dimecres, 14 d’abril de 2021

Millorat el tram urbà del marge dret del Segre

Alguns dels arbustos plantats / AJ. LLEIDA
La Regidoria d'Habitatge i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida ha dut a terme treballs de millora ambiental i paisatgística d'un tram del marge dret de la canalització del riu Segre: ho ha donat a conèixer la pròpia Paeria mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Les actuacions es concentren entre el Pont Vell i el Pont de la Universitat i consisteixen en l'aportació de terra vegetal a la jardinera del peu del mur, la reparació del reg i la plantació de 1.200 exemplars de vegetació arbustiva.

L'actuació persegueix com a objectius, d'una banda, la integració paisatgística, oferint un entorn més acollidor per als usuaris que passegen i fan esport en aquest espai, actualment de formigó; d'altra banda, una major naturalització del tram urbà del riu Segre, oferint refugis i fonts d'aliment de fauna, que inclou insectes, rèptils i petits ocells, i contribuir a la millora de la biodiversitat de la zona. Aquestes actuacions compten amb el finançament del programa Interreg POCTEFA amb fons FEDER.

+info: https://www.paeria.cat

dimarts, 13 d’abril de 2021

El DARP abona gairebé 190.000 euros d'ajut per a gestionar la fertilització de conreus

Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el DARP, de la Generalitat de Catalunya s'ha fet efectiu el passat dia 9 el pagament dels imports corresponents a la campanya 2020 de l'ajut a la Gestió de la Fertilització. L'import total del pagament és de 189.187,31 euros, per a 138 beneficiaris de 13 comarques, i té un impacte sobre 5.579 ha de conreu.

L'objecte de l'ajut a la Gestió de la Fertilització és millorar les pràctiques que a les explotacions agràries es duen a terme relatives a la fertilització de conreus. Les millores d'aquestes pràctiques suposen sempre un grau de sostenibilitat superior als requisits mínims que marca la normativa. Es busca optimitzar la fertilització des del punt de vista agronòmic, econòmic i mediambiental.

El pagament de l'ajut / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

dilluns, 12 d’abril de 2021

S'amplia el pont de la carretera BV4401, a Navàs

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres d'ampliació del pont sobre el riu Llobregat a la carretera BV4401, a Navàs. Segons avançava la pròpia Diputació en una nota informativa que al respecte ha emès divendres passat, les obres tenen un pressupost de licitació de 803.286 euros i un termini d'execució de set mesos.

Aquesta obra, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, comportarà l'ampliació del tauler a una amplada de 9 m, amb una secció transversal amb dos carrils de 3 m i vorals de 0,75 m. S'executarà en dues fases mitjançant la col·locació de bigues metàl·liques doble T, extradossades al tauler, de secció 275 x 750 mm recolzades amb unes costelles metàl·liques a la zona de les piles. Això permet mantenir un carril de circulació de 3,50 m d'ample en la totalitat de les obres.

Projecte d'ampliació del pont de la BV4401, a Navàs / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 11 d’abril de 2021

Olot ha estat declarat Punt d'Interès Artesanal

Logo dels Punts d'Interès Artesanal / GENCAT.CAT
A través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, el CCAM, del Departament d'Empresa i Coneixement, la Generalitat de Catalunya ha declarat el municipi d'Olot com a Punt d'Interès Artesanal: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. D'aquesta manera, es vol reconèixer la revitalització i dinamització del centre històric de la ciutat.

Olot, tal i com Empresa i Coneixement recalca a la referida nota informativa, és el segon municipi de Catalunya, després de Vic, que aconsegueix els dos reconeixements de rellevància artesanal: la Zona d'Oficis Singulars per la Imatgeria i ara el Punt d'Interès Artesanal pel Taller dels Sastres. Catalunya té arreu del territori manifestacions artesanes de gran rellevància i representativitat; amb Olot, suma ja 8 Punts d'Interès Artesanal i 22 municipis identificats com a Zona d'Oficis Singulars.

+info: http://empresa.gencat.cat

dissabte, 10 d’abril de 2021

L'IVGS interanual català ha reflectit al febrer una disminució del 23,5%

Respecte al mateix mes de l'any 2020 i a preus corrents, al febrer l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha disminuït un 23,5%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres. En funció dels grups de productes, les vendes de productes no alimentaris mantenen la tendència negativa i disminueixen un 44,1% interanual, mentre que les vendes d'alimentació també disminueixen, un 1,8%, fet que no es produïa des de l'agost de l'any anterior.

De l'acumulat dels primers dos mesos de l'any, també a preus corrents i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, es desprèn una variació interanual negativa, d'un -27,3%, en aquest índex que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei: les vendes acumulades dels productes d'alimentació han augmentat un 0,3%, mentre que les de la resta de productes han disminuït un 47,7% en el mateix període. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català reflecteix una disminució interanual del 24% al febrer; per grups de productes, les vendes d'alimentació han disminuït un 3,2%, mentre que les de la resta de productes han disminuït un 43,8%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: febrer 2019 a febrer 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 9 d’abril de 2021

La Diputació de Tarragona continua preparant la xarxa viària local per a la fibra òptica

Des de la Diputació de Tarragona, es continua preparant la seva xarxa viària local per al pas de fibra òptica: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que el passat dia 31 ha emès. Es tracta d'un dels reptes estratègics inclosos a l'actual Pla de Mandat de la institució.

Una nova passa en aquest sentit ha estat l'aprovació de la construcció de noves canalitzacions en paral·lel a diverses carreteres per permetre estendre-hi posteriorment infraestructures de telecomunicacions. El projecte que farà arribar la fibra òptica als municipis té un pressupost d'execució per contracta de 3.772.347,96 euros, i incideix en gairebé 100 km corresponents a 23 trams de vies de titularitat de la Diputació. La construcció d'aquestes canalitzacions està prevista per a enguany.

Una de les obres de canalització ja executades per la Diputació, en aquest cas al pas per Nulles / DIPTA

dijous, 8 d’abril de 2021

Inici d'obres de l'itinerari de vianants a la BV4317 a Santa Eulàlia de Riuprimer

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de construcció de l'itinerari de vianants a la carretera BV4317 entre l'Avinguda del Benestar i el Carrer Nou de Santa Eulàlia de Riuprimer: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'obra té per finalitat permetre la connexió de la sortida del nucli amb la cruïlla del Carrer Nou i tancar el circuit de circumval·lació que enllaça la part sud del municipi amb el centre urbà.

Aquesta actuació, que també inclou la urbanització i ordenació de la zona verda situada al Carrer Nou, compta amb un pressupost de licitació de 378.664 euros i un termini d'execució de quatre mesos. El nou itinerari, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, tindrà una longitud de 450 m paral·lel a la carretera que connecta amb Muntanyola i comportarà una solució específica del recorregut pel tram a l'entorn del riu Mèder mitjançant una passarel·la volada.

Projecte d'itinerari de vianants a la BV4317 a Santa Eulàlia de Riuprimer / DIBA

+info: https://www.diba.cat