dilluns, 29 de novembre de 2021

El 27 de juny, declarat Dia Nacional de l'Empresa a Catalunya

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha acordat dimarts passat declarar el 27 de juny Dia Nacional de l'Empresa a Catalunya. Segons el propi Govern català recalca en una nota informativa de dimarts mateix, l'objectiu és reivindicar la tasca de les empreses que aporten valor compartit mitjançant aspectes com la gestió del talent, el consum responsable o la sostenibilitat.

Es considera necessari i oportú, sempre segons la referida nota informativa, conscienciar el conjunt de la societat sobre la importància de valorar projectes empresarials amb impacte beneficiós en l'àmbit econòmic, social i ambiental. L'elecció de la data del 27 de juny respon a la voluntat de fer coincidir la celebració amb el Dia de les Microempreses i les Petites i Mitjanes Empreses, les MIPIMEs, acordat recentment per l'ONU.

+info: https://govern.cat

diumenge, 28 de novembre de 2021

La Diputació de Girona ha aprovat el seu primer pressupost que alinea totes les partides als ODS

Dimarts passat han tingut lloc la sessió plenària ordinària del mes de novembre així com la sessió plenària extraordinària d'aprovació del pressupost general de la Diputació de Girona. Es tracta del primer pressupost amb totes les partides alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS.

El pressupost general de la Diputació de Girona per a l'exercici econòmic del 2022 està dotat amb 162,8 milions d'euros. Augmenta, així, per tercera vegada consecutiva, en termes consolidats, un 10% respecte al pressupost de l'exercici anterior.

Imatge facilitada a la nota informativa / DDGI

+info: https://www.ddgi.cat

dissabte, 27 de novembre de 2021

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia han crescut un 9,3% interanual en el passat trimestre

A Catalunya s'han exportat productes industrials d'alta tecnologia per valor de 2.263 milions d'euros al tercer trimestre del 2021, un augment interanual del 9,3%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Els productes de nivell mitjà alt han augmentat un 17,3%, els de mitjà baix un 30,8% i els de nivell baix un 15,9%.

Quant a les importacions, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l'estranger respecte del mateix trimestre de l'any anterior: els de nivell tecnològic alt un 10,4%, els de nivell mitjà alt un 16,7%, els de nivell mitjà baix un 46% i els de nivell baix un 9,9%.

Exportacions industrials catalanes per contingut tecnològic: % variació interanual per trimestres / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 26 de novembre de 2021

Es posa en valor el patrimoni arquitectònic de les estacions d'FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, posa en valor el patrimoni arquitectònic de les seves estacions de tren: ho ha donat a conèixer FGC mitjançant una nota informativa que ha emès avui. La companyia ha instal·lat plafons informatius a les estacions més representatives, amb imatges i dades sobre la història i l'evolució arquitectònica d'aquests espais.

La iniciativa, sempre segons la referida nota informativa d'FGC, s'emmarca en la denominada Estratègia del Patrimoni d'FGC. Amb aquesta estratègia es vol millorar la divulgació del patrimoni històric de la companyia i apropar-lo a la ciutadania d'una manera més directa i atractiva.

Un dels plafons informatius / FGC

+info: https://www.fgc.cat

dijous, 25 de novembre de 2021

80 persones inscrites al Consell de Ciutat de Lleida

Logo / AJ. LLEIDA
De manera individual i vinculades a entitats, 80 persones s'han inscrit ja al Consell de Ciutat de Lleida: ho ha donat a conèixer la Paeria mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest Consell es constituirà el 27 de novembre.

El Consell de Ciutat neix per a esdevenir un espai permanent de diàleg entre l'Ajuntament de Lleida i la ciutadania. La finalitat és que constitueixi un òrgan consultiu, assessor i de foment de la participació i l'entorn, on la ciutadania i responsables tècnics i polítics municipals puguin debatre sobre temes d'interès públic.

+info: https://www.paeria.cat

dimecres, 24 de novembre de 2021

Reus ha reduït els accidents de trànsit amb ferits un 31,7% entre 2019 i 2020

Imatge facilitada a la nota informativa / AJ. REUS
A Reus s'ha reduït el número d'accidents de trànsit en els darrers anys: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Reus mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Entre 2019 i 2020, el número d'accidents de trànsit amb ferits es va reduir un 31,7%, mentre que els accidents sense ferits es van reduir en un 11,4%.

Aquest menor número d'accidents de trànsit ha estat conseqüència, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Reus, de la reducció de la mobilitat imposada per la pandèmia i la continuada incorporació de noves mesures de seguretat viària per part de la Guàrdia Urbana. Amb tot, la sinistralitat viària a Reus és baixa i, sobretot, lleu: el 98,1% dels accidents registrats el 2020 són lleus o sense ferits.

+info: https://www.reus.cat

dimarts, 23 de novembre de 2021

S'han subhastat més de 26.000 t de fusta que és procedent de boscos públics catalans

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha licitat dijous passat de manera telemàtica més de 26.000 t de fusta en 41 lots, per un valor de 657.849,73 euros. En una nota informativa que ha emès al respecte dijous passat mateix, el Departament explica que aquesta subhasta és una de les mesures que Acció Climàtica té en marxa per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l'àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d'entitats locals o de la Generalitat mateixa.

En conjunt, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha, cosa que representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya. La venda d'aquesta fusta té una repercussió important en uns territoris rurals amb greus problemes d'abandonament i amb una elevada necessitat de generació d'activitat compatible amb els valors ambientals.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dilluns, 22 de novembre de 2021

S'ha inaugurat la nova entrada a Granollers per la carretera BV1432

Abans-d'ahir es va inaugurar la nova entrada a Granollers per la carretera BV1432. En una nota informativa que ha emès al respecte abans-d'ahir mateix, la Diputació de Barcelona explica que les obres han tingut un cost d'execució de 865.150 euros.

Aquestes obres, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, suposen una important millora per a l'ordenació d'aquest vial, així com per a la mobilitat a peu i en bicicleta. També milloren l'accessibilitat per al veïnat dels barris de Can Gili i Terra Alta.

Imatge facilitada a la nota informativa / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 21 de novembre de 2021

En restauració la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa

S'inicien les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa: ho ha donat a conèixer el Departament de Cultura de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 2. Aquestes obres tenen un cost de 380.000 euros.

El projecte, sempre segons la referida nota informativa del Departament de Cultura, consisteix en una intervenció integral que ha de garantir la preservació del monument en el marc del projecte global del temple. La intervenció ha començat centrant-se en la primera fase de la restauració de la nau central de la basílica.

Basílica de la Seu de Manresa / GENCAT.CAT

+info: https://cultura.gencat.cat

dissabte, 20 de novembre de 2021

L'ACA ha adjudicat la redacció del projecte per ampliar la depuradora de Quart

Depuradora de Quart / ACA
L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha adjudicat la redacció del projecte constructiu per ampliar la depuradora de Quart: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Es destinaran prop de 109.000 euros a aquesta redacció de projecte.

Es disposa, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, d'un termini de nou mesos per a definir la millor solució per ampliar la depuradora. A més, caldrà identificar actuacions per a millorar el funcionament de tot el sistema de sanejament.

+info: http://aca.gencat.cat

divendres, 19 de novembre de 2021

Vistiplau a modificar el planejament de Maials

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida ha donat abans-d'ahir el darrer vistiplau a la modificació del planejament de Maials: ho ha donat a conèixer el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir mateix. Això permetrà a l'empresa Trencadora d'Ametlles Martí, al sector SUD2, ampliar les seves instal·lacions.

S'elimina a més, sempre segons la referida nota informativa del Departament de la Vicepresidència, la previsió de construir un vial paral·lel a la carretera, de 300 m de llargada, substituint-lo per una franja de zones verdes de 16 m d'ample entre la carretera i les indústries, que funcionarà com a espai de transició amb el nucli urbà. En conjunt, es redueixen més de 2.800 m² de sistema viari i s'incrementen en 1.962 m² els espais lliures.

Siluetejat en vermell, el sector SUD2 / GENCAT.CAT

+info: https://territori.gencat.cat

dijous, 18 de novembre de 2021

FGC defineix una estratègia d'adaptació al canvi climàtic

La nova Estratègia d'Adaptació d'FGC 2030 recollirà els impactes, la vulnerabilitat i les actuacions en curs, previstes o potencialment aplicables per reduir els riscos associats al canvi climàtic amb impacte directe en l'activitat de la companyia: ho ha donat a conèixer Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres de la setmana passada. FGC s'ha compromès a aconseguir que l'increment de temperatura no superi més d'1,5 °C aplicant objectius basats en la ciència per mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle i arribar a la neutralitat de carboni al 2030.

L'elaboració de l'estratègia sorgeix de la diagnosi de la vulnerabilitat vers els efectes del canvi climàtic de les infraestructures que FGC va encarrega a començaments d'any. Moltes de les actuacions de manteniment que ja du a terme Ferrocarrils estan relacionades directament o indirecta amb mesures d'adaptació al canvi climàtic o d'augment de la resiliència.

Infografia de l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic / FGC

+info: https://www.fgc.cat

dimecres, 17 de novembre de 2021

El Govern català aprova gairebé 4 milions d'euros per a millorar les oportunitats educatives

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat una dotació de 3.918.680 euros per al desplegament de les mesures del denominat Pla de Millora d'Oportunitats Educatives: ho ha donat a conèixer el mateix Govern mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La dotació correspon a aquest curs 2021-2022.

Amb aquesta aprovació, el Departament d'Educació podrà signar acords amb diversos ajuntaments d'arreu de Catalunya per tal d'ampliar els plans educatius d'entorn durant aquest curs escolar. Algunes de les mesures que comprèn el pla són la reducció de les barreres econòmiques, l'acompanyament a l'alumnat, el reforç de l'atenció educativa, el foment de la implicació de les famílies i la promoció de les oportunitats educatives més enllà de l'escola.

+info: https://govern.cat

dimarts, 16 de novembre de 2021

S'inicia la participació ciutadana per a la redacció dels nous PAESC de la demarcació de Girona

Imatge facilitada a la nota informativa / DDGI
A través del Servei de Medi Ambient, la Diputació de Girona inicia la fase de participació ciutadana en la redacció dels nous PAESC, Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. D'aquesta manera, s'engega la segona etapa en aquest procés, que ha de permetre als municipis de la demarcació de Girona disposar l'any que ve d'un document de planificació estratègica i climàtica per a la propera dècada.

L'objectiu dels PAESC, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, és planificar accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per actuar de manera més efectiva i prioritzant criteris ambientals, els municipis gironins s'han agrupat en 20 zones, denominades unitats de paisatge, per proposar accions en l'àmbit supramunicipal.

+info: https://www.ddgi.cat

dilluns, 15 de novembre de 2021

L'Alt Penedès ja té 53 Punts d'Informació Turística

Un total de 53 empreses i serveis turístics de la comarca de l'Alt Penedès han rebut dijous passat al Castell de Sant Martí Sarroca la certificació com a Punts d'Informació Turística. Passen així a complementar l'oferta de les oficines de turisme per tal d'informar i assessorar el visitant durant la seva estada.

Els Punts d'Informació Turística són una iniciativa de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és complementar els Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística en altres punts.

Un instant del lliurament de la certificació / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 14 de novembre de 2021

El Govern català ha creat una titulació superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat dimarts passat el decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques. Segons el propi Govern recalca en una nota informativa de dimarts mateix, amb l'aprovació del nou títol propi, s'ofereix a les persones interessades formació sobre il·luminació d'espectacles, que fins ara es feia de manera no reglada.

D'aquesta forma, aquest nou cicle formatiu aprovat pel Govern català proporciona una formació ajustada a les necessitats de gestió d'il·luminació dels espectacles com teatre, dansa, circ, concerts, filmacions i altres. Al mateix temps, la titulació donarà resposta a les necessitats de qualificació professional en luminotècnia escènica, expressades pel mateix sector.

+info: https://govern.cat

dissabte, 13 de novembre de 2021

Mostra de pintura i ceràmica del Taller d'Art de la Diputació de Tarragona a Valls

Una exposició acull algunes de les obres realitzades per l'alumnat del Taller d'Art de la Diputació de Tarragona a Valls durant el curs 2020-2021. Són pintures i obres de ceràmica que es podran veure fins a finals de novembre a la Sala Sant Roc, de Valls.

Aquesta mostra es va inaugurar divendres de la setmana passada. Actualment, el Taller d'Art de Valls imparteix cursos de ceràmica, pintura i dibuix i, per primer cop, enguany també s'hi imparteix el taller de restauració 'Tu ets patrimoni'.

Inauguració de la mostra / DIPTA

+info: https://www.dipta.cat

divendres, 12 de novembre de 2021

El Govern de Catalunya ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat dimarts passat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022. Segons el propi Govern recalca en una nota informativa de dimarts mateix, destaca l'impuls a les polítiques d'habitatge.

Un dels trets més importants d'aquests comptes del Govern de Catalunya és el seu fort caràcter inversor. La inversió del conjunt del sector públic s'enfila fins als 3.951 milions d'euros, quasi doblant la inversió pressupostada el 2020.

+info: https://govern.cat

dijous, 11 de novembre de 2021

Puigmercadal posa en marxa una campanya per a reduir el consum de plàstic d'un sol ús

Des de divendres passat, al mercat municipal Puigmercadal de Manresa s'ha posat en marxa una campanya, impulsada per la Diputació de Barcelona, per tal de reduir el consum de plàstic d'un sol ús als mercats municipals de la província. La setmana anterior es va iniciar a Rubí i el proper 23 de novembre es farà a Viladecans.

La campanya de la Diputació du com a lema 'Mercats sostenibles. Adéu als plàstics d'un sol ús!' i s'inicia com a prova pilot en aquestes tres poblacions. L'objectiu és impulsar la sostenibilitat i reduir els residus de plàstics, especialment els d'un sol ús, mitjançant accions que fomentin la participació ciutadana i que involucrin els clients i els paradistes.

Bossa de la campanya, divendres passat a Puigmercadal / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 10 de novembre de 2021

La Diputació de Lleida aborda la rehabilitació de les cobertes de l'antic escorxador d'Agramunt

Imatge facilitada a la
nota informativa / DIPUTACIÓ
DE LLEIDA
Recentment, la Diputació de Lleida ha aprovat l'acta de comprovació del replanteig del projecte de rehabilitació de l'antic escorxador d'Agramunt: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La primera fase del projecte centra la seva intervenció en la rehabilitació de les cobertes.

Aquesta primera fase és una actuació inclosa en el projecte Paisatges de Ponent, compta amb un pressupost de 177.272,72 euros i està cofinançada amb fons FEDER, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Agramunt. L'escorxador d'Agramunt fou construït el 1946. L'arquitecte Lluís Domènech Torres, encarregat de la primera reconstrucció, també va projectar el mercat i altres equipaments d'Agramunt.

+info: https://www.diputaciolleida.cat

dimarts, 9 de novembre de 2021

L'economia catalana creix un 3,4% interanual en el tercer trimestre del 2021

Durant el tercer trimestre d'enguany, l'evolució trimestral del PIB català registra una variació interanual del 3,4%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. Se situa, així, de nou en un rang de valors habituals en la sèrie històrica prepandèmia.

En aquest sentit, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, tots els sectors econòmics presenten taxes de variació interanuals positives i reflecteixen la consolidació de la recuperació de les activitats més afectades per la pandèmia. La taxa intertrimestral de Catalunya és d'un 0,7%.

Variació percentual interanual del PIB en volum / IDESCAT; EUROSTAT; INE

+info: https://www.idescat.cat

dilluns, 8 de novembre de 2021

L'economia catalana creix un 18,9% interanual en el segon trimestre del 2021

Durant el segon trimestre d'enguany, l'evolució trimestral del PIB català registra una variació interanual del 18,9%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 10 de setembre. Des de l'òptica de la demanda, aquesta evolució del PIB s'explica per l'elevat augment de la demanda interna, un 20,5%.

Aquesta reactivació de la demanda interna, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, es referma amb el comportament expansiu de tots els seus components; destaca la recuperació del consum de les llars, que ha crescut un 27,2% un any després de les mesures de confinament adoptades per contenir la pandèmia. La taxa intertrimestral de Catalunya és d'un 3,9%.

Variació percentual interanual del PIB en volum / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

diumenge, 7 de novembre de 2021

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona farà tres actuacions a l'ETAP de Lloret de Mar-Tossa de Mar

Per part del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, s'ha decidit executar tres actuacions a l'estació de tractament d'aigua potable, ETAP, de Lloret de Mar-Tossa de Mar: ho ha donat a conèixer la Diputació de Girona mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. L'import total de les actuacions és de 680.261,35 euros, IVA inclòs.

L'objectiu, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, és millorar-ne la funcionalitat. L'equipament subministra aigua en alta a aquests dos municipis de la Selva i s'encarrega de resoldre el deteriorament progressiu de les captacions ubicades a l'aqüífer de la Tordera provocat per l'excés de ferro i manganès.

Imatge facilitada a la nota informativa / DDGI

+info: https://www.ddgi.cat

dissabte, 6 de novembre de 2021

Idescat i CADS han publicat uns indicadors per a mesurar l'assoliment dels ODS

Logo 'Catalunya 2030' / GENCAT.CAT
L'Institut d'Estadística de Catalunya, Idescat, i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, CADS, han publicat abans-d'ahir 46 indicadors que permetran mesurar l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS, a Catalunya. Per a aquesta acció han seguit els criteris metodològics de les Nacions Unides.

De moment, aquests indicadors, integrats per 101 subindicadors, permetran calcular parcialment el grau de compliment de 13 dels 17 ODS. A partir d'aquí s'aniran actualitzant permanentment per arribar a cobrir-ne el major nombre possible.

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 5 de novembre de 2021

Octubre ha sigut càlid a gran part de Catalunya

L'octubre passat s'ha de qualificar de càlid a gran part de Catalunya: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. Aquest octubre ha estat sec o molt sec a gran part de Catalunya a excepció de la zona a cavall entre el Barcelonès i el Maresme, on s'ha de qualificar de plujós.

Especialment, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, el mes ha sigut càlid a les planes de Vic i de l'Empordà, conurbació de Barcelona i l'Altiplà Central. Ha estat normal o fred a l'oest de la Depressió Central, Terres de l'Ebre, àmplies zones de la Serralada Prelitoral, Pirineu i Prepirineu.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: octubre 2021 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: octubre 2021 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dijous, 4 de novembre de 2021

El passat setembre mostra a preus corrents una disminució interanual del 0,1% a l'IVGS català

L'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha disminuït a preus corrents un 0,1% al setembre respecte al mateix mes de l'any anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Per grups de productes, les vendes dels no alimentaris mostren un descens del 0,3%, mentre que han augmentat en un 0,1% les d'alimentació.

En l'acumulat dels primers nou mesos de l'any, també a preus corrents, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'esmentat índex, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, mostra una variació interanual del -0,9%. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català mostra una disminució interanual del 4,6% al setembre del 2021; per grups de productes, les vendes dels no alimentaris han disminuït més intensament, un -7,6%; les d'alimentació, un -1,3%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: setembre 2019 a setembre 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimecres, 3 de novembre de 2021

El Govern català prorroga el PUOSC fins al 2022

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha acordat una pròrroga de caràcter extraordinari del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, per al període 2020-2024, en relació amb els terminis d'execució i de justificació dels projectes subvencionats que tenen assignada l'anualitat 2020: ho ha donat a conèixer el mateix Govern mitjançant una nota informativa que ahir ha emès. El termini d'aquesta pròrroga és fins al juny de l'any que ve.

Des del Govern català s'ha donat llum verda a aquesta mesura a causa dels endarreriments provocats per la pandèmia del coronavirus, que han impedit l'execució dels projectes en els terminis previstos inicialment. En total, seran 339 projectes subvencionats que es beneficiaran de la pròrroga per donar resposta a la demanda i assegurar que tots els projectes del 2020 es puguin executar i acabar.

+info: https://govern.cat

dimarts, 2 de novembre de 2021

Un estudi aborda l'adequació de la Masia de Cal Conde-Can Dalmases, a Cabrera de Mar

La Diputació de Barcelona ha presentat a l'Ajuntament de Cabrera de Mar un estudi de programació per a la intervenció a la Masia de Cal Conde-Can Dalmases, que es vol adequar: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. És un edifici classificat com a Bé Cultural d'Interès Local, BCIL.

Per part de l'Ajuntament de Cabrera de Mar es vol adequar l'immoble com un equipament cultural i artístic de referència. En els darrers anys, el consistori hi ha fet diferents actuacions per millorar les façanes i adequar les cobertes, evitant l'entrada d'aigua i el deteriorament de l'edificació.

Masia de Cal Conde-Can Dalmases / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 1 de novembre de 2021

Reducció superior al 12% d'emissions de GEH entre 2019 i 2020 a Catalunya

Una primera estimació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya apunta a una reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, GEH, de més del 12% el 2020 respecte del 2019: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. La mateixa estimació apunta a una reducció d'un 33% per sota dels valors del 2005.

Per primera vegada, a més, i sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, s'identifiquen nivells inferiors als del 1990. Les estimacions ara obtingudes indiquen que Catalunya ha complert els objectius europeus de reducció d'emissions de GEH; encara que la pandèmia va fer caure dràsticament aquestes emissions, la tendència dels darrers anys apunta que s'hauria arribat igualment a l'objectiu, tot i que de forma més ajustada.

Estimació de la variació d'emissions de GEH entre 2019 i 2020 a Catalunya / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

diumenge, 31 d’octubre de 2021

A curt i mitjà termini, la població de Catalunya continuarà creixent

La població de Catalunya continuarà creixent a curt i mitjà termini: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dijous. Se situaria en 7,9 milions el 2025 i 8,4 milions el 2040.

Del 2021 al 2025, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, la població creixeria en gairebé 180.000 persones, per efecte de la migració, ja que el creixement natural, que resulta dels naixements menys les defuncions, serà negatiu. A llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament, i el 2070 se situaria en 8,7 milions d'habitants.

Evolució de la població i projecció de diferents escenaris: Catalunya 2000-2040 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dissabte, 30 d’octubre de 2021

La Diputació de Lleida estrena el web DUS 5000

Ahir es va donar el tret de sortida del nou portal DUS 5000, de la Diputació de Lleida. El portal es troba dins del web Transformació Econòmica, de la pròpia Diputació.

El portal DUS 5000 incorpora eines i habilita espais específics per a impulsar inversions que afavoreixin projectes singulars d'energia neta en municipis de menys de 5.000 habitants. Poden acollir-se les entitats locals o supralocals i organismes autònoms o entitats públiques dependents o vinculades a entitats locals.

Imatge facilitada a la nota informativa / DIPUTACIÓ DE LLEIDA

+info: https://www.diputaciolleida.cat

divendres, 29 d’octubre de 2021

Rehabilitada la Casa deth Haro, a Les

La setmana passada han finalitzat les obres de rehabilitació de la Casa deth Haro de Les, a l'Aran. En una nota informativa que la mateixa setmana passada, en concret el dijous, ha emès al respecte l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, s'explica que l'edifici serà la seu del futur centre d'interpretació de les Festes deth Haro.

Les obres, sempre segons la referida nota informativa de l'Incasòl, han consistit en la rehabilitació de l'edifici existent, de principis del segle XX, que fins al 2010 va ser la seu de la biblioteca municipal. Aquest s'ha ampliat a la parcel·la del costat amb dos nous volums arquitectònics que seran el vestíbul d'entrada i els serveis del futur equipament.

La Casa deth Haro, rehabilitada / INCASÒL

+info: https://incasol.gencat.cat

dijous, 28 d’octubre de 2021

El Govern de Catalunya es dota d'un codi ètic

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat l'adopció d'un codi ètic per al servei públic a Catalunya: ho ha donat a conèixer el mateix Govern mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest codi assenyala els valors i els principis que han d'orientar l'actuació dels servidors públics en l'exercici de les seves funcions.

Es tracta d'un codi que pretén, així, contribuir a impulsar la millora de la qualitat democràtica i la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions. S'adreça al conjunt de persones les tasques de les quals són atendre i satisfer les necessitats d'interès general, i és aplicable als membres del Govern català, alts càrrecs, personal directiu i treballadors de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

+info: https://govern.cat

dimecres, 27 d’octubre de 2021

S'ha elaborat un pla de manteniment de camins municipals de Centelles

La Diputació de Barcelona ha realitzat un pla inicial de manteniment de camins municipals de Centelles: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest pla és una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora dels camins municipals en sòl no urbanitzable.

El treball, que ha estat lliurat a l'Ajuntament de Centelles, inclou l'inventari i tramificació dels camins en funció de les seves característiques tècniques, a més del trànsit i ús que se'n fa. També fa una diagnosi sobre el seu estat de conservació, propostes de millora amb les característiques tècniques i un pla d'etapes d'inversió.

Plànol de l'àmbit d'actuació / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimarts, 26 d’octubre de 2021

69 municipis de les comarques gironines tindran comunitats locals d'energia a curt termini

La Diputació de Girona està impulsant un projecte, pioner en l'àmbit estatal, oferint suport tècnic i econòmic als ajuntaments de la demarcació que volen promoure comunitats locals d'energia: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès avui. 69 municipis de les comarques gironines en tindran a curt termini.

S'instal·len, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals. Aquestes plaques subministren energia elèctrica als edificis mateixos, a habitatges en situació de pobresa energètica i a tots els que vulguin formar part de la comunitat.

Imatge facilitada a la nota informativa / M. MILLAN; DDGI

+info: https://www.ddgi.cat

dilluns, 25 d’octubre de 2021

El Govern català ha aprovat un pla normatiu de la Generalitat per al període 2021-2023

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat el Pla normatiu de la Generalitat per al període 2021-2023: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. L'objectiu és ordenar la seva producció normativa.

Aquest document recull els projectes de llei i les normes reglamentàries que el Govern preveu tramitar entre aquest any i el 2023, 209 en total, i les 177 que estan actualment en tràmit. La nova planificació s'orienta a fer efectives les transformacions democràtica, social, verda i feminista que aquest mateix Govern persegueix.

+info: https://govern.cat

diumenge, 24 d’octubre de 2021

260 milions d'euros de la PAC destinats enguany a explotacions agràries catalanes

Imatge facilitada a la nota
informativa / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha abonat aquest any a les explotacions agràries catalanes 260.936.434 euros dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna, la PAC, de l'any 2020: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Corresponen als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària, el FEAGA.

Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l'ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient o altrament dit pagament verd, el complement de joves, i l'ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles, i els ajuts associats ramaders. A finals de l'any passat, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, ja s'havia pagat el 95% de la pràctica totalitat dels ajuts directes dissociats, fet que suposava el 82% de la totalitat dels ajuts directes.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dissabte, 23 d’octubre de 2021

S'està restaurant la muralla de llevant del Monestir de Sant Cugat del Vallès

Inici de les obres / DIBA
Aquesta setmana s'ha iniciat la restauració de la muralla de llevant del Monestir de Sant Cugat del Vallès: ho ha donat a conèixer la Diputació de Barcelona mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. El Monestir de Sant Cugat està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, BCIN.

Les obres estan coordinades pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, SPAL, de la pròpia Diputació. Compten amb un pressupost de 450.000 euros i una durada de 14 mesos.

+info: https://www.diba.cat

divendres, 22 d’octubre de 2021

FGC operarà el servei de Rodalies a Lleida

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha acordat dimarts passat que serà Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, l'ens que operarà el servei de Rodalies a la demarcació de Lleida. La gestió per part de la Generalitat, segons recalca el propi Govern de Catalunya en una nota informativa que al respecte ha emès dimarts passat mateix, permetrà fer un salt endavant i impulsar millores substancials.

La Generalitat vol que aquest traspàs sigui l'avantsala del traspàs total i efectiu del servei de Rodalies a Catalunya. Es preveu que les noves línies entrin en funcionament el 2024 i que el corredor Lleida-Manresa assoleixi més de 450.000 viatgers el 2026, xifra que suposarà un increment del 55% de la demanda ferroviària respecte del 2018.

+info: https://govern.cat

dijous, 21 d’octubre de 2021

S'ha aprovat a Catalunya un pla per a les activitats educatives infantils i juvenils fora d'horari lectiu

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Ha sigut aprovat abans-d'ahir el pla d'actuació per a les activitats educatives que a Catalunya duen a terme els infants, adolescents i joves d'entre 3 i 18 anys fora de l'horari lectiu, així com les que realitzen els joves de fins a 18 anys als serveis i equipaments juvenils: ho ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir mateix. El pla s'adreça als participants, inclosos els educadors, monitors, entrenadors o dinamitzadors, en múltiples activitats que es fan tant dins com fora dels centres educatius.

Es recomana, sempre segons la referida nota informativa del Departament de Salut, que aquestes activitats educatives es realitzin en grups d'infants i joves que siguin estables. Constitueixen, de fet, una tercera bombolla, anomenada grup constant, diferent al grup de convivència estable, o GCE, de l'escola.

+info: https://salutweb.gencat.cat

dimecres, 20 d’octubre de 2021

El Conselh Generau d'Aran assumirà la gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida

Un ós / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat el traspàs de funcions de la Generalitat al Conselh Generau d'Aran en matèria de gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida al territori de l'Aran: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La finalitat del traspàs és que el Conselh pugui realitzar de manera eficaç i eficient la gestió de grans carnívors del seu territori i més concretament la presència de l'ós bru.

Aquesta competència, sempre segons la referida nota informativa, inclou l'execució de les actuacions de gestió dels grans carnívors, mitjançant el seguiment de les seves poblacions i el desenvolupament de les polítiques de prevenció i compensació dels danys produïts per aquests animals envers les activitats ramaderes a l'Aran i que s'efectuaran amb els mitjans transferits. Així mateix, es crearà una comissió de coordinació tècnica de caràcter paritari, integrada per dues persones del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i dues del Conselh Generau d'Aran.

+info: https://govern.cat

dimarts, 19 d’octubre de 2021

Inici d'obres de la rotonda a la BV4601 a Sant Bartomeu del Grau

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres per a la construcció d'una rotonda a la carretera BV4601 a la confluència dels carrers Tres Creus, Era i Vic, al centre urbà de Sant Bartomeu del Grau: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'actuació compta amb un pressupost d'adjudicació de 312.667 euros i un termini d'execució de sis mesos.

L'objectiu, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, és millorar la seguretat viària, l'accessibilitat i la mobilitat en general per al conjunt dels usuaris fent l'espai més segur i amable per al vianant mitjançant l'eixamplament de voreres, l'apropament dels passos de vianants i la urbanització del primer tram dels carrers adjacents a la travessera. A causa d'aquestes obres, a partir del 25 d'octubre es realitzarà un tall de trànsit en aquest punt amb desviament alternatiu, permetent únicament l'accés als veïns.

Plànol de les obres / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 18 d’octubre de 2021

L'ACA posa a informació pública el pla de gestió de l'aigua per al període 2022-2027

Dessalinitzadora de la Tordera / ACA
Divendres passat, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha posat a informació pública el pla de gestió de les conques internes i el seu programa de mesures, corresponents al període 2022-2027. Durant sis mesos, la ciutadania, el món local, les entitats i les empreses subministradores, entre d'altres, podran consultar la proposta de planificació hidrològica, podent fer les aportacions que considerin oportunes.

Aquest pla de gestió i el seu programa de mesures són les eines de l'ACA per a definir les accions en matèria del cicle de l'aigua per als propers sis anys, tal com determina la directiva marc de l'aigua a nivell europeu. En aquest sentit, es plantegen les actuacions i mesures per a preservar i millorar la qualitat de les masses d'aigua i els ecosistemes hídrics, garantir les demandes d'aigua, i impulsar actuacions en matèria de sanejament i regeneració, entre d'altres.

+info: http://aca.gencat.cat

diumenge, 17 d’octubre de 2021

S'està urbanitzant la Plaça de Sant Domènec, a Balaguer

Imatge facilitada a la nota informativa / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat les obres d'urbanització de la Plaça de Sant Domènec, al terme municipal de Balaguer: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Les obres projectades tindran un cost de 115.000 euros, IVA inclòs.

Aquesta plaça es troba dins els terrenys que havien format part del conjunt del Convent de Sant Domènec, al marge oriental del riu Segre. La intervenció de l'Incasòl completarà la urbanització d'aquest espai, fent-lo més accessible i donant unitat a tot el conjunt monumental.

+info: https://incasol.gencat.cat

dissabte, 16 d’octubre de 2021

La confiança empresarial de Catalunya creix un 0,6% en aquest trimestre respecte a l'anterior

L'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat, l'ICEH, de Catalunya en aquest trimestre mostra un augment del 0,6% respecte del trimestre anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Tots els sectors augmenten la seva confiança empresarial, excepte el comerç.

Per grandària de l'establiment i també respecte del trimestre anterior, els de 1.000 assalariats o més són els que mostren una millora de l'índex més elevada, amb un 6,1%; també mostren un augment de l'índex els establiments de 200 a 999 assalariats i els més petits, de menys de 10 assalariats, amb una millora de l'1,4% i 1,7% respectivament; la resta d'establiments mostren una pèrdua de confiança en el mateix període. Per demarcacions camerals, tots els índexs mostren una millora de la confiança respecte del trimestre anterior, excepte les cambres de Tarragona: les cambres de Girona són les que mostren augments més elevats, 2,8%, i les segueixen, amb menys intensitat, la resta de cambres de Barcelona amb un 1,3%, la Cambra de Barcelona amb un 0,7% i les cambres de Lleida amb un 0,2%.

Variació percentual de l'ICEH: del 4t trimestre del 2018 al 4t d'enguany / IDESCAT; INE

+info: https://www.idescat.cat

divendres, 15 d’octubre de 2021

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha assumit la direcció dels seus sistemes de gestió

EDAR d'Empuriabrava / DDGI
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha assumit aquest 2021 la direcció dels seus sistemes de gestió: ho ha donat a conèixer la Diputació de Girona mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. La decisió d'assumir aquests sistemes s'ha pres aprofitant el relleu en la gestió de l'explotació i el manteniment del servei de sanejament.

Aquest pas ha comportat que l'ens hagi adquirit la titularitat dels quatre certificats ISO que l'anterior empresa explotadora tenia fins ara. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona mantindrà aquests certificats amb independència de quina sigui l'empresa explotadora.

+info: https://www.ddgi.cat

dijous, 14 d’octubre de 2021

S'inicien a Catalunya tractaments aeris per tal de controlar la processionària del pi

Erugues de processionària / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya té en marxa la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària del pi: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. En total, es tractarà una superfície de 15.000 ha a set comarques i 29 municipis. En aquesta campanya, es tractarà menys superfície que l'any passat, ja que s'ha reduït la que presenta una afectació greu.

La major part dels tractaments, gairebé un 90%, se centren, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica, en tres comarques: el Solsonès, que representa gairebé el 40%, el Bages i el Berguedà. A més, s'incorpora l'Aran, on feia quasi 25 anys que no calia fer-ne perquè les afectacions eren menors.

+info: http://agricultura.gencat.cat

dimecres, 13 d’octubre de 2021

El Govern català aprova la dotació de 284 mentors digitals per a la digitalització de centres educatius

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat ahir la dotació de 284 mentors digitals per tal d'impulsar la digitalització dels centres educatius catalans. Es tracta d'una figura que ha d'acompanyar, implementar i avaluar l'estratègia digital als centres.

Aquesta, segons detalla el propi Govern català en una nota informativa que al respecte ha emès ahir mateix, és una de les principals actuacions del Pla d'Educació Digital de Catalunya 20-23. A través de l'acompanyament dels mentors, es capacitarà el professorat en competències digitals en el marc del projecte educatiu del centre i es durà a terme una formació interna per assolir la competència digital.

+info: https://govern.cat

dimarts, 12 d’octubre de 2021

S'ha reparat el badalot del Portal de l'Assumpta, al Monestir de Santes Creus d'Aiguamúrcia

El badalot, reparat / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha finalitzat les obres de reparació i consolidació del badalot o torre, la seva coberta i la planta golfa de l'edifici del Portal de l'Assumpta del Monestir de Santes Creus d'Aiguamúrcia: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. El cost que ha tingut aquesta obra ha sigut de 86.867,55 euros, IVA exclòs.

La intervenció, sempre segons la referida nota informativa de l'Incasòl, s'ha centrat a reparar les patologies causades per la caiguda d'un llamp l'any 2018 sobre el remat de la torre i la seva coberta, malmesa per la continuada entrada d'aigua. En aquest sentit, l'any passat, durant el procés de preparació dels treballs, ja es va executar una actuació d'urgència per evitar una major degradació.

+info: https://incasol.gencat.cat