dilluns, 30 de novembre del 2020

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès inicia els tràmits d'adquisició de la Torre Negra

Els propietaris de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès han ofert al consistori la seva compra per tal que passi a formar part del patrimoni públic de la ciutat: ho ha donat a conèixer el mateix Ajuntament de Sant Cugat mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 11. El consistori iniciarà ara els tràmits administratius necessaris per poder adquirir la finca, operació que en tot cas haurà de ser aprovada per part del Ple municipal prèvia autorització de la Generalitat de Catalunya.

Per part de l'Ajuntament de Sant Cugat, es valora molt positivament l'oferta de compra presentada aquell mateix dia i que arriba després de mesos de converses amb la família Rabadà i farà tot el possible per adquirir la totalitat de la propietat. La Torre Negra és una finca de 85 hectàrees de terrenys agrícoles i forestals amb un edifici fortificat del segle XV.

La Torre Negra / AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

diumenge, 29 de novembre del 2020

L'ACA estudia els beneficis dels cabals generadors a la presa de la Baells

La Baells, durant la maniobra de cabals
generadors d'abans-d'ahir l'altre / ACA
Per tal de millorar mediambientalment la qualitat del riu Llobregat, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha dut a terme, al llarg del dia d'abans-d'ahir l'altre, diverses maniobres per a estudiar els beneficis dels cabals generadors a la presa de la Baells, al Berguedà. Aquestes actuacions consisteixen a incrementar, gradualment, la sortida d'aigua de la presa i reproduir, de manera controlada, una crescuda del riu, amb l'objectiu d'analitzar els seus efectes sobre la qualitat dels hàbitats de peixos, la morfologia del llit del riu i la capacitat d'arrossegar sediments i restes de vegetació que estan a la llera fluvial.

Aquest tipus d'actuacions que l'ACA fa i que estan contemplades en la planificació hidrològica catalana vigent per al període 2016-2021, es duen a terme sempre que les condicions ho permeten. Abans-d'ahir l'altre, l'embassament de la Baells estava gairebé al 89% de la seva capacitat, amb 97 hm³, garantint amb aquests volums totes les demandes per als propers mesos. Durant la tardor de l'any passat, es va efectuar una maniobra de cabals generadors des de la presa, injectant sediments aigua avall de la presa per veure el seu transport durant l'avinguda i els seus beneficis per a la hidromorfologia del riu.

+info: http://aca.gencat.cat

dissabte, 28 de novembre del 2020

El Ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat el pressupost municipal per al 2021

El pressupost de l'Ajuntament de Lleida per a l'any 2021 ha estat aprovat per àmplia majoria en el Ple municipal extraordinari d'ahir, que s'ha celebrat íntegrament de manera telemàtica. Aquest pressupost ascendeix a 170,7 milions d'euros.

Pel que fa a la despesa corrent, des de la Paeria es fa un esforç per incrementar-la en un 3,85%, seguint els eixos del Pla d'Acció Municipal i les conclusions de les quatre meses transversals que s'han estat treballant amb els representants de la ciutadania. Aquest ple ha aprovat també la plantilla de personal i el catàleg-relació de llocs de treball per a l'exercici 2021.

Un instant del Ple / AJUNTAMENT DE LLEIDA

divendres, 27 de novembre del 2020

El Tarragonès segueix sent l'any passat la comarca catalana amb més població estacional

En termes absoluts, el Tarragonès continua sent la comarca amb més població estacional de Catalunya l'any 2019, amb 41.536 habitants: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. La segueixen el Barcelonès, amb 40.657; el Baix Empordà, amb 28.475; i la Selva, amb 26.089.

Comparant amb l'any anterior, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, el Barcelonès és l'única d'aquestes quatre comarques on la població estacional ha augmentat, en concret un 36%; mentre que al Tarragonès s'ha reduït un 7%, al Baix Empordà un 9% i a la Selva un 3%. En termes relatius, les comarques que tenen més població estacional en relació amb la població empadronada són el Pallars Sobirà, on la població estacional representa el 31,5% de la població resident; l'Alta Ribagorça, un 24,2%; l'Aran, un 22,8%; i el Baix Empordà, un 21,2%.

Comarques catalanes amb població estacional de signe positiu, any 2019 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 26 de novembre del 2020

La Diputació de Barcelona impulsa a Osona la mobilitat amb menys emissions

Segons la nota informativa a la qual TITULARS.CAT ha fet ahir referència i que la Diputació de Barcelona ha emès el passat dia 28, el Pla de qualitat de l'aire de la comarca d'Osona també estableix mesures per impulsar una mobilitat amb menys emissions i per la reducció d'aquestes tant en els sectors productius com en els serveis municipals. Aquest pla inclou, a més, mesures destinades a la divulgació de la problemàtica de la qualitat de l'aire i la seva sensibilització.

La qualitat de l'aire és un dels aspectes ambientals més importants a les zones urbanes i industrials i un requisit bàsic per a la salut humana. Està constatat, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, que la contaminació atmosfèrica pot desencadenar i agreujar malalties respiratòries i cardiovasculars. Precisament, el servei ambiental de la institució ha editat una càpsula divulgativa en la qual presenta a la ciutadania la tasca desenvolupada al llarg d'aquests anys en aquesta matèria.

La càpsula divulgativa / DIBA; YOUTUBE

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 25 de novembre del 2020

Redactat per a Osona un pla de qualitat de l'aire

Imatge facilitada a la nota informativa / DIBA
La Diputació de Barcelona ha redactat el Pla de qualitat de l'aire de la comarca d'Osona. El Pla presenta un diagnòstic sobre la situació actual de l'aire que es respira a partir de l'estudi de les fonts principals d'emissió i fa una anàlisi de la seva qualitat amb dades de les estacions fixes i mòbils existents al territori.

A partir d'aquest diagnòstic, el Pla estableix uns objectius per la reducció dels nivells de contaminació a través de 47 accions englobades en cinc línies estratègiques i amb un conjunt de mesures de gestió i seguiment de l'estat de l'aire. Els plans d'acció de millora de la qualitat de l'aire, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, són un instrument fonamental de gestió per avançar cap a un territori més sostenible, amb menys emissions i amb una millor qualitat de vida per a la ciutadania.

+info: https://www.diba.cat

dimarts, 24 de novembre del 2020

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya disposa de 150 màquines llevaneus

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha engegat aquests dies les actuacions incloses dins del 'Pla de vialitat hivernal 2020-2021': ho ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Per a aquest pla disposa de 150 màquines llevaneus i un centenar de punts d'emmagatzematge de sal.

5.945 km de carreteres té actualment el Govern català, la meitat dels que conformen la xarxa de carreteres del conjunt de Catalunya. Territori i Sostenibilitat activa, cada any, entre el 15 de novembre i el 15 d'abril el 'Pla de vialitat hivernal', amb l'objectiu de garantir la comoditat, la fluïdesa i la seguretat a les carreteres, així com de minimitzar el temps de restriccions o de tancament al trànsit de les vies que puguin ser afectades.

+info: https://territori.gencat.cat

dilluns, 23 de novembre del 2020

El Palau Güell pot visitar-se de manera virtual

La tecnologia i les fotografies en 360° han fet possible una visita virtual que permet moure's pels diferents espais del Palau Güell. Segons detalla la Diputació de Barcelona en una nota informativa que al respecte ha emès divendres passat, l'experiència és com si realment s'estigués dins de l'edifici.

Només entrar, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, el visitant es troba amb l'escala principal i les portes de ferro forjat que li donen la benvinguda. A mesura que es desplaci, descobrirà estances, sales i espais únics, com la cavallerissa, el saló central amb la gran cúpula que recorda un cel estelat o les xemeneies del terrat, amb el paisatge de la ciutat de Barcelona de fons.

Només entrar a la visita virtual, hi ha l'escala principal del Palau Güell / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 22 de novembre del 2020

Una ordenança municipal a Lleida permet agilitzar les llicències urbanístiques

Des de dimecres passat, a la ciutat de Lleida està en vigor una destacada modificació de l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació. L'objectiu principal de la modificació, d'acord amb una nota informativa que la Paeria ha emès abans-d'ahir, és fer més àgils i eficaços els procediments d'intervenció administrativa dels permisos per fer obres i, per tant, reduir els terminis per obtenir els mateixos.

La presentació dels informes d'idoneïtat documental i tècnica de les sol·licituds entrarà en vigor d'aquí a dos mesos. Durant aquest període, l'Ajuntament de Lleida està elaborant el procediment i les guies per a què els col·legis professionals puguin confeccionar-los. En aquest sentit, es va signar un conveni amb la Demarcació a Lleida del Col·legi d'Arquitectes per fer una prova pilot per testar el sistema i detectar aquells aspectes substancials que s'han de tenir en compte en la confecció dels informes d'idoneïtat.

Les modificacions més destacades de l'ordenança / AJUNTAMENT DE LLEIDA

+info: https://www.paeria.cat

dissabte, 21 de novembre del 2020

Es reobren dilluns a Girona ciutat instal·lacions esportives i biblioteques

L'Ajuntament de Girona reobrirà dilluns les instal·lacions esportives i les biblioteques: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. La mesura s'ha pres seguint el pla de la Generalitat de Catalunya d'obertura progressiva d'activitats.

Les instal·lacions esportives a l'aire lliure, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Girona, podran obrir amb un aforament màxim del 50%, mentre que a les instal·lacions cobertes l'aforament màxim serà del 30%. D'altra banda, les biblioteques reobriran les portes després de tres setmanes en les quals s'ha mantingut només el servei de préstec i devolució de documents.

Imatge facilitada a la nota informativa / AJUNTAMENT DE GIRONA

+info: https://www.girona.cat

divendres, 20 de novembre del 2020

La Diputació de Barcelona ha fet tres guies sobre protecció de dades en el comerç

Imatge d'una de les portades / DIBA
Des de la Diputació de Barcelona s'han elaborat tres guies sobre la protecció de dades adreçada, respectivament, a comerciants, a associacions de comerciants i a tècnics municipals: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 30. Les guies s'han fet amb una redacció facilitadora per al coneixement dels diferents col·lectius.

Aquestes guies tracten aspectes com què vol dir el tractament de les dades, qui n'és el responsable, quins són els drets que s'han de garantir, el seu tractament o quin és el règim sancionador, entre d'altres aspectes. La normativa entorn a la protecció de dades, segons es detalla a la referida nota informativa de la Diputació, és, donada la seva repercussió tant jurídica com econòmica si no se'n fa un bon ús de les mateixes, una qüestió cabdal tant per al teixit comercial com per a la ciutadania, entesa com a persones consumidores.

+info: https://www.diba.cat

dijous, 19 de novembre del 2020

Simplificats a la ciutat de Lleida uns tràmits per a instal·lar-se panells solars

L'Agència de l'Energia de Lleida ha simplificat els tràmits per a la concessió de la llicència urbanística de panells solars per a l'autoconsum als habitatges de l'Horta, a Lleida ciutat, per a promoure i facilitar la seva instal·lació: ho ha donat a conèixer la Paeria mitjançant una nota informativa que el passat dia 8 ha emès. En aquest sentit, es preveu facilitar una memòria-tipus a les persones interessades a dur a terme aquesta transformació energètica i col·locar panells fotovoltaics en els seus habitatges.

Imatge facilitada a la nota
informativa / AJ. LLEIDA
Aquesta simplificació, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Lleida, ha de permetre a la gent que viu en sòl rústic superar les dificultats que imposa la normativa autonòmica per a petites instal·lacions de fotovoltaica: unes normes molt més exigents que les que s'han de complir en habitatges urbans. La mesura permet agilitzar els tràmits per als veïns de l'Horta, sense comprometre el compliment de tota la normativa exigida.

+info: https://www.paeria.cat

dimecres, 18 de novembre del 2020

Estudi de millora del gual del torrent del Riu Sec, a Santa Maria de Palautordera

Gual i passera del torrent del Riu Sec / DIBA
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera l'estudi de millora del gual del torrent del riu Sec, al barri de Moixerigues: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'estudi té per objectiu analitzar hidràulicament la situació del gual actual i la passera per a vianants i fer propostes d'actuació sobre el gual per consolidar-lo d'acord amb els criteris tant de l'ACA, Agència Catalana de l'Aigua, com del mateix consistori.

Actualment, segons es detalla a la referida nota informativa de la Diputació, el Camí de Moixerigues, que uneix els barris del Pont Trencat i Moixerigues, de Santa Maria de Palautordera, amb Sant Celoni, disposa, al seu pas pel torrent del Riu Sec, d'un gual no pavimentat per als vehicles i d'una petita passera per a vianants i ciclistes. Ambdues estructures queden tallades al pas en cas d'avingudes moderades del Riu Sec.

+info: https://www.diba.cat

dimarts, 17 de novembre del 2020

Rubí actualitza la seva xarxa d'itineraris naturals

Imatge facilitada a la nota informativa / AJUNTAMENT DE RUBÍ
L'Ajuntament de Rubí, en col·laboració amb Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista de Rubí, posa a disposició de la ciutadania una xarxa d'itineraris naturals que compta amb 130 km: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres passat. Els recorreguts transcorren tant per dins del nucli urbà com per l'entorn natural.

Aquests recorreguts, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Rubí, aprofiten i posen en valor la xarxa de camins històrics existent, amb l'objectiu de potenciar-la i apropar els espais d'interès natural, paisatgístic, cultural, esportiu i social en sòl rústic a la ciutadania rubinenca. La xarxa la integren un total de 13 itineraris circulars amb diferents graus de dificultat i longituds, la majoria dels quals tenen el punt d'inici a la Plaça del Doctor Guardiet.

+info: https://www.rubi.cat

dilluns, 16 de novembre del 2020

S'ha formalitzat un conveni entre Govern català i la Confederació de Cooperatives de Catalunya

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
Ha estat signat un conveni entre Govern català i la Confederació de Cooperatives de Catalunya: ho ha donat a conèixer el mateix Govern de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès avui. La finalitat de l'acord és un projecte de desenvolupament del cooperativisme, l'economia social i accions per pal·liar els efectes del coronavirus.

Així, es busca una economia social i solidària com alternativa real per impulsar un creixement econòmic just, equitatiu i sostenible, que situa les persones, la comunitat i els valors democràtics en el centre dels projectes empresarials, i generador d'ocupació estable i de qualitat. Els dos principals aspectes que es treballen en aquest àmbit, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, són l'enfortiment de la cooperació dins del propi ecosistema de l'economia social i solidària, i assegurar el seu arrelament i presència arreu del territori.

+info: https://govern.cat

diumenge, 15 de novembre del 2020

Aprovada la sisena modificació de crèdit de la Diputació de Tarragona

Una nova modificació de crèdit de la Diputació de Tarragona, la sisena d'enguany, permetrà a la institució impulsar una quarantena de noves iniciatives. Ha estat en concret al Ple ordinari celebrat telemàticament el passat dia 30 al matí, que s'ha aprovat per unanimitat un increment pressupostari xifrat en 21,9 milions d'euros.

L'augment pressupostari prové de romanents de tresoreria o de despeses no realitzades i s'invertirà en uns nous projectes de caire social, econòmic, sanitari, cultural, esportiu o de lleure i que contribuiran a la recuperació econòmica als municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. En el mateix ple de la Diputació, també s'ha debatut l'estat de tramitació del projecte per donar-li un ús a l'antic preventori de la Savinosa.

Un instant del Ple / DIPTA

+info: https://www.dipta.cat

dissabte, 14 de novembre del 2020

Més de 720 hm³ d'aigua a Catalunya en els passats 15 anys són de dessalinització i regeneració

Dessalinitzadora del Llobregat / ACA
La dessalinització i les estacions regeneradores d'aigua han produït més de 720 hm³ en el període comprès entre el 2005 i el 2020 a Catalunya: ho ha donat a conèixer l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns passat. Aquest volum d'aigua ja supera la capacitat total dels embassaments de les conques internes, que disposen d'espai per a emmagatzemar 694 hm³.

D'aquesta quantitat, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, 220 hm³ corresponen a l'aigua produïda per les dessalinitzadores catalanes: la Tordera, a Blanes; i Llobregat, al Prat de Llobregat. Els 500 hm³ restants provenen de l'aigua produïda als terciaris: instal·lacions que serveixen per aplicar a l'aigua depurada un tractament addicional i més avançat per garantir la qualitat per altres usos.

+info: http://aca.gencat.cat

divendres, 13 de novembre del 2020

Es presta servei de deixalleria mòbil a Calafell

L'Ajuntament de Calafell ofereix el servei de deixalleria mòbil, que permet a la ciutadania dipositar correctament determinats residus que sovint acaben al contenidor de rebuig: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. Són residus que poden reciclar-se o que poden ser tòxics i necessiten un tractament especial.

Deixalleria mòbil de Calafell / AJ. CALAFELL
Entre aquests residus que poden dipositar-se a la deixalleria hi ha, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Calafell: petits electrodomèstics, oli vegetal, oli mineral, fluorescents i bombetes, medicaments i radiografies, dissolvents, pintures i vernissos, aerosols, bateries de cotxe, tèxtil, piles normals i de botó, i joguines. La deixalleria mòbil acosta aquesta recollida sense que calgui desplaçar-se a una deixalleria fixa, que en el cas de Calafell és la comarcal, situada a Bellvei, al Parc Industrial dels Masets.

+info: http://calafell.cat

dijous, 12 de novembre del 2020

Andorra ha adjudicat el disseny i la implementació d'una plataforma estadística

Pàgina 1 del Pla d'estadística
2018-2021
/ BOPA
A proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Govern d'Andorra ha aprovat l'adjudicació dels treballs per al disseny i la implementació de la plataforma d'informació i difusió estadística a l'empresa Serveis i Sistemes Gràfics 2007 SL: ho ha donat a conèixer el Govern d'Andorra mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'import d'aquesta adjudicació és de 101.265,84 euros.

L'objecte d'aquest concurs és renovar la pàgina web del Departament d'Estadística d'acord amb les necessitats marcades pel Pla d'estadística d'Andorra 2018-2021. Els treballs adjudicats tenen per finalitat desenvolupar els serveis per al disseny i la implementació d'una plataforma per a la gestió i difusió de la informació estadística del Govern d'Andorra dins del Pla d'estadística 2018-2021 en els àmbits de la difusió de la informació estadística, la gestió del coneixement i la informació i la gestió dels processos de producció estadística.

+info: https://www.govern.ad

dimecres, 11 de novembre del 2020

Restaurat un antic plànol de la ciutat de Lleida

El plànol d'alineació, restaurat / AML
L'Arxiu Municipal de Lleida ha restaurat un plànol de reforma urbana de la ciutat, realitzat el 1869 per Julio Saracíbar i que porta per títol Plànol d'alineacions del tercer tros: ho ha donat a conèixer la pròpia Paeria mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. L'històric document està elaborat amb tela i té grans dimensions: 925 x 2.350 mm.

La consulta d'aquest antic plànol estava restringida, ja que presentava un estat de conservació deficient, amb clivelles, deformacions i estrips. Els treballs han inclòs, entre altres operacions, la neteja en sec, la retirada del paper de consolidació, un tractament de taques, així com l'aplanat i la consolidació del suport. Aquesta restauració integral permetrà facilitar la consulta del plànol a experts i estudiosos. Les tasques han anat a càrrec de l'empresa Restauració d'Obra Gràfica Estudi B2 SL.

dimarts, 10 de novembre del 2020

Ja en funcionament la nova pista poliesportiva exterior de Can Bassa, a Granollers

Aquest passat octubre s'han acabat les obres de la coberta de la pista poliesportiva de Can Bassa, a Granollers. Segons detallava l'Ajuntament de Granollers en una nota informativa que al respecte ha emès el passat dia 27, el cost total dels treballs, incloent els d'una fase que encara estaria pendent, és d'1.792.457 euros i ja es permet la utilització de la pista.

La nova instal·lació poliesportiva té dues pistes d'handbol de 40 x 20 m en sentit nord-sud, alhora que pot acollir diversos programes esportius i que està a la disposició dels centres escolars del barri. Es preveu, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Granollers, una fase d'intervencions següent a aquesta primera i que consistirà en la urbanització dels entorns amb parterres vegetals i la construcció d'una tanca perimetral definitiva.

La nova pista poliesportiva de Can Bassa / TONI TORRILLAS; AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

+info: https://www.granollers.cat

dilluns, 9 de novembre del 2020

En un 5,2% interanual ha disminuït al setembre a preus corrents l'IVGS de Catalunya

Respecte al mateix mes de l'any anterior i a preus corrents, al setembre l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha disminuït un 5,2%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que dilluns passat ha emès. En funció dels grups de productes, el descens interanual de les vendes es concentra en les de productes no alimentaris, en un -13,4%; mentre que augmenten en un 4,3% les d'alimentació.

De l'acumulat dels primers nou mesos de l'any, també a preus corrents i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, es desprèn una variació interanual negativa, d'un -11,4%, en aquest índex que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei: variació negativa que ha estat resultat de les fortes disminucions que ha registrat l'IVGS per la crisi sanitària del coronavirus; les vendes acumulades dels productes d'alimentació han augmentat un 8,4%, mentre que les de la resta de productes han disminuït un 26,9% en el mateix període. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català reflecteix una disminució interanual del 5,6% al setembre: per grups de productes, les vendes d'alimentació han augmentat un 2%, mentre que les de la resta de productes han disminuït un 12,3%.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: setembre 2018 a setembre 2020. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

diumenge, 8 de novembre del 2020

Es millora l'accessibilitat a l'Escola Torre Queralt, a la ciutat de Lleida

Plànol facilitat a la nota
informativa / AJ. LLEIDA
L'Ajuntament de Lleida durà a terme obres per millorar l'accés a l'Escola Torre Queralt per la façana posterior del centre, al Carrer de la Boira, urbanitzant el tram de vorera pendent en aquest punt: ho ha donat a conèixer la pròpia Paeria mitjançant una nota informativa que diumenge passat ha emès. Aquesta era una demanda per part de la comunitat educativa, amb qui s'han realitzat diferents reunions de treball.

En paraules recollides a la referida nota informativa, el primer tinent d'Alcaldia i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, ha destacat que aquesta actuació té com a objectiu millorar l'entorn de l'Escola Torre Queralt i facilitar-hi l'accés de persones que tenen mobilitat reduïda. Literalment ha indicat: "La urbanització en aquesta part del barri del Secà té mancances que poc a poc volem anar solucionant i l'actuació a l'entorn de l'escola feia molt temps que estava pendent i era prioritària".

+info: https://www.paeria.cat

dissabte, 7 de novembre del 2020

Nous portals web municipals de Balsareny, Cercs, Olivella i Roda de Ter

En base al seu objectiu d'assessorar, implantar i gestionar el manteniment de portals corporatius als municipis menors de 50.000 habitants, la Diputació de Barcelona ha impulsat les respectives noves webs de Balsareny, de Cercs, d'Olivella i de Roda de Ter: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts de la setmana passada. Així, aquests nous webs tenen una arquitectura de continguts millorada i un disseny actualitzat.

Ara aquests portals poden prestar serveis de manera més eficient a la població i s'assegura el compliment de la normativa vigent en termes d'accessibilitat, administració electrònica i transparència. La presència institucional a Internet és una de les línies de suport municipal del Catàleg de Serveis de la Diputació, i s'emmarca en el capítol relatiu a sistemes d'informació municipals. En el procés de creació dels portals institucionals s'inclou l'anàlisi de continguts, la identificació de mòduls necessaris de publicació i tramitació com ara seu electrònica, perfil de contractant i tauler d'anuncis entre d'altres, la posada en funcionament del portal i mantenir-lo.

Captura de pantalla de la pàgina principal del nou web / AJ. BALSARENY; TITULARS.CAT

Captura de pantalla de la pàgina principal del nou web / AJ. CERCS; TITULARS.CAT

Captura de pantalla de la pàgina principal del nou web / AJ. OLIVELLA; TITULARS.CAT

Captura de pantalla de la pàgina principal del nou web / AJ. RODA DE TER; TITULARS.CAT

+info: https://www.diba.cat

divendres, 6 de novembre del 2020

Octubre, dels més freds de les últimes dècades a Catalunya

El mes d'octubre s'ha caracteritzat pel pas de tot un seguit de fronts, la major part d'ells arrossegant una massa d'aire fred a conseqüència d'un avanç de la circulació més zonal cap al sud: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que dilluns ha emès. Les pertorbacions van deixar precipitació a gran part de Catalunya, si bé ha afectat més el quadrant nord-occidental del territori, però també al Litoral i Prelitoral Central. D'altra banda, l'aire fred ha provocat un mes d'octubre amb anomalies termomètriques negatives a gran part de Catalunya. Ha resultat un dels octubres més freds de les últimes dècades al territori.

Si bé a molts sectors del centre i sud del Litoral i Prelitoral, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, només cal remuntar-se fins a l'octubre del 2010, en d'altres sectors del territori no hi havia un octubre tan fred des dels anys 2003 o 1998; i fins i tot cal destacar que en alguns sectors de Ponent feia 27 anys, des de l'octubre del 1993, que no es registrava un octubre tan fred, com és el cas de Raimat. Destacable ha estat un front fred que va creuar Catalunya entre els dies 9 i 12 d'aquest passat octubre, amb precipitació al Pirineu i especialment al quadrant nord-est, amb registres de precipitació que el dia 10 es van enfilar per sobre dels 50 mm a molts punts del Litoral i Prelitoral Central.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: octubre 2020 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: octubre 2020 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dijous, 5 de novembre del 2020

El barri terrassenc del Segle XX avança en la seva reactivació urbanística al sector est

Projecte a l'àmbit de la Carretera de Rubí / AJ. TERRASSA
La reactivació urbanística del barri del Segle XX, a Terrassa, avança al sector est d'aquesta zona després que el mes de juny s'aprovés la reurbanització de la Rambleta del Pare Alegre, que afecta el sector oest: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Terrassa mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. A la darrera Junta de Govern s'han aprovat inicialment dos projectes que preveuen canviar la fesomia d'aquesta àrea: el d'urbanització i el de reparcel·lació del sector de la Carretera de Rubí.

Es tracta, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Terrassa, d'una transformació d'iniciativa privada que després de molts anys d'espera pot finalment començar la seva tramitació administrativa. Amb l'aprovació inicial d'aquests projectes, s'obrirà el corresponent període d'informació pública i petició d'informes als organismes competents. Resolts aquests tràmits, es podran aprovar definitivament els projectes, i s'obrirà la porta a la licitació, per part de la Junta de Compensació, de les corresponents obres d'urbanització i edificació, per a les quals no hi ha data d'inici encara.

+info: https://www.terrassa.cat

dimecres, 4 de novembre del 2020

El trànsit d'entrada i sortida a Girona ciutat ha caigut un 45% el cap de setmana

A la ciutat de Girona, el trànsit d'entrada i sortida s'ha reduït un 45% aquest cap de setmana respecte a l'anterior, a causa del confinament municipal decretat per la Generalitat de Catalunya: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Girona mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Concretament, entre el 23 i 25 d'octubre van accedir al municipi 13.115 vehicles, mentre que del 30 d'octubre a l'1 de novembre ho han fet 7.236.

Es tracta de dades que han recollit les càmeres que l'Ajuntament de Girona té situades en dos punts d'accés a la ciutat. A més, es van fer en total 107 controls policials, dels quals han resultat 97 persones denunciades per incomplir les restriccions de mobilitat. D'altra banda, aquest mateix cap de setmana, també el cos policial municipal ha aixecat tres actes per no dur la mascareta, sis actes de sorolls per festes en domicilis i cinc actes per botelló i consum d'alcohol a la via pública en horari diürn. No s'ha aixecat cap acta per consum d'alcohol en horari nocturn.

Imatge facilitada a la nota informativa / AJUNTAMENT DE GIRONA

dimarts, 3 de novembre del 2020

Realitzat un estudi per a la pacificació d'entorns escolars a Vilanova del Vallès

La Diputació de Barcelona ha presentat un estudi a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès per a la pacificació dels entorns de les escoles La Falguera i Mestres Munguet-Cortés: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. L'estudi contempla la implantació d'un camí escolar.

Aquest camí es proposa per tal que faciliti els desplaçaments a peu i de manera autònoma i segura als infants en edat escolar i als seus acompanyants. En aquest sentit, el camí escolar, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, incorpora mesures i actuacions tècniques de millora de la mobilitat dels escolars, amb la voluntat de generar canvis de mentalitat i sinergies de treball entre l'escola, tant entre l'alumnat, el professorat i les famílies, com també en els usos del seu entorn i àmbit d'influència.

Proposta de camí escolar a Vilanova del Vallès / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 2 de novembre del 2020

Lleida ciutat triplica en un any la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum

Instal·lació de plaques solars a Raimat /
AJUNTAMENT DE LLEIDA
Les instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a la ciutat de Lleida han crescut de manera exponencial els darrers dos anys: ho ha donat a conèixer la Paeria mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Han passat de ser pràcticament inexistents l'any 2018 a sumar, a data d'avui, més de 1.000 kW de potència instal·lada, essent un total de 67 instal·lacions les que s'han inscrit en el que portem de 2020, el triple que en tot el 2019, principalment sobre cobertes de cases unifamiliars i també de naus industrials.

Aquest important creixement, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Lleida, s'està donant gràcies a la conjugació de tres factors: la important simplificació dels tràmits administratius procedent dels canvis normatius, la forta davallada dels preus de les plaques solars i una bonificació de fins la meitat del cost de la instal·lació fotovoltaica, sobre la quota de l'IBI, al municipi de Lleida. Tot això, sumat a la creació d'un servei d'assessorament personalitzat per part de l'Agència de l'Energia de Lleida, i la dinamització de compres solars col·lectives, ha permès l'increment de l'interès, el coneixement i la confiança de bona part de la població.

+info: https://www.paeria.cat

diumenge, 1 de novembre del 2020

El Palau d'Esports de Granollers ha estrenat nou paviment i està substituint grades retràctils

En el marc del pla d'adequació i millores per a la celebració del Mundial Femení d'Handbol 2021, el Palau d'Esports de Granollers compta amb un nou paviment i s'estan substituint les grades retràctils de la pista central per apropar el públic a la pista: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Granollers mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres passat. El nou paviment, homologat per a la pràctica de l'handbol, té un acabat sintètic en tota la seva superfície.

Les obres del paviment, iniciades aquest estiu, han tingut un cost de 310.969,4 euros. Pel que fa a les de substitució de les grades retràctils de la pista central per unes de noves motoritzades, finalitzen aquest mes de novembre i la seva facilitat de muntatge i desmuntatge permetrà fer del Palau un espai versàtil per acollir esdeveniments. Les noves grades automatitzades quedaran ocultes a sota del voladís de la graderia i l'espai que alliberin permetrà guanyar dues noves pistes d'handbol. L'adaptació de les obres com a conseqüència de la crisi sanitària generada pel coronavirus ha suposat una modificació del pressupost inicial amb un increment d'un 10%, sent el cost final de 453.462,88 euros.

Nou paviment i substitució de les grades al Palau d'Esports de Granollers / AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

+info: https://www.granollers.cat