dimecres, 14 d’abril de 2021

Millorat el tram urbà del marge dret del Segre

Alguns dels arbustos plantats / AJ. LLEIDA
La Regidoria d'Habitatge i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida ha dut a terme treballs de millora ambiental i paisatgística d'un tram del marge dret de la canalització del riu Segre: ho ha donat a conèixer la pròpia Paeria mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Les actuacions es concentren entre el Pont Vell i el Pont de la Universitat i consisteixen en l'aportació de terra vegetal a la jardinera del peu del mur, la reparació del reg i la plantació de 1.200 exemplars de vegetació arbustiva.

L'actuació persegueix com a objectius, d'una banda, la integració paisatgística, oferint un entorn més acollidor per als usuaris que passegen i fan esport en aquest espai, actualment de formigó; d'altra banda, una major naturalització del tram urbà del riu Segre, oferint refugis i fonts d'aliment de fauna, que inclou insectes, rèptils i petits ocells, i contribuir a la millora de la biodiversitat de la zona. Aquestes actuacions compten amb el finançament del programa Interreg POCTEFA amb fons FEDER.

+info: https://www.paeria.cat

dimarts, 13 d’abril de 2021

El DARP abona gairebé 190.000 euros d'ajut per a gestionar la fertilització de conreus

Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el DARP, de la Generalitat de Catalunya s'ha fet efectiu el passat dia 9 el pagament dels imports corresponents a la campanya 2020 de l'ajut a la Gestió de la Fertilització. L'import total del pagament és de 189.187,31 euros, per a 138 beneficiaris de 13 comarques, i té un impacte sobre 5.579 ha de conreu.

L'objecte de l'ajut a la Gestió de la Fertilització és millorar les pràctiques que a les explotacions agràries es duen a terme relatives a la fertilització de conreus. Les millores d'aquestes pràctiques suposen sempre un grau de sostenibilitat superior als requisits mínims que marca la normativa. Es busca optimitzar la fertilització des del punt de vista agronòmic, econòmic i mediambiental.

El pagament de l'ajut / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

dilluns, 12 d’abril de 2021

S'amplia el pont de la carretera BV4401, a Navàs

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres d'ampliació del pont sobre el riu Llobregat a la carretera BV4401, a Navàs. Segons avançava la pròpia Diputació en una nota informativa que al respecte ha emès divendres passat, les obres tenen un pressupost de licitació de 803.286 euros i un termini d'execució de set mesos.

Aquesta obra, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, comportarà l'ampliació del tauler a una amplada de 9 m, amb una secció transversal amb dos carrils de 3 m i vorals de 0,75 m. S'executarà en dues fases mitjançant la col·locació de bigues metàl·liques doble T, extradossades al tauler, de secció 275 x 750 mm recolzades amb unes costelles metàl·liques a la zona de les piles. Això permet mantenir un carril de circulació de 3,50 m d'ample en la totalitat de les obres.

Projecte d'ampliació del pont de la BV4401, a Navàs / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 11 d’abril de 2021

Olot ha estat declarat Punt d'Interès Artesanal

Logo dels Punts d'Interès Artesanal / GENCAT.CAT
A través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, el CCAM, del Departament d'Empresa i Coneixement, la Generalitat de Catalunya ha declarat el municipi d'Olot com a Punt d'Interès Artesanal: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. D'aquesta manera, es vol reconèixer la revitalització i dinamització del centre històric de la ciutat.

Olot, tal i com Empresa i Coneixement recalca a la referida nota informativa, és el segon municipi de Catalunya, després de Vic, que aconsegueix els dos reconeixements de rellevància artesanal: la Zona d'Oficis Singulars per la Imatgeria i ara el Punt d'Interès Artesanal pel Taller dels Sastres. Catalunya té arreu del territori manifestacions artesanes de gran rellevància i representativitat; amb Olot, suma ja 8 Punts d'Interès Artesanal i 22 municipis identificats com a Zona d'Oficis Singulars.

+info: http://empresa.gencat.cat

dissabte, 10 d’abril de 2021

L'IVGS interanual català ha reflectit al febrer una disminució del 23,5%

Respecte al mateix mes de l'any 2020 i a preus corrents, al febrer l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha disminuït un 23,5%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres. En funció dels grups de productes, les vendes de productes no alimentaris mantenen la tendència negativa i disminueixen un 44,1% interanual, mentre que les vendes d'alimentació també disminueixen, un 1,8%, fet que no es produïa des de l'agost de l'any anterior.

De l'acumulat dels primers dos mesos de l'any, també a preus corrents i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, es desprèn una variació interanual negativa, d'un -27,3%, en aquest índex que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei: les vendes acumulades dels productes d'alimentació han augmentat un 0,3%, mentre que les de la resta de productes han disminuït un 47,7% en el mateix període. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català reflecteix una disminució interanual del 24% al febrer; per grups de productes, les vendes d'alimentació han disminuït un 3,2%, mentre que les de la resta de productes han disminuït un 43,8%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: febrer 2019 a febrer 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 9 d’abril de 2021

La Diputació de Tarragona continua preparant la xarxa viària local per a la fibra òptica

Des de la Diputació de Tarragona, es continua preparant la seva xarxa viària local per al pas de fibra òptica: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que el passat dia 31 ha emès. Es tracta d'un dels reptes estratègics inclosos a l'actual Pla de Mandat de la institució.

Una nova passa en aquest sentit ha estat l'aprovació de la construcció de noves canalitzacions en paral·lel a diverses carreteres per permetre estendre-hi posteriorment infraestructures de telecomunicacions. El projecte que farà arribar la fibra òptica als municipis té un pressupost d'execució per contracta de 3.772.347,96 euros, i incideix en gairebé 100 km corresponents a 23 trams de vies de titularitat de la Diputació. La construcció d'aquestes canalitzacions està prevista per a enguany.

Una de les obres de canalització ja executades per la Diputació, en aquest cas al pas per Nulles / DIPTA

dijous, 8 d’abril de 2021

Inici d'obres de l'itinerari de vianants a la BV4317 a Santa Eulàlia de Riuprimer

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de construcció de l'itinerari de vianants a la carretera BV4317 entre l'Avinguda del Benestar i el Carrer Nou de Santa Eulàlia de Riuprimer: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'obra té per finalitat permetre la connexió de la sortida del nucli amb la cruïlla del Carrer Nou i tancar el circuit de circumval·lació que enllaça la part sud del municipi amb el centre urbà.

Aquesta actuació, que també inclou la urbanització i ordenació de la zona verda situada al Carrer Nou, compta amb un pressupost de licitació de 378.664 euros i un termini d'execució de quatre mesos. El nou itinerari, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, tindrà una longitud de 450 m paral·lel a la carretera que connecta amb Muntanyola i comportarà una solució específica del recorregut pel tram a l'entorn del riu Mèder mitjançant una passarel·la volada.

Projecte d'itinerari de vianants a la BV4317 a Santa Eulàlia de Riuprimer / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 7 d’abril de 2021

El Govern català autoritza crear FGC Mobilitat

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha autoritzat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, a crear FGC Mobilitat, una societat que té com a objecte social principal la prestació del servei ferroviari de viatgers i mercaderies, tant nacional com internacional: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La societat inclou els serveis ferroviaris sobre la Xarxa Ferroviària d'Interès General, d'acord amb la normativa ferroviària.

Aquesta nova societat podrà operar en el mercat en règim de lliure competència i prestar serveis de transport ferroviari de forma eficient i competitiva en un mercat actualment liberalitzat. A més, la societat és necessària per tal que FGC pugui prestar els serveis encomanats pel Govern català, com la gestió del nou servei a l'aeroport, així com futurs serveis ferroviaris amb el sud de França.

+info: https://govern.cat

dimarts, 6 d’abril de 2021

El Viver d'Agricultors de Rufea incorpora dos nous projectes ecològics de component social

Aquest hivern s'ha aprovat l'entrada de dues noves iniciatives agràries al Viver d'Agricultors de Rufea, que iniciaran ben aviat els seus projectes agraris innovadors amb el suport de l'Ajuntament de Lleida: ho ha donat a conèixer la pròpia Paeria mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. El Viver d'Agricultors de Rufea és un projecte municipal que té l'objectiu de donar suport a noves propostes agràries.

Viver d'Agricultors de Rufea / AJUNTAMENT DE LLEIDA
Per una banda, l'associació La Cristaleria de Lleida ha sol·licitat una finca per iniciar un projecte agrari que porta per nom 'La Cristaleria Germina'; aquesta associació té previst cultivar hortalisses ecològiques i fer venda directa als clients a través de cistelles de productes. Per altra banda, i sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Lleida, una emprenedora lleidatana, l'enginyera agrícola Núria Martínez, iniciarà el projecte 'Colors d'Horta', de producció d'hortalisses ecològiques amb alt valor afegit orientat a la venda majorista i a la restauració.

+info: https://www.paeria.cat

dilluns, 5 d’abril de 2021

Tot a punt a Barcelona per seguir amb l'adaptació de l'estació de Vallcarca, de l'L3

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya començarà a partir de demà els treballs preparatius de l'obra corresponent a la segona fase de l'adaptació de l'estació de metro de l'L3 de Vallcarca. Segons avançava abans-d'ahir el mateix Departament en una nota informativa que ha emès al respecte, els primers treballs que es duran a terme corresponen a les tasques d'implantació i desviament de serveis afectats.

Les obres, amb finançament del FEDER, tenen un pressupost d'1,1 milions d'euros i un termini d'execució de 10 mesos. Aquesta actuació, desenvolupada en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona, consisteix principalment en la instal·lació d'un ascensor de tres parades entre el vestíbul de l'estació i les avingudes de Vallcarca i de la República Argentina, situades a diferents cotes, als barris de Vallcarca i els Penitents i el Putxet i Farró respectivament. Així, es facilitarà la comunicació entre els dos barris.

Imatge virtual de l'actuació / GENCAT.CAT

diumenge, 4 d’abril de 2021

Avui neteja de brossa marina al litoral del Garraf

Imatge facilitada a la
nota informativa / DIBA
Aquest matí, davant del Club Nàutic de Vilanova, es fa una immersió des de vaixell per tal de fer neteja del fons marí d'aquesta àrea del litoral del Garraf. Segons el que la Diputació de Barcelona avançava en una nota informativa que al respecte va emetre dijous, per als no bussejadors hi haurà 'snorkel', immersió lleugera, a la platja de Ribes Roges, a la banda més propera de Roc Roi.

En acabar-se l'activitat hi ha un recompte de tot el que s'ha recollit i fotos per fer-ne difusió a xarxes socials. Tota aquesta acció de la Diputació respon als denominats Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, en concret els números 3, 11 i 15, que són respectivament 'Salut i benestar', 'Ciutats i comunitats sostenibles', i 'Vida terrestre'.

+info: https://www.diba.cat

dissabte, 3 d’abril de 2021

El DARP abona gairebé 576.000 euros d'ajut per a hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000

Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el DARP, de la Generalitat de Catalunya s'ha fet efectiu el passat dia 19 el pagament dels imports corresponents a la campanya 2020 de l'ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000. L'import total del pagament és de 575.978,04 euros, per a 122 beneficiaris de sis comarques, i té un impacte sobre 4.151 ha de conreu.

L'objecte de l'ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 és revaloritzar les àrees de conreus de secà dins de la Zona d'Especial Protecció de les Aus, la ZEPA, amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i n'incrementin les poblacions. Es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals i compatibilitzar-les amb la conservació de la ZEPA. Així mateix, es plantegen dues actuacions principals segons la gestió que es faci: gestió de cereal i superfície lliure de sembra, i gestió del guaret.

El pagament de l'ajut / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

divendres, 2 d’abril de 2021

Un mes de març sec o molt sec a Catalunya

Aquest passat mes de març ha estat sec o molt sec a Catalunya, a excepció de les parts més elevades del nord del Pallars Sobirà i l'Aran: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Les anomalies de precipitació han estat marcades per la presència de l'Anticicló Atlàntic, que ha caracteritzat el mes de març i que ha bloquejat el pas de sistemes frontals amb un origen atlàntic.

Una configuració sinòptica anticiclònica ha marcat el mes, bloquejant el pas de les pertorbacions atlàntiques però permetent una irrupció d'aire fred a mitjan març i l'arribada de masses d'aire càlid tropical, tant a principis de mes, en concret del 23 de febrer al 9 de març, com a finals, del 29 al 31 de març, amb entrada de pols del Sàhara. D'aquesta manera, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, el març ha estat càlid però sense estridències, eixut i sense episodis destacats.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: març 2021 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: març 2021 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dijous, 1 d’abril de 2021

L'ACA restitueix l'entorn fluvial del Ter a Osona invertint més de 469.100 euros

L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha posat a licitació l'execució de les obres per adequar i restituir l'entorn fluvial del riu Ter al seu pas pels municipis de Torelló i les Masies de Voltregà: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Amb un pressupost de licitació superior als 469.100 euros, el projecte, que es durà a terme a l'entorn de l'assut de Matabosch, preveu com a mesura principal l'enderroc total de la resclosa, que té 1,8 m d'alçada i 45 d'amplada, i de les comportes dels desguassos de fons.

Els treballs, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, tindran una durada de tres mesos, un cop s'hagi adjudicat i signat el contracte. Aquesta solució permetrà restablir totalment la connectivitat fluvial del tram a l'estat previ a la construcció de l'assut i suprimir l'efecte barrera que suposa actualment l'estructura al flux ecològic. Al mateix temps, l'actuació reduirà el risc d'inundació aigua amunt de la resclosa, en especial per a períodes de retorn d'entre 50 i 100 anys.

L'assut de Matabosch, des del marge esquerre del riu Ter / ACA

+info: http://aca.gencat.cat