dimecres, 29 de juny de 2022

El maig més càlid que s'ha mesurat a Catalunya

El mes de maig ha estat el més càlid mesurat a Catalunya: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 1. Han hagut anomalies de +4 °C a punts del Prepirineu i sectors elevats del Prelitoral i del Litoral.

Ha sigut, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, un mes sec a gran part del territori i molt sec a l'extrem nord-est, Ponent i Prepirineu occidental. Ha estat normal a les parts més elevades del Pirineu i Prepirineu central i occidental i plujós al sud del Montsià.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: maig 2022 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: maig 2022 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dimarts, 28 de juny de 2022

La població activa de Catalunya creixerà fins a situar-se en 4,3 milions el 2031

La població activa catalana creixerà a curt i mitjà termini i se situarà en 4,3 milions el 2031: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 20. Totes les comarques excepte la Conca de Barberà, la Terra Alta i les Garrigues guanyaran població activa.

Del 2021 al 2031, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, la població activa creixerà en 317.000 persones, xifra que suposa un creixement d'un 8% en el període. A llarg termini, amb un saldo migratori mitjà de 33.000 persones en edat laboral per any, la població activa de Catalunya es mantindria en 4,3 milions de persones el 2041 i es reduiria lleugerament fins als 4,2 milions el 2071.

Població activa de Catalunya, 2021-2031 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dilluns, 27 de juny de 2022

Fins al 16 de setembre es podran fer propostes per al Pacte Nacional per la Llengua

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Divendres 16 de setembre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya tancarà el termini per presentar propostes en el marc del procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua: ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Aquest procés es va obrir a l'abril.

S'han rebut, sempre segons la referida nota informativa del Departament, més de 120 aportacions que, juntament amb les que arribin en els propers mesos, serviran de base per a la discussió política i l'acord parlamentari que tindrà lloc a la tardor. La prolongació del termini des de final de juny fins a mitjan setembre facilitarà que les entitats puguin fer més propostes col·lectives, organitzar noves sessions de proximitat i que els ciutadans puguin enviar més propostes individuals.

+info: https://cultura.gencat.cat

diumenge, 26 de juny de 2022

9,9 milions d'euros per a agricultura ecològica

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu dijous passat el pagament dels imports corresponents a ajuts d'agricultura ecològica de la campanya 2021: ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès aquell mateix dia. El total abonat ha estat 9.992.573,39 euros.

L'objectiu d'aquest ajut, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, és compensar el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l'operació té en compte els costos addicionals en la fertilització i l'ús de mitjans de sanitat vegetal certificats, i l'increment de mà d'obra que solen tenir la majoria d'operadors ecològics.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dissabte, 25 de juny de 2022

S'ha modificat el planejament municipal de Sant Quirze de Besora

Sant Quirze de Besora / GENCAT.CAT
Dimecres de la setmana passada s'ha donat llum verda al nou planejament urbanístic de Sant Quirze de Besora: ho ha donat a conèixer el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès aquell mateix dia. Aquest planejament proposa la creació de 262 nous habitatges al municipi.

Uns 40 dels nous habitatges, sempre segons la referida nota informativa de Vicepresidència, han de ser de protecció oficial. El planejament també preveu la consolidació d'un polígon i la reconversió d'un sector en zona d'activitats econòmiques.

+info: https://vicepresidencia.gencat.cat

divendres, 24 de juny de 2022

L'economia catalana creix un 6,4% interanual en el primer trimestre d'enguany

Durant el primer trimestre del 2022, l'evolució trimestral del PIB català registra una variació interanual del 6,4%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 10. Des de l'òptica de la demanda, aquest valor s'explica sobretot per l'evolució de la demanda interna.

Comparativament, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'economia catalana creix el primer trimestre de l'any en termes interanuals en una taxa idèntica a la de l'economia d'Espanya. Tanmateix, la variació intertrimestral del PIB a Catalunya és del 0,1%, dues dècimes inferior a la taxa espanyola.

Variació percentual interanual del PIB en volum / IDESCAT; EUROSTAT; INE

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 23 de juny de 2022

El Govern català aprova una memòria preliminar per a una nova llei de muntanya

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat abans-d'ahir la memòria preliminar per a l'elaboració d'una nova llei de muntanya: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir mateix. També s'ha iniciat la consulta pública a la ciutadania.

Comença així, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, el camí per elaborar una llei que substitueixi i actualitzi l'aprovada el 1983. Tot i que alguns dels objectius d'aquesta anterior norma mantenen encara la vigència, ha quedat obsoleta en gran part pels canvis socials, econòmics i fins i tot institucionals que s'han produït en els darrers 40 anys a Catalunya i al món.

+info: https://govern.cat

dimecres, 22 de juny de 2022

Es demana des de Protecció Civil que a les platges de Catalunya s'extremi la precaució

Imatge facilitada a la nota informativa / PROTECCIÓ CIVIL
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya fa una crida a extremar les precaucions aquest estiu a les platges, segons ha informat ahir en una nota informativa que ha emès al respecte. La previsió és de gran afluència de banyistes a tota la zona litoral catalana.

L'objectiu, tal com recalca Protecció Civil a la referida nota informativa, és minimitzar al màxim situacions de risc que puguin derivar en ofegaments mortals o altres afectacions. L'any passat, la campanya de platges es va tancar amb un total de 21 persones mortes per ofegament a les platges catalanes, la majoria homes de nacionalitat espanyola amb més de 70 anys.

+info: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

dimarts, 21 de juny de 2022

El Govern català aprova noves mesures de gestió del trànsit a l'AP7

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya implantarà noves mesures de gestió del trànsit a l'AP7: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. Aquestes mesures contemplen que s'habiliti un carril addicional nou a l'AP7 nord entre Sant Celoni i Parets del Vallès.

Així mateix, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, entrarà en funcionament un sistema de grues en diferents punts estratègics de l'AP7 per retirar vehicles accidentats amb celeritat. Entre altres mesures, també entraran en vigor restriccions de circulació de camions.

+info: https://govern.cat

dilluns, 20 de juny de 2022

El Govern català aprova una memòria preliminar en relació amb drets culturals

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat dimarts passat la memòria preliminar per a un avantprojecte de llei de drets culturals: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts mateix. El text està destinat a obrir-se a la participació ciutadana.

La norma, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, tindrà com a objectius garantir la lliure participació, la creació i l'accés de tota la ciutadania a la vida cultural, així com reforçar la protecció dels drets de les persones que treballen en el sector de la cultura. La futura llei pretén ordenar adequadament el sistema cultural de Catalunya, garantir-ne el correcte finançament i endreçar i completar el sistema de gestió de dades i informació cultural per poder-ne fer un seguiment i una avaluació correctes.

+info: https://govern.cat

diumenge, 19 de juny de 2022

La fase Alerta del Procicat per calor, desactivada

Imatge facilitada a la nota informativa / PROTECCIÓ CIVIL
Protecció Civil de Catalunya ha desactivat ahir al vespre l'Alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya, el Procicat, per onada de calor, segons ha informat ahir mateix en una nota informativa que ha emès al respecte. El risc d'incendis, però, es manté elevat.

Es preveu, sempre segons la referida nota informativa de Protecció Civil, que les temperatures ja no seran extremes de manera continuada i aniran disminuint, de manera lenta i progressiva, a partir d'aquest diumenge. No obstant això, s'assoliran valors normals per l'època un cop passada la Revetlla de Sant Joan.

+info: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

dissabte, 18 de juny de 2022

En avís preventiu per partícules la conurbació de Barcelona, Ponent i Prepirineu

Avís preventiu / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat dimarts passat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 μm en l'ambient atmosfèric als 40 municipis que conformen la ZPE (Zona de Protecció Especial) de l'ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona. Abans-d'ahir i ahir respectivament, ha ampliat aquest avís a les Terres de Ponent i al Prepirineu.

L'avís preventiu, segons el Departament, és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament, i s'activa per reduir les emissions de contaminants. Aquest avís comporta: indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat, informar la ciutadania perquè prioritzi l'ús del transport públic envers el vehicle privat, notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos, i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.

+info: http://agricultura.gencat.cat

divendres, 17 de juny de 2022

S'ha modificat el decret d'integració de centres educatius de la Generalitat de Catalunya

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat dimarts la modificació del decret llei que aborda els procediments d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts mateix. Aquest decret es va aprovar el maig del 2019.

La modificació del decret llei, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, permetrà la integració d'un centre privat concertat o d'una altra Administració encara que no aporti un edifici, sempre que s'ubiqui en un entorn desafavorit socioeconòmicament i la zona no disposi de places suficients per a l'escolarització, havent de crear un centre nou. Des de l'aprovació del decret, 10 centres concertats o municipals ja s'han adherit a la xarxa de la Generalitat.

+info: https://govern.cat

dijous, 16 de juny de 2022

El Govern català aprova una consulta pública en relació amb ensenyaments a distància

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat abans-d'ahir la consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret dels ensenyaments professionalitzadors en la modalitat a distància: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir mateix. Aquesta normativa permetrà actualitzar l'actual marc jurídic.

Amb la consulta pública prèvia, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, es potenciarà la qualitat d'aquesta oferta formativa recollint l'opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors afectats. Actualment, en la modalitat a distància estan regulats els cicles formatius dels ensenyaments de formació professional.

+info: https://govern.cat

dimecres, 15 de juny de 2022

Un instrument econòmic facilitarà la cooperació catalana al desenvolupament

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat la creació d'un instrument econòmic que facilitarà el finançament de projectes de cooperació al desenvolupament: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Es tracta d'un programa de quatre anys de durada.

L'objectiu, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, és enfortir la política de cooperació al desenvolupament com una acció transversal i avançar cap a la coherència de polítiques públiques. Enguany compta amb un pressupost de fins a un màxim d'un milió d'euros.

+info: https://govern.cat

dimarts, 14 de juny de 2022

S'ha modificat el planejament municipal de Santa Coloma de Gramenet

Ahir s'ha donat la darrera llum verda a una modificació del planejament municipal de Santa Coloma de Gramenet: ho ha donat a conèixer el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès ahir mateix. Això permetrà obtenir, amb diferents fórmules, 810 nous habitatges de protecció oficial.

L'objectiu de la modificació, sempre segons la referida nota informativa de Vicepresidència, és regular diverses estratègies per generar habitatge amb protecció oficial al marge de l'impuls de noves promocions. També es vol donar resposta a la demanda social.

Santa Coloma de Gramenet / GENCAT.CAT

+info: https://vicepresidencia.gencat.cat

dilluns, 13 de juny de 2022

Activada l'Alerta del Procicat per onada de calor

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Protecció Civil de Catalunya ha activat l'Alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya, el Procicat, per onada de calor a les comarques de Ponent, segons ha informat abans-d'ahir en una nota informativa que ha emès al respecte. Les previsions indiquen que s'inicia aquest dilluns un episodi de temperatures màximes extremes.

Aquestes altes temperatures, sempre segons la referida nota informativa de Protecció Civil, afectaran sobretot les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera. Es preveu que l'onada de calor s'allargarà fins dimecres.

+info: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

diumenge, 12 de juny de 2022

S'ha aprovat un decret per a implantar el sistema Geoblau

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat dimarts un decret per a la implantació del sistema de geolocalització d'embarcacions pesqueres Geoblau: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts mateix. Es preveu, així, la instal·lació de dispositius de geolocalització a tota la flota pesquera amb port base a Catalunya.

El desplegament començarà l'any que ve. L'aplicació d'aquest sistema, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, permetrà millorar el coneixement sobre la distribució espacial de l'activitat pesquera i es generaran serveis i productes orientats a la rendibilitat econòmica i la sostenibilitat del sector.

+info: https://govern.cat

dissabte, 11 de juny de 2022

El Govern de Catalunya aprova el Pla de seguretat alimentària 2022-2026

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat el denominat Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts. És l'instrument estratègic de referència de la intervenció pública en aquesta matèria.

El document, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, comprèn les actuacions i els programes que s'han de dur a terme els pròxims cinc anys per assolir les finalitats previstes. Aquestes inclouen: prevenir les malalties de transmissió alimentària, reduir l'exposició de les persones als perills vehiculats per aliments, mantenir un nivell elevat de protecció dels interessos de la ciutadania en matèria alimentària i contribuir a consolidar el prestigi dels productes alimentaris catalans en el mercat nacional i internacional.

+info: https://govern.cat

divendres, 10 de juny de 2022

2 milions d'euros per a conservació genètica de material forestal de reproducció

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat dimarts destinar 2.160.914,78 euros al projecte de conservació genètica de material forestal de reproducció: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts mateix. L'objectiu primordial és conservar i millorar els recursos genètics forestals a Catalunya mitjançant la recerca i obtenció de nous productes.

Tot això, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, amb especial consideració per afavorir masses forestals de major resiliència enfront de l'acció del canvi climàtic. Aquests productes s'obtenen a partir d'assajos i instal·lacions de plantacions amb les espècies amb un interès forestal més rellevant.

+info: https://govern.cat

dijous, 9 de juny de 2022

El Govern català aprova signar un memoràndum d'entesa amb l'Alguer

L'Alguer / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat signar un memoràndum d'entesa entre la Generalitat i el municipi de l'Alguer: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. L'objectiu és desenvolupar accions de cooperació conjuntes.

Aquesta cooperació, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, es durà a terme en el terreny de la cultura i la llengua catalana. Les accions estaran orientades tant a la promoció i difusió com a l'àmbit de l'ensenyament.

+info: https://govern.cat

dimecres, 8 de juny de 2022

S'afavoreixen els criteris ambientals i socials en obres públiques a Catalunya

Imatge facilitada a la nota informativa / INFRAESTRUCTURES.CAT
Infraestructures.cat ha acordat introduir nous criteris ambientals i socials en els plecs de licitació dels projectes que gestiona: ho ha donat a conèixer la pròpia empresa pública de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 27. Malgrat que hi poden haver adaptacions a cada plec on s'apliquin aquests criteris, es busca que siguin prou rellevants perquè tinguin incidència en les adjudicacions.

Es pretén, sempre segons la referida nota informativa d'Infraestructures.cat, incloure mesures i objectius d'igualtat i inserció laboral, així com ambientals, de manera que puguin ser auditables en fase d'execució de les obres i que ajudin a conscienciar el sector sobre la necessitat de fer front al canvi climàtic. Un dels aspectes serà la valoració del criteri de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

+info: https://infraestructures.gencat.cat

dimarts, 7 de juny de 2022

En la contractació pública a Catalunya s'hauran de prioritzar els aliments saludables i sostenibles

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat dimarts passat un acord en virtut del qual la contractació pública de serveis d'alimentació ha de prioritzar, per davant del preu, els productes saludables i sostenibles: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat mateix. El preu no podrà tenir un pes de més del 20% en el còmput general per valorar una oferta.

L'objectiu, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, és garantir que allà on es prestin serveis alimentaris de caràcter públic es consumeixin majoritàriament productes frescos, de temporada, de venda de proximitat, de producció agrària ecològica, de producció integrada i de qualitat diferenciada. D'aquesta manera, a més, es minimitza l'impacte del transport d'aquestes mercaderies i, conseqüentment, es redueix també la seva petjada de carboni.

+info: https://govern.cat

dilluns, 6 de juny de 2022

Un pla de buidatge de l'abocador de Vacamorta

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya disposa d'un pla de buidatge per a l'abocador de Vacamorta. Segons recalca el propi Departament en una nota informativa que al respecte ha emès dijous passat, el buidatge efectiu del dipòsit tindrà una durada de 16 anys i un cost estimat de 188 milions d'euros.

Està previst, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, abordar el buidatge prioritzant la reutilització, el reciclatge i la valorització material, la recuperació energètica i, finalment, l'abocament. Per fer les operacions de triatge i valorització de les diferents tipologies de residus, es disposarà en el recinte o fora, en un lloc proper, d'una planta mòbil.

L'abocador de Vacamorta / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

diumenge, 5 de juny de 2022

El passat abril ha mostrat a preus corrents un augment interanual del 9,5% a l'IVGS català

L'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha augmentat a preus corrents un 9,5% a l'abril respecte al mateix mes de l'any anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Per grups de productes, les vendes dels no alimentaris mostren un augment del 18,7%, mentre que han crescut en un 2,1% les d'alimentació.

A preus constants, per tant eliminant l'efecte dels preus, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'IVGS català mostra un descens interanual del 0,8% a l'abril del 2022. Per grups de productes, les vendes dels no alimentaris han crescut un 5,6%; les d'alimentació mostren un decrement del 5,7%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: abril 2020 a abril 2022. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dissabte, 4 de juny de 2022

Ja s'ha inaugurat la nova depuradora de Botarell

Dissabte passat ha quedat inaugurada la nova depuradora de Botarell, una instal·lació en relació a la qual va informar TITULARS.CAT (bloc del 22/08/2019). Es tracta de la divuitena depuradora en servei al Baix Camp.

Aquesta nova depuradora, tal com l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, recalca en nota informativa que al respecte ha emès dissabte passat mateix, ha comptat amb una inversió superior als 2,7 milions d'euros. És una depuradora de tipus compacte, amb tractament de fangs activats d'aireació prolongada i reducció de nutrients.

La depuradora de Botarell / ACA

+info: https://aca.gencat.cat

divendres, 3 de juny de 2022

Un pla de xoc per a reduir la sinistralitat a l'AP7

El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya activa aquest juny un pla de xoc específic per a l'AP7: ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'objectiu és reduir la sinistralitat en aquesta via.

L'inici d'aquestes mesures específiques a l'autopista, tal com es recalca a la referida nota informativa del Departament, coincideix aquest cap de setmana amb el dispositiu especial de trànsit amb motiu de la Segona Pasqua, enguany festiu a tot Catalunya. El dispositiu especial d'aquest cap de setmana llarg es posa en marxa aquest 3 de juny i finalitza dilluns que ve.

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT

+info: https://interior.gencat.cat

dijous, 2 de juny de 2022

Declarada BCIN la Capella dels Segadors de Sant Andreu del Palomar

La Capella dels Segadors / GOVERN.CAT
El Govern català ha acordat declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, BCIN, la Capella dels Segadors de Sant Andreu del Palomar: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que dimarts ha emès. Aquesta capella està adossada a l'actual parròquia.

La Capella dels Segadors, tal com es recalca a la referida nota informativa del Govern de Catalunya, és portadora de valors històrics, culturals i socials rellevants, vinculats a la Guerra dels Segadors. És l'única estructura del temple primitiu que va sobreviure a la reconstrucció de l'església parroquial a partir del 1850.

+info: https://govern.cat

dimecres, 1 de juny de 2022

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia han crescut un 20,2% interanual en el passat trimestre

A Catalunya s'han exportat productes industrials d'alta tecnologia per valor de 2.756 milions d'euros al primer trimestre del 2022, un augment interanual del 20,2%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 20. Els productes de nivell mitjà alt han augmentat un 7,2%, els de mitjà baix un 29,9% i els de nivell baix un 8,8%.

Quant a les importacions, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l'estranger respecte del mateix trimestre de l'any anterior. Els de nivell tecnològic alt un 22,2%, els de nivell mitjà alt un 18,4%, els de nivell mitjà baix un 51,2% i els de nivell baix un 23,7%.

Exportacions industrials catalanes per contingut tecnològic: % variació interanual per trimestres / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimarts, 31 de maig de 2022

Abril ha estat càlid a gran part de Catalunya

El passat mes d'abril s'ha de qualificar de càlid a bona part de Catalunya: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 2. Especialment ha estat càlid al Prepirineu, Prelitoral central i a la conurbació de Barcelona.

Ha estat, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, un mes sec a bona part del territori català. Ha estat molt sec a la vall de la Cerdanya i, en canvi, ha estat plujós al Litoral sud i Terres de l'Ebre, i molt plujós al massís dels Ports.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: abril 2022 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: abril 2022 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dilluns, 30 de maig de 2022

10 milions d'euros per a nuclis d'R+D empresarial

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
La Generalitat de Catalunya ha dotat amb 10 milions d'euros la convocatòria d'aquest 2022 de la línia d'ajuts per a nuclis d'R+D empresarial: ho ha donat a conèixer el Departament d'Empresa i Treball mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres. Són uns ajuts destinats a impulsar projectes tecnològics diferencials que contribueixin a la transformació tecnològica i verda del teixit empresarial català.

La convocatòria d'enguany, sempre segons la referida nota informativa del Departament, preveu un import màxim de la subvenció per projecte fins als 250.000 euros. Les empreses beneficiàries dels ajuts comptaran també amb serveis complementaris per al seguiment i acompanyament dels projectes.

+info: https://empresa.gencat.cat

diumenge, 29 de maig de 2022

4,5 milions d'euros per a fer front a l'emergència climàtica als boscos

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya destinarà per primera vegada 4,5 milions d'euros a una línia d'ajuts específica perquè persones propietàries i associacions de boscos privats puguin realitzar gestió forestal considerant més que mai els incendis forestals: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquests ajuts són per reduir la vulnerabilitat dels boscos davant els efectes del canvi climàtic.

Bàsicament, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, es volen incentivar les actuacions de reducció de la càrrega de combustible sobre àrees estratègiques i la millora de la xarxa viària per accedir a aquestes àrees. La previsió és que es convoquin durant com a mínim quatre anys consecutius.

Incendi de Bellprat, el passat juliol / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

dissabte, 28 de maig de 2022

24,9 milions d'euros per a monitoratge d'alumnes amb determinades necessitats educatives

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat, per 24,9 milions d'euros, el servei de monitoratge per a l'alumnat amb necessitats educatives associades a l'autonomia i a la conducta: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts. També inclou el servei per donar suport a l'alumnat amb necessitats especials en l'àmbit de la salut.

La figura del monitoratge, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, dóna suport a l'educació inclusiva i és una valuosa ajuda a l'aula per als docents per tal d'aconseguir l'èxit educatiu de tot el grup-classe. L'aplicació d'aquest suport ha de cercar la màxima participació de l'alumnat en les situacions educatives del centre i de l'aula, i ha d'articular-se amb la resta de mesures i suports d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el projecte educatiu del centre.

+info: https://govern.cat

divendres, 27 de maig de 2022

Sis drons per a millorar la inspecció i control del medi hídric català

L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha desplegat un equip de sis drons per a millorar les tasques d'inspecció i control en el medi hídric de Catalunya: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Aquestes aeronaus han començat a operar aquest mateix mes.

Els drons, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, permetran fer vols per detectar abocaments, recollir dades de camp, observar riuades i els seus efectes, localitzar obstacles en trams de rius, comprovar l'estat de les lleres i, finalment, detectar la possible afecció que sobre les mateixes estiguin provocant obres o infraestructures, entre d'altres. En les darreres setmanes, ja s'han dut a terme les primeres tasques per a comprovar el funcionament d'aquests drons.

Dos dels drons de l'ACA fent inspecció en el medi / ACA

+info: https://aca.gencat.cat

dijous, 26 de maig de 2022

Aprovat el projecte de restauració mediambiental dels Prats d'Albinyana de la Pineda

S'ha aprovat el projecte per a la restauració mediambiental dels Prats d'Albinyana de la Pineda, a Vila-seca: ho ha donat a conèixer el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'actual canal de drenatge es desviarà cap a l'est.

La desviació, sempre segons la referida nota informativa de Vicepresidència, permetrà crear una llacuna central de grans dimensions amb illes, de molt interès per atreure espècies d'aus. Aquesta distribució permetria un millor tractament integrat de l'espai protegit sense la presència d'un canal al mig.

Plànol de la proposta d'ordenació / GENCAT.CAT

+info: https://vicepresidencia.gencat.cat

dimecres, 25 de maig de 2022

L'Alerta del Pla INUNCAT s'ha donat per acabada

Il·lustració de consells preventius quant a pluges i
inundacions / GENCAT.CAT
Protecció Civil de Catalunya ha donat per finalitzada l'Alerta del Pla d'emergències per inundacions INUNCAT, que queda en Prealerta, segons ha comunicat avui en una nota informativa. Fins al matí, encara es poden registrar precipitacions en alguns punts del territori català.

Les precipitacions més intenses, sempre segons la referida nota informativa de Protecció Civil, han anat viatjant de sud-oest a nord-est. Al llarg del dia no s'han registrat incidències destacables per la pluja a cap punt del territori.

+info: https://interior.gencat.cat/inundacions

dimarts, 24 de maig de 2022

Catalunya dóna impuls a la implantació de les ZBE

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya convoca 6 milions d'euros en ajuts per dissenyar i implantar zones de baixes emissions, ZBE, en municipis de més de 20.000 habitants: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Els municipis que es podran acollir a aquests ajuts són 65.

Aquesta setmana, segons recalca el propi Departament en l'esmentada nota, se celebrarà una jornada tècnica i informativa per als ajuntaments que es poden acollir als ajuts. Les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria inclouen la redacció de projectes de disseny de ZBE, d'informes tècnics o d'estudis de viabilitat, per un import màxim de subvenció de 25.000 euros, i la implantació de ZBE, amb un màxim d'ajut de 200.000 euros, sense superar el 85% del cost total de les actuacions.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dilluns, 23 de maig de 2022

La Generalitat de Catalunya rep sol·licituds per a 5.828 usos temporals de platges

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya ha rebut la sol·licitud dels 69 ajuntaments de l'àrea litoral catalana per instal·lar 5.828 usos temporals a les platges per a l'estiu d'enguany: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. La gran part són usos no comercials.

Els ajuntaments costaners proposen al Departament la distribució dels serveis de temporada. Cada any han de tramitar l'autorització d'ocupació, per verificar la situació dels diversos elements a les seves platges.

+info: https://vicepresidencia.gencat.cat

diumenge, 22 de maig de 2022

Se celebren 25 anys de la Regió Policial de Girona

Enguany els Mossos d'Esquadra celebren els 25 anys de la creació de la Regió Policial de Girona. Va ser la primera de tot Catalunya.

Per commemorar l'efemèride s'ha preparat una exposició, fins al 7 de juny. La mostra repassa aquests anys d'història del cos dels Mossos d'Esquadra a les comarques gironines.

S'ha preparat una exposició, fins al 7 de juny / GENCAT.CAT

+info: https://mossos.gencat.cat

dissabte, 21 de maig de 2022

Acció Climàtica efectua el pagament d'uns imports per als ajuts agroambientals

Imatge facilitada a la nota
informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha efectuat ahir el pagament d'imports corresponents als ajuts agroambientals de l'any 2021. L'import total del pagament és de 3.745.982 euros.

Aquests ajuts, segons recalca el propi Departament en una nota informativa emesa ahir mateix al respecte, tenen compromisos a cinc anys vista i l'objectiu de reduir l'aplicació de productes químics. Per aconseguir-ho es fomenten els sistemes alternatius a la lluita química contra plagues i malalties en cultius de fruiters, vinya, olivera, cítrics i hortalisses.

+info: http://agricultura.gencat.cat

divendres, 20 de maig de 2022

Els centres educatius catalans rebran suport en la gestió d'activitats de tarda del setembre

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya acompanyarà els centres educatius en la gestió de l'organització de les activitats de tarda que s'oferiran durant el proper mes de setembre: ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Els centres organitzaran activitats de lleure educatiu durant les tardes del proper setembre, fins a cobrir l'horari habitual.

Aquestes activitats seran finançades pel Departament, per tant gratuïtes per a tots els infants, i promouran el treball d'habilitats cognitives, socials i emocionals. La mesura està associada a l'avançament del calendari escolar al 5 de setembre, en el cas del segon cicle d'educació infantil i primària, i al 7 de setembre, en el cas de la secundària i l'educació postobligatòria.

+info: https://educacio.gencat.cat

dijous, 19 de maig de 2022

El Govern català reforça el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat abans-d'ahir un decret per reestructurar el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir mateix. Es vol reforçar l'estructura, poder gestionar amb eficàcia les seves competències i actualitzar la descripció de les seves funcions.

El decret permetrà que el Departament es doti d'una estructura més estable i sòlida. Alhora, es reestructurarà internament per millorar l'eficàcia de les seves actuacions.

+info: https://govern.cat

dimecres, 18 de maig de 2022

Millores del servei als usuaris del Port de l'Escala

Ports de la Generalitat està duent a terme una sèrie d'actuacions al Port de l'Escala que, segons una nota informativa que Ports ha emès al respecte ahir, tenen un import de 550.000 euros. L'objectiu d'aquestes accions és donar millor servei als usuaris del Port de l'Escala en general.

Algunes de les actuacions, concretament quatre, es fan a la zona de la nàutica popular del Port de l'Escala. Les altres accions es realitzen al tram final de l'espatller i a les oficines portuàries.

Nou moll d'espera al Port de l'Escala / PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

+info: https://ports.gencat.cat

dimarts, 17 de maig de 2022

Convocats uns ajuts per al desenvolupament i la promoció de l'Alt Pirineu i Aran

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
S'ha obert la convocatòria de les subvencions del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural a l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Aran: ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 9. Es tracta d'ajuts per a activitats realitzades durant aquest 2022.

Aquesta línia de subvencions, sempre segons la referida nota informativa del Departament, està dotada aquest any amb 350.000 euros en total. La quantitat màxima que es pot percebre de subvenció per cada activitat és de 10.000 euros.

+info: https://vicepresidencia.gencat.cat

dilluns, 16 de maig de 2022

Les construccions de pedra seca de Torrebesses, declarades Bé Cultural d'Interès Nacional

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat dimarts passat declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, BCIN, 11 conjunts de construccions de pedra seca d'abastament i explotació de l'aigua, a Torrebesses: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat mateix. El terme de Torrebesses és ple de construccions de caràcter tradicional, la major part de pedra seca, destinades a l'aprofitament de l'aigua.

Torrebesses, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, és un territori de condicions secaneres, on els recursos hídrics han estat històricament un element estratègic de primera importància. El cas d'aquest municipi no és un únic, però sí que és un cas extraordinàriament representatiu del ric patrimoni agrari desenvolupat pels nostres avantpassats.

+info: https://govern.cat