dilluns, 31 de desembre del 2018

L'Ajuntament de Castellar del Vallès aporta 60 telèfons mòbils obsolets al punt Re-Mòbil

Des de l'Ajuntament de Castellar del Vallès s'ha aportat recentment al Punt Re-mòbil una seixantena de telèfons mòbils que ja no s'utilitzen: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. El Punt Re-mòbil és un minicontenidor de recollida de terminals instal·lat des del mes d'octubre a la recepció del Mirador Centre de Coneixement i és un servei a l'abast de la ciutadania perquè hi dipositi els aparells que s'han deixat de fer servir.

Precisament el passat octubre el Mirador va fer una campanya per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre les conseqüències socials i ambientals de renovar de manera freqüent el telèfon mòbil. Els telèfons aportats pel consistori corresponen a terminals vells o obsolets del personal municipal i que s'han acumulat en els darrers anys. L'empresa adjudicatària del servei públic de recollida i transport dels residus municipals, de la gestió de la deixalleria municipal i de la neteja viària al municipi és l'encarregada d'endur-se'ls un cop per setmana per a la seva posterior gestió.

Marta Roman, regidora d'Innovació i Coneixement, i l'alcalde Ignasi Giménez,
aportant els telèfons al Punt Re-Mòbil / AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS

+info: http://www.castellarvalles.cat

diumenge, 30 de desembre del 2018

Aprovat inicialment pel Govern mataroní un pla urbanístic per a millorar l'illa de la Torre Barceló

La Junta de Govern Local de Mataró ha aprovat inicialment el passat dia 10 el nou 'Pla de millora urbana de l'illa de la Torre Barceló', indret situat a la confluència de la Ronda de Barceló amb l'Avinguda del Maresme. Aquest document substituirà el planejament aprovat l'any 2009, que implantava la torre en una plaça pública deprimida respecte a la Ronda de Barceló i a la qual s'accedia en rampa des del pas soterrat de connexió amb el Port de Mataró. El nou pla desvincula l'accés al recinte portuari de la construcció de la torre, ja que vàries sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van desestimar que els costos d'urbanització del pas subterrani s'imputessin als propietaris del sector. Ara el pla ha d'obtenir els informes favorables preceptius per part dels organismes afectats, aconseguir l'aprovació provisional del Ple i l'aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya.

Imatge virtual de la torre vista des de la Ronda de
Barceló / AJ. MATARÓ; RUBIO ARQUITECTURA
Amb el nou pla de millora s'elimina la plaça deprimida i es reordena un espai lliure al mateix nivell de la Ronda de Barceló i l'Avinguda del Maresme. La torre, que es presenta com a edifici singular i referent a la façana marítima, integra usos terciaris i residencial. Els locals comercials o d'oficines estaran ubicats en un sòcol i a les plantes inferiors de l'edifici, mentre que els habitatges, dels quals com a màxim se'n contemplen 150, aniran a les plantes superiors. L'edifici s'avança uns metres cap a la façana marítima i guanya esveltesa reduint la seva base, que és circular, i incrementant l'alçada de 22 pisos a un màxim de 26 plantes. L'aparcament dels habitatges i els locals comercials se situen al soterrat. La millora de l'entorn urbà de l'àmbit incorpora la futura transformació de l'edifici d'equipaments La Farinera per tal que el conjunt es converteixi en un nou pol d'atracció amb l'obertura de la ciutat al mar i al port. El futur accés al Port de Mataró es planteja ara només soterrat sota les vies del tren i vinculat a la transformació de l'estació, com accés dels vianants a les andanes.

+info: http://www.mataro.cat

dissabte, 29 de desembre del 2018

Troballa arqueològica d'època romana en un mur exterior del Castell de Bellvís

Fragment d'opus signinum en un mur del Castell de Bellvís / AJ. L'H
Les obres de repicat d'un mur exterior del Castell de Bellvís, al barri de la Torrassa, a L'Hospitalet de Llobregat, han deixat al descobert una troballa arqueològica d'origen romà: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Es tracta d'un fragment d'opus signinum, obra de Sígnia, un tipus de morter hidràulic a base de calç, guix, ceràmica i aigua de mar, l'ús del qual només s'ha documentat en l'època romana. Aquesta mostra, de petites dimensions i situada al peu del mur, podria haver estat reaprofitada per a la construcció del mur o formar part del paviment d'una edificació romana preexistent. La seva trobada significarà ampliar l'actual zona de protecció arqueològica del Castell de Bellvís i l'excavació de l'entorn.

En una primera actuació, la intervenció arquitectònica que l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat està duent a terme al Castell de Bellvís ha permès eliminar i enderrocar les estructures afegides a l'edificació medieval en èpoques posteriors i, alhora, netejar el mur de la façana nord, que ara és visible des del carrer. La segona actuació, que s'executarà properament, preveu enderrocar el mur exterior actual i substituir-lo per una tanca del tipus Rivisa, més permeable, que permeti a la ciutadania fer un seguiment dels treballs: en aquesta fase, s'actuarà també en el cos d'època posterior que es troba enganxat a la façana nord, i es completarà el repicat de la resta de façana; l'actuació també inclourà la documentació i l'estudi arqueològic del parament nord, la seva documentació topogràfica i fotogramètrica, la redacció d'una memòria científica i l'elaboració de planimetries. Les restes del Castell de Bellvís es van descobrir l'any 2007, durant la realització de treballs previs de rehabilitació de la Casa de la Torrassa, antiga masia situada a la Ronda de la Torrassa, a la qual es volia donar ús d'equipament. Entre els anys 2007 i 2011, es van realitzar estudis històrics que van permetre documentar l'existència d'un gran edifici medieval de planta rectangular, construït en un moment no posterior al segle XII.

El fragment d'opus signinum podria haver estat reaprofitat per a la construcció del mur o formar part del paviment d'una edificació romana preexistent / AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

+info: http://www.l-h.cat

divendres, 28 de desembre del 2018

Novament disponibles per al pagament de tributs les facilitats de BASE-Gestió d'Ingressos

Per segon any consecutiu, BASE-Gestió d'Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona, ofereix als contribuents el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permet agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos: ho ha comunicat la mateixa Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 18 d'octubre. Els ciutadans i empreses interessats a sol·licitar aquest servei de cara a l'any 2019 poden fer-ho fins al 31 de desembre via telemàtica a la pròpia web de l'organisme autònom o a qualsevol de les 39 oficines repartides pel territori.

El Compte de Pagament Personalitzat de BASE-Gestió d'Ingressos dota de més control els sol·licitants pel que fa als seus pagaments, ja que permet rebre informació detallada del deute total, dels venciments previstos i de l'import de cadascun dels fraccionaments. Cada contribuent decidirà quins tributs li interessa agrupar, encara que es tracti d'obligacions emeses des de diferents ajuntaments. El Compte de Pagament Personalitzat inclou l'IBI (Impost sobre Béns Immobles), l'IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) i l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), així com les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu com ara guals, recollida d'escombraries, entre altres, excepte la taxa pel subministrament d'aigua.

Tríptic informatiu / BASE.CAT

+info: http://www.dipta.cat

dijous, 27 de desembre del 2018

10,47% d'augment per al 2019 respecte a l'actual pressupost a la Universitat de Lleida

En un ple celebrat per primer cop al Campus Universitari d'Igualada, el Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL) ha ratificat dijous passat el pressupost de la pròpia UdL per al 2019, pressupost del qual el Consell de Govern de la mateixa universitat va aprovar la respectiva proposta el passat dia 18. Els comptes s'incrementen un 10,47% respecte a l'actual exercici, arribant als 93.756.039,78 euros. Precisament la incorporació del nou campus de l'Anoia té un paper destacat tant pel que fa als ingressos com a les despeses del pressupost aprovat. Per programes pressupostaris, és recerca i transferència de coneixement on s'ha aplicat la major pujada, en concret un 25,47%.

La trobada del Consell Social tenia per objectiu ratificar els acords del Consell de Govern, que a més de la proposta pressupostària incloïen pel que fa a la sessió del dia 18, el calendari electoral per a l'elecció del proper rector o rectora de la UdL, la creació de la Unitat Quirúrgica Torrelameu i la contractació de la segona i última fase per a construir l'edifici Polivalent 2 al Campus de Cappont. Quant als comicis al rectorat, s'ha establert que les candidatures es poden presentar fins al proper 3 d'abril i que la proclamació definitiva d'aquestes serà l'11 del mateix mes; els comicis se celebraran el 7 de maig i, si calgués segona volta, es faria també aquell mes de maig, el dia 23.

Comparativa del pressupost d'enguany i de l'aprovat per al 2019 / UNIVERSITAT DE LLEIDA

+info: http://www.udl.cat

dimecres, 26 de desembre del 2018

A Granollers es disposa de 31 desfibril·ladors

Ubicats respectivament al Camp de Futbol de la Font Verda i a les Pistes d'Atletisme, Granollers té dos nous desfibril·ladors, amb la instal·lació dels quals la ciutat disposa d'un total de 31 aparells d'aquest tipus, 19 dels quals es troben en equipaments públics: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Granollers mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. La disponibilitat dels dos últims aparells incorporats és efectiva des de la setmana passada.

La instal·lació de desfibril·ladors a Granollers va començar l'any 2014, fora de l'àmbit sanitari, i ha anat acompanyada d'un ampli pla de formació especialment destinat a policies locals i conserges d'equipaments, entre d'altres. Així mateix, s'ha fet formació a la ciutadania en general. L'Ajuntament de Granollers, que finança majoritàriament aquests aparells, amb subvencions puntuals de la Diputació de Barcelona, anirà ampliant el nombre de desfibril·ladors en funció de la disponibilitat pressupostària. S'estima que les possibilitats de sobreviure en cas d'un atac de cor disminueixen un 10% per cada minut que passa sense assistència mèdica adequada, el que fa que sigui encara més important una ràpida actuació.

Desfibril·lador del Camp de Futbol de la Font Verda / AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

+info: http://www.granollers.cat

dimarts, 25 de desembre del 2018

El conveni per a la gestió conjunta del Castell de Cardona ha estat renovat

Castell de Cardona / GENCAT.CAT
Departament de Cultura, a través de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i Ajuntament de Cardona han renovat el conveni de gestió conjunta del castell d'aquesta vila amb la voluntat de continuar sumant esforços en la promoció del conjunt monumental, així com d'assentar un model de proximitat que permet una gestió més eficient dels recursos: ho han comunicat el propi Departament de Cultura i el mateix consistori, cadascun mitjançant la seva respectiva nota informativa, totes dues emeses el passat dia 12. El conveni, com el que es va signar l'any 2016, tindrà una vigència de dos anys. La trobada en què s'ha renovat l'acord també ha servit per a valorar les inversions al Castell de Cardona per als pròxims anys, les quals han de preveure diverses actuacions de millora.

D'esquerra a dreta: Marina Miquel, Josep Manuel Rueda,
Ferran Estruch i Anna Poza; a la reunió per a la renovació
de l'acord de gestió conjunta / AJ. CARDONA
Ha sigut a l'Ajuntament de Cardona on l'acord s'ha revalidat: l'han signat Ferran Estruch, alcalde de Cardona, i Josep Manuel Rueda, director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, en una reunió a la qual també han assistit Anna Poza, gerent de la Fundació Cardona Històrica, i Marina Miquel, cap de l'Àrea de Monuments i Jaciments de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Entre altres qüestions, el conveni estableix la gestió compartida dels serveis de venda i reserva d'entrades, que es fa des del portal de venda de Cardona Turisme, i la gestió de totes les visites guiades per part del consistori, a través de la Fundació Cardona Històrica. El text també inclou la difusió conjunta dels actes que se celebren al conjunt monumental, la recerca de futurs patrocinis per a la conservació i promoció del conjunt i el foment del turisme cultural. El primer acord per a la gestió conjunta del Castell de Cardona entre les dues institucions, el signat fa dos anys, va ser fruit de la col·laboració iniciada al 2007.

+info:

dilluns, 24 de desembre del 2018

Reus congela la tarifa de l'aigua per al 2019

Dimecres passat el Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals ha aprovat la congelació de la tarifa de l'aigua per a l'any 2019. L'acord, a més, comporta mantenir els avantatges i facilitats tant a famílies en risc de pobresa energètica com a d'altres col·lectius. Uns 4.000 reusencs es beneficien dels ajuts socials que ofereix Aigües de Reus, ajuts com la tarifa social o el fraccionament o ajornament del pagament.

La congelació de la tarifa afecta tant el component fix, que correspon al manteniment de l'estructura, com el variable, corresponent al consum de cada usuari. La factura compta amb un tercer component, que no és de competència municipal: el cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua. El component fix representa el 55% del total de la factura, mentre que el component variable es divideix en tres blocs, amb la idea que aquell que consumeix menys aigua pagui menys; es tracta d'una divisió per trams de consum que obeeix a raons mediambientals, però també a motivacions socials. La mateixa fórmula per trams s'aplica al servei de clavegueres, de manera que també paga més qui més aigua aboca a la xarxa.

Dades econòmiques corresponents a la divisió Aigües de Reus, de la
societat Reus Serveis Municipals SA: exercici 2017 / AIGÜES DE REUS

+info: http://www.reus.cat

diumenge, 23 de desembre del 2018

Restaurada l'Església de Sant Martí de Bescaran

Campanar i teulada de la nau
de l'església, ara / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl, l'INCASÒL, ha finalitzat les obres de rehabilitació de l'Església de Sant Martí de Bescaran, situada al municipi de les Valls de Valira, a l'Alt Urgell: ho ha donat a conèixer el propi INCASÒL mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Les obres han tingut un cost de 67.760 euros, que han aportat entre l'Entitat Descentralitzada de Bescaran, el Bisbat d'Urgell i l'INCASÒL.

Amb aquesta restauració, basada en un projecte de l'arquitecte Miquel Duelo, s'ha reforçat l'estructura portant de fusta de coberta, substituït la coberta de fibrociment de la nau de l'església per pedra de pissarra, substituït els baixants pluvials i del remat de la coberta del campanar, i impermeabilitzat l'exterior del mur de contenció nord. També s'ha pavimentat l'era del costat i arranjat una part del revestiment interior dels paraments verticals malmesos. El projecte s'ha dut a terme dins del programa 'Reviure les velles ciutats', el qual està emmarcat en els diferents protocols de col·laboració signats entre el Departament de Cultura i el de Territori i Sostenibilitat. L'església va ser declarada Bé Cultural d'Interès Local pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell el 14 d'octubre de 2010.

Campanar i teulada de la nau de l'església, abans / INCASÒL

+info: http://incasol.gencat.cat

dissabte, 22 de desembre del 2018

L'ACA construirà al nucli de l'Ametlla de Merola una nova estació depuradora d'aigües residuals

Per tal de contribuir a la millora mediambiental del riu Llobregat, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha aprovat el projecte per a construir una nova estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) al nucli de l'Ametlla de Merola, dins el terme municipal de Puig-reig, a la comarca del Berguedà: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Els treballs podrien començar a mitjan any vinent i tindrien una durada aproximada de quatre mesos.

Amb una inversió de 226.000 euros, es construirà una depuradora que farà pretractament i tractament primari amb decantador-digestor i tindrà capacitat per a tractar un cabal de 90 m³/dia, l'equivalent a una població de 455 habitants; així mateix, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, l'EDAR disposarà d'un col·lector interceptor que recollirà les aigües residuals del nucli per a transportar-les a la depuradora. Aquest nucli disposa actualment d'una xarxa interna de clavegueram de tipus unitari, que recull les aigües pluvials així com les residuals i les aboca al riu Llobregat directament.

L'actual depuradora que saneja les aigües residuals de Puig-reig / ACA

+info: http://aca.gencat.cat

divendres, 21 de desembre del 2018

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat 37 cartes de serveis municipals

Reunit en sessió ordinària, el Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat abans-d'ahir 37 cartes de serveis: són documents que descriuen els diferents serveis que ofereix el consistori a la ciutadania, que informen així mateix de les condicions en què es presten, dels compromisos que es prenen per tal que el servei sigui de qualitat, i de les vies per a obtenir informació o fer aportacions i suggeriments. Es preveu que les cartes siguin efectives durant els primers mesos de l'any vinent, quan finalitzi la tramitació.

Part superior de la façana de l'edifici del consistori / AJ. TERRASSA
Aquestes 37 se sumen a les 17 que es van aprovar el desembre de l'any passat i es completen així totes les que comporten prestació de serveis a la ciutadania. Les cartes ajudaran a implementar un nou sistema de gestió que té en compte l'avaluació dels resultats de la gestió per tal de definir i implantar decisions de millora de manera contínua, orientades a la satisfacció de la ciutadania i el seguiment continu de la seva opinió. A més, ajudaran a estendre en l'organització municipal el Govern Obert i la cultura de la transparència.

+info: https://www.terrassa.cat

dijous, 20 de desembre del 2018

Inventariats els camins de les Masies de Roda

La Diputació de Barcelona ha realitzat l'inventari dels camins del municipi de les Masies de Roda, ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. L'objectiu d'aquest treball és fer una consulta massiva de fonts documentals històriques, generalment georeferenciades i accessibles telemàticament, per a la comprovació de l'existència històrica de tots els camins inclosos en el catàleg de camins municipals de què disposa l'Ajuntament.

Després de l'anàlisi de consulta de fonts històriques realitzada per cada camí, s'inclourà una aproximació a la informació relativa als indicis de titularitat, per tal de definir si són camins de titularitat pública o privada. Així, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació de Barcelona, s'estableixen, del conjunt de camins analitzats a partir del catàleg, els camins que es considera que tenen indicis de titularitat privada, els camins en què existeixen indicis febles per a considerar que es tracta d'un camí públic i aquells dels quals es conclou que existeixen indicis ferms per a considerar que es tracta d'un camí públic.

Camins de les Masies de Roda / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 19 de desembre del 2018

Previst per al 2022 el desplaçament de la línia d'alta tensió de Can Fatjó, a Rubí

L'Ajuntament de Rubí sufragarà inicialment el cost del projecte de desplaçament de la línia d'alta tensió del barri de Can Fatjó, desplaçament que és de cara a l'any 2022 que s'ha agendat: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que abans-d'ahir ha emès. D'aquesta manera, la corporació municipal donarà sortida a una demanda històrica de la ciutat, tot i que el cost al respecte l'hauria d'assumir la Generalitat de Catalunya en virtut d'un conveni signat l'any 2006.

Fa tres anys, però, l'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, va denunciar aquest conveni, l'Ajuntament de Rubí va recórrer la denúncia i s'està a l'espera de resolució per part de la Generalitat. Precisament el conveni el van signar els propis ICAEN i Ajuntament de Rubí: l'acord contemplava el desplaçament de la referida línia d'alta tensió, i en concret s'establia que el consistori assumiria un 20% del cost d'execució del projecte, més les expropiacions i servituds, i l'ICAEN, el 80% restant.

La línia elèctrica que travessa Can Fatjó és de 220 quilovolts / AJUNTAMENT DE RUBÍ

+info: https://www.rubi.cat

dimarts, 18 de desembre del 2018

Barcelona va camí de ser una ciutat resilient

Durant el mandat municipal 2015-2018, s'ha dut a terme a la ciutat de Barcelona una ampliació de 28.132 metres de nova xarxa de clavegueram i s'han rehabilitat 19.556 metres més: són dades que l'Ajuntament de Barcelona ha comunicat mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Tot això s'ha realitzat per tal de millorar i optimitzar el funcionament de la xarxa de clavegueram, en particular per a minimitzar el risc d'inundació i és que els nous desafiaments climàtics demanen que Barcelona esdevingui una ciutat resilient, tal i com recull el document Pla Clima de Barcelona.

Segons les darreres tendències observades, el canvi climàtic portarà associats dos impactes que poden incidir en la inundabilitat de les ciutats: el canvi en el règim pluviomètric, amb pluges més intenses, i l'increment del nivell del mar. És en aquest sentit que l'Ajuntament de Barcelona està duent a terme actuacions per tal de millorar les infraestructures hídriques de la ciutat. Les més destacades són: millora del sistema de drenatge a Paral·lel, Ronda de Sant Pau i Vilà-Vilà; ventilació del dipòsit de Taulat; dipòsit de Rambla Prim; dipòsit de retenció d'aigües pluvials al Carrer Motors; i sifó de la Gran Via. En el seu conjunt, les actuacions que en aquest àmbit s'han estat fent en aquest mandat municipal tenen un valor aproximat de 45,4 milions d'euros.

Rehabilitació de la xarxa de clavegueres al barri de Sants: col·locació d'una cubeta de gres / AJ. BCN

+info: https://ajuntament.barcelona.cat

dilluns, 17 de desembre del 2018

Ha sigut inaugurat el Mirador Sud del Pic de l'Orri

Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), acompanyat de Joan Ordi, president del Parc Natural de l'Alt Pirineu, i de Gerard Sabarich, alcalde de Rialp, ha inaugurat abans-d'ahir el Mirador Sud del Pic de l'Orri, que a 2.439 metres d'altura és el sostre de l'estació d'esquí de Port Ainé. El Pic o Torreta de l'Orri és el punt culminant del Massís de l'Orri, completament aïllat i situat una mica més al sud que la resta de grans muntanyes del Pallars Sobirà i és una fenomenal talaia sobre l'Urgell, el Pallars i les muntanyes d'Andorra. El vessant nord del massís està ocupat per les estacions d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm i d'esquí alpí de Port Ainé. De fet, les pistes de Port Ainé arriben fins ben a prop del cim.

Mirador Sud del Pic de l'Orri / FGC
Amb aquest Mirador Sud, FGC té com a finalitat seguir contribuint al foment de la biodiversitat promovent propostes educatives de lleure i de foment i sensibilització de la vessant pedagògica en matèria ambiental en totes les estacions de muntanya i ampliar així el coneixement de l'entorn natural. El Mirador Sud completa la informació dels cartells ja existents de les panoràmiques oest-nord i nord-est i permet obtenir una visió única de 360º del Pirineu i de les zones protegides del Parc Pirinenc de les Tres Nacions. El Parc Pirinenc de les Tres Nacions és una iniciativa promoguda pels governs català, francès i andorrà i que es va formalitzar el passat 24 d'agost. Com a finalitat, el Parc Pirinenc de les Tres Nacions té millorar la gestió i promoció d'una de les àrees transfrontereres protegides més extenses d'Europa. L'àrea que el Parc Pirinenc de les Tres Nacions abasta està formada en concret pels següents parcs naturals: el de l'Alt Pirineu, a Catalunya; el de Pyrénées Ariégeoises, a França; el de la Vall de Sorteny, a Andorra; i el de les Valls del Camapedrosa, també a Andorra.

+info: https://www.fgc.cat

diumenge, 16 de desembre del 2018

Finalitzat el muntatge del tradicional pessebre municipal de Viladecavalls, a la Plaça de la Vila

A la plaça s'han fet recents tasques de manteniment i arranjament


L'Ajuntament de Viladecavalls ha finalitzat dijous passat el muntatge del tradicional pessebre municipal, a la Plaça de la Vila. El pessebre romandrà durant les setmanes vinents fins a finalitzar les festes nadalenques. Per a construir aquest element tradicional típic d'aquesta època, la Brigada Municipal ha fet servir materials reciclats de les actuacions que realitza durant l'any. Els elements florals s'utilitzaran posteriorment per a actuacions de jardineria del municipi.

D'altra part, durant el mes de novembre i fins dimarts de la setmana passada, l'Ajuntament de Viladecavalls ha realitzat precisament a la Plaça de la Vila un seguit de tasques de manteniment i d'arranjament. En concret, s'ha col·locat paviment de cautxú als escocells dels arbres, s'han repintat els murs interns i columnes de la plaça i s'han cobert els murs exteriors amb un paredat de pedra seca que dóna continuïtat al paredat de la Plaça Pere Amat. D'aquesta manera s'aconsegueix una estètica homogènia de l'entorn. Amb aquesta mateixa finalitat s'ha procedit a col·locar el mateix tipus de paredat a la marquesina de la parada d'autobús. Aquestes actuacions no responen sols a una millora estètica sinó que comportaran, a curt termini, un estalvi del cost de manteniment de la plaça, ja que es redueix el temps de neteja periòdica de la part interior i del repintat anual de l'exterior.

Pessebre municipal d'enguany a la Plaça de la Vila / AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

+info: http://www.viladecavalls.cat

dissabte, 15 de desembre del 2018

La Comissió d'Ètica d'Argentona presenta el seu primer informe anual

Representants de la Comissió d'Ètica de l'Ajuntament d'Argentona han presentat al Ple municipal del passat dia 3 l'informe anual que abasta el segon semestre de l'any passat i el primer semestre d'enguany. El document inclou un ampli detall quant a indicadors de seguiment del Codi Ètic i de Bon Govern, codi que es va aprovar al Ple municipal del 6 de març de l'any passat. Aquest primer informe anual de la Comissió d'Ètica fa una anàlisi de l'aplicació del codi i recomanacions per tal d'avançar en els compromisos i pautes de conducta dels càrrecs electes i personal municipal.

Tal i com queda indicat al propi Informe de la Comissió d'Ètica Juny 2017-Juny 2018, aquesta comissió és l'òrgan responsable d'avaluar l'aplicació i proposar el manteniment actualitzat del Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament d'Argentona. L'informe, així mateix, remarca que per a la composició de l'òrgan, el mateix codi aposta per una fórmula mixta basada en el regidor responsable de Transparència, la Defensora del Vilatà, la tècnica de Transparència de l'Ajuntament d'Argentona i un veí o veïna del registre ciutadà a proposta del Consell de la Vila. Aquest informe conclou destacant la necessitat d'alguna eina tipus bústia ètica anònima, cosa que permetria a qui ho desitgi fer comunicacions a mode de denúncies anònimes relacionades amb el Codi Ètic.

Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament d'Argentona / AJUNTAMENT D'ARGENTONA

+info: http://argentona.cat

divendres, 14 de desembre del 2018

El Geoportal de Reus inclou la ubicació de 54 desfibril·ladors repartits per tota la ciutat

Des d'ahir el Geoportal de Reus inclou un mapa en el qual es mostra exactament la ubicació de 54 desfibril·ladors repartits per tota la ciutat, tant en dependències municipals com en altres espais. Amb el desenvolupament i publicació d'aquest mapa l'Ajuntament de Reus continua la seva tasca d'instal·lar i de donar a conèixer els desfibril·ladors externs automàtics (DEA) que existeixen arreu del municipi.

El DEA és un equip que compta amb un sistema computeritzat d'anàlisi del ritme cardíac, de manera que es monitoritza el ritme del cor i, quan cal, s'allibera un xoc elèctric sense necessitat que la persona que l'utilitzi sàpiga reconèixer els ritmes cardíacs. Així, el DEA permet poder fer front de manera imminent a parades cardíaques. Per a utilitzar aquest instrument no cal tenir cap títol, ja que el procés de funcionament és senzill i, a més, està molt ben explicat en les instruccions: només s'han de posar els elèctrodes adhesius que porta l'aparell a la persona que ha patit una aturada cardíaca. Cada DEA està connectat amb el 112, de manera que quan es fa ús de l'aparell es contacta amb el servei d'emergències automàticament. En els darrers mesos la xarxa de DEA s'ha ampliat amb la instal·lació de 6 dispositius als centres cívics de la ciutat. Diferents vehicles de la Guàrdia Urbana estan dotats també amb aquests aparells.

Captura de pantalla del mapa de desfibril·ladors del Geoportal de Reus / AJUNTAMENT DE REUS

+info: http://www.reus.cat

dijous, 13 de desembre del 2018

Sotmès a informació pública el projecte de traçat que ha de fer de l'Eix Diagonal una via millor

Mapa on s'indica l'àmbit d'actuació del projecte / GENCAT.CAT
El Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, ha obert el procés d'informació pública quant al projecte de traçat de millora de la funcionalitat i la seguretat de l'Eix Diagonal entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Aquesta actuació de traçat, amb una inversió estimada en 101 milions d'euros, inclou la construcció d'un tercer carril i la implantació d'una barrera central fixa del tram entre Vilafranca del Penedès i Capellades, així com el desdoblament de l'actual carretera entre Capellades i Igualada. La informació al respecte, que també inclou l’estudi d’impacte ambiental, està disponible al Diari Oficial de la Generalitat, el DOGC, del passat dilluns.

Amb aquest projecte, segons remarquen fonts de Territori i Sostenibilitat en una nota informativa emesa per aquest departament dilluns mateix, es dóna resposta a la voluntat d'adoptar unes solucions tècniques adaptades a les diferents característiques i trànsit que tenen els trams on s'actuarà, els quals sumen més de 31 quilòmetres. L'Eix Diagonal, format per les carreteres C15 i C37, uneix Vilanova i la Geltrú i Manresa i abasta una longitud de 65 quilòmetres: d'aquest recorregut, 11 quilòmetres tenen dos carrils per sentit, entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès; i 54 quilòmetres, entre Vilafranca i Manresa, tenen un carril per sentit. Aquesta infraestructura, que va entrar en funcionament l'any 2011, ha potenciat tant les comunicacions intercomarcals com les de més llarg recorregut i ha experimentat un creixement continuat de trànsit: un 35% acumulat. A més, registra un percentatge elevat de pesants: el 12%.

+info: http://territori.gencat.cat

dimecres, 12 de desembre del 2018

'Tot ho tens aquí', lema de l'OCIC del Bages per a promoure el comerç de proximitat aquest Nadal

Amb el lema 'Tot ho tens aquí', el Consell Comarcal del Bages, a través de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC), vol durant aquest Nadal posar en valor les botigues locals i conscienciar sobre el consum responsable: ho ha donat conèixer el propi Consell Comarcal mitjançant una nota informativa que dimecres passat ha emès. El Consell aprofita, així, un any més les dates nadalenques per tal d'impulsar una campanya de sensibilització ciutadana, d'àmbit comarcal i amb l'objectiu de promoure les compres als comerços de proximitat. S'han elaborat diferents materials que es distribuiran i que aporten recomanacions i consells per a la ciutadania en l'àmbit del consum sostenible i cívic, amb la finalitat de difondre la campanya arreu del territori i sumar esforços i sinergies en la promoció conjunta, al llarg de tot l'any, d'un consum responsable, de proximitat i just.

Imatge de la campanya / CCBAGES
La campanya persegueix els objectius, en primer lloc, de promoure el comerç de proximitat i evitar les compres compulsives en grans superfícies; i en segon lloc, sensibilitzar sobre els aspectes energètics relacionats amb el Nadal, com la compra de llums de baix consum o l'ús de materials de rebuig per a fabricar la decoració nadalenca. Els materials de la campanya es distribuiran als municipis de la comarca per tal que els facin arribar als comerços perquè, així, aquests contribueixin a la difusió. Enric Forcada, conseller de l'Àrea de Suport als Municipis, en paraules recollides a la referida nota informativa, explica: "La campanya comercial de Nadal és la més important de l'any i des del Consell volem afavorir als botiguers de les nostres viles i barris, que ofereixen productes de qualitat des d'una atenció propera i personalitzada. A més, volem conscienciar la població per tal que canviï els hàbits de consum i opti per compres responsables i en la mesura del possible que opti per productes de comerç just i amb baixa petjada ecològica".

+info: http://www.ccbages.cat

dimarts, 11 de desembre del 2018

L'ISPC ha col·laborat a Mollet del Vallès en el Gran Recapte d'Aliments d'enguany

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ha col·laborat enguany amb el Gran Recapte d'Aliments que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha dut a terme en el marc de la 10a edició del Gran Recapte d'Aliments a Catalunya, que ha tingut lloc el 30 de novembre i l'1 de desembre. Degut a necessitats d'espai, el consistori ha demanat la col·laboració de l'ISPC per tal que es pogués cedir un espai durant uns dies i així emmagatzemar les banyeres que es recollissin i que després s'entreguen a Càritas.

Mollet del Vallès ha comptat amb 16 punts de recollida. L'any passat durant el Gran Recapte d'Aliments realitzat en aquest municipi es van recollir 37.800 quilos d'aliments i van participar 213 voluntaris. El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una campanya de recollida d'aliments bàsics per tal d'aconseguir que les persones més necessitades rebin ajuda alimentària. La campanya l'organitzen i la desenvolupen simultàniament els quatre bancs d'aliments de Catalunya.

Vista aèria de l'Ajuntament de Mollet del Vallès / AJ. MOLLET DEL VALLÈS

+info: http://ispc.gencat.cat

dilluns, 10 de desembre del 2018

Enllestit el Catàleg de Camins de Montmajor

L'Ajuntament de Montmajor ha rebut de la Diputació de Barcelona el catàleg de camins del municipi, un treball que planteja la definició del conjunt de vials existents i n'analitza els seus trets fonamentals: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. El Catàleg de Camins de Montmajor inclou un seguit de paràmetres referents a la geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm.

Redactat d'acord amb les indicacions de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona, així com indicacions de representants municipals, el document s'ha realitzat a partir de la informació existent i del treball de camp, amb visita a tots els camins i recollida de dades descriptives de cadascun d'ells per al seu posterior processament informàtic i poder crear un SIG, Sistema d'Informació Geogràfica. S'han inventariat 28 camins que sumen un total de 86,33 km. Per cada camí s'ha aixecat un plànol de situació a escala 1:5.000 en el qual es defineixen el seu traçat i la numeració per punts quilomètrics, la toponímia complementària i els elements més remarcables, així com un recull fotogràfic.

Montmajor: imatge proporcionada a la nota informativa / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 9 de desembre del 2018

Sant Boi de Llobregat es declara lliure de plàstic

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en el Ple celebrat el passat dia 22, ha declarat Sant Boi 'ciutat lliure de plàstic'. La declaració, proposada per la Junta de Portaveus i adoptada per unanimitat, dóna compliment a la normativa de reducció de residus, principalment els procedents d'envasos de plàstic d'un sol ús, i pretén conscienciar la ciutadania quant a la problemàtica derivada de l'abocament incontrolat d'aquests residus al medi. La decisió municipal ha coincidit amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que enguany s'ha celebrat del 17 al 25 de novembre.

Pel que fa als residus d'envasos lleugers procedents de les llars i dels comerços, suposen gairebé un 10% del pes total dels residus municipals generats anualment, segons dades reflectides al 'Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya', el PRECAT20. Aquest pla estableix com un dels seus objectius la reducció de bosses comercials d'un sol ús de plàstic no biodegradable per a l'any 2020 en un 90% de la seva totalitat, respecte als nivells del 2007. Només a Sant Boi durant l'any passat es van recollir 1.107 tones de residus procedents del contenidor groc: l'equivalent a tenir, completament plens, gairebé 14.000 contenidors de recollida d'envasos dels situats a la via pública, tenint en compte, no obstant, que una part significativa dels residus de plàstics encara no es recicla o directament és abocada indiscriminadament al medi.

Infografia / AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

+info: http://www.santboi.cat

dissabte, 8 de desembre del 2018

Iniciada la remodelació del Parc dels Voluntaris, a l'Ametlla del Vallès

També es remodela la Zona Verda del complex esportiu Illa Activa


Parc dels Voluntaris fins abans d'iniciar-se la
remodelació / AJ. AMETLLA DEL VALLÈS
S'inicien, a l'Ametlla del Vallès, les obres de remodelació del Parc dels Voluntaris i de la Zona Verda del complex esportiu Illa Activa, i està previst que s'acabin el proper 14 de desembre: ho ha donat a conèixer el propi Ajuntament de l'Ametlla del Vallès mitjançant una nota informativa que ha emès divendres de la setmana passada. L'actuació a la Plaça dels Voluntaris té l'objectiu de renovar un espai que es va instal·lar fa anys i que ha quedat obsolet. Quant a l'Illa Activa, es col·locarà una estructura de joc infantil a la petita Zona Verda que hi ha davant del complex esportiu.

La millora de les àrees de jocs infantils del Parc dels Voluntaris preveu la instal·lació d'una nova àrea de joc, amb estructures modulars multifuncionals que combinen un gran nombre d'activitats, la qual cosa ha de permetre diferents tipus de reptes als infants i també el joc inclusiu. Hi haurà dues zones diferenciades: una per a infants de 0 a 3 anys i una altra per a infants de més edat. El projecte va ser una de les propostes que es van votar en els Pressupostos Participatius 2017 i que l'equip de Govern es comprometé a portar a terme. De fet, el projecte final va ser fruit del consens entre l'Ajuntament de l'Ametlla i els representants de l'AMiPA del CEIP Bertí, entitat que va presentar la proposta als Pressupostos Participatius. L'actuació a l'Illa Activa també va ser una de les propostes presentades als Pressupostos Participatius 2017, en aquest cas per l'Associació de Veïns de Can Camp.

Dues imatges model del futur Parc dels Voluntaris / AJ. AMETLLA DEL VALLÈS

+info: http://www.ametlla.cat

divendres, 7 de desembre del 2018

Disponible a Internet un catàleg que mostra els serveis del Vallès Occidental quant a ESS

El Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) i la Xarxa d'Innovació Social del Vallès, juntament amb els ajuntaments i diverses entitats de la comarca, han elaborat el 'Catàleg de serveis d'economia social i solidària del Vallès Occidental': ho ha donat a conèixer el mateix CCVOC mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts de la setmana passada. Aquest catàleg és una eina que es pot trobar al propi web de la Xarxa d'Innovació Social del Vallès i neix per tal de facilitar accés i coneixement quant a recursos especialitzats en Economia Social i Solidària (ESS) de la comarca.

Amb aquesta eina s'obté informació sobre les activitats que ofereixen 17 serveis ubicats a diferents municipis del Vallès Occidental i permet la cerca d'informació específica a nivell municipal i per tipus de serveis oferts, serveis entre els quals destaquen activitats formatives, assessorament per a la creació d'empreses d'ESS, acompanyament en l'elaboració dels plans d'empresa i en la consolidació de les empreses ja en marxa, vivers d'empreses d'ESS i allotjament. El 'Catàleg de serveis d’economia social i solidària del Vallès Occidental' també disposa d'una fitxa detallada d'allò que porten a terme les entitats incloses, en concret programes i activitats, així com també detalla les dades de contacte per a sol·licitar més informació o accedir als diferents recursos.

Tríptic del 'Catàleg de serveis d'economia social i solidària del Vallès Occidental' / CCVOC

+info: http://www.ccvoc.cat

dijous, 6 de desembre del 2018

Un mapa d'IgersMap reflecteix la cultura de les comarques barcelonines

La Diputació de Barcelona i IgersMap han creat un mapa que mostra la cultura de les comarques barcelonines, mapa que és visitable en línia: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. El mapa mostra, des de la mirada dels 'instagramers', els punts populars, que són aquells punts que reben més de 10 imatges, i també mostra els punts per descobrir. A cada punt es pot visualitzar la totalitat d'imatges rebudes i cada imatge inclou el nom de l'autor, el nom del punt i les indicacions de com arribar-hi.

IgersMap és un projecte col·laboratiu que pretén mostrar els territoris des de la perspectiva dels 'instagramers' locals, que, responent a la qüestió 'on portaries a un amic 'instagramer' que et visités a fer les millors fotos de la teva ciutat o del teu territori?', envien un màxim d'imatges dels seus punts preferits. L'objectiu és delimitar, amb la participació de tots els 'igers' de la comunitat que vulguin contribuir al projecte, els punts que, a causa del seu atractiu fotogràfic, tenen un especial interès per als usuaris d'Instagram, siguin habitants o visitants.

Captura de pantalla del mapa aquest matí / TITULARS.CAT; IGERSMAP

+info: https://igersmap.com/cat/igersmap-bcnmoltmes

dimecres, 5 de desembre del 2018

'Anuari Estadístic de Terrassa 2018', ja publicat

L'Ajuntament de Terrassa ha completat i publicat l'Anuari Estadístic de Terrassa 2018: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que abans-d'ahir ha emès. Aquesta obra de referència de l'estadística local es publica únicament en format digital i, a més, de mode progressiu, de manera que es va ampliant segons es van obtenint dades, seguint el model de dades obertes. Per tal de facilitar-se la usabilitat, el document pot visualitzar-se al pdf del web, així com descarregar-se en format pdf també o de full de càlcul excel.

En aquesta edició de l'Anuari Estadístic de Terrassa, la 23a, hi ha novetats en sis dels seus capítols. Al capítol de 'Població' s'hi reflecteixen noves dades del Registre Civil sobre matrimonis, divorcis, reconciliacions i separacions. Al de 'Comunicacions, mitjans de comunicació i Societat del Coneixement' hi ha noves dades sobre el servei Terrassa Puntxarxa, l'ús de la Seu Electrònica i l'accessibilitat als punts d'Internet gratuïts de la ciutat i xarxes socials. Per al capítol 'Ensenyament i recerca', es presenten ara dades sobre l'alumnat desagregades per gènere. Al de 'Cultura', s'introdueixen i actualitzen les dades corresponents a l'Arxiu Històric Comarcal del Vallès Occidental. El capítol 'Urbanisme i habitatge' introdueix i actualitza les llicències d'obres per als anys 2016 i 2017. Per últim, al capítol de 'Seguretat Ciutadana', s'adverteix la modificació de la font estadística, que passa a l'homologada pels Mossos d'Esquadra.

Nupcialitat 2000-2017 / ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA 2018

+info: https://www.terrassa.cat

dimarts, 4 de desembre del 2018

Novembre amb molta pluja que s'ha concentrat a gran part de la meitat est del territori català

La meteorologia del mes de novembre d'enguany, tal com va ocórrer el passat octubre, ha estat marcada pel pas de pertorbacions que, en arribar al Mediterrani, s'han aprofundit i han establert un flux humit i càlid del sud-est, però amb la característica que la precipitació associada s'ha restringit a la meitat est de Catalunya, meitat on les quantitats registrades de pluja han estat molt importants a àmplies zones: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. En canvi, a la meitat oest, i especialment al quadrant nord-oest, aquesta classe de pertorbacions han estat menys importants, sense superar-se la mitjana mensual del novembre.

És remarcable quant al mes passat també, i sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, el fet que la temperatura en general s'ha situat amb valors per sobre de la mitjana climàtica del novembre. Però l'aire fred que acompanyava les pertorbacions, especialment en els nivells mitjans de la troposfera, a més d'inestabilitzar l'atmosfera pel contrast amb la temperatura encara elevada del Mediterrani, ha provocat una temperatura més baixa al Pirineu, sobretot a les parts més elevades, on s'han observat anomalies tèrmiques negatives. El mes de novembre s'ha de qualificar de càlid a gran part de Catalunya, particularment a l'altiplà central, normal a la vall de l'Ebre i parts més elevades del Prelitoral, i normal o fred a cotes altes del Pirineu.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en ºC: novembre 2018 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: novembre 2018 / METEOCAT

+info: http://www.meteo.cat

dilluns, 3 de desembre del 2018

Un episodi plujós marcat pels aiguats persistents deixà a bona part de l'Empordà més de 100 mm

Precipitació acumulada, en mm, del 17 al 19 de
novembre d'enguany, fins a les 12.00h / METEOCAT
Només dos dies després dels aiguats que van deixar fins a més de 150 mm entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, aiguats en relació als quals ha informat TITULARS.CAT (bloc del 17/11/2018), el cap de setmana posterior a què acabessin aquests aiguats va haver un nou episodi de pluja que ha deixat més de 100 mm a molts sectors de l'Empordà i de les comarques més properes, amb màxims superiors als 200 mm a l'interior de l'Alt Empordà. A diferència dels aiguats de la setmana prèvia, que van ser localment torrencials, en aquesta ocasió les grans acumulacions de pluja de l'Empordà s'expliquen més per la persistència de la pluja que no pas per la seva intensitat: són dades que el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha donat a conèixer mitjançant una nota informativa que el passat dia 19 ha emès.

Tot i que diverses estacions de l'Alt Empordà van recollir màxims d'entre 1 i 2 mm de pluja en un minut, per exemple 1,9 mm a Portbou o a Espolla, cap d'elles no va superar el llindar de Situació Meteorològica de Perill, que és quan hi ha 20 mm en 30 minuts. Ara bé, la pluja va ser molt persistent i en alguns sectors interiors de l'Alt i el Baix Empordà va estar-hi plovent de manera gairebé ininterrompuda entre dissabte a la matinada i diumenge a la nit. Localment, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, també s'han recollit més de 50 mm a les Terres de l'Ebre, mentre que a la resta del territori català la pluja ha estat molt menys abundant i fins i tot inexistent a cavall de les Garrigues i el Priorat, així com a l'Aran.

Precipitació acumulada, en mm, cada 30 minuts i acumulada el 17 i 18
de novembre d'enguany a Navata (Alt Empordà) / METEOCAT

+info: http://www.meteo.cat

diumenge, 2 de desembre del 2018

Increment total d'un 1,9% en el pressupost de la Diputació de Tarragona per al 2019

El Ple de la Diputació de Tarragona corresponent al mes de novembre ha aprovat abans-d'ahir el pressupost per a l'exercici 2019, amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC i C's, i el vot en contra de la CUP. L'import del pressupost agregat, per a la corporació i els organismes autònoms, ascendeix a un total de 156,2 milions d'euros, una xifra un 1,9% superior a la de l'exercici previ.

Pressupost de despeses per al 2019 / DIPTA
Mitjançant el conjunt de la inversió prevista s'impulsaran serveis i infraestructures dels municipis, en especial els més petits, alhora que s'aposta de manera decidida per desplegar la Regió del Coneixement, així com per la millora de l'ocupació, el foment de les activitats culturals i l'atenció a l'àmbit social. Prèviament a l'inici del Ple s'ha fet efectiva la renúncia al càrrec del diputat Josep Maria Cruset, que fins al moment era vicepresident primer de la Diputació de Tarragona. Així mateix, la diputada Imma Costa ha llegit el manifest unitari contra la violència envers les dones signat per l'Institut Català de les Dones, les diputacions catalanes, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Pressupost d'ingressos per al 2019 i per al 2018 / DIPTA

Un instant del Ple celebrat abans-d'ahir / DIPTA

+info: http://www.dipta.cat

dissabte, 1 de desembre del 2018

La URL commemora el Tricentenari de la mort de Sant Joan Baptista de La Salle

Amb motiu de l'inici de l'any jubilar que commemora el Tricentenari de la mort de Sant Joan Baptista de La Salle, la Universitat Ramon Llull (URL) ha fet el passat dia 21 a La Salle Campus Barcelona-URL un acte que aplegà membres de tota la comunitat educativa. Josep Maria Santos, director general de La Salle-URL, va iniciar l'acte posant en valor els tres segles d'història de La Salle com una xarxa global que continua fidel a la seva missió d'educació humana i cristiana d'infants i joves, però que a la vegada crea una comunitat forta, creativa i innovadora que la doti de força per al futur.

El germà Josep Canal, visitador auxiliar del Districte ARLEP, va escenificar en la seva intervenció la importància d'aquests tres segles d'història: ho va fer amb un relleu simbòlic del germà Mateo, que porta des dels anys 50 a La Salle, a una jove estudiant del Campus i que comença ara a viure els propers 300 anys de la institució. Per la seva part, Josep Maria Garrell, rector de la URL, va definir La Salle així: "un projecte que dura 300 anys ha de ser per força un bon projecte" i va posar en comú els valors entre la URL i La Salle. Es va comptar també amb la presència de Carlo Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL; a més, van ser presents, per part de La Salle Catalunya, Jordi Jover, director; Isabel Soler, delegada de Formació i Identitat; i Josep Iglesias, delegat de Pedagogia i Innovació.

Formació d'un número 300 en l'acte d'inici de la commemoració / URL

+info: https://www.url.edu