostrat a preus corrents un augment interanual del 29,8% a l'IVGS català

L'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha augmentat a preus corrents un 29,8% al gener respecte al mateix mes de l'any anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Per grups de productes, les vendes dels no alimentaris mostren un augment del 60,6%, mentre que han crescut en un 5% les d'alimentació.

A preus constants, per tant eliminant l'efecte dels preus, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'IVGS català mostra un augment interanual del 20,7% al gener del 2022. Per grups de productes, les vendes dels no alimentaris han augmentat un 44,5%; les d'alimentació, un 0,8%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: gener 2020 a gener 2022. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 17 de març del 2022

Catalunya destina prop de 22 milions d'euros a descarbonitzar flotes de transport

Imatge facilitada a la nota
informativa / GENCAT.CAT
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya destina 21.744.599 milions d'euros a ajuts per a la descarbonització de flotes de transport de viatgers i mercaderies per carretera: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns passat. S'impulsarà la tecnologia elèctrica o d'hidrogen.

Els ajuts, sempre segons la referida nota informativa de Vicepresidència, van destinats a l'adquisició de nous vehicles de gas, híbrids elèctrics, elèctrics purs o d'hidrogen, a més del desballestament de vehicles antics. La convocatòria també preveu partides per al 'retrofit', és a dir, per a la transformació de motors dièsel o benzina en motors d'electricitat, hidrogen o gas.

+info: https://territori.gencat.cat

dimecres, 16 de març del 2022

S'aprova una nova normativa per a la composició del Consell d'Educació de Catalunya

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat ahir l'avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès ahir mateix. És el que fins ara s'anomenava Consell Escolar de Catalunya.

L'ens ampliarà la seva composició amb membres que formen part d'àmbits com el lleure o nous col·lectius professionals. Així, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, estarà representat per tres sectors: el de l'Administració, el de la comunicat educativa de centre i el de la comunitat educativa en sentit més ampli.

+info: https://govern.cat

dimarts, 15 de març del 2022

Ja ha començat la prohibició de fer foc al bosc

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha informat ahir mitjançant una nota informativa que, a partir d'aquest 15 de març i fins al 15 d'octubre, ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Amb el que portem d'any ja s'han produït 150 incendis als boscos.

Tot i les pluges caigudes aquests últims dies, els índexs de sequera continuen molt alts per aquesta època i pràcticament arreu són molt superiors als de fa un any. Aquest factor, sempre segons la referida nota informativa d'Acció Climàtica, agreuja l'estat de la vegetació; i que els valors de sequera siguin elevats quasi arreu significa que àmplies àrees arbrades de la meitat nord de Catalunya, tradicionalment fora del radar dels incendis en aquesta època, també podran patir dies d'elevat perill d'incendi.

Incendi a Roses, aquest mes de febrer / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

dilluns, 14 de març del 2022

La sequera ha tornat amb força al territori català

Després d'un dels triennis més humits de les darreres dècades, la sequera ha tornat a fer acte de presència amb força a Catalunya: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 2. L'actual episodi de sequera es va iniciar la primavera del 2021.

L'any 2022, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, s'ha estrenat amb precipitació molt per sota de la mitjana climàtica a gairebé tot el territori. Només la cara nord del Pirineu i zones d'influència han registrat quantitats al voltant de la mitjana climàtica o superiors.

Evolució de l'IPE12 a Catalunya, 1971-2022 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

diumenge, 13 de març del 2022

Febrer ha sigut molt sec a gran part de Catalunya

El mes anterior s'ha de qualificar de molt sec a gran part del territori català: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 1. Ha estat un mes generalment càlid.

L'estabilitat atmosfèrica, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, ha estat el tret principal de la meteorologia durant el febrer. En conseqüència, el mes s'ha caracteritzat per poca precipitació i una marcada inversió tèrmica.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: febrer 2022 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: febrer 2022 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dissabte, 12 de març del 2022

Mònica Bosch serà la coordinadora del projecte olímpic Pirineus-Barcelona 2030

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
Mònica Bosch Forrellad serà la nova coordinadora del projecte de candidatura olímpica Pirineus-Barcelona 2030: ho ha donat a conèixer el Govern català mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Serà l'encarregada de liderar l'equip tècnic que està preparant el projecte.

Bosch va néixer l'any 1972 a Sabadell. Des del 2016 està al capdavant de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, primer com a directora general i des del 2020 com a presidenta.

+info: https://govern.cat

divendres, 11 de març del 2022

FGC farà l'ampliació de la Línia Llobregat-Anoia

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, farà l'ampliació i integració urbana de la Línia Llobregat-Anoia a Manresa: ho ha donat a conèixer FGC mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Així, la línia actual s'allargarà 262 m.

Es farà, sempre segons la referida nota informativa d'FGC, una nova estació que estarà ubicada sota el Passeig Pere III i la Plaça Espanya. Ferrocarrils també estudiarà el perllongament de la línia cap al Parc de l'Agulla.

Plànol de les obres / FGC

+info: https://www.fgc.cat

dijous, 10 de març del 2022

El Govern català ha aprovat crear la Comissió ADR

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat abans-d'ahir la creació de la denominada Comissió Interdepartamental de Mediació i Resolució de Conflictes o Comissió ADR. Segons el propi Govern recalca en una nota informativa d'abans-d'ahir mateix, servirà per a unificar criteris i formes de treballar a l'hora d'aplicar la resolució alternativa de conflictes per part de l'Administració.

Es tracta, en definitiva, de promoure i intercanviar bones pràctiques entre els diferents departaments i unitats de l'Administració que fan servir la mediació a l'hora de dirimir conflictes amb o entre els ciutadans. El nou ens elaborarà un mapa dels diferents serveis que es presten per part dels diferents departaments de la Generalitat que ofereixen la mediació com a eina per resoldre els conflictes.

+info: https://govern.cat

dimecres, 9 de març del 2022

Un òrgan de governança per a internacionalitzar l'economia catalana

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat ahir l'òrgan de governança de la denominada 'Estratègia logística per a la internacionalització de l'economia catalana'. Segons el propi Govern recalca en una nota informativa d'ahir mateix, aquest òrgan tindrà la forma d'una comissió interdepartamental.

La governança d'aquesta estratègia, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, ha de tenir tres pilars d'actuació principals. Aquests són: en primer lloc, el suport dels principals agents del sector del transport i la logística, tant públics com privats; seguidament, la concreció d'un full de ruta de les accions que s'emprendran, amb objectius i calendari detallats; i finalment, la creació d'un òrgan d'impuls i seguiment.

+info: https://govern.cat

dimarts, 8 de març del 2022

El Govern de Catalunya aprova la seva declaració institucional del 8M

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat la seva declaració institucional del 8M: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. Aquesta declaració es fonamenta en el clam 'La transformació feminista la volem ara'.

Així, la declaració institucional del 8M reivindica, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, que la transformació feminista ha de fer-se realitat avui, no pot esperar més. En aquest sentit, la resposta institucional que impulsi polítiques públiques feministes transversals, interseccionals i globals i el paper actiu dels homes en el feminisme representen dos canvis imprescindibles i inajornables.

+info: https://govern.cat

dilluns, 7 de març del 2022

Conveni entre l'ACA i el Consorci Besòs Tordera

Depuradora de Caldes de Montbui / ACA
L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha aprovat un conveni amb el Consorci Besòs Tordera: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Aquest conveni fixa les dotacions pressupostàries per garantir l'adequat sanejament de les aigües residuals.

L'acord, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, preveu una inversió superior als 100 milions d'euros. El període de validesa del conveni són els propers quatre anys.

+info: https://aca.gencat.cat

diumenge, 6 de març del 2022

El Govern català aprova la seva sol·licitud per a adherir-se al Fons de Liquiditat Autonòmic

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat dimarts de la setmana passada la sol·licitud d'adhesió de la Generalitat al denominat Fons de Liquiditat Autonòmic. Es tracta d'un fons per a les comunitats autònomes.

Aquest instrument de finançament és per al 2022. L'adopció d'aquest acord per part del Govern català és un tràmit necessari per a la formalització de l'adhesió al fons.

+info: https://govern.cat

dissabte, 5 de març del 2022

Primera trobada del Consell Lingüístic Assessor

Ahir a la tarda, el denominat Consell Lingüístic Assessor ha celebrat la primera trobada des de la seva creació el passat dimarts. Segons recalca el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en una nota informativa que al respecte ha emès ahir mateix, aquest òrgan consultiu treballarà per definir les estratègies pedagògiques i lingüístiques per tal d'impulsar l'ús del català als centres educatius.

Els membres del Consell, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Educació, aportaran els seus coneixements en els diferents àmbits i que d'una o altra forma incideixen també en l'ús de la llengua. A partir d'aquí, proposaran les estratègies pedagògiques més adequades per actualitzar i refermar el model d'escola catalana a la realitat de les aules.

Un instant de la reunió / GENCAT.CAT

+info: https://educacio.gencat.cat

divendres, 4 de març del 2022

L'ACA valida els instruments per a la gestió de risc d'inundacions en els propers sis anys

L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha validat ahir la proposta de Pla de Gestió del Risc d'Inundació: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès avui. També ha validat el seu corresponent programa de mesures.

L'aprovació d'aquests instruments, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, és per als propers sis anys. Aquesta planificació defineix les accions i mesures per a gestionar i reduir el risc d'inundacions a les conques internes.

Mapa de Perillositat i Risc d'Inundacions (MAPRI) de les conques internes de Catalunya / ACA

+info: https://aca.gencat.cat

dijous, 3 de març del 2022

L'ARC aprova 7,5 milions d'euros per a diverses convocatòries d'ajuts

Imatge facilitada a la nota
informativa / GENCAT.CAT
L'Agència de Residus de Catalunya, l'ARC, ha aprovat ahir destinar 7,5 milions d'euros a diverses convocatòries d'ajuts econòmics per a fomentar millores de la gestió dels residus: ho ha donat a conèixer el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès ahir mateix. La totalitat d'aquests fons provenen dels cànons de residus.

Els cànons de residus municipals, industrials i de la construcció, segons recalca el Departament d'Acció Climàtica a la referida nota informativa, són impostos ecològics que incentiven un comportament més respectuós amb el medi ambient. A més, impulsen mesures de minimització i valorització material dels residus.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dimecres, 2 de març del 2022

Les importacions catalanes d'alta tecnologia han crescut un 16,6% interanual el 2021

A Catalunya s'han importat productes industrials d'alta tecnologia per valor de 12.802,1 milions d'euros l'any passat, valor que supera el més alt registrat fins ara: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres passat. Els productes d'alta tecnologia han augmentat un 16,6% interanual; els de nivell mitjà alt, un 14,7%; els de mitjà baix, un 34%; i els de nivell baix, un 12,7%.

Quant a les exportacions, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, tots els nivells tecnològics han augmentat les operacions a l'estranger al quart trimestre. L'alta tecnologia les incrementa un 16,3%; els productes de nivell tecnològic mitjà alt, un 6,1%; els de nivell mitjà baix incrementen, un 23%; i els de baix contingut tecnològic, un 13,7%.

Importacions industrials catalanes per contingut tecnològic: variació interanual per anys / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimarts, 1 de març del 2022

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia han crescut un 8,3% interanual el 2021

A Catalunya s'han exportat productes industrials d'alta tecnologia per valor de 9.789,5 milions d'euros l'any passat, valor que mai abans havien assolit: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres. Els productes d'alta tecnologia han augmentat un 8,3% interanual; els de nivell mitjà alt, un 24,7%; els de mitjà baix, un 31,7%; i els de nivell baix, un 17,4%.

Quant a les importacions, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l'estranger al quart trimestre. L'alta tecnologia incrementa les compres un 21,7%; els productes de nivell tecnològic mitjà alt, un 7,5%; els de nivell mitjà baix incrementen, un 44,8%; i els de baix contingut tecnològic, un 21,8%.

Exportacions industrials catalanes per contingut tecnològic: variació interanual per anys / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat