diumenge, 31 d’octubre del 2021

A curt i mitjà termini, la població de Catalunya continuarà creixent

La població de Catalunya continuarà creixent a curt i mitjà termini: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Se situaria en 7,9 milions el 2025 i 8,4 milions el 2040.

Del 2021 al 2025, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, la població creixeria en gairebé 180.000 persones, per efecte de la migració, ja que el creixement natural, que resulta dels naixements menys les defuncions, serà negatiu. A llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament, i el 2070 se situaria en 8,7 milions d'habitants.

Evolució de la població i projecció de diferents escenaris: Catalunya 2000-2040 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dissabte, 30 d’octubre del 2021

La Diputació de Lleida estrena el web DUS 5000

Ahir es va donar el tret de sortida del nou portal DUS 5000, de la Diputació de Lleida. El portal es troba dins del web Transformació Econòmica, de la pròpia Diputació.

El portal DUS 5000 incorpora eines i habilita espais específics per a impulsar inversions que afavoreixin projectes singulars d'energia neta en municipis de menys de 5.000 habitants. Poden acollir-se les entitats locals o supralocals i organismes autònoms o entitats públiques dependents o vinculades a entitats locals.

Imatge facilitada a la nota informativa / DIPUTACIÓ DE LLEIDA

+info: https://www.diputaciolleida.cat

divendres, 29 d’octubre del 2021

Rehabilitada la Casa deth Haro, a Les

La setmana passada han finalitzat les obres de rehabilitació de la Casa deth Haro de Les, a l'Aran. En una nota informativa que la mateixa setmana passada, en concret el dijous, ha emès al respecte l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, s'explica que l'edifici serà la seu del futur centre d'interpretació de les Festes deth Haro.

Les obres, sempre segons la referida nota informativa de l'Incasòl, han consistit en la rehabilitació de l'edifici existent, de principis del segle XX, que fins al 2010 va ser la seu de la biblioteca municipal. Aquest s'ha ampliat a la parcel·la del costat amb dos nous volums arquitectònics que seran el vestíbul d'entrada i els serveis del futur equipament.

La Casa deth Haro, rehabilitada / INCASÒL

+info: https://incasol.gencat.cat

dijous, 28 d’octubre del 2021

El Govern de Catalunya es dota d'un codi ètic

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat l'adopció d'un codi ètic per al servei públic a Catalunya: ho ha donat a conèixer el mateix Govern mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest codi assenyala els valors i els principis que han d'orientar l'actuació dels servidors públics en l'exercici de les seves funcions.

Es tracta d'un codi que pretén, així, contribuir a impulsar la millora de la qualitat democràtica i la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions. S'adreça al conjunt de persones les tasques de les quals són atendre i satisfer les necessitats d'interès general, i és aplicable als membres del Govern català, alts càrrecs, personal directiu i treballadors de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

+info: https://govern.cat

dimecres, 27 d’octubre del 2021

S'ha elaborat un pla de manteniment de camins municipals de Centelles

La Diputació de Barcelona ha realitzat un pla inicial de manteniment de camins municipals de Centelles: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest pla és una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora dels camins municipals en sòl no urbanitzable.

El treball, que ha estat lliurat a l'Ajuntament de Centelles, inclou l'inventari i tramificació dels camins en funció de les seves característiques tècniques, a més del trànsit i ús que se'n fa. També fa una diagnosi sobre el seu estat de conservació, propostes de millora amb les característiques tècniques i un pla d'etapes d'inversió.

Plànol de l'àmbit d'actuació / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimarts, 26 d’octubre del 2021

69 municipis de les comarques gironines tindran comunitats locals d'energia a curt termini

La Diputació de Girona està impulsant un projecte, pioner en l'àmbit estatal, oferint suport tècnic i econòmic als ajuntaments de la demarcació que volen promoure comunitats locals d'energia: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès avui. 69 municipis de les comarques gironines en tindran a curt termini.

S'instal·len, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals. Aquestes plaques subministren energia elèctrica als edificis mateixos, a habitatges en situació de pobresa energètica i a tots els que vulguin formar part de la comunitat.

Imatge facilitada a la nota informativa / M. MILLAN; DDGI

+info: https://www.ddgi.cat

dilluns, 25 d’octubre del 2021

El Govern català ha aprovat un pla normatiu de la Generalitat per al període 2021-2023

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat el Pla normatiu de la Generalitat per al període 2021-2023: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. L'objectiu és ordenar la seva producció normativa.

Aquest document recull els projectes de llei i les normes reglamentàries que el Govern preveu tramitar entre aquest any i el 2023, 209 en total, i les 177 que estan actualment en tràmit. La nova planificació s'orienta a fer efectives les transformacions democràtica, social, verda i feminista que aquest mateix Govern persegueix.

+info: https://govern.cat

diumenge, 24 d’octubre del 2021

260 milions d'euros de la PAC destinats enguany a explotacions agràries catalanes

Imatge facilitada a la nota
informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha abonat aquest any a les explotacions agràries catalanes 260.936.434 euros dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna, la PAC, de l'any 2020: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Corresponen als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària, el FEAGA.

Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l'ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient o altrament dit pagament verd, el complement de joves, i l'ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles, i els ajuts associats ramaders. A finals de l'any passat, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, ja s'havia pagat el 95% de la pràctica totalitat dels ajuts directes dissociats, fet que suposava el 82% de la totalitat dels ajuts directes.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dissabte, 23 d’octubre del 2021

S'està restaurant la muralla de llevant del Monestir de Sant Cugat del Vallès

Inici de les obres / DIBA
Aquesta setmana s'ha iniciat la restauració de la muralla de llevant del Monestir de Sant Cugat del Vallès: ho ha donat a conèixer la Diputació de Barcelona mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. El Monestir de Sant Cugat està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, BCIN.

Les obres estan coordinades pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, SPAL, de la pròpia Diputació. Compten amb un pressupost de 450.000 euros i una durada de 14 mesos.

+info: https://www.diba.cat

divendres, 22 d’octubre del 2021

FGC operarà el servei de Rodalies a Lleida

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha acordat dimarts passat que serà Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, l'ens que operarà el servei de Rodalies a la demarcació de Lleida. La gestió per part de la Generalitat, segons recalca el propi Govern de Catalunya en una nota informativa que al respecte ha emès dimarts passat mateix, permetrà fer un salt endavant i impulsar millores substancials.

La Generalitat vol que aquest traspàs sigui l'avantsala del traspàs total i efectiu del servei de Rodalies a Catalunya. Es preveu que les noves línies entrin en funcionament el 2024 i que el corredor Lleida-Manresa assoleixi més de 450.000 viatgers el 2026, xifra que suposarà un increment del 55% de la demanda ferroviària respecte del 2018.

+info: https://govern.cat

dijous, 21 d’octubre del 2021

S'ha aprovat a Catalunya un pla per a les activitats educatives infantils i juvenils fora d'horari lectiu

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Ha sigut aprovat abans-d'ahir el pla d'actuació per a les activitats educatives que a Catalunya duen a terme els infants, adolescents i joves d'entre 3 i 18 anys fora de l'horari lectiu, així com les que realitzen els joves de fins a 18 anys als serveis i equipaments juvenils: ho ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir mateix. El pla s'adreça als participants, inclosos els educadors, monitors, entrenadors o dinamitzadors, en múltiples activitats que es fan tant dins com fora dels centres educatius.

Es recomana, sempre segons la referida nota informativa del Departament de Salut, que aquestes activitats educatives es realitzin en grups d'infants i joves que siguin estables. Constitueixen, de fet, una tercera bombolla, anomenada grup constant, diferent al grup de convivència estable, o GCE, de l'escola.

+info: https://salutweb.gencat.cat

dimecres, 20 d’octubre del 2021

El Conselh Generau d'Aran assumirà la gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida

Un ós / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat el traspàs de funcions de la Generalitat al Conselh Generau d'Aran en matèria de gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida al territori de l'Aran: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La finalitat del traspàs és que el Conselh pugui realitzar de manera eficaç i eficient la gestió de grans carnívors del seu territori i més concretament la presència de l'ós bru.

Aquesta competència, sempre segons la referida nota informativa, inclou l'execució de les actuacions de gestió dels grans carnívors, mitjançant el seguiment de les seves poblacions i el desenvolupament de les polítiques de prevenció i compensació dels danys produïts per aquests animals envers les activitats ramaderes a l'Aran i que s'efectuaran amb els mitjans transferits. Així mateix, es crearà una comissió de coordinació tècnica de caràcter paritari, integrada per dues persones del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i dues del Conselh Generau d'Aran.

+info: https://govern.cat

dimarts, 19 d’octubre del 2021

Inici d'obres de la rotonda a la BV4601 a Sant Bartomeu del Grau

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres per a la construcció d'una rotonda a la carretera BV4601 a la confluència dels carrers Tres Creus, Era i Vic, al centre urbà de Sant Bartomeu del Grau: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'actuació compta amb un pressupost d'adjudicació de 312.667 euros i un termini d'execució de sis mesos.

L'objectiu, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, és millorar la seguretat viària, l'accessibilitat i la mobilitat en general per al conjunt dels usuaris fent l'espai més segur i amable per al vianant mitjançant l'eixamplament de voreres, l'apropament dels passos de vianants i la urbanització del primer tram dels carrers adjacents a la travessera. A causa d'aquestes obres, a partir del 25 d'octubre es realitzarà un tall de trànsit en aquest punt amb desviament alternatiu, permetent únicament l'accés als veïns.

Plànol de les obres / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 18 d’octubre del 2021

L'ACA posa a informació pública el pla de gestió de l'aigua per al període 2022-2027

Dessalinitzadora de la Tordera / ACA
Divendres passat, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha posat a informació pública el pla de gestió de les conques internes i el seu programa de mesures, corresponents al període 2022-2027. Durant sis mesos, la ciutadania, el món local, les entitats i les empreses subministradores, entre d'altres, podran consultar la proposta de planificació hidrològica, podent fer les aportacions que considerin oportunes.

Aquest pla de gestió i el seu programa de mesures són les eines de l'ACA per a definir les accions en matèria del cicle de l'aigua per als propers sis anys, tal com determina la directiva marc de l'aigua a nivell europeu. En aquest sentit, es plantegen les actuacions i mesures per a preservar i millorar la qualitat de les masses d'aigua i els ecosistemes hídrics, garantir les demandes d'aigua, i impulsar actuacions en matèria de sanejament i regeneració, entre d'altres.

+info: http://aca.gencat.cat

diumenge, 17 d’octubre del 2021

S'està urbanitzant la Plaça de Sant Domènec, a Balaguer

Imatge facilitada a la nota informativa / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat les obres d'urbanització de la Plaça de Sant Domènec, al terme municipal de Balaguer: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Les obres projectades tindran un cost de 115.000 euros, IVA inclòs.

Aquesta plaça es troba dins els terrenys que havien format part del conjunt del Convent de Sant Domènec, al marge oriental del riu Segre. La intervenció de l'Incasòl completarà la urbanització d'aquest espai, fent-lo més accessible i donant unitat a tot el conjunt monumental.

+info: https://incasol.gencat.cat

dissabte, 16 d’octubre del 2021

La confiança empresarial de Catalunya creix un 0,6% en aquest trimestre respecte a l'anterior

L'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat, l'ICEH, de Catalunya en aquest trimestre mostra un augment del 0,6% respecte del trimestre anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Tots els sectors augmenten la seva confiança empresarial, excepte el comerç.

Per grandària de l'establiment i també respecte del trimestre anterior, els de 1.000 assalariats o més són els que mostren una millora de l'índex més elevada, amb un 6,1%; també mostren un augment de l'índex els establiments de 200 a 999 assalariats i els més petits, de menys de 10 assalariats, amb una millora de l'1,4% i 1,7% respectivament; la resta d'establiments mostren una pèrdua de confiança en el mateix període. Per demarcacions camerals, tots els índexs mostren una millora de la confiança respecte del trimestre anterior, excepte les cambres de Tarragona: les cambres de Girona són les que mostren augments més elevats, 2,8%, i les segueixen, amb menys intensitat, la resta de cambres de Barcelona amb un 1,3%, la Cambra de Barcelona amb un 0,7% i les cambres de Lleida amb un 0,2%.

Variació percentual de l'ICEH: del 4t trimestre del 2018 al 4t d'enguany / IDESCAT; INE

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 15 d’octubre del 2021

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha assumit la direcció dels seus sistemes de gestió

EDAR d'Empuriabrava / DDGI
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha assumit aquest 2021 la direcció dels seus sistemes de gestió: ho ha donat a conèixer la Diputació de Girona mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. La decisió d'assumir aquests sistemes s'ha pres aprofitant el relleu en la gestió de l'explotació i el manteniment del servei de sanejament.

Aquest pas ha comportat que l'ens hagi adquirit la titularitat dels quatre certificats ISO que l'anterior empresa explotadora tenia fins ara. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona mantindrà aquests certificats amb independència de quina sigui l'empresa explotadora.

+info: https://www.ddgi.cat

dijous, 14 d’octubre del 2021

S'inicien a Catalunya tractaments aeris per tal de controlar la processionària del pi

Erugues de processionària / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya té en marxa la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària del pi: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. En total, es tractarà una superfície de 15.000 ha a set comarques i 29 municipis. En aquesta campanya, es tractarà menys superfície que l'any passat, ja que s'ha reduït la que presenta una afectació greu.

La major part dels tractaments, gairebé un 90%, se centren, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, en tres comarques: el Solsonès, que representa gairebé el 40%, el Bages i el Berguedà. A més, s'incorpora l'Aran, on feia quasi 25 anys que no calia fer-ne perquè les afectacions eren menors.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dimecres, 13 d’octubre del 2021

El Govern català aprova la dotació de 284 mentors digitals per a la digitalització de centres educatius

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat ahir la dotació de 284 mentors digitals per tal d'impulsar la digitalització dels centres educatius catalans. Es tracta d'una figura que ha d'acompanyar, implementar i avaluar l'estratègia digital als centres.

Aquesta, segons detalla el propi Govern català en una nota informativa que al respecte ha emès ahir mateix, és una de les principals actuacions del Pla d'Educació Digital de Catalunya 20-23. A través de l'acompanyament dels mentors, es capacitarà el professorat en competències digitals en el marc del projecte educatiu del centre i es durà a terme una formació interna per assolir la competència digital.

+info: https://govern.cat

dimarts, 12 d’octubre del 2021

S'ha reparat el badalot del Portal de l'Assumpta, al Monestir de Santes Creus d'Aiguamúrcia

El badalot, reparat / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha finalitzat les obres de reparació i consolidació del badalot o torre, la seva coberta i la planta golfa de l'edifici del Portal de l'Assumpta del Monestir de Santes Creus d'Aiguamúrcia: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. El cost que ha tingut aquesta obra ha sigut de 86.867,55 euros, IVA exclòs.

La intervenció, sempre segons la referida nota informativa de l'Incasòl, s'ha centrat a reparar les patologies causades per la caiguda d'un llamp l'any 2018 sobre el remat de la torre i la seva coberta, malmesa per la continuada entrada d'aigua. En aquest sentit, l'any passat, durant el procés de preparació dels treballs, ja es va executar una actuació d'urgència per evitar una major degradació.

+info: https://incasol.gencat.cat

dilluns, 11 d’octubre del 2021

El coneixement serà un dels cinc eixos estratègics durant la present legislatura catalana

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Pla de Govern situa el coneixement com un dels cinc eixos estratègics d'actuació per a la present legislatura a Catalunya: ho ha donat a conèixer el Departament de Recerca i Universitats mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 22. El mateix Departament liderarà les actuacions per avançar cap als objectius en matèria de coneixement.

Es pretén, sempre segons la referida nota informativa de Recerca i Universitats, enfortir el sistema universitari dotant-lo d'un finançament sòlid i consolidar el model de recerca català. S'estableix, a més, l'objectiu d'arribar al percentatge del 2,12% del PIB destinat a R+D+I, així com el d'evitar la discriminació de les dones en tots els àmbits de la universitat i la recerca.

+info: https://universitatsirecerca.gencat.cat

diumenge, 10 d’octubre del 2021

La Diputació de Tarragona destina unes ajudes a salut pública i millorar el medi ambient

Imatge facilitada a la nota
informativa / DIPTA
Les entitats i associacions sense ànim de lucre que impulsin actuacions en benefici de la salut pública i de la conservació i millora del medi ambient al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès ja poden sol·licitar les noves ajudes que la Diputació de Tarragona posa al seu abast: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous passat ha emès. La dotació total d'aquestes ajudes dirigides a entitats del territori és de 615.000 euros i el termini per a sol·licitar-les està obert fins al 2 de novembre.

Es tracta de tres convocatòries diferenciades en funció del destinatari i de l'objectiu de l'actuació. Totes responen, però, a la voluntat de la Diputació de col·laborar amb les entitats i associacions del territori, alhora que promouen hàbits saludables, incideixen en actuacions de promoció de la salut pública, impulsen la millora de l'entorn natural i del medi ambient, i afavoreixen la inserció laboral de persones amb discapacitat.

+info: https://www.dipta.cat

dissabte, 9 d’octubre del 2021

Oriol Bohigas ha lliurat el seu fons documental a l'Arxiu Nacional de Catalunya

L'arquitecte i urbanista Oriol Bohigas ha lliurat el seu fons documental a la Generalitat de Catalunya, amb el propòsit que sigui conservat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès: ho ha donat a conèixer el Departament de Cultura de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 25. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha rebut Bohigas i la família d'aquest en un acte en què també ha participat el director de l'Arxiu Nacional, Francesc Balada.

El fons documental d'Oriol Bohigas té un volum d'11,3 m, amb un total de 113 capses de format estàndard. Ha estat objecte d'una primera descripció, que serà accessible al portal Arxius en Línia, que ha identificat un total de 526 unitats de catalogació.

Oriol Bohigas (al centre de la imatge) i la seva família amb Natàlia Garriga, consellera de Cultura (a la dreta), i el director de l'Arxiu Nacional, Francesc Balada (al mig) / GENCAT.CAT

+info: https://cultura.gencat.cat

divendres, 8 d’octubre del 2021

Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya activa un programa de més de 80 milions d'euros

Variant de Piera / GENCAT.CAT
Es liciten aquesta tardor les obres de desdoblament de la carretera entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires i de la variant de Piera: ho ha donat a conèixer el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ahir ha emès. El Departament està desplegant en aquest sentit un programa amb una desena d'actuacions valorades en més de 80 milions d'euros fins al 2025.

Aquestes obres començaran l'any vinent. La Generalitat i l'Ajuntament de Piera ja han signat el conveni per al traspàs de l'actual travessera, un cop es construeixi la nova variant.

+info: https://territori.gencat.cat

dijous, 7 d’octubre del 2021

Ha estat renovada la pista poliesportiva coberta del complex municipal de Sant Quirze del Vallès

La pista poliesportiva, renovada / DIBA
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha renovat la pista poliesportiva coberta del Complex Esportiu Municipal Can Casablanques: ho ha donat a conèixer la Diputació de Barcelona mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. El consistori ha rebut el suport econòmic de la pròpia Diputació, que ha aportat més del 90% del cost de l'obra.

Aquesta actuació ha consistit, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, en la reparació del paviment i en la millora del tancament d'un lateral de la pista. Els clubs esportius del municipi ja estan utilitzant l'equipament per als entrenaments de diferents esports.

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 6 d’octubre del 2021

L'IVGS interanual català ha reflectit a l'agost una disminució de l'1,6% a preus corrents

Respecte al mateix mes del 2020 i a preus corrents, a l'agost l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha disminuït un 1,6%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Per grups de productes, la disminució interanual de les vendes ha afectat tant els productes alimentaris, en un -2,6%, com la resta de productes, en un -0,5%.

De l'acumulat dels primers vuit mesos de l'any, també a preus corrents i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, es desprèn una variació interanual negativa, d'un -1%, en aquest índex que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei: les vendes acumulades dels productes d'alimentació han disminuït un 2,8%, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 1% en el mateix període. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català reflecteix una disminució interanual del 5,5% a l'agost; per grups de productes, les vendes d'alimentació han disminuït un 4,3%, mentre que han disminuït un 6,5% les de la resta de productes.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: agost 2019 a agost 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimarts, 5 d’octubre del 2021

La Diputació de Girona i la Coordinadora d'ONG Solidàries fan una campanya sobre els ODS

La Diputació de Girona ha anunciat, en una nota informativa que dimarts passat ha emès, que conjuntament amb la Coordinadora d'ONG Solidàries posa en marxa per al curs 2021-2022 una campanya sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS. Es tracta dels objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Participaran vuit instituts de les comarques gironines. A partir d'una exposició itinerant, es desplegaran un seguit d'accions educatives amb l'objectiu que l'alumnat conegui els ODS, els faci seus i traslladi el treball dels drets humans a projectes reals i propers al mateix centre educatiu o població.

ODS / DDGI

+info: https://www.ddgi.cat

dilluns, 4 d’octubre del 2021

Gran part de Catalunya ha tingut un setembre càlid

El passat setembre s'ha de qualificar de càlid a gran part de Catalunya: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. L'excepció ha estat el massís dels Ports i quadrant nord-oest del territori, on ha estat normal.

Setembre ha estat sec a la franja central de Catalunya, Pirineu més occidental i l'Alt Empordà, i molt sec entre el Pla d'Urgell i l'Urgell. A la resta, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, ha estat normal o plujós, tot i que molt plujós a punts de la Terra Alta, Prepirineu i desembocadura de la Tordera, i extremadament plujós al sud del Delta de l'Ebre.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: setembre 2021 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: setembre 2021 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

diumenge, 3 d’octubre del 2021

S'enfortirà el model de ciberseguretat que té la Generalitat de Catalunya

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha decidit enfortir el model de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya als diferents departaments de la institució. Segons detalla el propi Govern català en una nota informativa que al respecte ha emès el passat dia 21, hauran de disposar d'una organització de ciberseguretat tots els departaments.

Aquesta organització inclourà un CCPD, Comitè de Ciberseguretat i Protecció de Dades, així com diverses figures, entre les quals destaca una persona responsable d'aquesta matèria. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya és l'organisme transversal que lidera l'àmbit de ciberseguretat a la Generalitat.

+info: https://govern.cat

dissabte, 2 d’octubre del 2021

La Diputació de Lleida se sumarà a les Jornades Europees de Patrimoni

La Diputació de Lleida se suma a les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya, que se celebren els dies 8, 9 i 10 d'octubre. En aquest sentit, segons detalla la pròpia Diputació en una nota informativa que al respecte ha emès dimecres passat, obrirà les portes de l'edifici del Palau de la Diputació per a la seva visita, coincidint amb el 30è aniversari de la celebració d'aquestes jornades.

L'edifici del Palau de la Diputació de Lleida va ser inaugurat l'any 1898 i va ser construït sobre l'antic hospici de la ciutat bastit a finals del segle XVIII, entre els anys 1789 i 1795. Al seu soterrani es conserven restes de les antigues adoberies medievals.

Palau de la Diputació de Lleida / DIPUTACIÓ DE LLEIDA

+info: https://www.diputaciolleida.cat

divendres, 1 d’octubre del 2021

La Diputació de Barcelona impulsa una iniciativa contra l'abandonament escolar

Imatge facilitada a la nota informativa / DIBA
Des de la Diputació de Barcelona s'està impulsant el projecte 'Noves Oportunitats Educatives 4.10': ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dilluns passat ha emès. Aquesta iniciativa coincideix en la necessitat i voluntat de generar oportunitats per als joves en clau d'equitat i lluitar contra l'abandonament educatiu.

L'objectiu del projecte, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, és impulsar el lideratge dels ajuntaments en la prevenció i tractament de l'abandonament escolar prematur, AEP, de manera coordinada entre els diferents equipaments i serveis municipals, i de la mà de la resta d'agents del territori. L'AEP fa referència a la situació en què es troben els joves d'entre 18 i 24 anys que, com a màxim, han superat la primera fase de l'educació secundària i no estan cursant cap tipus d'educació postobligatòria.

+info: https://www.diba.cat