divendres, 22 d’octubre de 2021

FGC operarà el servei de Rodalies a Lleida

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha acordat dimarts passat que serà Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, l'ens que operarà el servei de Rodalies a la demarcació de Lleida. La gestió per part de la Generalitat, segons recalca el propi Govern de Catalunya en una nota informativa que al respecte ha emès dimarts passat mateix, permetrà fer un salt endavant i impulsar millores substancials.

La Generalitat vol que aquest traspàs sigui l'avantsala del traspàs total i efectiu del servei de Rodalies a Catalunya. Es preveu que les noves línies entrin en funcionament el 2024 i que el corredor Lleida-Manresa assoleixi més de 450.000 viatgers el 2026, xifra que suposarà un increment del 55% de la demanda ferroviària respecte del 2018.

+info: https://govern.cat

dijous, 21 d’octubre de 2021

S'ha aprovat a Catalunya un pla per a les activitats educatives infantils i juvenils fora d'horari lectiu

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Ha sigut aprovat abans-d'ahir el pla d'actuació per a les activitats educatives que a Catalunya duen a terme els infants, adolescents i joves d'entre 3 i 18 anys fora de l'horari lectiu, així com les que realitzen els joves de fins a 18 anys als serveis i equipaments juvenils: ho ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir mateix. El pla s'adreça als participants, inclosos els educadors, monitors, entrenadors o dinamitzadors, en múltiples activitats que es fan tant dins com fora dels centres educatius.

Es recomana, sempre segons la referida nota informativa del Departament de Salut, que aquestes activitats educatives es realitzin en grups d'infants i joves que siguin estables. Constitueixen, de fet, una tercera bombolla, anomenada grup constant, diferent al grup de convivència estable, o GCE, de l'escola.

+info: https://salutweb.gencat.cat

dimecres, 20 d’octubre de 2021

El Conselh Generau d'Aran assumirà la gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida

Un ós / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat el traspàs de funcions de la Generalitat al Conselh Generau d'Aran en matèria de gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida al territori de l'Aran: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La finalitat del traspàs és que el Conselh pugui realitzar de manera eficaç i eficient la gestió de grans carnívors del seu territori i més concretament la presència de l'ós bru.

Aquesta competència, sempre segons la referida nota informativa, inclou l'execució de les actuacions de gestió dels grans carnívors, mitjançant el seguiment de les seves poblacions i el desenvolupament de les polítiques de prevenció i compensació dels danys produïts per aquests animals envers les activitats ramaderes a l'Aran i que s'efectuaran amb els mitjans transferits. Així mateix, es crearà una comissió de coordinació tècnica de caràcter paritari, integrada per dues persones del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i dues del Conselh Generau d'Aran.

+info: https://govern.cat

dimarts, 19 d’octubre de 2021

Inici d'obres de la rotonda a la BV4601 a Sant Bartomeu del Grau

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres per a la construcció d'una rotonda a la carretera BV4601 a la confluència dels carrers Tres Creus, Era i Vic, al centre urbà de Sant Bartomeu del Grau: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'actuació compta amb un pressupost d'adjudicació de 312.667 euros i un termini d'execució de sis mesos.

L'objectiu, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, és millorar la seguretat viària, l'accessibilitat i la mobilitat en general per al conjunt dels usuaris fent l'espai més segur i amable per al vianant mitjançant l'eixamplament de voreres, l'apropament dels passos de vianants i la urbanització del primer tram dels carrers adjacents a la travessera. A causa d'aquestes obres, a partir del 25 d'octubre es realitzarà un tall de trànsit en aquest punt amb desviament alternatiu, permetent únicament l'accés als veïns.

Plànol de les obres / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 18 d’octubre de 2021

L'ACA posa a informació pública el pla de gestió de l'aigua per al període 2022-2027

Dessalinitzadora de la Tordera / ACA
Divendres passat, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha posat a informació pública el pla de gestió de les conques internes i el seu programa de mesures, corresponents al període 2022-2027. Durant sis mesos, la ciutadania, el món local, les entitats i les empreses subministradores, entre d'altres, podran consultar la proposta de planificació hidrològica, podent fer les aportacions que considerin oportunes.

Aquest pla de gestió i el seu programa de mesures són les eines de l'ACA per a definir les accions en matèria del cicle de l'aigua per als propers sis anys, tal com determina la directiva marc de l'aigua a nivell europeu. En aquest sentit, es plantegen les actuacions i mesures per a preservar i millorar la qualitat de les masses d'aigua i els ecosistemes hídrics, garantir les demandes d'aigua, i impulsar actuacions en matèria de sanejament i regeneració, entre d'altres.

+info: http://aca.gencat.cat

diumenge, 17 d’octubre de 2021

S'està urbanitzant la Plaça de Sant Domènec, a Balaguer

Imatge facilitada a la nota informativa / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat les obres d'urbanització de la Plaça de Sant Domènec, al terme municipal de Balaguer: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Les obres projectades tindran un cost de 115.000 euros, IVA inclòs.

Aquesta plaça es troba dins els terrenys que havien format part del conjunt del Convent de Sant Domènec, al marge oriental del riu Segre. La intervenció de l'Incasòl completarà la urbanització d'aquest espai, fent-lo més accessible i donant unitat a tot el conjunt monumental.

+info: https://incasol.gencat.cat

dissabte, 16 d’octubre de 2021

La confiança empresarial de Catalunya creix un 0,6% en aquest trimestre respecte a l'anterior

L'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat, l'ICEH, de Catalunya en aquest trimestre mostra un augment del 0,6% respecte del trimestre anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Tots els sectors augmenten la seva confiança empresarial, excepte el comerç.

Per grandària de l'establiment i també respecte del trimestre anterior, els de 1.000 assalariats o més són els que mostren una millora de l'índex més elevada, amb un 6,1%; també mostren un augment de l'índex els establiments de 200 a 999 assalariats i els més petits, de menys de 10 assalariats, amb una millora de l'1,4% i 1,7% respectivament; la resta d'establiments mostren una pèrdua de confiança en el mateix període. Per demarcacions camerals, tots els índexs mostren una millora de la confiança respecte del trimestre anterior, excepte les cambres de Tarragona: les cambres de Girona són les que mostren augments més elevats, 2,8%, i les segueixen, amb menys intensitat, la resta de cambres de Barcelona amb un 1,3%, la Cambra de Barcelona amb un 0,7% i les cambres de Lleida amb un 0,2%.

Variació percentual de l'ICEH: del 4t trimestre del 2018 al 4t d'enguany / IDESCAT; INE

+info: https://www.idescat.cat