divendres, 31 de desembre del 2021

El Govern català aprova un pla formatiu que es dotarà amb 80 milions d'euros

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat el IV Pla General del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, per al període 2021-2023: ho ha donat a conèixer el mateix Govern mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts de la setmana passada. La implementació del pla suposarà una inversió de 80 milions d'euros.

Aquest pla, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, té la voluntat d'adaptar la formació i la qualificació professionals de Catalunya per promoure una transformació del model productiu del territori que doni resposta a les seves necessitats actuals i futures. La seva elaboració ha estat fruit del treball de concertació amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

+info: https://govern.cat

dijous, 30 de desembre del 2021

Vilafranca del Penedès i Olèrdola han acabat les obres de millora dels seus PAE

Imatge facilitada a la nota informativa / DIBA
Dins el marc del Pla de Modernització de Polígons, que la Diputació de Barcelona impulsa, Vilafranca del Penedès i Olèrdola han finalitzat les obres de millora dels seus polígons d'activitat econòmica: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Aquestes obres suposaran millores en la qualitat dels serveis a les empreses, la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental d'aquests polígons industrials dels dos municipis.

El cost total del projecte de millora dels PAE de Vilafranca del Penedès i d'Olèrdola, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, ha estat d'1.668.540,44 euros. Aquestes millores tindran impacte a les 238 empreses d'aquests polígons, que ocupen un total de 2.270 treballadors.

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 29 de desembre del 2021

La Generalitat de Catalunya paga el 70% de l'ajut de compensació a zones amb limitacions naturals

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Dijous passat, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament de 7.051.090 euros corresponents a la campanya 2021 de l'ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest pagament, que correspon al 70% del total, es fa efectiu sobre 4.704 beneficiaris de 34 comarques, i té un impacte sobre 305.169,83 ha de conreu.

L'objectiu d'aquesta línia, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals. Per això, es compensen els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dimarts, 28 de desembre del 2021

Enllestida la restauració del Castell de Sarroca

Imatge facilitada a la nota
informativa / DIP. LLEIDA
La Diputació de Lleida ha finalitzat les obres de la restauració del Castell de Sarroca, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, BCIN: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ahir ha emès. L'import d'adjudicació ha estat de 77.091,45 euros.

Les actuacions han consistit, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, en treballs de consolidació de la cara est del turó, on la roca es troba en situació de voladís i s'ha hagut d'estintolar. També, a la part superior del turó s'ha fet una primera neteja, seguint les instruccions de l'informe arqueològic corresponent.

+info: https://www.diputaciolleida.cat

dilluns, 27 de desembre del 2021

FGC adjudica les obres d'arranjament d'andanes i pas inferior de l'estació Les Fonts

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, ha adjudicat les obres d'arranjament de les andanes i el pas inferior de l'estació Les Fonts, a la Línia Barcelona-Vallès: ho ha donat a conèixer FGC mitjançant una nota informativa que ha emès avui. L'import d'adjudicació és de 346.000 euros.

Està previst, sempre segons la referida nota informativa d'FGC, que els treballs comencin el primer trimestre del 2022 i que tinguin un termini d'execució de 12 setmanes. Consistiran en la renovació del paviment de les andanes i la millora del pas inferior i l'accés costat Plaça de l'Estació de Les Fonts.

Estació Les Fonts / FGC

+info: https://www.fgc.cat

diumenge, 26 de desembre del 2021

Montblanc guanya el Premi Iniciativa Medi Ambient

La Sallida / JESÚS ORTIZ; DIPTA
L'Ajuntament de Montblanc ha guanyat el XVII Premi Iniciativa Medi Ambient, amb una dotació de 5.000 euros: ho ha donat a conèixer la Diputació de Tarragona mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. L'objectiu del projecte guardonat és millorar ambientalment la Sallida, una zona humida d'elevat interès natural a la Conca de Barberà.

A la Sallida, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, es potenciaran les condicions òptimes perquè els ocells insectívors i ratpenats puguin refugiar-s'hi i nidificar, vetllant per la biodiversitat de la zona. La proposta planteja la integració de l'àrea com un espai per a l'educació ambiental i per al coneixement del medi i de la varietat d'espècies de flora i fauna pròpies de la zona, potenciant-la com un espai d'interès natural.

+info: https://www.dipta.cat

dissabte, 25 de desembre del 2021

Aprovat el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, l'instrument i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l'àmbit de la Generalitat: ho ha donat a conèixer el mateix Govern mitjançant una nota informativa que dimarts ha emès. El seu objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

Aquest nou pla, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, defineix quins seran els indicadors d'avaluació i encara el repte d'avançar en la transformació del sistema de salut adoptant una visió més estratègica. També orienta la lluita contra les desigualtats socials, atès que són causa dels principals determinants de la salut i posa l'accent en la necessitat de desenvolupar polítiques amb una mirada interdepartamental i intersectorial.

+info: https://govern.cat

divendres, 24 de desembre del 2021

Ha estat lliurat a Granera el PEM del municipi

Masia de Granera inclosa en el PEM / DIBA
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Granera, el text refós del denominat 'Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions de sòl no urbanitzable', el PEM, del municipi: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. Es tracta d'un document normatiu de planejament que ha de servir per regular de manera convenient els projectes per reconstruir o rehabilitar aquestes edificacions.

El document lliurat, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, cataloga finalment 27 elements existents al municipi. Així mateix, el document esmena les incompatibilitats plantejades en les normes subsidiàries de planejament vigents del municipi amb les previsions dels usos que estableix el PEM d'acord amb l'actual legislació urbanística.

+info: https://www.diba.cat

dijous, 23 de desembre del 2021

La població resident a Catalunya és de 7.739.758 persones a 1 de gener de 2021

La població resident a Catalunya a 1 de gener d'enguany és de 7.739.758 persones: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. Aquesta xifra representa un augment de 17.555 habitants respecte d'un any enrere.

La migració amb l'estranger ha sigut, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'únic component positiu del creixement de la població el 2020: 48.139 persones. En canvi, l'aportació del creixement natural ha estat de -21.320 persones; i de -8.971 persones la del saldo migratori amb la resta d'Espanya.

Components del moviment demogràfic: 2020, Catalunya / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimecres, 22 de desembre del 2021

La Diputació de Girona ha creat la plataforma digital ForestHEAT

ForestHEAT / DDGI
La Diputació de Girona ha creat ForestHEAT, un servei gratuït per seguir els consums i facilitar la gestió de les instal·lacions de biomassa: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dilluns de la setmana passada ha emès. Es tracta d'una plataforma digital oberta als municipis, així com a empreses subministradores de biomassa o de serveis energètics.

D'entrada, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, s'està desenvolupant a les comarques gironines, però la voluntat és estendre-la arreu de Catalunya. En concret, s'hi podran seguir els consums tèrmics energètics de les instal·lacions de biomassa, els subministraments de biomassa i petjada de carboni, així com els seus costos econòmics a partir dels informes i gràfics que se'n poden extreure.

+info: https://www.ddgi.cat

dimarts, 21 de desembre del 2021

Un passeig connectarà els nuclis de l'Arboçar, a Avinyonet del Penedès

Vista actual del camí / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat la urbanització d'un passeig per a vianants que comunicarà els nuclis de l'Arboçar de Dalt i l'Arboçar de les Roques, al terme municipal d'Avinyonet del Penedès: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. Aquest camí formava part de la via de transhumància entre Pirineus i Litoral català.

Les obres del projecte tindran un cost de 132.000 euros, IVA inclòs. L'objecte de la intervenció, sempre segons la referida nota informativa de l'Incasòl, és la urbanització, recuperació i millora d'un camí rural, limitat per marges de pedra seca, amb valors de caràcter paisatgístic, cultural i patrimonial que permet interpretar i llegir l'evolució històrica i sociocultural d'aquest indret.

+info: https://incasol.gencat.cat

dilluns, 20 de desembre del 2021

La Diputació de Girona publica el número 49 de la seva la col·lecció 'Josep Pla'

La Diputació de Girona ha publicat el llibre L'astrònoma i l'escriptor: Cartes de Manolita Carreras a Carles Rahola (1908-1909), de l'autora Rosa Maria Gil Tort: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dilluns passat ha emès. El llibre correspon al número 49 de la col·lecció 'Josep Pla'.

Aquesta obra descobreix al lector la troballa, a l'Arxiu Municipal de Girona, d'unes cartes d'una dona que fins aleshores era una autèntica desconeguda: Manuela Carreras Duran. Es tracta d'una gironina amb una categoria intel·lectual molt estimulant en relació amb la cultura literària de la ciutat.

Portada / DDGI

+info: https://www.ddgi.cat

diumenge, 19 de desembre del 2021

Tots els municipis catalans de més de 50.000 habitants disminueixen en PIB l'any passat

La totalitat dels municipis catalans de més de 50.000 habitants mostren una evolució negativa del Producte Interior Brut (PIB) territorial del 2020 en comparació amb l'any anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres. L'efecte de la pandèmia en l'activitat econòmica d'aquests 23 municipis, que generen el 60% del total de PIB català, ha trencat la tendència de creixement registrada els darrers anys.

Dels 23 municipis de més de 50.000 habitants, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, n'hi ha 9 que se situen en un nivell de PIB per habitant per sobre de la mitjana catalana: 29.000 euros. A l'altre extrem, hi ha 5 municipis amb un PIB per habitant inferior als 20.000 euros.

PIB per càpita en milers d'euros, 2019-2020 (avanç): municipis catalans de més de 50.000 habitants / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dissabte, 18 de desembre del 2021

El novembre més fred a Catalunya des del 2010

El mes passat ha resultat ser el novembre més fred de Catalunya des de l'any 2010: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès l'1 de desembre. El novembre d'enguany s'ha de qualificar de fred a bona part de Catalunya i molt fred a cotes altes de l'Aran.

La pluja, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, va afectar sobretot el Litoral i Prelitoral, fruit d'una DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) formada al Cantàbric i que es va situar a l'oest de la Península Ibèrica. Entre els dies 23 i 25 es va anar desplaçant molt lentament cap a l'est, creuant Catalunya la nit del 24 al 25.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: novembre 2021 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: novembre 2021 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

divendres, 17 de desembre del 2021

El Govern català aprova el programa d'activitats del Pla de Seguretat Viària 2021-2023

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat el programa d'activitats corresponent al Pla de Seguretat Viària 2021-2023: ho ha donat a conèixer el mateix Govern de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. L'objectiu primordial d'aquest pla és la reducció del 15% de les víctimes mortals l'any 2023 en relació amb les dades registrades l'any 2021.

S'ha programat un total de 696 activitats. En aquest sentit, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, el pla s'alinea proporcionalment amb el mandat europeu de reduir en un 50% la sinistralitat viària en la dècada 2021-2030 i impulsar mesures per implantar una mobilitat més segura.

+info: https://govern.cat

dijous, 16 de desembre del 2021

Oberta una nova convocatòria del projecte Joves Emprèn Rural, de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha obert una nova convocatòria de formacions dins del projecte Joves Emprèn Rural: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Es vol, així, impulsar l'autoocupació i l'emprenedoria entre el jovent de l'àmbit rural.

Es tracta, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, d'un conjunt de cursos que permetran formar una seixantena de persones amb la finalitat d'ajudar-les a desenvolupar els seus propis projectes empresarials i idees de negoci a les comarques on resideixen i aprofitant els recursos i les oportunitats que ofereix el territori. En total, s'han planificat cinc accions formatives a diferents municipis de la demarcació.

Imatge facilitada a la nota informativa / DIPTA

+info: https://www.dipta.cat

dimecres, 15 de desembre del 2021

El Govern català aprova crear un fons de capital risc per a recerca i emprenedoria científiques

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat ahir crear un nou fons de capital risc per impulsar la recerca i l'emprenedoria científiques a Catalunya. Segons el propi Govern català recalca en una nota informativa d'ahir mateix, el nou fons comptarà amb una dotació estimada de 60 milions d'euros.

L'objectiu, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, és mobilitzar capital privat en la inversió en desenvolupament tecnològic i contribuir a millorar l'índex d'innovació català. El fon tindrà finançament publicoprivat que invertirà en projectes de desenvolupament tecnològic en les primeres etapes de creixement sorgits del sistema de coneixement de Catalunya.

+info: https://govern.cat

dimarts, 14 de desembre del 2021

Un estudi estratègic planteja actuacions a l'arbrat viari de Pallejà

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi estratègic de l'arbrat viari al municipi de Pallejà: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Aquest estudi és un treball que defineix les condicions, directius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la planificació, disseny i actuacions en el conjunt d'arbres de l'espai públic.

Com a objectiu l'estudi té, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, poder gestionar de manera més eficaç i sostenible els arbres dels carrers del municipi a partir de la seva protecció i conservació. També fomentar el desenvolupament de superfícies arbrades per potenciar les qualitats ambientals en l'entorn urbà, i l'optimització econòmica en el seu manteniment i conservació.

Arbrat de l'espai públic de Pallejà / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 13 de desembre del 2021

L'economia catalana creix un 4,1% interanual en el tercer trimestre del 2021

Durant el tercer trimestre d'enguany, l'evolució trimestral del PIB català registra una variació interanual del 4,1%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Des de l'òptica de la demanda, l'evolució del PIB s'explica principalment per l'increment de la demanda interna, un 4,2%.

Pel que fa al sector exterior, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, les exportacions totals a l'estranger s'han incrementat un 10% interanual. Des de l'òptica de l'oferta, cal remarcar la recuperació de l'activitat econòmica de tots els sectors.

Variació percentual interanual del PIB en volum / IDESCAT; EUROSTAT; INE

+info: https://www.idescat.cat

diumenge, 12 de desembre del 2021

Els organismes autònoms de la Diputació de Lleida aproven els pressupostos del 2022

Logo / DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Els organismes autònoms de la Diputació de Lleida han aprovat abans-d'ahir la proposta dels seus propers pressupostos respectius. Es tracta dels comptes amb els quals es basaran les línies d'actuació per a l'any que ve.

Aquests nous pressupostos dels organismes autònoms de la Diputació hauran de ser ratificats en el plenari del proper dia 16. En total, els pressupostos suposen 28.098.444 euros.

+info: https://www.diputaciolleida.cat

dissabte, 11 de desembre del 2021

Jornada de voluntariat a cinc parcs naturals per a retirar plantes exòtiques invasores

Cinc parcs naturals de Catalunya acolliran demà activitats de voluntariat per tal de retirar plantes exòtiques invasores. Aquesta iniciativa, segons el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha detallat en una nota informativa al respecte ahir, es fa per celebrar el Dia del Voluntariat, que va ser el dia 5 de desembre.

El voluntariat ambiental, tal com es recalca a la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, és una porta d'accés a conèixer el funcionament dels cicles naturals, els ecosistemes i les espècies que hi habiten. S'aprèn actuant, entenent quines són les causes de la degradació ambiental i prenent part activa en la seva solució.

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

divendres, 10 de desembre del 2021

S'estudia augmentar el parc d'habitatge assequible de lloguer al Vallès Occidental

Imatge facilitada a la nota
informativa / DIBA
La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi per augmentar el parc d'habitatge assequible de lloguer al Vallès Occidental: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dimarts ha emès. El treball s'ha desenvolupat en dues fases: una primera d'anàlisi i diagnosi, i una segona en la qual s'han elaborat les diferents propostes d'actuació.

L'objectiu del treball, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, és disposar d'un instrument estratègic per tal de fomentar la creació d'un fons d'habitatges destinats a polítiques socials. També millorar l'estat, la gestió, l'administració i l'explotació d'aquest parc públic d'habitatges.

+info: https://www.diba.cat

dijous, 9 de desembre del 2021

Nou punt d'aguait per a observar aus carronyaires al Parc Natural de l'Alt Pirineu

El Parc Natural de l'Alt Pirineu disposa d'un nou punt d'aguait per a observar aus carronyaires: ho ha donat a conèixer el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. L'aguait té una capacitat per a 20 persones i ha estat construït amb fusta de l'entorn més immediat.

El nou punt d'aguait està situat a la forest patrimonial de l'Obaga d'Orteu d'Embonui i, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, és el primer equipament d'aquest tipus de Catalunya adreçat exclusivament a grups d'escolars de primària i secundària. Aquest nou punt d'aguait, que s'ha inaugurat abans-d'ahir mateix, entrarà en servei a partir de l'any que ve.

Interior del nou punt d'aguait / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

dimecres, 8 de desembre del 2021

Un centenar d'entitats esportives reben el suport de la Diputació de Tarragona

Imatge facilitada a la nota informativa / DIPTA
La Diputació de Tarragona col·labora amb la realització d'un centenar d'esdeveniments esportius a la demarcació: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La institució ha concedit enguany mig milió d'euros a entitats esportives.

Així, se les ajuda a finançar activitats esportives de caràcter singular. Aquests ajuts, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, també tenen com a finalitat potenciar el desenvolupament econòmic local, la cohesió social i la inclusió de persones i col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió.

+info: https://www.dipta.cat

dimarts, 7 de desembre del 2021

S'ha obert al trànsit el nou túnel de Tresponts

Túnel de Tresponts / GENCAT.CAT
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya ha obert divendres passat al trànsit el nou túnel de Tresponts a la C14, a l'Alt Urgell. És la infraestructura més important executada en els últims anys en aquest àmbit territorial.

Aquesta actuació respon al compromís del Govern català amb la millora de les comunicacions en aquest àmbit per a garantir l'equitat territorial i afavorir-hi el capital social. El túnel és l'element emblemàtic de les obres de millora de la C14 entre Organyà i Montant de Tost que ha dut a terme el Departament, amb una inversió de més de 35 milions d'euros.

+info: https://territori.gencat.cat

dilluns, 6 de desembre del 2021

El Govern català fusiona les seves delegacions de Països Nòrdics i Països Bàltics

Mapa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha acordat fusionar les seves delegacions als Països Nòrdics i Països Bàltics: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. L'objectiu és maximitzar els recursos i reforçar la presència institucional del Govern en aquests països.

La delegació resultant mantindrà la seu a Estocolm i tindrà com a àmbit d'actuació Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega, Suècia, Estònia, Letònia i Lituània. L'acord s'emmarca en el procés de reordenació de la xarxa de delegacions del Govern català a l'exterior.

+info: https://govern.cat

diumenge, 5 de desembre del 2021

Instal·lada una nova caldera de biomassa forestal per a equipaments municipals a Olost

L'Espai Perot Rocaguinarda i el casal dels avis d'Olost disposen d'una nova caldera de biomassa forestal: ho ha donat a conèixer la Diputació de Barcelona mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Aquesta caldera proporciona a aquests equipaments municipals calefacció i aigua calenta.

La instal·lació forma part del projecte 'Biomassa pel clima', de la pròpia Diputació. Es tracta d'un projecte que compta amb un pressupost de 3,3 milions d'euros de finançament europeu FEDER.

Característiques de la caldera de biomassa d'Olost / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dissabte, 4 de desembre del 2021

Es distingeix, amb la Creu de Sant Jordi 2021, 20 persones i 10 entitats

Creu de Sant Jordi / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2021 a 20 personalitats i 10 entitats. Segons el propi Govern català recalca en una nota informativa de dimarts passat, aquest reconeixement s'atorga per haver prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural.

L'elecció de les personalitats distingides amb aquest guardó, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, ha volgut respectar, com ja ha estat palès en les darreres edicions del premi, la paritat de gènere. A més, la selecció de guardonats reflecteix la diversitat de camps en què treballen les persones i les entitats distingides amb les creus, així com la representació territorial.

+info: https://govern.cat

divendres, 3 de desembre del 2021

El passat octubre mostra a preus corrents una disminució interanual del 0,4% a l'IVGS català

L'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha disminuït a preus corrents un 0,4% a l'octubre respecte al mateix mes de l'any anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Per grups de productes, les vendes dels no alimentaris mostren un augment del 6,2%, mentre que han disminuït en un 6% les d'alimentació.

En l'acumulat dels primers deu mesos de l'any, també a preus corrents, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'esmentat índex, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, mostra una variació interanual del -0,9%. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català mostra una disminució interanual del 6,1% a l'octubre del 2021: per grups de productes, les vendes dels no alimentaris han disminuït un -4,1%; les d'alimentació, un -7,4%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: octubre 2019 a octubre 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 2 de desembre del 2021

La Col·lecció Folch, una de les millors de minerals, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha acordat declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, BCIN, una col·lecció de minerals coneguda com a Col·lecció Folch. Segons el propi Govern català recalca en una nota informativa d'abans-d'ahir, està considerada com una de les millors col·leccions de mineralogia a escala mundial.

La col·lecció, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, mostra una enorme geodiversitat, hi ha una bona representació d'espècies procedents de Catalunya, de la Península Ibèrica i de tot el món. Amb el criteri sistemàtic de la recol·lecció, l'any 1984 la Col·lecció Folch comptava amb 868 espècies minerals de les 3.300 conegudes i registrades en aquells moments.

+info: https://govern.cat

dimecres, 1 de desembre del 2021

Barcelonès, Tarragonès i la Selva tenen un descens destacable de població estacional el 2020

Les comarques catalanes on més ha disminuït l'any passat la població estacional són el Barcelonès, el Tarragonès i la Selva: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Barcelona i Salou són els municipis on més disminueix la població estacional.

El descens de mobilitat i turisme, derivat de la pandèmia, ha provocat un descens de la població estacional als territoris que solen ser receptors de població estacional perquè tenen més entrades de població no resident per motius laborals, d'estudis, de residència o turístics, que sortides de població resident. En canvi, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, ha augmentat principalment als territoris que habitualment tenen població estacional de signe negatiu, amb més sortides de població resident que entrades de població no resident.

Comarques catalanes amb població estacional positiva (esquerra) i negativa (dreta) l'any 2020 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimarts, 30 de novembre del 2021

La Diputació de Barcelona aprova pressupost de 1.060 milions d'euros per al 2022

Dijous passat la Diputació de Barcelona ha aprovat un pressupost de 1.060.120.000 euros per a l'any 2022. Resulta el pressupost més elevat de la història de la institució i augmenta en un 9,83% respecte del d'aquest 2021.

El 85% total del pressupost es destina a l'acció política de la Diputació, en inversions directes o indirectes als governs locals de la província i la seva ciutadania. Pràcticament la meitat d'aquest 85% és per a transferències als governs locals; la resta del mateix 85% també està destinada als municipis de la província mitjançant programes de cooperació tècnica i de coneixement, i serveis directes als ciutadans.

Pressupost de la Diputació de Barcelona per al 2022 / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 29 de novembre del 2021

El 27 de juny, declarat Dia Nacional de l'Empresa a Catalunya

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha acordat dimarts passat declarar el 27 de juny Dia Nacional de l'Empresa a Catalunya. Segons el propi Govern català recalca en una nota informativa de dimarts mateix, l'objectiu és reivindicar la tasca de les empreses que aporten valor compartit mitjançant aspectes com la gestió del talent, el consum responsable o la sostenibilitat.

Es considera necessari i oportú, sempre segons la referida nota informativa, conscienciar el conjunt de la societat sobre la importància de valorar projectes empresarials amb impacte beneficiós en l'àmbit econòmic, social i ambiental. L'elecció de la data del 27 de juny respon a la voluntat de fer coincidir la celebració amb el Dia de les Microempreses i les Petites i Mitjanes Empreses, les MIPIMEs, acordat recentment per l'ONU.

+info: https://govern.cat

diumenge, 28 de novembre del 2021

La Diputació de Girona ha aprovat el seu primer pressupost que alinea totes les partides als ODS

Dimarts passat han tingut lloc la sessió plenària ordinària del mes de novembre així com la sessió plenària extraordinària d'aprovació del pressupost general de la Diputació de Girona. Es tracta del primer pressupost amb totes les partides alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS.

El pressupost general de la Diputació de Girona per a l'exercici econòmic del 2022 està dotat amb 162,8 milions d'euros. Augmenta, així, per tercera vegada consecutiva, en termes consolidats, un 10% respecte al pressupost de l'exercici anterior.

Imatge facilitada a la nota informativa / DDGI

+info: https://www.ddgi.cat

dissabte, 27 de novembre del 2021

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia han crescut un 9,3% interanual en el passat trimestre

A Catalunya s'han exportat productes industrials d'alta tecnologia per valor de 2.263 milions d'euros al tercer trimestre del 2021, un augment interanual del 9,3%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Els productes de nivell mitjà alt han augmentat un 17,3%, els de mitjà baix un 30,8% i els de nivell baix un 15,9%.

Quant a les importacions, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l'estranger respecte del mateix trimestre de l'any anterior: els de nivell tecnològic alt un 10,4%, els de nivell mitjà alt un 16,7%, els de nivell mitjà baix un 46% i els de nivell baix un 9,9%.

Exportacions industrials catalanes per contingut tecnològic: % variació interanual per trimestres / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 26 de novembre del 2021

Es posa en valor el patrimoni arquitectònic de les estacions d'FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, posa en valor el patrimoni arquitectònic de les seves estacions de tren: ho ha donat a conèixer FGC mitjançant una nota informativa que ha emès avui. La companyia ha instal·lat plafons informatius a les estacions més representatives, amb imatges i dades sobre la història i l'evolució arquitectònica d'aquests espais.

La iniciativa, sempre segons la referida nota informativa d'FGC, s'emmarca en la denominada Estratègia del Patrimoni d'FGC. Amb aquesta estratègia es vol millorar la divulgació del patrimoni històric de la companyia i apropar-lo a la ciutadania d'una manera més directa i atractiva.

Un dels plafons informatius / FGC

+info: https://www.fgc.cat

dijous, 25 de novembre del 2021

80 persones inscrites al Consell de Ciutat de Lleida

Logo / AJ. LLEIDA
De manera individual i vinculades a entitats, 80 persones s'han inscrit ja al Consell de Ciutat de Lleida: ho ha donat a conèixer la Paeria mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest Consell es constituirà el 27 de novembre.

El Consell de Ciutat neix per a esdevenir un espai permanent de diàleg entre l'Ajuntament de Lleida i la ciutadania. La finalitat és que constitueixi un òrgan consultiu, assessor i de foment de la participació i l'entorn, on la ciutadania i responsables tècnics i polítics municipals puguin debatre sobre temes d'interès públic.

+info: https://www.paeria.cat

dimecres, 24 de novembre del 2021

Reus ha reduït els accidents de trànsit amb ferits un 31,7% entre 2019 i 2020

Imatge facilitada a la nota informativa / AJ. REUS
A Reus s'ha reduït el número d'accidents de trànsit en els darrers anys: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Reus mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Entre 2019 i 2020, el número d'accidents de trànsit amb ferits es va reduir un 31,7%, mentre que els accidents sense ferits es van reduir en un 11,4%.

Aquest menor número d'accidents de trànsit ha estat conseqüència, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Reus, de la reducció de la mobilitat imposada per la pandèmia i la continuada incorporació de noves mesures de seguretat viària per part de la Guàrdia Urbana. Amb tot, la sinistralitat viària a Reus és baixa i, sobretot, lleu: el 98,1% dels accidents registrats el 2020 són lleus o sense ferits.

+info: https://www.reus.cat

dimarts, 23 de novembre del 2021

S'han subhastat més de 26.000 t de fusta que és procedent de boscos públics catalans

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha licitat dijous passat de manera telemàtica més de 26.000 t de fusta en 41 lots, per un valor de 657.849,73 euros. En una nota informativa que ha emès al respecte dijous passat mateix, el Departament explica que aquesta subhasta és una de les mesures que Acció Climàtica té en marxa per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l'àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d'entitats locals o de la Generalitat mateixa.

En conjunt, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha, cosa que representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya. La venda d'aquesta fusta té una repercussió important en uns territoris rurals amb greus problemes d'abandonament i amb una elevada necessitat de generació d'activitat compatible amb els valors ambientals.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dilluns, 22 de novembre del 2021

S'ha inaugurat la nova entrada a Granollers per la carretera BV1432

Abans-d'ahir es va inaugurar la nova entrada a Granollers per la carretera BV1432. En una nota informativa que ha emès al respecte abans-d'ahir mateix, la Diputació de Barcelona explica que les obres han tingut un cost d'execució de 865.150 euros.

Aquestes obres, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, suposen una important millora per a l'ordenació d'aquest vial, així com per a la mobilitat a peu i en bicicleta. També milloren l'accessibilitat per al veïnat dels barris de Can Gili i Terra Alta.

Imatge facilitada a la nota informativa / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 21 de novembre del 2021

En restauració la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa

S'inicien les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa: ho ha donat a conèixer el Departament de Cultura de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 2. Aquestes obres tenen un cost de 380.000 euros.

El projecte, sempre segons la referida nota informativa del Departament de Cultura, consisteix en una intervenció integral que ha de garantir la preservació del monument en el marc del projecte global del temple. La intervenció ha començat centrant-se en la primera fase de la restauració de la nau central de la basílica.

Basílica de la Seu de Manresa / GENCAT.CAT

+info: https://cultura.gencat.cat

dissabte, 20 de novembre del 2021

L'ACA ha adjudicat la redacció del projecte per ampliar la depuradora de Quart

Depuradora de Quart / ACA
L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha adjudicat la redacció del projecte constructiu per ampliar la depuradora de Quart: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Es destinaran prop de 109.000 euros a aquesta redacció de projecte.

Es disposa, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, d'un termini de nou mesos per a definir la millor solució per ampliar la depuradora. A més, caldrà identificar actuacions per a millorar el funcionament de tot el sistema de sanejament.

+info: http://aca.gencat.cat

divendres, 19 de novembre del 2021

Vistiplau a modificar el planejament de Maials

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida ha donat abans-d'ahir el darrer vistiplau a la modificació del planejament de Maials: ho ha donat a conèixer el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir mateix. Això permetrà a l'empresa Trencadora d'Ametlles Martí, al sector SUD2, ampliar les seves instal·lacions.

S'elimina a més, sempre segons la referida nota informativa del Departament de la Vicepresidència, la previsió de construir un vial paral·lel a la carretera, de 300 m de llargada, substituint-lo per una franja de zones verdes de 16 m d'ample entre la carretera i les indústries, que funcionarà com a espai de transició amb el nucli urbà. En conjunt, es redueixen més de 2.800 m² de sistema viari i s'incrementen en 1.962 m² els espais lliures.

Siluetejat en vermell, el sector SUD2 / GENCAT.CAT

+info: https://territori.gencat.cat

dijous, 18 de novembre del 2021

FGC defineix una estratègia d'adaptació al canvi climàtic

La nova Estratègia d'Adaptació d'FGC 2030 recollirà els impactes, la vulnerabilitat i les actuacions en curs, previstes o potencialment aplicables per reduir els riscos associats al canvi climàtic amb impacte directe en l'activitat de la companyia: ho ha donat a conèixer Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres de la setmana passada. FGC s'ha compromès a aconseguir que l'increment de temperatura no superi més d'1,5 °C aplicant objectius basats en la ciència per mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle i arribar a la neutralitat de carboni al 2030.

L'elaboració de l'estratègia sorgeix de la diagnosi de la vulnerabilitat vers els efectes del canvi climàtic de les infraestructures que FGC va encarrega a començaments d'any. Moltes de les actuacions de manteniment que ja du a terme Ferrocarrils estan relacionades directament o indirecta amb mesures d'adaptació al canvi climàtic o d'augment de la resiliència.

Infografia de l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic / FGC

+info: https://www.fgc.cat

dimecres, 17 de novembre del 2021

El Govern català aprova gairebé 4 milions d'euros per a millorar les oportunitats educatives

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat una dotació de 3.918.680 euros per al desplegament de les mesures del denominat Pla de Millora d'Oportunitats Educatives: ho ha donat a conèixer el mateix Govern mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La dotació correspon a aquest curs 2021-2022.

Amb aquesta aprovació, el Departament d'Educació podrà signar acords amb diversos ajuntaments d'arreu de Catalunya per tal d'ampliar els plans educatius d'entorn durant aquest curs escolar. Algunes de les mesures que comprèn el pla són la reducció de les barreres econòmiques, l'acompanyament a l'alumnat, el reforç de l'atenció educativa, el foment de la implicació de les famílies i la promoció de les oportunitats educatives més enllà de l'escola.

+info: https://govern.cat

dimarts, 16 de novembre del 2021

S'inicia la participació ciutadana per a la redacció dels nous PAESC de la demarcació de Girona

Imatge facilitada a la nota informativa / DDGI
A través del Servei de Medi Ambient, la Diputació de Girona inicia la fase de participació ciutadana en la redacció dels nous PAESC, Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. D'aquesta manera, s'engega la segona etapa en aquest procés, que ha de permetre als municipis de la demarcació de Girona disposar l'any que ve d'un document de planificació estratègica i climàtica per a la propera dècada.

L'objectiu dels PAESC, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, és planificar accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per actuar de manera més efectiva i prioritzant criteris ambientals, els municipis gironins s'han agrupat en 20 zones, denominades unitats de paisatge, per proposar accions en l'àmbit supramunicipal.

+info: https://www.ddgi.cat

dilluns, 15 de novembre del 2021

L'Alt Penedès ja té 53 Punts d'Informació Turística

Un total de 53 empreses i serveis turístics de la comarca de l'Alt Penedès han rebut dijous passat al Castell de Sant Martí Sarroca la certificació com a Punts d'Informació Turística. Passen així a complementar l'oferta de les oficines de turisme per tal d'informar i assessorar el visitant durant la seva estada.

Els Punts d'Informació Turística són una iniciativa de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és complementar els Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística en altres punts.

Un instant del lliurament de la certificació / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 14 de novembre del 2021

El Govern català ha creat una titulació superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat dimarts passat el decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques. Segons el propi Govern recalca en una nota informativa de dimarts mateix, amb l'aprovació del nou títol propi, s'ofereix a les persones interessades formació sobre il·luminació d'espectacles, que fins ara es feia de manera no reglada.

D'aquesta forma, aquest nou cicle formatiu aprovat pel Govern català proporciona una formació ajustada a les necessitats de gestió d'il·luminació dels espectacles com teatre, dansa, circ, concerts, filmacions i altres. Al mateix temps, la titulació donarà resposta a les necessitats de qualificació professional en luminotècnia escènica, expressades pel mateix sector.

+info: https://govern.cat

dissabte, 13 de novembre del 2021

Mostra de pintura i ceràmica del Taller d'Art de la Diputació de Tarragona a Valls

Una exposició acull algunes de les obres realitzades per l'alumnat del Taller d'Art de la Diputació de Tarragona a Valls durant el curs 2020-2021. Són pintures i obres de ceràmica que es podran veure fins a finals de novembre a la Sala Sant Roc, de Valls.

Aquesta mostra es va inaugurar divendres de la setmana passada. Actualment, el Taller d'Art de Valls imparteix cursos de ceràmica, pintura i dibuix i, per primer cop, enguany també s'hi imparteix el taller de restauració 'Tu ets patrimoni'.

Inauguració de la mostra / DIPTA

+info: https://www.dipta.cat