divendres, 18 de juny de 2021

En reparació el Pavelló Comillas del Castell de Mogoda

L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat la primera fase de la rehabilitació del Castell de Mogoda, a Santa Perpètua de Mogoda, que consisteix en la reparació del Pavelló Comillas: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns de la setmana passada. El cost es de 123.699,46 euros, IVA exclòs.

La intervenció, sempre segons la referida nota informativa de l'Incasòl, tindrà una durada de sis mesos. Consistirà en la reparació estructural de la planta baixa i en la rehabilitació de la coberta del Pavelló.

Pavelló Comillas del Castell de Mogoda / INCASÒL

+info: https://incasol.gencat.cat

dijous, 17 de juny de 2021

La Diputació de Tarragona ofereix solucions que evitin la massificació als espais naturals

La Caramella / DIPTA
Contractar agents cívics, senyalitzar i regular els accessos o millorar la recollida de residus són algunes de les solucions que proposa la Diputació de Tarragona als ajuntaments de la demarcació per tal d'aplicar-ho als espais naturals: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Es tracta de fer front a l'augment de visitants que els espais naturals han experimentat durant els últims mesos.

Especialment, això s'ha produït als espais naturals protegits: una situació que ha estat motivada per la pandèmia i que requereix solucions per evitar la massificació i compaginar el gaudi de la natura amb el respecte i la cura del medi ambient. Per fer front a aquesta situació la Diputació de Tarragona posa a l'abast dels ajuntaments mesures perquè puguin sensibilitzar a la població i regular l'ús dels espais naturals. Aquestes mesures compten amb el suport econòmic i tècnic de la pròpia institució supramunicipal.

+info: https://www.dipta.cat

dimecres, 16 de juny de 2021

L'Ajuntament de Reus renova la flota de vehicles de les Brigades Municipals

Per part de l'Ajuntament de Reus, ha començat un procés de renovació de la flota de vehicles de les Brigades Municipals: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès avui. El consistori inverteix 400.000 euros per a aquesta renovació d'un total de nou vehicles.

L'antiguitat de l'actual flota compta amb una mitjana de 20 anys i la inversió per a renovar-la ha de contribuir a la millora de les condicions laborals dels treballadors de les Brigades Municipals, així com a la millora de la prestació dels serveis. Alhora, comportarà eliminar l'elevat cost econòmic del manteniment dels vehicles actuals.

Edifici de les Brigades Municipals de Reus / AJUNTAMENT DE REUS

+info: https://www.reus.cat

dimarts, 15 de juny de 2021

Es reprèn l'ampliació de l'Hospital del Mar

Amb la mirada posada en l'any 2030, l'Hospital del Mar posa en marxa la seva transformació amb un ambiciós projecte integral que inclou la realització de les obres de construcció de la segona fase de l'ampliació del centre: ho ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Ja s'han iniciat els treballs previs a l'inici de la construcció del nou edifici, que es construirà sobre part de l'actual solar on se situa el centre i que significarà l'enderroc dels antics pavellons.

Està previst, sempre segons la referida nota informativa del Departament, que podrà entrar en servei a mitjans de l'any 2024. Una obra de gran complexitat que obligarà a realitzar un esforç d'organització dels professionals i que permetrà a l'Hospital del Mar fer un decidit salt endavant per situar-se a l'avantguarda de la transformació digital i aprofitar totes les possibilitats que la tecnologia ofereix per acostar els serveis sanitaris a la ciutadania i convertir-se en un pol de coneixement i d'atracció de talent.

Imatge virtual del projecte d'ampliació de l'Hospital del Mar / GENCAT.CAT

+info: https://salutweb.gencat.cat

dilluns, 14 de juny de 2021

Més de 700 alumnes de les zones rurals participen en el projecte FER

L'abella protagonista / GENCAT.CAT
Futurs Emprenedors Rurals, FER, és un projecte de foment de l'emprenedoria adreçat a nens i nenes de cicle superior de primària d'escoles ubicades en els territoris rurals: ho ha donat a conèixer el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. Aquest curs escolar, més de 700 alumnes de les zones rurals han viscut l'emprenedoria de primera mà a les aules participant en el projecte.

En 'L'Aventura de FER', l'abella protagonista juga amb els paral·lelismes entre un rusc que s'està despoblant i les zones rurals per explicar la importància de la població rural per a la societat, com la de les abelles per a la biodiversitat. Els materials didàctics, sempre segons la referida nota informativa del Departament, s'estructuren en tres blocs: 'Quina bona idea', 'Els reptes de FER' i 'Històries d'Empreses de la Catalunya rural'.

+info: http://agricultura.gencat.cat

diumenge, 13 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 200.000 euros a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons en crèdit

Escut / AJ. ST. LLORENÇ
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 200.000 euros a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous de la setmana passada ha emès. Aquest crèdit és per a finançar un camí saludable.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dissabte, 12 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 200.000 euros a l'Ajuntament de Santa Susanna en crèdit

Escut / AJ. STA. SUSANNA
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 200.000 euros a l'Ajuntament de Santa Susanna: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous de la setmana passada ha emès. Aquest crèdit és per a finançar l'adequació de l'aula de música del centre cívic.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

divendres, 11 de juny de 2021

En un 41,6% interanual ha augmentat a l'abril a preus corrents l'IVGS de Catalunya

Respecte al mateix mes de l'any 2020 i a preus corrents, a l'abril l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha augmentat un 41,6%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. En funció dels grups de productes, l'augment interanual de les vendes es concentra en les de productes no alimentaris, amb un 212,1%, que registren per segon mes consecutiu elevats creixements, mentre que varien un -1,3% les d'alimentació.

Quant a l'acumulat dels quatre primers mesos de l'any, també a preus corrents, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'esmentat índex, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, ha experimentat una variació interanual negativa, d'un -5,5%, com a resultat de les fortes disminucions que l'IVGS ha registrat els dos primers mesos. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català mostra un increment interanual del 37,6% a l'abril del 2021; per grups de productes, les vendes d'alimentació han disminuït un 1,6%, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 196,4%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: abril 2019 a abril 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 10 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 164.000 euros a l'Ajuntament de Calders en crèdit

En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 164.000 euros a l'Ajuntament de Calders: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous passat ha emès. Aquest crèdit és per a finançar inversions municipals.

Calders / AJUNTAMENT DE CALDERS
Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 9 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 100.000 euros a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra en crèdit

Sant Feliu Sasserra / AJ. SANT FELIU SASSERRA
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 100.000 euros a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Aquest crèdit és per a finançar la reforma d'una sala polivalent.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dimarts, 8 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 70.000 euros al consistori de Santa Eulàlia de Ronçana en crèdit

Santa Eulàlia de Ronçana / AJ. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 70.000 euros a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Aquest crèdit és per a finançar la pavimentació i arranjaments de la calçada.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 7 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 70.000 euros a l'Ajuntament de Balenyà en crèdit

Balenyà / AJUNTAMENT DE BALENYÀ
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 70.000 euros a l'Ajuntament de Balenyà: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Aquest crèdit és per a finançar el canvi de terra de la pista poliesportiva.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 6 de juny de 2021

En reparació el badalot del Portal de l'Assumpta al Monestir de Santes Creus d'Aiguamúrcia

El badalot / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat les obres de reparació i consolidació del badalot o torre, la seva coberta i la planta golfa de l'edifici del Portal de l'Assumpta del Monestir de Santes Creus d'Aiguamúrcia: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns passat. El cost es de 86.867,55 euros, IVA exclòs.

La intervenció, sempre segons la referida nota informativa de l'Incasòl, tindrà una durada de tres mesos. Consistirà en l'arranjament de les patologies causades per la caiguda d'un llamp sobre el remat de la torre i la seva coberta, malmesa per la continuada entrada d'aigua.

+info: https://incasol.gencat.cat

dissabte, 5 de juny de 2021

La temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,8 °C des de mitjan segle XX

Per al conjunt de Catalunya, en el període 1950-2020, es pot afirmar que la temperatura mitjana anual ha augmentat clarament: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. L'augment s'ha produït a un ritme de +0,26 °C/decenni, que significa un augment d'1,8 °C en els darrers 71 anys.

Aquest increment de la temperatura a Catalunya, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, no només es consolida, sinó que tendeix a presentar un ritme cada cop més accelerat. El comportament de la precipitació no és tan evident, i el seu valor mitjà anual mostra una tendència a la disminució, de -1,2%/decenni, però és un valor sense significació estadística per a un nivell de confiança del 95%; l'única estació de l'any amb una tendència estadísticament significativa és l'estiu, amb una clara disminució de 5,3% per decenni.

Evolució de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2020 i per al conjunt de Catalunya / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

divendres, 4 de juny de 2021

L'Auditori de Girona celebra el seu 15è aniversari

L'Auditori Palau de Congressos de Girona està celebrant el 15è aniversari amb una programació especial del 3 al 6 de juny. Va ser a finals de maig del 2006 quan es va inaugurar aquest equipament.

Durant aquests 15 anys, l'Auditori de Girona s'ha consolidat com un espai clau en la vida social i cultural gironina, així com en un palau de congressos capaç de generar valor i posicionar la ciutat en el mapa estatal del turisme de reunions. El 15è aniversari vol marcar el punt de partida d'una nova etapa del projecte cultural d'aquest auditori.

L'Auditori de Girona / AJUNTAMENT DE GIRONA

+info: https://www.girona.cat

dijous, 3 de juny de 2021

Aprovats els comptes anuals del 2020 de l'ICF

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
Des del Govern de Catalunya s'han aprovat els comptes anuals de l'Institut Català de Finances, l'ICF, corresponents a l'exercici 2020: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que abans-d'ahir ha emès. En un any marcat per la pandèmia, l'entitat financera pública de Catalunya ha reafirmat el seu rol com a banca pública, diversificant i complementant altres fonts de finançament i impulsant noves línies per donar suport al teixit empresarial.

L'ICF ha duplicat el volum de finançament a les empreses respecte a l'any 2019, una xifra que ha arribat als 1.329 milions d'euros distribuïts en 4.733 operacions de préstecs o avals. En total, durant el 2020, s'han finançat 3.781 autònoms, empreses i entitats, i s'ha contribuït al manteniment o creació de prop de 123.500 llocs de treball.

+info: https://govern.cat

dimecres, 2 de juny de 2021

El passat maig a Catalunya ha sigut càlid i sec

Maig s'ha de qualificar de càlid a bona part de Catalunya: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. D'altra banda, ha estat un mes sec a gran part del territori.

En temperatura, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, maig ha estat especialment càlid a zones del Prelitoral i la Depressió Central; en canvi, ha estat normal o fred a gran part del Pirineu i comarques del nord-est. En precipitació, maig ha resultat fins i tot molt sec al sud del Delta de l'Ebre i zona occidental de la Noguera.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: maig 2021 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: maig 2021 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dimarts, 1 de juny de 2021

Restaurat un còdex del segle XV que recull fets delictius a Lleida

L'Arxiu Municipal de Lleida ha restaurat el Llibre de Crims dels anys 1458 i 1459: ho ha donat a conèixer la pròpia Paeria mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. El volum forma part de la sèrie de 'Llibres de Crims' que, amb un total de 80 toms, reuneix els documents generats per l'actuació del Tribunal de Coltellades en un ampli període de la història de Lleida, entre 1308 i 1701.

El còdex restaurat per l'AML inclou processos de diferent naturalesa: baralles, robatoris, furts i, fins i tot, un cas d'assassinat. També mostra perfils de col·lectius diferents: estudiants, escuders, jueus, canonges, hostalers o del món de la prostitució, entre altres. Així mateix, fa referència a espais diversos de la ciutat que dibuixen en la imaginació la Lleida de l'època. Les seves pàgines desvetllen, així, la vida més quotidiana dels habitants de la ciutat en temps remots, en aquest cas, d'aquells qui, a mitjan segle XV, van estar relacionats d'alguna manera amb algun procés judicial.

El tom del Llibre de Crims, abans i després de la restauració / AML

+info: https://www.paeria.cat