dilluns, 14 de juny de 2021

Més de 700 alumnes de les zones rurals participen en el projecte FER

L'abella protagonista / GENCAT.CAT
Futurs Emprenedors Rurals, FER, és un projecte de foment de l'emprenedoria adreçat a nens i nenes de cicle superior de primària d'escoles ubicades en els territoris rurals: ho ha donat a conèixer el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. Aquest curs escolar, més de 700 alumnes de les zones rurals han viscut l'emprenedoria de primera mà a les aules participant en el projecte.

En 'L'Aventura de FER', l'abella protagonista juga amb els paral·lelismes entre un rusc que s'està despoblant i les zones rurals per explicar la importància de la població rural per a la societat, com la de les abelles per a la biodiversitat. Els materials didàctics, sempre segons la referida nota informativa del Departament, s'estructuren en tres blocs: 'Quina bona idea', 'Els reptes de FER' i 'Històries d'Empreses de la Catalunya rural'.

+info: http://agricultura.gencat.cat

diumenge, 13 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 200.000 euros a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons en crèdit

Escut / AJ. ST. LLORENÇ
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 200.000 euros a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous de la setmana passada ha emès. Aquest crèdit és per a finançar un camí saludable.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dissabte, 12 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 200.000 euros a l'Ajuntament de Santa Susanna en crèdit

Escut / AJ. STA. SUSANNA
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 200.000 euros a l'Ajuntament de Santa Susanna: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous de la setmana passada ha emès. Aquest crèdit és per a finançar l'adequació de l'aula de música del centre cívic.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

divendres, 11 de juny de 2021

En un 41,6% interanual ha augmentat a l'abril a preus corrents l'IVGS de Catalunya

Respecte al mateix mes de l'any 2020 i a preus corrents, a l'abril l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha augmentat un 41,6%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. En funció dels grups de productes, l'augment interanual de les vendes es concentra en les de productes no alimentaris, amb un 212,1%, que registren per segon mes consecutiu elevats creixements, mentre que varien un -1,3% les d'alimentació.

Quant a l'acumulat dels quatre primers mesos de l'any, també a preus corrents, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'esmentat índex, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, ha experimentat una variació interanual negativa, d'un -5,5%, com a resultat de les fortes disminucions que l'IVGS ha registrat els dos primers mesos. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català mostra un increment interanual del 37,6% a l'abril del 2021; per grups de productes, les vendes d'alimentació han disminuït un 1,6%, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 196,4%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: abril 2019 a abril 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 10 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 164.000 euros a l'Ajuntament de Calders en crèdit

En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 164.000 euros a l'Ajuntament de Calders: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dijous passat ha emès. Aquest crèdit és per a finançar inversions municipals.

Calders / AJUNTAMENT DE CALDERS
Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 9 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 100.000 euros a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra en crèdit

Sant Feliu Sasserra / AJ. SANT FELIU SASSERRA
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 100.000 euros a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Aquest crèdit és per a finançar la reforma d'una sala polivalent.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dimarts, 8 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 70.000 euros al consistori de Santa Eulàlia de Ronçana en crèdit

Santa Eulàlia de Ronçana / AJ. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 70.000 euros a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Aquest crèdit és per a finançar la pavimentació i arranjaments de la calçada.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 7 de juny de 2021

La Diputació de Barcelona atorga 70.000 euros a l'Ajuntament de Balenyà en crèdit

Balenyà / AJUNTAMENT DE BALENYÀ
En el marc de la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona ha concedit 70.000 euros a l'Ajuntament de Balenyà: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Aquest crèdit és per a finançar el canvi de terra de la pista poliesportiva.

Amb la Caixa de Crèdit, cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, exceptuant els municipis inferiors a 1.000 habitants, que poden superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per a cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any des de la data de concessió. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer.

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 6 de juny de 2021

En reparació el badalot del Portal de l'Assumpta al Monestir de Santes Creus d'Aiguamúrcia

El badalot / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat les obres de reparació i consolidació del badalot o torre, la seva coberta i la planta golfa de l'edifici del Portal de l'Assumpta del Monestir de Santes Creus d'Aiguamúrcia: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns passat. El cost es de 86.867,55 euros, IVA exclòs.

La intervenció, sempre segons la referida nota informativa de l'Incasòl, tindrà una durada de tres mesos. Consistirà en l'arranjament de les patologies causades per la caiguda d'un llamp sobre el remat de la torre i la seva coberta, malmesa per la continuada entrada d'aigua.

+info: https://incasol.gencat.cat

dissabte, 5 de juny de 2021

La temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,8 °C des de mitjan segle XX

Per al conjunt de Catalunya, en el període 1950-2020, es pot afirmar que la temperatura mitjana anual ha augmentat clarament: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. L'augment s'ha produït a un ritme de +0,26 °C/decenni, que significa un augment d'1,8 °C en els darrers 71 anys.

Aquest increment de la temperatura a Catalunya, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, no només es consolida, sinó que tendeix a presentar un ritme cada cop més accelerat. El comportament de la precipitació no és tan evident, i el seu valor mitjà anual mostra una tendència a la disminució, de -1,2%/decenni, però és un valor sense significació estadística per a un nivell de confiança del 95%; l'única estació de l'any amb una tendència estadísticament significativa és l'estiu, amb una clara disminució de 5,3% per decenni.

Evolució de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2020 i per al conjunt de Catalunya / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

divendres, 4 de juny de 2021

L'Auditori de Girona celebra el seu 15è aniversari

L'Auditori Palau de Congressos de Girona està celebrant el 15è aniversari amb una programació especial del 3 al 6 de juny. Va ser a finals de maig del 2006 quan es va inaugurar aquest equipament.

Durant aquests 15 anys, l'Auditori de Girona s'ha consolidat com un espai clau en la vida social i cultural gironina, així com en un palau de congressos capaç de generar valor i posicionar la ciutat en el mapa estatal del turisme de reunions. El 15è aniversari vol marcar el punt de partida d'una nova etapa del projecte cultural d'aquest auditori.

L'Auditori de Girona / AJUNTAMENT DE GIRONA

+info: https://www.girona.cat

dijous, 3 de juny de 2021

Aprovats els comptes anuals del 2020 de l'ICF

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
Des del Govern de Catalunya s'han aprovat els comptes anuals de l'Institut Català de Finances, l'ICF, corresponents a l'exercici 2020: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que abans-d'ahir ha emès. En un any marcat per la pandèmia, l'entitat financera pública de Catalunya ha reafirmat el seu rol com a banca pública, diversificant i complementant altres fonts de finançament i impulsant noves línies per donar suport al teixit empresarial.

L'ICF ha duplicat el volum de finançament a les empreses respecte a l'any 2019, una xifra que ha arribat als 1.329 milions d'euros distribuïts en 4.733 operacions de préstecs o avals. En total, durant el 2020, s'han finançat 3.781 autònoms, empreses i entitats, i s'ha contribuït al manteniment o creació de prop de 123.500 llocs de treball.

+info: https://govern.cat

dimecres, 2 de juny de 2021

El passat maig a Catalunya ha sigut càlid i sec

Maig s'ha de qualificar de càlid a bona part de Catalunya: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. D'altra banda, ha estat un mes sec a gran part del territori.

En temperatura, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, maig ha estat especialment càlid a zones del Prelitoral i la Depressió Central; en canvi, ha estat normal o fred a gran part del Pirineu i comarques del nord-est. En precipitació, maig ha resultat fins i tot molt sec al sud del Delta de l'Ebre i zona occidental de la Noguera.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: maig 2021 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: maig 2021 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dimarts, 1 de juny de 2021

Restaurat un còdex del segle XV que recull fets delictius a Lleida

L'Arxiu Municipal de Lleida ha restaurat el Llibre de Crims dels anys 1458 i 1459: ho ha donat a conèixer la pròpia Paeria mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. El volum forma part de la sèrie de 'Llibres de Crims' que, amb un total de 80 toms, reuneix els documents generats per l'actuació del Tribunal de Coltellades en un ampli període de la història de Lleida, entre 1308 i 1701.

El còdex restaurat per l'AML inclou processos de diferent naturalesa: baralles, robatoris, furts i, fins i tot, un cas d'assassinat. També mostra perfils de col·lectius diferents: estudiants, escuders, jueus, canonges, hostalers o del món de la prostitució, entre altres. Així mateix, fa referència a espais diversos de la ciutat que dibuixen en la imaginació la Lleida de l'època. Les seves pàgines desvetllen, així, la vida més quotidiana dels habitants de la ciutat en temps remots, en aquest cas, d'aquells qui, a mitjan segle XV, van estar relacionats d'alguna manera amb algun procés judicial.

El tom del Llibre de Crims, abans i després de la restauració / AML

+info: https://www.paeria.cat

dilluns, 31 de maig de 2021

Més de 2 milions d'euros per al condicionament de carreteres a Vila-rodona i al Vendrell

La Diputació de Tarragona en el seu Ple corresponent al maig, i que s'ha celebrat telemàticament, ha aprovat amb caràcter definitiu dos projectes de condicionament de carreteres, a Vila-rodona i al Vendrell. Aquests projectes representen una inversió total de més de 2 milions d'euros.

A Vila-rodona s'actuarà a la TP2003 i la TV2443, i al Vendrell a la TP2044 i la TV2048. Totes dues intervencions es van aprovar de manera inicial al Ple de febrer, de la qual cosa ha informat TITULARS.CAT (bloc del 04/03/2021). La sessió s'ha iniciat amb la lectura per part de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, d'un comunicat de condemna pel recent cas de violència masclista succeït a Creixell.

Un instant del Ple / DIPTA

+info: https://www.dipta.cat

diumenge, 30 de maig de 2021

El Govern català torna a ajornar l'increment en l'impost sobre estades en establiments turístics

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
Per part del Govern de Catalunya s'ha donat llum verda a una altra modificació del calendari d'entrada en vigor de l'increment de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts de la setmana passada. Aquest és el tercer cop que l'Executiu modifica el calendari d'aquesta mesura.

D'acord amb el text aprovat pel Govern de Catalunya dimarts mateix de la setmana passada, la delicada situació econòmica del sector turístic justifica ajornar-ne l'aplicació efectiva per a després de la temporada d'estiu. El calendari queda, doncs, modificat de l'1 de juny a l'1 d'octubre d'enguany, per tal d'afavorir, així, la reactivació del sector.

+info: https://govern.cat

dissabte, 29 de maig de 2021

L'Idescat presenta l'IST, una nova estadística de dades socioeconòmiques

L'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, presenta l'Índex Socioeconòmic Territorial, l'IST, una estadística nova que aporta importants dades en el coneixement de la realitat territorial: ho ha donat a conèixer el mateix Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 28 d'abril. L'IST divideix Catalunya en 853 territoris d'una grandària poblacional similar, amb criteris de contigüitat territorial i semblança socioeconòmica.

Per a l'any 2018, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'IST mostra que dins dels municipis grans hi ha importants contrastos socioeconòmics i que els nivells socioeconòmics més alts i els més baixos es localitzen a l'interior de les ciutats. Barcelona, Badalona i Girona són els municipis de Catalunya amb més contrastos socioeconòmics entre els seus barris.

IST de Catalunya. 2018 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 28 de maig de 2021

Lliurat el projecte que reurbanitzarà l'entorn de l'Església de Sant Esteve, a Tavèrnoles

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Tavèrnoles el projecte de reurbanització dels carrers de l'entorn de l'Església de Sant Esteve: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Es tracta d'un espai públic del centre històric de la població on s'hi concentren també alguns equipaments municipals com el mateix consistori i el centre cívic.

Actualment, aquest entorn no disposa d'un espai públic de qualitat que posi en valor tots els edificis patrimonials i prioritzi al vianant per davant del vehicle rodat. De fet, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, els carrers de l'entorn de l'església estan destinats en la seva totalitat al trànsit rodat i són poc accessibles pels forts desnivells topogràfics. El conjunt d'actuacions previstes en el projecte té un cost de 457.991 euros.

Imatge facilitada a la nota informativa / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dijous, 27 de maig de 2021

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia han crescut un 3,2% interanual en el passat trimestre

A Catalunya s'han exportat productes industrials per valor de 18.312,4 milions d'euros al primer trimestre del 2021, un augment interanual del 10,8%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que dijous passat ha emès. Els productes d'alt contingut tecnològic han augmentat un 3,2%, els de nivell mitjà alt un 17,2%, els de mitjà baix un 7,9% i els de nivell baix un 5,7%.

Quant a les importacions, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 18.885,9 milions d'euros al primer trimestre del 2021, xifra que representa una disminució del 2,8% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Tots els nivells tecnològics han disminuït les compres a l'estranger, excepte els d'alt contingut tecnològic, que han augmentat un 17,2%; les importacions de nivell tecnològic mitjà alt han disminuït un 5,5%, les de nivell mitjà baix un 4,5% i les de nivell baix un 7,4%.

Exportacions industrials catalanes per contingut tecnològic: % variació interanual per trimestres / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimecres, 26 de maig de 2021

El DARP atorga 4,1 milions d'euros d'ajut per a la competitivitat i per a mitigar el canvi climàtic

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el DARP, de la Generalitat de Catalunya s'ha aprovat un nou tram d'ajuts a la millora de la competitivitat agrària i la mitigació del canvi climàtic: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. L'import sumant les dues línies d'ajut ascendeix a 4,1 milions d'euros.

Els 2.806.364,65 euros de la subvenció per a la millora de la competitivitat, sempre segons la referida nota informativa del DARP, haurà ajudat 114 projectes d'inversió més. L'1.308.536,91 euros de la subvenció per a la mitigació del canvi climàtic haurà ajudat 86 projectes d'inversió més.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dimarts, 25 de maig de 2021

El DARP fa el pagament de 3 milions d'euros d'ajut a sistemes alternatius a la lluita química

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el DARP, de la Generalitat de Catalunya s'ha fet efectiu el passat divendres el pagament dels imports corresponents a la campanya 2020 d'ajut a sistemes alternatius a la lluita química. L'import total del pagament és de 3.091.344,74 euros.

Aquest pagament, sempre segons avançava el propi DARP en una nota informativa emesa dijous passat, es fa efectiu a 3.722 beneficiaris de 27 comarques, i té un impacte sobre 42.020 ha de conreu. L'objecte de l'ajut a Sistemes alternatius a la lluita química és reduir l'aplicació de productes químics mitjançant el foment de sistemes alternatius a la lluita química contra plagues i malalties en cultius de fruiters, vinya, olivera, cítrics i hortalisses.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dilluns, 24 de maig de 2021

L'IEC dedica un simposi a Ferran Soldevila

Simposi / IEC
Dimarts passat va tenir lloc, en línia, el simposi de l'IEC 'Ferran Soldevila, entre la història i la literatura'. L'acte s'ha dut a terme en motiu del 50è aniversari de la mort de l'historiador i escriptor.

La jornada va abordar aspectes de l'obra i la personalitat de Ferran Soldevila. Així mateix, va posar l'accent en la seva reivindicació com a autor literari. Una taula rodona sobre la vigència de la seva obra va posar el punt i final al simposi.

+info: https://www.iec.cat

diumenge, 23 de maig de 2021

Vall de Núria ha estrenat observatori d'ocells i una exposició itinerant

L'estació de muntanya de Vall de Núria ha inaugurat ahir el nou Observatori d'Ocells i l'exposició itinerant 'Tots podem ajudar el gall fer'. La mostra es podrà visitar al Centre d'Interpretació de Vall de Núria fins al 10 de juliol.

L'Observatori d'Ocells, situat al mirador del llac, al costat oposat de la Creu d'en Riba, s'ha instal·lat conjuntament amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, i servirà per donar a conèixer a les persones visitants la varietat d'ocells que poden descobrir a l'entorn de l'estació. L'equipament comptarà amb plafons que permetran distingir les diferents espècies d'ocells que habiten la vall, com són rapinyaires, còrvids o orenetes.

L'exposició itinerant 'Tots podem ajudar el gall fer' / GENCAT.CAT

+info: https://www.valldenuria.cat

dissabte, 22 de maig de 2021

El Parlament de Catalunya investeix Pere Aragonès 132è president de la Generalitat

Ahir al migdia, el Parlament català ha investit Pere Aragonès com a 132è president de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha aprovat el seu programa de govern.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, després del Ple ha comunicat telemàticament al rei la investidura de Pere Aragonès perquè procedeixi al seu nomenament. El president de la Generalitat, que ha estat investit per 74 vots a favor i 61 en contra, prendrà possessió del càrrec en el termini de cinc dies a partir del nomenament.

Investidura de Pere Aragonès com a 132è president de la Generalitat de Catalunya / PARLAMENT DE CATALUNYA

+info: https://www.parlament.cat

divendres, 21 de maig de 2021

La campanya dels Bons Cambrils està sent un èxit

Segons valora l'Ajuntament de Cambrils en una nota informativa que ha emès el passat divendres, la campanya de dinamització comercial dels Bons Cambrils està sent tot un èxit. Només en 11 dies es van exhaurir tots els Bons que el consistori va posar en circulació el passat dia 3, es van adherir 150 negocis i es van realitzar 2.105 compres amb aquests bons.

La campanya dels Bons Cambrils s'emmarca en el 'Pla de Reactivació Econòmica i Social' del mateix consistori i compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus. L'objectiu és dinamitzar els sectors del comerç, dels serveis i de la restauració, per fer front a les conseqüències de la crisi generada per la pandèmia del Covid19, SARS-CoV-2, 2019-nCoV o virus o coronavirus de Wuhan.

Imatge facilitada a la nota informativa / AJUNTAMENT DE CAMBRILS

+info: https://www.cambrils.cat

dijous, 20 de maig de 2021

Mataró finalitza les millores dels PAE de ponent

Dins el marc del Pla de Modernització de Polígons, que la Diputació de Barcelona impulsa, Mataró ha finalitzat les obres de millora dels polígons de ponent: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquestes obres suposaran millores notables en la mobilitat i l'accessibilitat, la seguretat viària, l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental d'aquests PAE.

El cost total del projecte de millora dels polígons de ponent de Mataró ha estat d'1.582.924,27 euros, dels quals el 79% han estat aportats per la Diputació i la resta per l'Ajuntament de Mataró. Les millores tindran impacte a les 689 empreses d'aquests polígons, que ocupen un total de 9.103 treballadors.

Imatge facilitada a la nota informativa / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 19 de maig de 2021

Rubí fa una consulta pública prèvia respecte a l'estacionament en calçada

Imatge facilitada a la nota informativa /
AJUNTAMENT DE RUBÍ; LOCALPRES
L'Ajuntament de Rubí ha elaborat el reglament del servei municipal d'estacionament regulat en calçada: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Així mateix, ha obert aquest reglament a consulta pública per tal que la ciutadania hi pugui fer les seves aportacions.

El procés participatiu es vehicula a través de la plataforma https://participa.rubi.cat i finalitza el 25 de juny el termini per a aportar propostes. Després, havent tingut en compte les propostes serà quan el document corresponent al reglament d'estacionament en calçada es presentarà al Ple municipal per a la seva aprovació.

+info: https://www.rubi.cat

dimarts, 18 de maig de 2021

Turisme de Lleida ja disposa de botiga en línia

A través del web mymuseumshop.com, Turisme de Lleida ja disposa de la seva botiga en línia: ho ha donat a conèixer la Paeria mitjançant una nota informativa que ha emès dissabte. En aquest aparador d'abast internacional ja s'hi pot trobar, doncs, la selecció d'uns 40 articles de regal inspirats en els principals atractius de la ciutat.

La botiga en línia de Turisme de Lleida permetrà adquirir progressivament tota la tipologia d'articles que habitualment es poden trobar a l'Oficina de Turisme de Lleida, al Carrer Major. El format telemàtic és un pas més per a la digitalització de l'espai de botiga d'aquesta oficina per a arribar, així, a un públic més ampli.

Captura de pantalla de la botiga en línia de Turisme de Lleida / AJUNTAMENT DE LLEIDA

+info: http://www.turismedelleida.cat

dilluns, 17 de maig de 2021

El 55,3% dels establiments empresarials catalans, afectats per la crisi sanitària al primer trimestre

A Catalunya, el 55,3% dels establiments empresarials es declaren, al primer trimestre del 2021, afectats per la crisi sanitària del Covid19, SARS-CoV-2, 2019-nCoV o virus o coronavirus de Wuhan: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 6. Són 8,3 punts percentuals menys que al trimestre anterior.

Per sectors, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, tots han vist reduïda l'afectació encapçalats per la construcció amb el 37,2% dels establiments i -13,2 punts. A l'altre extrem, l'hostaleria és el sector que menys ha vist millorar la seva situació: 2 punts menys que el trimestre anterior, persistint l'elevat grau d'afectació amb el 93,4% dels establiments. La resta de sectors d'activitat han reduït el nivell d'afectació amb valors més propers al conjunt de Catalunya: a la indústria és del 50,3%, -8,5 punts; al comerç el 58,9%, -9,3 punts; i a la resta de serveis el 55,3%, -7 punts.

Establiments empresarials catalans afectats per la crisi sanitària:
del 2n trimestre del 2020 al 1r d'enguany. Per sectors / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

diumenge, 16 de maig de 2021

L'ACA posa a licitació un contracte per a instal·lar plaques fotovoltaiques en depuradores

L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha posat a licitació el contracte destinat a instal·lar 29 parcs fotovoltaics en 29 depuradores catalanes, amb una capacitat total de 2.396 kWpic: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres. El contracte s'executarà en el termini màxim d'un any.

Amb un pressupost de 3,3 milions d'euros, aquestes instal·lacions produiran energia elèctrica d'origen renovable que, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, es destinarà a l'autoconsum propi de les instal·lacions de sanejament on s'instal·len. La licitació, amb la finalitat d'afavorir la concurrència pública i davant la dispersió territorial de les depuradores, es distribueix en sis lots d'acord amb la proximitat de les instal·lacions de sanejament situades en una mateixa comarca o comarques properes.

Lots de la licitació / ACA

+info: http://aca.gencat.cat

dissabte, 15 de maig de 2021

El Museu de Lleida inaugura la seva nova mostra permanent d'art gòtic

Retaule de Sant Bartomeu, donació
de Tatxo Benet / MUSEU DE LLEIDA
Ahir el Museu de Lleida ha inaugurat la seva nova exposició permanent del Gòtic, que ocupa 200 m² de superfície i que ha requerit una inversió de gairebé 200.000 euros. L'exposició comprèn el període que va de la segona meitat del segle XIV fins a finals del segle XV, una etapa històrica i artística molt rellevant en el discurs d'aquest museu, amb un format renovat i més accessible.

La mostra inclou una quarantena de peces de primer nivell procedents del MNAC-Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu del Disseny de Barcelona, dipòsits de la Generalitat de Catalunya i de l'Arxiu Arqueològic de la Paeria, fons propis del Museu de Lleida i la donació de Tatxo Benet del retaule gòtic de Sant Bartomeu. Aquesta exposició s'ha organitzat en quatre àmbits i un d'introductori: 'La Lleida baixmedieval', 'Caminant cap a la fi del món medieval', 'Febre constructiva a la Lleida baixmedieval', 'Una terra de trobada al segle XV' i 'Anys de malestar polític i social'.

+info: http://museudelleida.cat

divendres, 14 de maig de 2021

L'economia catalana cau fins al -4,3% interanual en el primer trimestre del 2021

Durant el primer trimestre d'enguany, l'evolució trimestral del PIB català mostra una taxa interanual del -4,3%, la mateixa que l'economia espanyola: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. L'economia de la UE-27 ha registrat una taxa interanual del -1,7%.

La taxa intertrimestral de Catalunya, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, se situa en -0,4%, una dècima superior a l'espanyola i idèntica a l'assolida a la UE-27. Tots els sectors mostren una evolució favorable respecte del trimestre anterior encapçalats per la indústria, que augmenta un 1,9% interanual, després que al quart trimestre del 2020 caigués un -4,8%, i torna a assolir taxes positives amb valors propers als de l'any 2019.

Variació percentual interanual del PIB en volum / IDESCAT; INE

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 13 de maig de 2021

L'Ajuntament de Girona retira els contenidors soterrats del Carrer Santa Clara

Amb la intenció d'avançar cap a models més eficients de recollida de residus, l'Ajuntament de Girona retira definitivament els contenidors soterrats del Carrer Santa Clara. Segons avançava el mateix consistori en una nota informativa de divendres passat, al seu lloc s'hi instal·la des de dissabte una nova àrea de cubells de posar i treure, que se suma als que ja hi ha a diversos punts del Barri Vell.

Per motius de seguretat, l'extracció i retirada material dels contenidors soterrats es farà més endavant. L'Ajuntament de Girona vol apostar per models de reciclatge que facilitin la separació de residus, amb l'objectiu d'incrementar la taxa de reciclatge i assolir els objectius marcats per la Unió Europea en aquest àmbit.

Estat de l'àrea de contenidors, divendres passat / AJUNTAMENT DE GIRONA

+info: https://www.girona.cat

dimecres, 12 de maig de 2021

Impulsades diverses millores per a dipòsits d'aigua de la xarxa Ter-Llobregat

Detall de la imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
Per part del Govern de Catalunya s'han impulsat diverses actuacions a la xarxa Ter-Llobregat que incrementaran la garantia en el subministrament d'aigua: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Les actuacions previstes beneficiaran els municipis de Corbera de Llobregat i la Roca del Vallès i suposaran una inversió total d'1,5 milions d'euros.

A Corbera de Llobregat, que s'abasteix de l'aigua provinent de la potabilitzadora del Llobregat, a Abrera, es potenciarà la construcció d'un nou dipòsit d'aigua amb capacitat per emmagatzemar 4.000 m³. Pel que fa als treballs que es materialitzaran a la Roca del Vallès, aquests consistiran, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, en l'execució d'un nou dipòsit auxiliar.

+info: https://govern.cat

dimarts, 11 de maig de 2021

S'inicien les obres de millora de talussos i vorera de connexió amb Puigmoltó

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de millora dels talussos i la vorera de connexió amb el nucli de Puigmoltó: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'abast dels treballs és l'itinerari de vianants construït a la carretera BV2113 entre la rotonda de la C32 i l'accés al barri de les Roquetes de Sant Pere de Ribes, en un tram de 335 m de longitud.

Aquestes obres, que tenen un pressupost de licitació de 48.368 euros i un termini d'execució d'un mes i mig, inclouen la revegetació dels talussos i parterres laterals de l'itinerari, la prolongació dels murs de pedra seca en la zona d'estada més propera a les Roquetes i la fixació de la coronació dels murs executats. Així mateix, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, es construeix una vorera de formigó de 3 m d'amplada de connexió del final de l'itinerari i el camí de Puigmoltó, amb la restitució de paviments i rampa a la finca adjacent.

Plànol de les obres / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 10 de maig de 2021

Catalunya ha tingut enguany un abril fred i sec

S'ha de qualificar de fred el passat mes d'abril a gran part de Catalunya, especialment a zones àmplies del Prelitoral, Litoral empordanès i Litoral Sud, i ha estat normal al quadrant nord-oest: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que dilluns passat ha emès. L'abril ha estat sec al Litoral i Prelitoral i molt sec al Delta del Llobregat, en canvi a l'extrem sud del Litoral, Serra dels Ports, àmplies zones de la plana de Lleida i de la Depressió Central, al Prepirineu i a la vessant sud del Pirineu el mes s'ha de qualificar de normal o plujós.

Les anomalies de precipitació, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, han estat marcades per les pertorbacions que han visitat el territori català amb un origen atlàntic o amb un recorregut de sud-oest a nord-est. Després del front que va creuar el Principat els dies 6 i 7 d'abril, es va produir un flux del nord-est i Catalunya va quedar afectada de refiló per la part més oriental de la massa freda.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: abril 2021 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: abril 2021 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

diumenge, 9 de maig de 2021

El DARP fa el pagament d'1,68 milions d'euros de subvenció al sector ramader català

Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el DARP, de la Generalitat de Catalunya s'ha fet efectiu el passat 30 d'abril un pagament del 10% pendent dels ajuts directes associats ramaders de la Política Agrària Comuna, la PAC, del 2020. Els 2.986 beneficiaris inclosos en aquest pagament tenen un import total d'1.684.999 euros.

Segons avançava el propi DARP en una nota informativa emesa el 29 d'abril, aquest pagament s'abona un cop s'han verificat els límits pressupostaris de l'any passat i correspon als ajuts a explotacions que mantenen vaques alletants, explotacions de boví de llet, d'oví, de cabrum, de boví de llet amb drets especials de 2014, i d'oví i cabrum amb drets especials, també de 2014. Aquest 10% pendent s'ingressa, doncs, dins el període previst pel mateix DARP i del qual va informar TITULARS.CAT (bloc del 21/03/2021).

El pagament dels ajuts / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

dissabte, 8 de maig de 2021

Bitllets senzills de transport a través del mòbil, impulsats per la Generalitat de Catalunya

Codis QR per llegir els horaris / GENCAT.CAT
La xarxa de transport interurbà de la Generalitat de Catalunya s'està adaptant a la telefonia mòbil per guanyar en comoditat i oferir millor informació al públic usuari: ho ha donat a conèixer la pròpia Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres. S'ha posat en marxa una prova pilot perquè les persones usuàries d'autobús interurbà puguin comprar el bitllet senzill en pujar al vehicle fent servir el telèfon mòbil, eliminant així l'ús d'efectiu i agilitzant la pujada al vehicle i la tasca del conductor.

La prova pilot es va iniciar a línies Exprés.cat de l'àmbit de Barcelona operades per Sagalés i Moventis, amb la voluntat de fer-la extensiva a altres línies. Una altra millora tecnològica que l'operadora Gamón ha dut a terme és la possibilitat de comprar títols gràcies a la instal·lació de datàfons als combois de les línies a Lleida.

+info: https://www.gencat.cat

divendres, 7 de maig de 2021

Reparació de la part de la muralla de la Seu Vella afectada per l'esllavissada

L'Ajuntament de Lleida ha començat abans-d'ahir al migdia els treballs per sanejar i assegurar una part de la muralla de la Seu Vella. Es tracta del tram afectat per una esllavissada que es va produir el passat 26 d'abril, de la qual cosa ha informat TITULARS.CAT (bloc del 28/04/2021).

Aquests treballs que la Paeria ha iniciat es perllongaran durant uns dies, mentre es fa el sanejament de la zona afectada. A continuació, i un cop els tècnics hagin establert quin és el millor mètode per fer-ho, es procedirà a restituir el pany de muralla danyat.

Una excavadora treballant abans-d'ahir a la tarda en el tram afectat / AJUNTAMENT DE LLEIDA

+info: https://www.paeria.cat

dijous, 6 de maig de 2021

La Diputació de Tarragona se suma un any més a la iniciativa Let's Clean Up Europe

Una acció organitzada en
edicions anteriors / DIPTA
De nou, aquest any la Diputació de Tarragona s'adhereix a la iniciativa anual Let's Clean Up Europe: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Enguany la institució incrementa la seva participació, tot ampliant les iniciatives organitzades arreu del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.

La accions de sensibilització i recollida de brossa tindran lloc entre el 7 i el 14 de maig en entorns naturals a Tarragona, al Vendrell i a la Fatarella. Let's Clean Up Europe sorgeix de la necessitat de contribuir a conscienciar sobre la quantitat de residus que s'aboquen a l'entorn natural.

+info: https://www.dipta.cat

dimecres, 5 de maig de 2021

El passat març ha reflectit a preus corrents un augment interanual del 16,3% a l'IVGS català

Al març, l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 16,3% respecte al mateix mes del 2020: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que avui ha emès. Per grups de productes, l'augment interanual de les vendes es concentra en les de productes no alimentaris, amb un 59,3%, que registren per primera vegada en el darrer any variacions positives, mentre que disminueixen les d'alimentació, un -4,2%.

En l'acumulat dels tres primers mesos de l'any, també a preus corrents, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'esmentat índex, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, ha experimentat una variació interanual negativa, d'un -15,6%, com a resultat de les fortes disminucions que l'IVGS ha registrat els dos primers mesos; les vendes acumulades dels productes d'alimentació han disminuït un 1,4%, i les de la resta de productes un 29,4% en el mateix període. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català mostra un increment interanual del 13,9% al març del 2021; per grups de productes, les vendes d'alimentació han disminuït un 5,5%, mentre que han augmentat un 55,5% les de la resta de productes.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: març 2019 a març 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimarts, 4 de maig de 2021

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha complert 90 anys

El 3 de maig de 1931 es publicava el número 1 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOGC. Aleshores, fa 90 anys, aquesta publicació es denominava Butlletí de la Generalitat de Catalunya; la capçalera actual, com a Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'adoptaria el 26 d'agost de 1936.

El primer número inclou només dos decrets signats pel president Francesc Macià. En el primer, es disposa el restabliment i l'organització de la Generalitat de Catalunya; en el segon, es nomenen els consellers.

Primera pàgina del primer número del Butlletí de la Generalitat de Catalunya / GOVERN.CAT

+info: https://govern.cat

dilluns, 3 de maig de 2021

El Pati Cultural torna i canviarà el seu format

Imatge facilitada a la nota informativa / DDGI
Després d'un any de parèntesi per la pandèmia, torna el Pati Cultural: ho ha donat a conèixer la Diputació de Girona mitjançant una nota informativa que el passat 26 d'abril ha emès. L'esdeveniment, organitzat per la pròpia Diputació des del 1998, presenta enguany un canvi de format, motivat per les circumstàncies actuals i per poder seguir els protocols sanitaris establerts.

Totes les activitats es comprimiran en només tres dies, del 7 al 9 de maig, i tindran lloc a la Casa de Cultura, un espai més accessible, segur i còmode per a tothom. Serà la primera edició que no es durà a terme en la seva ubicació original, el pati de la seu de la Diputació.

+info: https://paticultural.ddgi.cat

diumenge, 2 de maig de 2021

27 persones han mort a les carreteres catalanes enguany fins al 30 d'abril

Imatge facilitada a la nota informativa / SCT
El Servei Català de Trànsit, SCT, registra fins al passat 30 d'abril 27 persones mortes en 27 accidents de trànsit a les carreteres catalanes i 4 de cada 10 víctimes mortals són motoristes: ho ha donat a conèixer el propi SCT mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Durant el mateix període de l'any passat van perdre la vida 35 persones en zona interurbana, per la qual cosa ha hagut una reducció del 22,9%.

Quant als sinistres mortals respecte al 2020, sempre segons la referida nota informativa de l'SCT, la reducció és del 3,6%, atès que n'hi va haver un més, 28. Convé destacar, que aquesta reducció de la sinistralitat s'ha de situar en un període en què, en gran part, encara hi ha hagut restriccions de mobilitat per frenar la transmissió del Covid19, SARS-CoV-2, 2019-nCoV o virus o coronavirus de Wuhan.

+info: http://transit.gencat.cat

dissabte, 1 de maig de 2021

Cerdanya i Solsonès, les comarques catalanes on més augmenta la renda per habitant l'any 2018

La renda per habitant a Catalunya és de 17.600 euros l'any 2018, xifra que suposa un creixement del 2,1% en relació a l'any anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Pràcticament totes les comarques han incrementat la renda per habitant, encapçalades per la Cerdanya amb un 6,6%, el Solsonès amb 6,2%, l'Aran amb 5,8% i el Montsià amb 5,7%. A l'altre extrem, el Ripollès i l'Alta Ribagorça són les úniques comarques que han disminuït de renda, un -0,7% i -1,1% respectivament.

Les comarques amb la renda per habitant més elevada, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, continuen sent el Barcelonès, amb 19.800 euros per habitant, que supera en un 12,3% la mitjana catalana, seguida pel Baix Llobregat, amb 18.300 euros, que supera en un 3,7% la mitjana. Per sobre la mitjana també se situen el Garraf i el Vallès Occidental, totes dues amb una renda per habitant de 17.900 euros i per primera vegada també el Maresme amb 17.800 euros. En sentit contrari, hi ha un grup de sis comarques que tenen un nivell de renda inferior al 20% de la mitjana catalana: les Garrigues i la Terra Alta amb 14.000 euros per habitant, el Baix Ebre amb 13.900 euros i, a la cua, l'Alt Urgell i la Noguera, totes dues amb una renda per habitant de 13.800 euros i el Montsià amb 12.900 euros.

Mapa de la taxa de variació anual de la renda familiar disponible bruta per habitant. Catalunya, 2018 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 30 d’abril de 2021

Barcelona ciutat ordenarà la restauració i els comerços d'Enric Granados

En el marc de la Superilla Barcelona, la capital catalana ordenarà la restauració i els comerços d'Enric Granados: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Barcelona mitjançant una nota informativa que ha emès avui. El Govern municipal inclou aquest carrer en el procés d'elaboració del pla d'usos que regularà els primers quatre eixos verds i quatre places previstos per a aquest mandat a l'Eixample.

Fins ara, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Barcelona, l'àmbit del futur pla ja incloïa la cruïlla entre Consell de Cent i Enric Granados, i ara s'hi afegeix tot el carrer per promoure-hi l'equilibri d'usos. Perquè no hi hagi canvis en els usos d'Enric Granados mentre es redacta el pla, la Comissió de Govern ha ampliat l'àmbit de la suspensió vigent de llicències i permisos vinculats a la restauració, l'oci musical i el comerç alimentari als carrers de la Superilla Barcelona.

Àmbit de l'ampliació de la suspensió vigent / AJUNTAMENT DE BARCELONA

+info: https://ajuntament.barcelona.cat

dijous, 29 d’abril de 2021

Irregularitats detectades en 30 contractes de lloguer a Catalunya

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
La Generalitat de Catalunya està culminant la primera fase de detecció de contractes de lloguer que no s'ajusten a la legislació: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. Només en aquesta primera fase s'han detectat 30 contractes amb irregularitats.

La majoria de les possibles infraccions són, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, no fer constar l'índex de referència en els contractes. S'enviaran cartes als 15 ajuntaments dels respectius municipis per instar-los a incoar procediment sancionador, atès que és la seva competència.

+info: https://govern.cat

dimecres, 28 d’abril de 2021

Es farà un informe quant a l'esllavissada d'una part del mur de la Seu Vella

L'esllavissada d'una part del mur / JAVI M.; AJ. LLEIDA
Tècnics del servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida i dels serveis territorials de Cultura han començat a treballar en l'anàlisi de les causes que aquest dilluns al vespre han provocat l'esllavissada d'una part del mur de la Seu Vella: ho ha donat a conèixer la pròpia Paeria mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. A partir del diagnòstic dels possibles motius de l'esllavissada, l'informe determinarà quines són les actuacions arquitectòniques i geològiques que es duran a terme per consolidar la part del mur afectada, situada sota el Baluard de la Reina, i garantir-ne l'estabilitat.

Fa ja sis mesos que Paeria i Generalitat treballen en un conveni de col·laboració per a la intervenció de les muralles que envolten la Seu Vella. El compromís d'aquest acord és que cada institució posi fins a 300.000 euros en tres anys per millorar l'estat de la fortificació.

+info: https://www.paeria.cat