dimarts, 15 de juny de 2021

Es reprèn l'ampliació de l'Hospital del Mar

Amb la mirada posada en l'any 2030, l'Hospital del Mar posa en marxa la seva transformació amb un ambiciós projecte integral que inclou la realització de les obres de construcció de la segona fase de l'ampliació del centre: ho ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Ja s'han iniciat els treballs previs a l'inici de la construcció del nou edifici, que es construirà sobre part de l'actual solar on se situa el centre i que significarà l'enderroc dels antics pavellons.

Està previst, sempre segons la referida nota informativa del Departament, que podrà entrar en servei a mitjans de l'any 2024. Una obra de gran complexitat que obligarà a realitzar un esforç d'organització dels professionals i que permetrà a l'Hospital del Mar fer un decidit salt endavant per situar-se a l'avantguarda de la transformació digital i aprofitar totes les possibilitats que la tecnologia ofereix per acostar els serveis sanitaris a la ciutadania i convertir-se en un pol de coneixement i d'atracció de talent.

Imatge virtual del projecte d'ampliació de l'Hospital del Mar / GENCAT.CAT

+info: https://salutweb.gencat.cat

dilluns, 14 de juny de 2021

Més de 700 alumnes de les zones rurals participen en el projecte FER

L'abella protagonista / GENCAT.CAT
Futurs Emprenedors Rurals, FER, és un projecte de foment de l'emprenedoria adreçat a nens i nenes de cicle superior de primària d'escoles ubicades en els territoris rurals: ho ha donat a conèixer el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. Aquest curs escolar, més de 700 alumnes de les zones rurals han viscut l'emprenedoria de primera mà a les aules participant en el projecte.

En 'L'Aventura de FER', l'abella protagonista juga amb els paral·lelismes entre un rusc que s'està despoblant i les zones rurals per explicar la importància de la població rural per a la societat, com la de les abelles per a la biodiversitat. Els materials didàctics, sempre segons la referida nota informativa del Departament, s'estructuren en tres blocs: 'Quina bona idea', 'Els reptes de FER' i 'Històries d'Empreses de la Catalunya rural'.

+info: http://agricultura.gencat.cat

diumenge, 13 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 200.000 euros a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons en crèdit

Escut / AJ. ST. LLORENÇ
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 200.000 euros a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous de la setmana passada ha emès. Aquest crèdit és per a finançar un camí saludable.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dissabte, 12 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 200.000 euros a l'Ajuntament de Santa Susanna en crèdit

Escut / AJ. STA. SUSANNA
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 200.000 euros a l'Ajuntament de Santa Susanna: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous de la setmana passada ha emès. Aquest crèdit és per a finançar l'adequació de l'aula de música del centre cívic.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

divendres, 11 de juny de 2021

En un 41,6% interanual ha augmentat a l'abril a preus corrents l'IVGS de Catalunya

Respecte al mateix mes de l'any 2020 i a preus corrents, a l'abril l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha augmentat un 41,6%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. En funció dels grups de productes, l'augment interanual de les vendes es concentra en les de productes no alimentaris, amb un 212,1%, que registren per segon mes consecutiu elevats creixements, mentre que varien un -1,3% les d'alimentació.

Quant a l'acumulat dels quatre primers mesos de l'any, també a preus corrents, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'esmentat índex, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, ha experimentat una variació interanual negativa, d'un -5,5%, com a resultat de les fortes disminucions que l'IVGS ha registrat els dos primers mesos. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català mostra un increment interanual del 37,6% a l'abril del 2021; per grups de productes, les vendes d'alimentació han disminuït un 1,6%, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 196,4%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: abril 2019 a abril 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 10 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 164.000 euros a l'Ajuntament de Calders en crèdit

En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 164.000 euros a l'Ajuntament de Calders: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous passat ha emès. Aquest crèdit és per a finançar inversions municipals.

Calders / AJUNTAMENT DE CALDERS
Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 9 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 100.000 euros a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra en crèdit

Sant Feliu Sasserra / AJ. SANT FELIU SASSERRA
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 100.000 euros a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Aquest crèdit és per a finançar la reforma d'una sala polivalent.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat