dissabte, 31 de març del 2018

Caldes d'Estrac ja disposa del seu DUPROCIM

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM): ho ha comunicat la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres passat. "A més dels riscos bàsics, aquest document inclou, els riscos territorials, risc per nevades, risc per inundacions, risc sísmic, risc per ventades i risc per contaminació d'aigües marines", remarquen fonts de la Diputació a la referida nota informativa.

El DUPROCIM estableix el marc orgànic i funcional previst per un municipi amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi així com garantir la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de Protecció Civil. El document aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d'emergència.

Vista general de Caldes d'Estrac / AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC

+info: https://www.diba.cat

divendres, 30 de març del 2018

Les biblioteques de Catalunya reben cada vegada menys visites presencials i més per Internet

A Catalunya l'any 2016 s'han censat 847 biblioteques, 8 més que l'any 2014, ha comunicat l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Les dades mostren que l'activitat del sistema bibliotecari de Catalunya segueix la tendència iniciada els darrers anys de disminuir-se el nombre de visitants a les sales i d'incrementar-se el nombre de visites per Internet. Concretament, l'any 2016 respecte del 2014, el nombre d'usuaris d'Internet augmenta un 14,8% i assoleix la xifra de 4,7 milions de persones, mentre que els 39,7 milions de visitants presencials impliquen un descens de 3,7%.

Es manté estable la proporció de biblioteques per habitant en l'1,1 per cada 10.000 habitants; les mitjanes més altes, sempre segons les dades de l'Idescat quant al 2016, es localitzen a les comarques de muntanya i de l'interior: el Pallars Sobirà, amb un 5,8 de mitjana; l'Alta Ribagorça, amb un 5,2; i les Garrigues, amb un 4,7. A l'altre extrem, la densitat més baixa de biblioteques, però amb una dimensió més gran, es localitza al Baix Llobregat amb 0,7 per cada 10.000 habitants. El 2016 respecte del 2014 la tendència d'augmentar la dimensió de les biblioteques es consolida: les que tenen una superfície útil igual o superior als 500 metres quadrats són un total de 331, mentre que l'any 2014 n'eren 12 menys. L'any 2016, el percentatge més elevat de biblioteques de més de 500 metres quadrats es localitza a l'àmbit metropolità, amb un 47,4%; seguit de les comarques centrals i del Penedès, amb un 40,9% i un 39,1%, respectivament. També han augmentat en nombre les que tenen entre 250 i 499 així com les que tenen entre 100 i 249 metres quadrats: respectivament han passat de 114 a 119, i de 192 a 193. En canvi, les biblioteques de menys de 100 metres quadrats han disminuït de 214 a 204.

Usuaris d'Internet i visitants presencials de les biblioteques catalanes / IDESCAT

Biblioteques catalanes per tipus / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 29 de març del 2018

La CAL farà dos actes simultanis amb motiu del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo

El dia 10 del mes que ve la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL) iniciarà al mateix temps dues activitats per tal de commemorar que l'1 d'abril de fa cent anys va néixer l'escriptor Manuel de Pedrolo: ho ha comunicat la pròpia CAL mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Els dos actes simultanis començaran a les 19.30h: un tindrà lloc a Barcelona i l'altre a L'Hospitalet de Llobregat.

Pel que fa a l'acte que es farà concretament a la seu de la CAL, al Carrer Olzinelles número 118, de Barcelona ciutat, serà un col·loqui amb la periodista Bel Zaballa, autora del llibre Manuel de Pedrolo. La llibertat insubornable, obra editada per Sembra Llibres: el col·loqui s'emmarca dins dels Capvespres Oberts, cicle d'activitats per a crear trobades de debat i de reflexió entre socis, veïns i, en general, tota la ciutadania. L'activitat de L'Hospitalet tindrà lloc a l'Ateneu de Cultura Popular, al Carrer Santa Anna número 1-7, i consistirà en la presentació del llibre Manuel de Pedrolo, manual de supervivència, d'Editorial Meteora: l'acte anirà a càrrec del propi autor, el periodista, escriptor i promotor cultural Sebastià Bennasar.

Portades dels dos llibres que centraran respectivament cadascuna de les dues activitats / SEMBRA. METEORA

+info: http://www.cal.cat

dimecres, 28 de març del 2018

Materialitzada l'oficina judicial de Puigcerdà

Des del passat dia 12 als Jutjats de Puigcerdà es disposa d'oficina judicial: la materialització d'un nou model d'organitzar-hi el conjunt de tasques amb el qual es busca oferir una millor resposta, i una millor atenció, d'aquesta seu judicial cap als ciutadans en general i cap als professionals com ara els advocats i els procuradors. Amb motiu d'aquest canvi organitzatiu s'ha ampliat la plantilla amb tres nous funcionaris. Prèviament a estar en marxa aquesta oficina, durant cinc mesos un equip de tres funcionaris ha revisat i impulsat la tramitació dels procediments civils, declaratius i execucions dineràries, procediments penals i expedients del Registre Civil pendents; aquest equip també ha tramitat i posat al dia uns més de 1.115 procediments civils i ha retornat gairebé 140.000 euros al cicle productiu, procedents de les execucions que hi havia en tràmit en aquests jutjats.

L'oficina judicial fa possible impulsar l'expedient judicial electrònic, reduir l'ús del paper i facilitar la interconnexió entre els diferents agents jurídics per tal d'evitar la duplicitat de tràmits i l'accés a la informació, així com estalviar molèsties innecessàries als ciutadans o als professionals en reclamar-los documents que ja figuren en registres públics. L'expedient digital escurçarà el temps de resposta en la tramitació total d'un assumpte. També fa possible la posada en marxa del sistema de gestió processal, conegut per la marca e-justícia.cat i que permet la signatura electrònica dels documents, la recepció telemàtica dels escrits, la tramitació guiada, el control de terminis, la incorporació de documents en paper a l'expedient judicial electrònic i la generació automatitzada de l'estadística, entre d'altres funcionalitats.

Jutjats de Puigcerdà / GENCAT.CAT 

+info: http://justicia.gencat.cat

dimarts, 27 de març del 2018

El CCAAC del Barcelonès aprova un nou tipus de contracte d'adopció d'animals de companyia

'Acord especial d'adopció d'animals de companyia' és el nom nou d'un nou model de contracte que ha aprovat el consell de direcció del Centre Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia (CCAAC) del Barcelonès, ha comunicat l'Ajuntament de Badalona mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. L'objectiu del contracte és facilitar la sortida del CCAAC a aquells animals que, per raons de salut o d'edat, requereixin atencions específiques que les persones que adoptin estiguin disposades a proporcionar d'acord amb el que estableixi l'informe veterinari que s'adjuntarà al contracte d'adopció.

Uns gossos que es troben al CCAAC / AJ. BDN
Es tracta d'una adopció amb compromís d'atenció específica a l'animal que tindrà una reducció de cost del 90% i un període de tres mesos fins esdevenir una adopció definitiva. Durant aquests tres mesos els serveis veterinaris del CCAAC assumiran el control i seguiment de la malaltia especificada a l'informe veterinari que vagi adjunt al contracte. El consell de direcció del CCAAC està integrat per tècnics del Consell Comarcal del Barcelonès, per un representant de l'empresa gestora del CCAAC i per tècnics de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, del de Santa Coloma de Gramenet i del de Badalona.

+info: http://badalona.cat

dilluns, 26 de març del 2018

A punt el projecte executiu en base al qual es restaurarà l'Església de Santa Fe de Calonge

Església de Santa Fe de Calonge / DIBA
La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte executiu per a restaurar l'Església de Santa Fe de Calonge, a Calonge de Segarra: ho ha comunicat la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. El projecte preveu, com a criteri general, actuacions puntuals que retornin la seva dignitat al temple, consolidant i restaurant les seves fàbriques i revestiments de coberta a l'exterior i completant, adequant i restaurant les parts inacabades interiors. Els treballs possibilitaran novament l'ús de l'església i una lectura més tranquil·la i clara del monument. El projecte executiu, concretament dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, té un pressupost de 146.000 euros, i les principals unitats d'obra són la pavimentació interior, la millora de la funcionalitat del cancell d'entrada, la restitució d'alguns ornaments barrocs perduts i la recuperació de les finestres romàniques, del portal barroc i de les arcades de les capelles laterals de l'absis. L'església té una sola nau molt esvelta, amb presbiteri de planta quadrada i torre del campanar de base hexagonal.

El monument religiós té els seus orígens al 1040, està situada al bell mig del petit nucli de Calonge, als peus del castell enrunat, entre els edificis de la rectoria a llevant i la Casa del Mestre a ponent. D'estil romànic tardà, amb reformes d'estil barroc al segle XVIII, l'edifici està catalogat com a BCIL (Bé Cultural d'Interès Local). Avui dia, l'edifici presenta en general un bon estat de conservació i és estructuralment sòlid, però les obres inacabades van deixar a l'interior diferents zones amb paraments sense restaurar o falta d'acabats. "Als anys 90 es van iniciar uns treballs de consolidació i restauració que van quedar inacabats, deixant una imatge interior molt poc harmònica fins el dia d'avui", remarquen fonts de la Diputació a l'esmentada nota informativa.

+info: http://www.diba.cat

diumenge, 25 de març del 2018

La Generalitat de Catalunya situa el seu dèficit provisional del 2017 en el 0,58% del PIB

Segons les dades provisionals de la Intervenció General de la Generalitat, el dèficit de la Generalitat de Catalunya es va situar l'any 2017 en el 0,58% del PIB, que són concretament 1.297 milions d'euros: ho ha comunicat el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. Catalunya compleix així l'objectiu del 0,6% assignat pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a les comunitats autònomes, si bé les dades definitives de tancament les donarà a conèixer la IGAE (Intervenció General de l'Administració de l'Estat) a finals d'aquest mes.

En relació al 2016, la Generalitat ha reduït el seu dèficit en 0,34 punts, que són concretament 677 milions d'euros, passant del 0,92% obtingut l'any passat, que són 1.974 milions d'euros, al 0,58% actual. Si s'agafa com a referència l'any 2010, en què el dèficit va assolir un màxim històric del 4,48%, 9.100 milions en euros, l'ajust supera el 85%, amb una reducció de 7.803 milions d'euros en termes absoluts. A més, l'any passat les finances de la Generalitat presenten una situació de superàvit estructural primari, és a dir, que descomptant l'efecte del cicle econòmic sobre les finances de la Generalitat i el pagament d'interessos, els comptes catalans es troben en superàvit. És el segon any consecutiu que la Generalitat tanca l'exercici amb superàvit estructural primari, un fet molt rellevant ja que, d'acord amb el Pacte d'Estabilitat i Creixement de la Unió Europea, la variable estructural dels comptes públics constitueix un element essencial per a l'estabilitat pressupostària dels estats.

Quadre d'evolució del dèficit de la Generalitat de Catalunya, del 2010 a l'any passat / GENCAT.CAT

+info: http://economia.gencat.cat

dissabte, 24 de març del 2018

Activat el mapa virtual que mostra els recursos inclusius de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en actiu el Mapa de Recursos Inclusius de la ciutat: ho ha fet saber el propi consistori mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'eina virtual recull tota la informació quant als equipaments, serveis, locals d'entitats i qualsevol altre lloc on es desenvolupen o accions o projectes que fomenten la inclusió de les persones en diferents àmbits de la vida quotidiana. El mapa, que s'ha realitzat en base a la plataforma de l'ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), identifica 302 recursos, dels quals 154 són desenvolupats o gestionats per l'Ajuntament de Terrassa, i 148 per les entitats socials.

Cada recurs ubicat sobre el mapa s'exposa en una fitxa descriptiva amb les dades de contacte, web, telèfon i xarxes socials, entre altres informacions. Les persones que consulten el mapa poden buscar els recursos sobre la cartografia i també tenen l'opció de descarregar tots els recursos en un llistat. Per tal de facilitar la cerca en funció de les necessitats de cada persona, s'han classificat en sis àmbits diferents, que es poden visualitzar per separat en el mapa i que són: econòmic, sociosanitari, laboral, formatiu, residencial i relacional. Per a desenvolupar aquest projecte, que està vinculat al PLIS (Pla Local d'Inclusió Social), l'Ajuntament de Terrassa ha fet un procés de recollida de dades i diagnosi amb 26 serveis municipals i 42 entitats de la ciutat, que en el futur aniran actualitzant la informació per tal que el mapa sigui una eina dinàmica, que no perdi utilitat amb el temps.

Captura de pantalla del mapa / AJUNTAMENT DE TERRASSA

+info: http://www.terrassa.cat/inclusio-recursos

divendres, 23 de març del 2018

El mercuri eliminat dels processos pels quals a Catalunya es produeix clor

Planta d'Ercros a Vila-seca i a la Canonja / ERCROS
La ponència ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha renovat les autoritzacions ambientals de tres instal·lacions catalanes que han eliminat la tecnologia de mercuri en la producció de clor: es tracta de la planta que Ercros té a Flix (Ribera d'Ebre), la que té a Vila-seca i a la Canonja (Tarragonès), així com la que Inovyn té a Martorell (Baix Llobregat); ho ha comunicat el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. D'aquesta manera a Catalunya el mercuri desapareix dels processos de producció de clor, cosa que, segons remarquen a la referida nota fonts de Territori i Sostenibilitat, "és una mostra de com la regulació ambiental està afavorint l'eliminació de substàncies tòxiques a través de la innovació tecnològica".

Des de finals de l'any passat les cel·les electrolítiques de mercuri han quedat prohibides, en aplicació del reglament europeu de maig de 2017 en relació al mercuri i de la llei catalana de prevenció i control ambiental d'activitats. Actualment existeixen tres processos industrials per fabricar clor, tots relatius a l'electròlisi de la sal: cel·les de mercuri, processos de membrana i diafragma. El primer, ja prohibit, és el més contaminant pel mercuri que pot emetre al medi ambient. La tecnologia de diafragma no utilitza aquest compost i és de més eficiència energètica, però utilitza amiant a les instal·lacions més antigues. A nivell europeu es considera que l'alternativa més viable i ambientalment més neta és la utilització de la tecnologia de membrana, que no necessita el mercuri en el procés productiu i, a més, redueix més del 30% el consum elèctric en la producció.

+info: http://territori.gencat.cat

dijous, 22 de març del 2018

Iniciades les obres per a fer d'ús més ciutadà la Plaça Miquel Olivella, a Sant Cugat del Vallès

La Plaça Miquel Olivella serà ben aviat un nou espai d'ús més ciutadà, ha comunicat l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. La plaça, per on pràcticament només circulen vehicles, està en obres des de dimarts de la setmana passada i, concretament, s'hi estan duent a terme les següents actuacions: adequar una zona amb paviment de sauló, plantar arbres, enjardinar la plaça, col·locar una font i més mobiliari urbà.

Aquestes obres, que tenen un cost de 350.000 euros, formen part de la segona fase del 'Pla de Millora de la Floresta'. El projecte d’actuació ha sorgit d'un procés participatiu en què s'ha comptat amb el suport de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). Pròximament s'iniciaran les obres de reurbanització al Carrer de Can Llobet, donant prioritat de pas als vianants: aquest carrer connecta diversos equipaments públics i forma part del camí escolar de la Floresta. Enguany també es durà a terme el tancament dels baixos del Centre Social i Sanitari, adequant aquesta zona perquè esdevingui un espai per als joves de la Floresta.

Ubicació de la plaça / AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

+info: https://www.santcugat.cat

dimecres, 21 de març del 2018

827.037 euros previstos per a destinar-los a 14 obres de millora de camins públics a l'Alt Urgell

En els pròxims mesos, està prevista l'aplicació d'un pressupost de 827.037 euros en 14 obres a l'Alt Urgell per a la millora dels camins públics a diverses poblacions: es tracta d'actuacions que afecten paviments, correcció d'assentaments, drenatges, revestiments de cunetes, sanejament de talussos, murs d'escullera i de formigó, barreres de protecció i senyalització; ho ha comunicat el Consell Comarcal de l'Alt Urgell mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 2. L'objectiu de les obres és dotar aquests accessos amb les màximes garanties de comoditat i seguretat per als usuaris. L'actuació de més envergadura, amb un pressupost de 349.980 euros, és la corresponent a l'accés a Ossera, poble situat dins del terme del municipi de la Vansa i Fórnols: les obres consistiran en la correcció d'assentaments i sots i el reforçament del ferm del camí mitjançant l'aplicació d'una capa contínua d'aglomerat asfàltic en calent al llarg dels 7,7 quilòmetres de la via.

Del pressupost total de les obres, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat finançarà 450.940 euros. 243.497 euros, aniran conjuntament a càrrec del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el de Territori i Sostenibilitat i el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La Diputació de Lleida aportarà 18.000 euros i els ajuntaments destinaran de manera conjunta 114.600 euros. El president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, en paraules recollides a la referida nota informativa ha volgut destacar que "gràcies a un treball conjunt de planificació entre ajuntaments, Consell, Generalitat i Diputació, ha estat possible programar totes aquestes obres i executar-les en una sola anualitat, la del 2018, de tal manera que en un termini de temps relativament breu es podrà fer un nou pas en el camí de resoldre les necessitats prioritàries de la nostra xarxa de camins".

Estat actual de la via d'accés a Ossera / CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL

+info: https://www.alturgell.cat

dimarts, 20 de març del 2018

La qualitat de l'aire en temps real, consultable al web principal de la Generalitat de Catalunya

Per tal de facilitar l'accés a les dades relatives a la qualitat de l'aire a Catalunya, que ja s'oferien al web específic del Departament de Territori i Sostenibilitat, es destaquen a la pàgina principal del portal web de la Generalitat de Catalunya: ho ha comunicat la pròpia Generalitat mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. Així doncs, la pàgina d'inici gencat.cat ofereix detalls de la qualitat de l'aire en temps real i mesurada a través de les més de 120 estacions de la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica). Semblant a la informació meteorològica, un mapa indica els valors de les diferents zones del territori.

Cada punt representat al mapa indica la qualitat de l'aire en una estació en la darrera hora, en funció de tres dels contaminants mesurats: l'ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). La qualitat d'un punt en concret es determina amb el pitjor valor rebut pels diferents contaminants que es mesuren a l'estació, i queda indicat segons aquest codi: verd, qualitat bona; groc, qualitat regular; i vermell, qualitat pobra. En el punt es pot consultar informació detallada de l’estació seleccionada: el nom i la tipologia, i la representació i valor dels contaminats analitzats, segons el mateix codi que s'utilitza per tal de determinar la situació general de la qualitat de l'aire a l'estació. Amb el botó de llegenda, situat a la capçalera, una capa desplegable mostra els valors dels llindars utilitzats per a cada contaminant. El mapa, amb dades rebudes automàticament cada hora, està elaborat a partir de Google Maps i basat en el component GECO+ Visor.

Captura de pantalla d'avui a les 09.40h: a la pàgina web principal de la Generalitat de Catalunya s'aprecia la presència de la informació relativa a la qualitat de l'aire a temps real / GENCAT.CAT

+info: http://www.gencat.cat

dilluns, 19 de març del 2018

Torre Garcini, ja propietat de l'Ajuntament de Barcelona, esdevindrà casal per a la gent gran

La finca Torre Garcini ja és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La compra s'ha fet efectiva després de finalitzar el procés d'expropiació d'aquesta situada al Carrer Xiprer 40-46, al barri del Guinardó, i per un valor de 7 milions d'euros. Actualment existeix una mancança d'equipaments per a la gent d'avançada edat al barri, i en aquest sentit es considera Torre Garcini, situada en ple centre del Guinardó i de 1.545 metres quadrats de superfície, un espai idoni i únic que esdevindrà casal de gent gran, en base al 'Pla de Millora dels Casals i Espais de Gent Gran'.

La finca Torre Garcini / AJ. BCN
Segons dades del padró de 2015, el districte d'Horta-Guinardó té 167.318 habitants, dels quals 36.063 viuen al barri Guinardó, i un 23% d'aquests, és a dir 8.106 persones, són majors de 65 anys: representen quasi la quarta part de la gent gran del districte. En relació a la resta de la ciutat, se supera en 1,3 punts el percentatge de gent gran de Barcelona. L'indret que ocupa Torre Garcini està documentat des de finals del segle XVIII. Inicialment, Can Garcini s'anomenava Torre de la Concepció, i més endavant va rebre el nom popular de la Trinxera, perquè quedava enclotada respecte als marges del camí que anava cap a l'actual Passeig de Maragall, aleshores Carretera de la Garrotxa. Els terrenys que l'envoltaven estaven destinats al conreu del blat i de la vinya, tasca que va perdurar fins ben entrat el segle XX. Malgrat que el 1929 es van segregar una bona part dels terrenys a partir de la urbanització de la zona, avui dia és la masia més ben conservada del Guinardó. Els segles XVIII i XIX, a la ubicació actual de la finca i fins a l'antic municipi d'Horta hi havia camps i masies de Sant Andreu de Palomar i de Sant Martí de Provençals. Per tal de donar a conèixer la finca, l'Ajuntament de Barcelona, a través del districte d'Horta-Guinardó, organitzarà una festa ciutadana coincidint amb la Festa Major del barri, entre l'11 i el 21 maig, en la qual es realitzarà una jornada de portes obertes per al veïnat del Guinardó però també per al de la resta de la ciutat.

+info: http://ajuntament.barcelona.cat

diumenge, 18 de març del 2018

Inici de la primavera amb fred propi de l'hivern

El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir, comunica que una massa d'aire molt fred procedent del nord d'Europa arribarà a partir de dilluns produint una davallada tèrmica pròpia de l'hivern arreu de Catalunya, cosa que marcarà l'inici de la primavera, que és oficialment dimarts a les 17.15h. Entre dilluns i dimecres es preveuen glaçades entre moderades i fortes al Pirineu i entre febles i moderades a la resta de l'interior.

A més, arribaran entre dilluns i dimarts pluges a diversos sectors de Catalunya, que serien en forma de neu al Pirineu. Fora de la serralada pirinenca, la neu podria arribar a punts del Prelitoral, amb una cota de neu que rondaria els 700 metres. A partir de dijous minvarà la possibilitat de pluges i s'iniciarà la recuperació de la temperatura. "Els models a mitjà termini encara mostren algunes discrepàncies quant a la situació meteorològica, per tant caldrà seguir amb atenció les següents actualitzacions de la predicció", remarquen des del Meteocat a la referida nota informativa.

Predicció meteorològica per a demà al matí (esquerra) i a la tarda (dreta):
mapes d'avui al matí consultats a les 10.30h / METEOCAT

+info: http://www.meteo.cat

dissabte, 17 de març del 2018

La restauració d'un tram de muralla a la vila vella de Tossa de Mar està enllestida

Ahir han quedat finalitzades les obres de restauració a la muralla de la vila vella de Tossa de Mar. L'Institut Català del Sòl (INCASÒL) va adjudicar el passat 3 d'abril aquestes obres a l'empresa Grupo Tecno-Conrad SL, que les han dut a terme en quatre mesos i sota la direcció de l'arquitecte Lluís Guanter. Aquesta actuació ha consistit en la realització de les obres necessàries en un tram de la muralla per tal de garantir la seguretat estructural i l'estabilitat d'aquest monument, de manera que no existeixi cap perill per a les persones ni per a la pròpia muralla. També, s'ha millorat, a nivell de seguretat, la barana metàl·lica del pas de ronda per tal d'evitar la possibilitat de caigudes i fent que la barana sigui escalable.

El pas de ronda restaurat / GENCAT.CAT
El tram de muralla que ha centrat l'objectiu de les obres ha estat el del parament exterior que mira a la Platja Gran: el que va des d'una de les torres situades a l'extrem nord-est fins a la denominada Torre d'en Joanàs i la porta d'accés a la vila vella. En concret, s'han eliminat les humitats puntuals localitzades en paraments i torres, s'ha consolidat un sector de la base de la muralla que es trobava descalçat, s'ha rejuntat la fàbrica, s'han eliminat uns murets adjacents absoltes i elements metàl·lics rovellats, s'han restaurat els suports de forja de les antigues lluminàries i s'ha reforçat la llinda de la porta d'accés al recinte. També s'ha millorat, a nivell de seguretat, la barana metàl·lica del pas de ronda. Els promotors del projecte han estat el Departament de Cultura, l'INCASÒL i l'Ajuntament de Tossa de Mar i el cost ha sigut de 120.000,00 euros finançats a parts iguals per l'INCASÒL, mitjançant les aportacions establertes al conveni de transferències signat per aquest organisme i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i per l'Ajuntament de Tossa de Mar. El recinte emmurallat de Tossa de Mar està declarat com a BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) i data dels segles XII i XIV.

+info: http://incasol.gencat.cat

divendres, 16 de març del 2018

L'alcaldessa de Viladecavalls dóna opció que la ciutadania contacti amb ella via WhatsApp

Simulació d'una possible conversa
amb alcaldessa per WhatsApp /
AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
Cesca Berenguer, alcaldessa de Viladecavalls, facilita el número de telèfon 686024331 perquè la ciutadania li pugui traslladar preocupacions, suggeriments i propostes de manera directa, sigui amb text o amb veu, a través de missatges de l'aplicació WhatsApp. Segons ha donat a conèixer l'Ajuntament mitjançant la nota informativa amb la qual ho ha comunicat i que ha emès el passat dia 2, Berenguer es compromet a respondre tots els missatges que li arribin i afirma que respondrà el més aviat que li sigui possible, donat que la tasca diària d'una alcaldia fa impossible atendre tots els missatges de manera immediata.

Amb aquest nou canal de comunicació, l'alcaldessa de Viladecavalls té intenció de reforçar la tasca que s'està realitzant des de l'actual equip del Govern local per tal de continuar millorant la transparència d'aquesta Administració municipal, fer més accessible la informació pública i, particularment, oferir a la ciutadania una opció més propera i informal a l'hora de contactar amb el consistori. Les persones que vulguin emprar WhatsApp per tal de contactar amb l'alcaldessa hauran d'enviar-li un primer missatge identificant el nom de qui s'està posant en contacte amb ella i les dades que es creguin necessàries perquè es pugui donar una resposta acurada.

+info: http://www.viladecavalls.cat

dijous, 15 de març del 2018

Presentada la novel·la gràfica 'Pompeu Fabra. L'aventura de la llengua', a l'IEC

La Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha acollit ahir la presentació de la novel·la gràfica Pompeu Fabra. L'aventura de la llengua, una obra que ha estat iniciativa del propi IEC i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); l'edició ha anat a càrrec de Rafael Dalmau Editor i s'ha comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en particular de la Direcció General de Política Lingüística. La publicació s'emmarca en la celebració de l'Any Fabra.

A la presentació, en relació a la qual va informar TITULARS.CAT (bloc del 19/02/2018), han intervingut el president de l'IEC, Joandomènec Ros; el vicerector adjunt al rector de la UPF, Pelegrí Viader; la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa; el director de TV3, Vicent Sanchis; la presidenta de la Secció Filològica de l'IEC i directora de la Càtedra Pompeu Fabra de la UPF, Teresa Cabré; i el dibuixant Oriol Garcia i la filòloga Gemma Pauné, autors de la novel·la gràfica. El còmic, han remarcat fonts de l'IEC mitjançant una nota informativa que el propi Institut ha emès ahir respecte d'aquesta presentació, recrea tres moments de la vida del mestre Fabra: joventut, edat adulta i maduresa, i les il·lustracions mostren en color una època que és comú imaginar-la en blanc i negre. L'obra presenta el personatge polifacètic que va ser Pompeu Fabra i permet entendre el valor de la seva tasca lingüística, encara vigent, d'una manera amena i assequible.

Vídeo de l'acte de presentació d'ahir / IEC; YOUTUBE

+info: https://www.iec.cat

dimecres, 14 de març del 2018

El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa la celebració del seu 30è aniversari

Aquestes dues adaptacions en la imatge corporativa del Consell
Comarcal del Maresme conviuran fins a finals d'any amb el logo
oficial / CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Des d'ahir el Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa la celebració del seu 30è aniversari amb voluntat de fer un repàs a la transformació que està experimentant aquesta institució i que l'està convertint, segons remarca el president, Miquel Àngel Martínez, en una "administració de primer nivell". Tot i que els principals usuaris són els ajuntaments, en els darrers anys s'han incrementat els serveis d'atenció directa a la ciutadania, als quals s'afegeixen els creats en resposta a problemes territorials, socials i econòmics. En total el Consell presta 58 serveis tècnics que abasten els àmbits de promoció econòmica, benestar social, cultura, consum, salut pública, medi ambient, assistència als municipis i promoció de la comarca.

La commemoració del trentè aniversari posarà sobre la taula els principals reptes que té el Maresme per a revaloritzar-se com a territori excel·lent per tal de viure-hi així com invertir-hi: el marc seran jornades tipus 'workshop' temàtic que tractaran, per exemple, com afrontar els efectes del canvi climàtic, com aconseguir minimitzar les diferents pobreses, com fer del Maresme un territori econòmicament punter i com establir un sistema administratiu col·laboratiu que permeti a les administracions guanyar en eficàcia pel que fa a la prestació de serveis a la ciutadania. Tot això s'alternarà amb actes que posin sobre la taula valors com la igualtat i la convivència. A més, el Consell ha elaborat dues adaptacions especials del seu logotip institucional fent ús del número 30 per tal de donar una significació gràfica rellevant a la celebració: aquests dos logotips conviuran fins a finals d'any amb l'oficial. Va ser el 4 d'abril de 1987 quan el Parlament de Catalunya aprovà la llei que va permetre crear els consells comarcals: el del Maresme es va constituir el 9 de març de 1988.

+info: http://www.ccmaresme.cat

dimarts, 13 de març del 2018

Pla de xoc d'inversions dotat amb prop de 100 milions d'euros a L'Hospitalet de Llobregat

Una vista de L'Hospitalet de Llobregat /
AJ. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat destinarà prop de 100 milions d'euros a un pla de xoc d'inversions per a la millora de l'espai públic i nous equipaments municipals, projectes que es duran a terme al llarg d'enguany i del 2019 a tots els barris de la ciutat, ha comunicat el propi consistori mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Una part important d'aquest pressupost d'inversions, 10,3 milions, es destinarà a projectes de millora i de renovació de la pavimentació a tots els barris de la ciutat, la qual cosa afectarà a un centenar de carrers, places i altres espais públics, i inclourà, seguint els criteris del pla de mobilitat urbana sostenible de L'Hospitalet, la remodelació i l'ampliació de les voreres d'una setantena de carrers i la conversió d'una desena en vies de prioritat invertida.

Està previst que l'execució d'aquests projectes duri sis mesos i afectarà una superfície total de 20 hectàrees, amb la renovació de l'asfalt, la pintura de les calçades i la senyalització viària en 135.000 metres quadrats de via pública i la remodelació d'uns més de 65.000 metres quadrats de voreres de carrers, adaptades amb criteris d'accessibilitat. Aquesta important actuació, que s'estendrà per tota la ciutat, completarà la campanya d'urbanització i pavimentació de carrers realitzada l'any passat, que va suposar la millora de 130.000 metres quadrats de calçades i de 8.650 metres quadrats de voreres: tot plegat en 40 actuacions arreu de la ciutat incloses al 'Pla d'inversions públiques municipals 2016-2019' i amb un pressupost superior als 2,5 milions d'euros. Així mateix, també en el marc del pla de xoc, l'Ajuntament durà a terme enguany la millora i l'adequació mediambiental de les instal·lacions de tot l'enllumenat públic de la ciutat, amb un pressupost de 5,4 milions d'euros i un termini d'execució previst de nou mesos.

+info: http://www.l-h.cat

dilluns, 12 de març del 2018

L'Aula Can Turró, a Santa Maria de Palautordera, acull un taller d'impuls de paquets turístics

Can Turró / CANTURRO.NET
Per a demà passat, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb el suport de la Diputació de Barcelona, té programada una sessió de 'networking', de 17.00h a 19.00h a l'Aula d'Entorn Rural Can Turró, a Santa Maria de Palautordera. La finalitat d'aquesta activitat, adreçada a establiments i entitats del sector turístic, com ara allotjaments, restaurants, empreses d'activitats i museus, entre d'altres, és promocionar la creació de paquets turístics.

Can Turró / MARGARITA PLANAS
La sessió es planteja com una continuació de les sessions de formació ja realitzades des de l'any passat quant a creació i comercialització de producte turístic. "Serà un taller molt pràctic, on esperem generar entre tots nous productes amb l'objectiu d'oferir experiències enriquidores als turistes", remarquen fonts del Consell Comarcal en una nota informativa al respecte que l'ens ha emès dijous passat. Josep Andreu Casanovas, de l'empresa Cegos, on és director de la Divisió de Turisme, serà qui dirigirà l'activitat. La inscripció és mitjançant un formulari en línia.

+info: http://www.vallesoriental.cat

diumenge, 11 de març del 2018

Preparades a Terrassa tres sessions que abordaran la competitivitat de l'àmbit del comerç

Masia Freixa / AJUNTAMENT DE TERRASSA
El Servei de Comerç de l'Ajuntament de Terrassa organitzarà enguany un total de tres sessions obertes a tota la ciutadania i adreçades especialment a professionals de l'àmbit del comerç, ha comunicat el propi Ajuntament mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres passat. Les dues primeres tindran un marcat caràcter informatiu i formatiu, i la tercera es farà en format de taula de debat. L'objectiu d'aquest cicle de sessions, organitzat sota el títol 'Parlem de Comerç', és facilitar l'accés als coneixements professionals necessaris per tal de garantir un alt nivell de competitivitat dins d'un sector qualificat "de gran importància per a la ciutat i el territori", com és el comercial. Les sessions es duran a terme en aquest ordre: a la Sala d'Actes de la Masia Freixa el 12 de març, i a la Sala Cúpula del Teatre Principal els dies 19 de març i 9 d'abril.

Teatre Principal / AJ. TERRASSA
La directora de l'ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució), Núria Beltran, protagonitzarà la primera de les sessions donant a conèixer les dades extretes de l'estudi 'Hàbits de compra i consum a Terrassa' realitzat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament. La següent sessió abordarà la temàtica dels Districtes de Millora Empresarial (BID, per les seves sigles en anglès) com a nou instrument en la gestió de centres comercials urbans: es tracta d'un nou model sorgit al Canadà i els Estats Units i que, recentment, s'ha implantat a Anglaterra i a Gal·les per tal de treballar en la millora d'alguns serveis col·lectius dels centres urbans com ara la neteja, la seguretat o la seva promoció. Finalment, la celebració de la taula rodona 'Comerç ciutadà, reptes de futur' esdevindrà el motiu de la darrera de les sessions: s'hi comptarà amb la participació de Montserrat Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat i directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda; Isaac Albert, diputat provincial de Comerç de la Diputació de Barcelona; Agustí Rovira, president d'AGECU (Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos); i Amadeu Aguado, tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç de l'Ajuntament de Terrassa.

+info: http://www.terrassa.cat

dissabte, 10 de març del 2018

Girona recull l'opinió dels habitants per tal de definir l'estratègia de la ciutat quant al turisme

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa la campanya 'Digues la teva', amb l'objectiu de captar les inquietuds i els suggeriments de la ciutadania pel que fa a l'activitat turística i les prioritats que l'han de regir, ha comunicat el propi consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. Concretament, la iniciativa està enfocada a recollir propostes per a la redacció del 'Pla Estratègic de Turisme de la destinació Girona 2022': per això s'ha habilitat fins al proper dijous un formulari a Internet que consta diversos apartats per tal de recollir l'opinió quant a les actuacions clau i els reptes més importants a què ha de donar resposta el Pla, així com suggeriments relacionats amb els espais atractius i poc coneguts de la ciutat que podrien permetre diversificar les visites turístiques.

En paraules recollides a la referida nota informativa, la tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana, manifesta que "des del primer moment la voluntat ha estat que el procés de construcció del pla estratègic de turisme sigui el més obert i participatiu possible i, per això, s'han prioritzat al màxim les eines de participació. Fins al moment, s'han realitzat diverses sessions de treball grupals i també moltes entrevistes en profunditat amb agents clau del sector turístic. Amb la campanya 'Digues la teva', es pretén fer un pas més i implicar activament tota la ciutadania per tal de recollir també la veu dels veïns i veïnes de la ciutat". El 'Pla Estratègic de Turisme de la destinació Girona 2022' és un projecte subvencionat pel SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) en el marc dels programes de suport al desenvolupament local, i està previst que quedi enllestit a finals d'aquest mes.

Vista de la Catedral de Girona i els seus voltants / AJUNTAMENT DE GIRONA

+info: http://www.girona.cat

divendres, 9 de març del 2018

Mínim històric d'aigua derivada del riu Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona

El volum d'aigua del riu Ter que s'ha derivat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona durant el mes de febrer ha estat de 8,3 hectòmetres cúbics. S'assoleix així el mínim històric d'aigua dirigida del Ter cap a la potabilitzadora de Cardedeu, segons dades que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha donat a conèixer mitjançant una nota informativa que ha emès ahir.

La producció de la planta dessalinitzadora del Llobregat, funcionant al 85%, i la de la Tordera al 75%, la intensificació d'extracció d'aigua subterrània a la Conca del Llobregat, l'abundància de cabals que flueixen pel riu Llobregat a la Vall Baixa com a resultat d'un febrer plujós i la gestió acurada dels recursos han fet possible aquest assoliment. Així doncs, a base d'una estratègia encaminada a flexibilitzar els diversos recursos disponibles, sempre segons el que explica l'ACA a la referida nota informativa, els embassaments del Ter han augmentat el seu volum de reserves, que actualment estan al 53,2%, amb 211 hectòmetres cúbics, quan a principis de febrer se situaven al 44% amb 174 hectòmetres cúbics.

Evolució de la producció d'aigua de les plantes dessalinitzadores del riu Ter, en hectòmetres cúbics, a l'àmbit del Ter-Llobregat, de gener a febrer dels anys 2013 a 2018 / ACA

+info: http://aca-web.gencat.cat

dijous, 8 de març del 2018

Castelldefels difon les seves polítiques locals que impulsen la igualtat efectiva de gènere

Les XXXIV Jornades de les Dones, organitzades per l'Ajuntament de Castelldefels a través del Consell Municipal de les Dones, s'estan duent a terme des del passat dilluns al proper diumenge. A les 12 del migdia d'avui tindrà lloc la concentració per a commemorar el Dia Internacional de les Dones i la lectura del manifest institucional. L'acte integra també l'actuació musical de Gisele Cornejo. Les Jornades se centren enguany en la divulgació del 'Pla Local d'Igualtat de Gènere de Castelldefels 2018-2021', que vertebra les polítiques públiques de l'Ajuntament per tal d'avançar en la igualtat efectiva de gènere i que es va aprovar el passat 22 de febrer.

Imatge oficial de les XXXIV Jornades de
les Dones / AJ. CASTELLDEFELS
De la resta d'activitats que queden per fer en el marc d'aquestes jornades destaca la gala de la vuitena edició del concurs NoDaIgual, de curtemtratges elaborats per l'alumnat de secundària de la ciutat en relació a igualtat i usos del temps: l'acte tindrà lloc demà a les 18.00h, al Teatre Plaza; el programa de l'acte integra la presentació i nominacions dels curts en diferents categories, el lliurament de premis i diferents esquetxos teatrals de sensibilització a càrrec de Paranoia Teatre. D'altra banda, el cap de setmana el protagonisme l'adquiriran especialment, dissabte, una fira d'entitats i, diumenge, l'Escola Municipal de Dansa, els Castellers de Castelldefels i una nova lectura del manifest, el qual clourà pròpiament els actes d'aquesta setmana central de les Jornades, tot i que hi ha més activitats disponibles per a fer en els dies pròxims.

+info: http://www.castelldefels.org

dimecres, 7 de març del 2018

Augment interanual de turistes estrangers al mes de gener a Catalunya i de la despesa que hi fan

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,0% interanual al gener del 2018, ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 1. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, Itàlia, Regne Unit i Estats Units mostren els majors augments interanuals: 13,8%, 8,6% i 62,0%, respectivament; mentre que França i Alemanya presenten unes taxes interanuals negatives: -11,0% i -41,7%, respectivament. En una altra nota informativa, també emesa dijous passat, l'Idescat informa que la despesa total dels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya és de 912 milions d'euros al gener del 2018, xifra que suposa un 11,1% més respecte al mateix període de l'any anterior.

Quant a les dades referents al nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya, l'Idescat detalla que segons el motiu de l'estada, augmenten els viatges d'oci, un 11,6%; mentre que els de negoci i els d'altres motius, com ara salut, estudis, família, entre d'altres, disminueixen, un -42,5% i un -7,4%, respectivament. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 2,3% i els de no mercat un 1,3%. Pel que fa a la despesa total realitzada, l'Idescat especifica que, per països de residència habitual, destaquen Estats Units amb una despesa total de 105 milions d'euros i un increment del 31,7%; i França amb una despesa del 88 milions d'euros i un increment del 0,4%. La despesa mitjana diària per persona és de 176 euros: un increment interanual del 7,5%. Les partides de despesa principals són el transport internacional i les activitats, respectivament amb 276 i 220 milions d'euros.

Variació interanual de la despesa declarada per part dels turistes estrangers
a Catalunya: del febrer del 2016 al gener d'enguany / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimarts, 6 de març del 2018

El consistori de Sabadell adequa el paviment del Carrer de Gràcia, al tram sobretot per a vianants

Des d'ahir i fins divendres, l'Ajuntament de Sabadell repara o substitueix les peces del paviment trencades o que es mouen al Carrer de Gràcia, al seu tram fonamentalment per a vianants, entre les cantonades amb el Carrer de Sant Antoni i amb el Carrer de la Rosa. Per a realitzar aquesta adequació, es talla a l'accés de vehicles en aquest tram de carrer. El piló del Carrer de Sant Jaume romandrà obert perquè els vehicles de càrrega i descàrrega puguin accedir i sortir.

Pot arribar-se fins a la cruïlla del Carrer de Sant Quirze amb el Carrer de Joan Maragall. Només es permet continuar per Sant Quirze als vehicles que hagin d'accedir als guals. Per tal d'accedir al pàrquing del Carrer de Gràcia número 51, es permet l'entrada i sortida pel mateix carrer deixant un dels dos carrils lliures. "Amb aquests treballs donem resposta a una demanda ciutadana, ja que es tracta d'un espai on passeja molta gent i amb un gran volum de comerços.", ha explicat el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez, en paraules recollides a la nota informativa que l'Ajuntament ha emès divendres passat pel que fa a aquesta actuació.

Tram destinat sobretot a vianants al Carrer de Gràcia, entre el Carrer de Sant Antoni i el Carrer de la Rosa, on s'aprecia a l'esquerra un detall de l'edifici històric de Caixa Sabadell / AJ. SABADELL

+info: http://www.sabadell.cat

dilluns, 5 de març del 2018

L'equip Viaplana-Jiménez guanya el 2n Rally Catalunya Històric 'Trofeu Dues Catalunyes'

Josep Viaplana i Carles Jiménez, conduint un Seat Ibiza GLX 1.5 del 1984, han estat els vencedors del 2n Rally Catalunya Històric 'Trofeu Dues Catalunyes', la prova de regularitat per a cotxes clàssics organitzada pel RACC. Han completat el podi: a la segona posició, l'únic equip totalment femení, format per Tere Armadans i Anna Vives, amb un Volkswagen Golf GTi de 1979; i tercers, David Nogareda i Sergi Giralt, que han conduït un Porsche 911 Carrera RS 2.7 de 1973.

Aquesta edició, que s'ha dut a terme els dies 2 i 3 de març, ha constat de dues etapes, amb 14 trams diferents i més de 636 quilòmetres que han hagut de superar els 49 participants que el divendres van baixar del podi de sortida de l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. El recorregut d'aquest ral·li ha estat lineal, primer en sentit ascendent fins al sud de França i posteriorment de retorn cap a Barcelona, on abans-d'ahir a la nit es va posar punt final en arribar a l'Hotel Hilton Diagonal Mar. A la prova han estat admesos vehicles fabricats fins a 1986, sent el cotxe més antic un Porsche 356 C de 1964, precisament la marca més representada amb 21 unitats de diversos models competint.

D'esquerra a dreta: Josep Viaplana; el president del RACC, Josep Mateu; i Carles Jiménez; en finalitzar-se, abans-d'ahir, la segona edició del Rally Catalunya Històric 'Trofeu Dues Catalunyes' / RACC

+info: http://www.rallycatalunyahistoric.com

diumenge, 4 de març del 2018

El Conselh Generau d'Aran encarrega la restauració del 'Llibre de capítols de Gessa'

Coberta del Llibre de Gessa /
CONSELH GENERAU D'ARAN
A proposta feta per l'Arxiu Generau d'Aran, el Conselh Generau ha encarregat la restauració del Llibre de capítols de Gessa, obra que recull un conjunt de normes que abasta el període del 1759 al 1841; ho ha comunicat el propi Conselh Generau d'Aran mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 22 de febrer. El Llibre de Gessa, del qual té l'encàrrec de fer la restauració el taller Estudi B2, presenta brutícia, pèrdua de suport, talls i fulls esqueixats: aquestes patologies malmeten el seu estat de conservació i en dificulten la manipulació. La restauració d'aquest llibre té un cost de 4.198 euros.

Els treballs d'Estudi B2, empresa de Barcelona i que ja ha restaurat documentació de l'Arxiu Generau d'Aran, consistiran en el desmuntatge del llibre, neteja mecànica i desinfecció, neteja semihumida, desacidificació, reaprest, consolidació del suport, aplanat, cosit i enquadernació. El Llibre de capítols de Gessa es composa d'un seguit d'articles que li dóna el nom: la norma es dictava pel ple del consell, és a dir la trobada de tots els caps de casa, congregats, generalment, a toc de campana; els acords als quals s'arribava es recollien en un volum, anomenat Llibre de la vila o Llibre de capítols. El seu contingut era divers, no només hi hi ha els capítols sinó que també conté els acords pel que fa a arrendaments dels boscos, el contracte de l'apotecari, del metge o del mestre o les concòrdies amb les viles veïnes. A la Val d'Aran el capítol era el reglament o norma emanada del consell local i no condicionada a cap altra institució.

Primeres pàgines del Llibre de capítols de Gessa / CONSELH GENERAU D'ARAN

+info: http://www.conselharan.org

dissabte, 3 de març del 2018

Aigües de Reus repara i millora el dipòsit que dóna servei d'aigua potable a la Urbanització el Pinar

Els treballs de reparació i millora del dipòsit que dóna servei d'aigua potable a la Urbanització el Pinar, i que està situat al Carrer Ribera d'Ebre d'aquesta urbanització, les du a terme Aigües de Reus, divisió de l'empresa Reus Serveis Municipals; ho ha fet saber l'Ajuntament de la ciutat mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Les actuacions consisteixen en la substitució de la coberta del dipòsit per una de nova que garanteixi una major resistència i un millor aïllament tèrmic, i en la renovació de les instal·lacions i els equipaments interiors.

Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Reus, en paraules recollides a la referida nota informativa afirma que "la nostra obligació, com a municipi, és vetllar pel bon servei a tots els reusencs, visquin on visquin, al centre o en barris i urbanitzacions més o menys perifèriques, com ho evidencien les diverses obres que en aquests moments es duen a terme a la ciutat". El regidor també destaca que sigui Aigües de Reus qui assumeixi íntegrament el cost de la inversió continuada que es du a terme a la xarxa al llarg de l'any.

El dipòsit d'aigua a la Urbanització el Pinar i del qual Aigües de Reus assumeix dur a terme la reparació i millora / AJUNTAMENT DE REUS

+info: http://www.reus.cat

divendres, 2 de març del 2018

Febrer, a Catalunya, de fred i de moltes pluges

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en ºC: febrer 2018 / METEOCAT
El darrer mes de febrer ha sigut, en general a Catalunya, fred i molt plujós, segons valoració que ha fet el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'entrada d'una massa d'aire càlida va provocar a primeres hores d'abans-d'ahir una nevada general en interaccionar amb la massa d'aire molt freda que afectava Catalunya: la nevada va escombrar de sud-oest a nord-est el territori al llarg del matí i va esdevenir pluja a mesura que la massa d'aire càlida guanyà terreny: al final del dia la cota de neu es va enfilar com a mínim a 1.500 metres. La nevada ha estat més important a l'interior, amb gruixos superiors als 10 centímetres, i per sobre dels 20 al Prepirineu.

A bona part de Catalunya, sempre segons el que explica el Meteocat a la referida nota informativa, febrer és un dels mesos més secs de l'any, amb mitjanes climàtiques de precipitació mensual inferiors a 50 mil·límetres a gran part del territori català i fins i tot per sota de 30 mil·límetres a bona part de la Depressió Central; però els totals mensuals de precipitació de més de 50 mil·límetres que s'han enregistrat aquest mes passat a àmplies zones de Catalunya, i fins i tot dels 200 mil·límetres a les parts més elevades del Pirineu Occidental, superen amb escreix les modestes mitjanes climàtiques del mes de febrer. La meteorologia del darrer mes ha estat marcada per una gran ondulació del corrent en jet als nivells mitjans de la troposfera, a uns 5.500 metres d'altura, com a conseqüència d'una relaxació de la circulació zonal: aquesta configuració ha afavorit una circulació meridional amb desplaçament de les masses d'aire fred, o molt fred, del nord-est al sud-oest.

+info: http://www.meteo.cat