dimarts, 24 de novembre de 2020

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya disposa de 150 màquines llevaneus

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha engegat aquests dies les actuacions incloses dins del 'Pla de vialitat hivernal 2020-2021': ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Per a aquest pla disposa de 150 màquines llevaneus i un centenar de punts d'emmagatzematge de sal.

5.945 km de carreteres té actualment el Govern català, la meitat dels que conformen la xarxa de carreteres del conjunt de Catalunya. Territori i Sostenibilitat activa, cada any, entre el 15 de novembre i el 15 d'abril el 'Pla de vialitat hivernal', amb l'objectiu de garantir la comoditat, la fluïdesa i la seguretat a les carreteres, així com de minimitzar el temps de restriccions o de tancament al trànsit de les vies que puguin ser afectades.

+info: https://territori.gencat.cat

dilluns, 23 de novembre de 2020

El Palau Güell pot visitar-se de manera virtual

La tecnologia i les fotografies en 360° han fet possible una visita virtual que permet moure's pels diferents espais del Palau Güell. Segons detalla la Diputació de Barcelona en una nota informativa que al respecte ha emès divendres passat, l'experiència és com si realment s'estigués dins de l'edifici.

Només entrar, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, el visitant es troba amb l'escala principal i les portes de ferro forjat que li donen la benvinguda. A mesura que es desplaci, descobrirà estances, sales i espais únics, com la cavallerissa, el saló central amb la gran cúpula que recorda un cel estelat o les xemeneies del terrat, amb el paisatge de la ciutat de Barcelona de fons.

Només entrar a la visita virtual, hi ha l'escala principal del Palau Güell / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 22 de novembre de 2020

Una ordenança municipal a Lleida permet agilitzar les llicències urbanístiques

Des de dimecres passat, a la ciutat de Lleida està en vigor una destacada modificació de l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació. L'objectiu principal de la modificació, d'acord amb una nota informativa que la Paeria ha emès abans-d'ahir, és fer més àgils i eficaços els procediments d'intervenció administrativa dels permisos per fer obres i, per tant, reduir els terminis per obtenir els mateixos.

La presentació dels informes d'idoneïtat documental i tècnica de les sol·licituds entrarà en vigor d'aquí a dos mesos. Durant aquest període, l'Ajuntament de Lleida està elaborant el procediment i les guies per a què els col·legis professionals puguin confeccionar-los. En aquest sentit, es va signar un conveni amb la Demarcació a Lleida del Col·legi d'Arquitectes per fer una prova pilot per testar el sistema i detectar aquells aspectes substancials que s'han de tenir en compte en la confecció dels informes d'idoneïtat.

Les modificacions més destacades de l'ordenança / AJUNTAMENT DE LLEIDA

+info: https://www.paeria.cat

dissabte, 21 de novembre de 2020

Es reobren dilluns a Girona ciutat instal·lacions esportives i biblioteques

L'Ajuntament de Girona reobrirà dilluns les instal·lacions esportives i les biblioteques: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La mesura s'ha pres seguint el pla de la Generalitat de Catalunya d'obertura progressiva d'activitats.

Les instal·lacions esportives a l'aire lliure, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Girona, podran obrir amb un aforament màxim del 50%, mentre que a les instal·lacions cobertes l'aforament màxim serà del 30%. D'altra banda, les biblioteques reobriran les portes després de tres setmanes en les quals s'ha mantingut només el servei de préstec i devolució de documents.

Imatge facilitada a la nota informativa / AJUNTAMENT DE GIRONA

+info: https://www.girona.cat

divendres, 20 de novembre de 2020

La Diputació de Barcelona ha fet tres guies sobre protecció de dades en el comerç

Imatge d'una de les portades / DIBA
Des de la Diputació de Barcelona s'han elaborat tres guies sobre la protecció de dades adreçada, respectivament, a comerciants, a associacions de comerciants i a tècnics municipals: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 30. Les guies s'han fet amb una redacció facilitadora per al coneixement dels diferents col·lectius.

Aquestes guies tracten aspectes com què vol dir el tractament de les dades, qui n'és el responsable, quins són els drets que s'han de garantir, el seu tractament o quin és el règim sancionador, entre d'altres aspectes. La normativa entorn a la protecció de dades, segons es detalla a la referida nota informativa de la Diputació, és, donada la seva repercussió tant jurídica com econòmica si no se'n fa un bon ús de les mateixes, una qüestió cabdal tant per al teixit comercial com per a la ciutadania, entesa com a persones consumidores.

+info: https://www.diba.cat

dijous, 19 de novembre de 2020

Simplificats a la ciutat de Lleida uns tràmits per a instal·lar-se panells solars

L'Agència de l'Energia de Lleida ha simplificat els tràmits per a la concessió de la llicència urbanística de panells solars per a l'autoconsum als habitatges de l'Horta, a Lleida ciutat, per a promoure i facilitar la seva instal·lació: ho ha donat a conèixer la Paeria mitjançant una nota informativa que el passat dia 8 ha emès. En aquest sentit, es preveu facilitar una memòria-tipus a les persones interessades a dur a terme aquesta transformació energètica i col·locar panells fotovoltaics en els seus habitatges.

Imatge facilitada a la nota
informativa / AJ. LLEIDA
Aquesta simplificació, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Lleida, ha de permetre a la gent que viu en sòl rústic superar les dificultats que imposa la normativa autonòmica per a petites instal·lacions de fotovoltaica: unes normes molt més exigents que les que s'han de complir en habitatges urbans. La mesura permet agilitzar els tràmits per als veïns de l'Horta, sense comprometre el compliment de tota la normativa exigida.

+info: https://www.paeria.cat

dimecres, 18 de novembre de 2020

Estudi de millora del gual del torrent del Riu Sec, a Santa Maria de Palautordera

Gual i passera del torrent del Riu Sec / DIBA
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera l'estudi de millora del gual del torrent del riu Sec, al barri de Moixerigues: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'estudi té per objectiu analitzar hidràulicament la situació del gual actual i la passera per a vianants i fer propostes d'actuació sobre el gual per consolidar-lo d'acord amb els criteris tant de l'ACA, Agència Catalana de l'Aigua, com del mateix consistori.

Actualment, segons es detalla a la referida nota informativa de la Diputació, el Camí de Moixerigues, que uneix els barris del Pont Trencat i Moixerigues, de Santa Maria de Palautordera, amb Sant Celoni, disposa, al seu pas pel torrent del Riu Sec, d'un gual no pavimentat per als vehicles i d'una petita passera per a vianants i ciclistes. Ambdues estructures queden tallades al pas en cas d'avingudes moderades del Riu Sec.

+info: https://www.diba.cat