dijous, 31 de gener del 2019

Un porc senglar ha entrat en zona urbana a Reus però se l'ha retornat a l'entorn rural

Agents de la Guàrdia Urbana de Reus han localitzat abans-d'ahir un porc senglar en zona urbana i han assegurat i escortat l'animal per a evitar incidents, fins que l'han retornat a l'entorn rural de la ciutat. A les 23.00h, la Guàrdia Urbana va rebre diversos avisos de la presència de l'animal a la zona de les avingudes de Sant Bernat Calbó i de President Macià, i a la zona verda del Carrer de l'Escultor Rocamora, creuant la via i amb el conseqüent perill per als conductors i els vianants.

Després d'una cerca i arran d'un nou avís, la Guàrdia Urbana ha localitzat l'animal dins el recinte de l'aparcament per a camions del Carrer del Pintor Fuster i n'ha notificat la presència al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Finalment, el porc senglar ha pogut sortir del recinte i ha retornat als carrers, motiu pel qual els agents han iniciat l'acompanyament i senyalització de l'animal, fins que l'han pogut retornar, pel Camí de la Pedra Estela, a l'entorn rural del terme.

El porc senglar a l'Avinguda de Sant Bernat Calbó / AJUNTAMENT DE REUS

+info: http://www.reus.cat

dimecres, 30 de gener del 2019

Inici d'obres per a la reordenació de la travessera urbana de la BV2154, al Pla del Penedès

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de reordenació de la travessera urbana de la BV2154, al nucli de Bonavista, del Pla del Penedès: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Les obres, que tenen un pressupost de licitació de 31.695 euros i un termini d'execució de dos mesos, reduiran la calçada a un sol carril de circulació, mitjançant pintura i senyalització vertical, sense afectar la cuneta i voreres existents.

Com a finalitat, aquesta actuació té millorar la seguretat viària de la zona a partir de construir un pas alternatiu de vehicles amb prioritat de pas mitjançant pintura i senyalització vertical. Amb aquestes obres, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació de Barcelona, s'amplia la zona destinada als vianants afavorint la seva seguretat, es col·loquen jardineres per a evitar que els vehicles aparquin a les entrades de les cases i es trasllada la plataforma de creuament de vianants al centre del nucli urbà. Actualment, la travessera de la carretera BV2154 té un vial de doble sentit de circulació que travessa el nucli urbà del barri de Bonavista, amb la calçada de 6 metres d'amplada, una cuneta de formigó de recollida d'aigües i una vorera no contínua de 0,6 metres: aquesta manca d'espai entre la sortida dels habitatges i la calçada ha provocat inseguretat als veïns, que temien ser atropellats en sortir de casa.

Projecte de reordenació de la travessera urbana de la BV2154, al barri de Bonavista, al Pla del Penedès / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimarts, 29 de gener del 2019

Publicat pel Termcat el diccionari consultable en línia 'Terminologia de la fotografia digital'

El Termcat ha publicat en línia la Terminologia de la fotografia digital, ho ha donat a conèixer el propi Termcat mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Aquest diccionari recull més d'un centenar de termes seleccionats a partir dels conceptes d'ús més habitual en la pràctica de la fotografia digital, un àmbit que, segons queda remarcat a la referida nota, ha estat objecte d'una gran revolució aquests darrers anys, la qual ha implicat un canvi significatiu de tota la terminologia associada.

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n'hi ha; els equivalents en castellà i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives. Per exemple, s'hi poden trobar termes referits a càmeres i accessoris, com ara 'càmera compacta', 'processador d'imatges' i 'objectiu ull de peix'; a procediments i tècniques, com ara 'sobreexposició' i 'viratge'; a atributs, com ara 'soroll digital' i 'vinyetatge'; a edició i publicació fotogràfica, com ara 'àlbum digital' i 'mapatge tonal'; i a tecnologia associada a les tècniques de fotografia digital, com ara 'píxel calent' i 'píxel mort'. L'obra ha tingut el suport del Govern d'Andorra i és fruit de la col·laboració del Termcat amb l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, l'IEFC. La intenció és ampliar-ne aquest contingut inicial en futures edicions.

'Sobreexposició' és un dels termes consultables / TERMCAT

+info: http://www.termcat.cat

dilluns, 28 de gener del 2019

El pressupost municipal d'enguany a L'Hospitalet de Llobregat és de 247,9 milions d'euros

A L'Hospitalet de Llobregat el pressupost municipal d'enguany és de 247,9 milions d'euros, segons ha comunicat el mateix Ajuntament de L'Hospitalet mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. El 68% de la despesa es destina a objectius estratègics de ciutat, amb actuacions encaminades a polítiques de reactivació econòmica i ocupació, inclusió social, educatives, culturals i ambientals, de seguretat, i de foment de la convivència i la participació. En aquest sentit, hi ha un augment del nivell de serveis i la consolidació de nous equipaments, així com l'increment de la despesa destinada a l'emergència social i a les polítiques de cohesió social.

Concretament, i sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, així com segons la publicació oficial del pressupost mitjançant anunci del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el BOPB, de dilluns passat, s'amplien en prop d'1 milió d'euros les despeses de benestar comunitari; en 1,3 milions d'euros, el pressupost de medi ambient; en prop de 400.000 euros, la despesa destinada a la seguretat i la mobilitat ciutadana; en 355.000 euros, les polítiques d'habitatge social i urbanisme; en més d'1,3 milions d'euros, els recursos destinats a serveis i promoció social; en prop de 2,2 milions d'euros, les despeses de salut, cultura, educació, esport i joventut; en més d'1 milió d'euros, els projectes vinculats a millorar l'atenció, la comunicació i la defensa de la ciutadania, i per a la modernització de l'organització municipal; i gairebé 260.000 euros en desenvolupament econòmic, ocupació, innovació i turisme. Més de 9 milions d'euros es destinen al capítol d'inversions.

Pressupost de l'exercici 2019 a L'Hospitalet de Llobregat, segons l'anunci oficial publicat el passat dilluns / BOPB

+info: http://www.l-h.cat

diumenge, 27 de gener del 2019

Màxim històric de població resident a Catalunya

La població resident a Catalunya és de 7.543.825 persones a 1 de gener de 2018, segons les estimacions de població que l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, ha donat a conèixer mitjançant una nota informativa que el passat 20 de desembre ha emès. Aquesta xifra supera el màxim històric de 7.515.398 persones que es va assolir a 1 de gener de l'any 2012 i representa un augment de 47.549 habitants respecte de la població a 1 de gener del 2017. La migració amb l'estranger ha estat el principal component del creixement de la població, en concret 43.108 persones. A més, l'aportació del saldo migratori amb la resta de l'Estat ha sigut de 4.216 persones; i la del creixement natural, de 638 resultant de 66.803 naixements menys 66.165 defuncions.

Durant l'any 2017, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, la població ha crescut a 27 comarques i l'Aran, i ha disminuït a 14. El Baix Penedès, amb 15,9 per mil habitants; el Gironès, amb 12,6‰; l'Alt Penedès, amb 12,0‰; i Osona, amb 11,6‰ són les comarques amb els creixements més grans en termes relatius. D'altra banda, la Terra Alta, amb -12,3‰; el Pallars Jussà, amb ‑11,0‰; les Garrigues, amb -8,2‰; i la Ribera d'Ebre, amb -7,5‰ són les comarques que en termes relatius han perdut més població. La xifra de població major de 65 anys, a 1 de gener de 2018, és d'1.417.311 habitants, 21.106 persones més que l'any anterior per efecte de l'elevada esperança de vida i de generacions cada cop més nombroses que arriben als 65 anys. La població de 15 a 64 anys també ha augmentat l'any 2017 i és de 4.938.813 persones, 26.705 més que l'any anterior. En canvi, la població de 0 a 14 anys és d'1.187.701 habitants, 262 persones menys que l'any anterior.

Població a 1 de gener. Catalunya 1990-2018 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dissabte, 26 de gener del 2019

Refet el mur del Carrer de l'Onyar, a Sabadell

Imatge virtual del futur passeig arbrat del C. de l'Onyar / AJ. SBD
Ja han finalitzat les obres que havien de refer el mur del Carrer de l'Onyar, al barri sabadellenc de Torre-romeu: ho ha donat a conèixer el propi Ajuntament de Sabadell mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. El mur patia deficiències estructurals des de feia més de 25 anys i una part va caure durant l'inici de reparació el maig passat, cosa que va accelerar les tramitacions per via d'urgència. L'any 2016 el mur va ser estintolat per a garantir que fóra estable.

Els treballs que ara han estat finalitzats han consistit en l'enderrocament de tot el tram en risc o mig caigut, el sanejament de les terres, la derivació i conducció de les aigües naturals subterrànies i l'alçament d'un mur nou i una barana; així doncs, amb tot això el carrer ha quedat perfectament estabilitzat. L'Ajuntament de Sabadell, segons es remarca a la referida nota informativa, ha volgut anar més enllà i aprofitarà per a transformar la superfície del Carrer de l'Onyar, convertint aquesta via urbana en un passeig arbrat que faci de balcó sobre el riu Ripoll, amb paviments de pedra i jardins a terra. El projecte del nou carrer està en fase de redacció.

El refet mur del Carrer de l'Onyar, en una imatge on s'aprecia al fons la Torre de l'Aigua / AJ. SBD

+info: http://www.sabadell.cat

divendres, 25 de gener del 2019

Canvi del funcionament de recollida de residus voluminosos a Salou

La Regidoria de Medi Ambient de Salou, mitjançant una nota informativa que el mateix Ajuntament de Salou ha emès dilluns passat, informa que s'ha canviat el funcionament de la recollida de residus voluminosos al municipi. Amb el nou sistema cal deixar els residus a la vorera, davant del portal de casa, al vespre, havent concertat ja la cita.

Per a concertar el servei cal omplir el formulari que que hi ha al web http://saloumesnet.cat/salou-recicla/#recollida-voluminosos o trucar al telèfon 900 101 613. Els dies que es durà a terme la recollida són els dilluns, dimecres i divendres compresos entre els mesos de novembre a abril; i de dilluns a dissabte des del mes de maig fins octubre. L'objectiu d'aquest canvi, segons queda recalcat a la referida nota informativa, és millorar la neteja i l'estètica del municipi canviant la visibilitat dels residus i els contenidors.

Cal deixar els residus a la vorera, davant del portal de casa, al vespre, havent concertat ja la cita / AJ. SALOU

+info: https://www.salou.cat

dijous, 24 de gener del 2019

Fent ús de calefacció solar pot reduir-se l'impacte ambiental entre el 82,1 i el 86,5%

Les plantes centralitzades de calefacció solar amb emmagatzematge d'energia tèrmica redueixen respecte al sistema de gas natural entre el 82,1 i el 86,5% l'impacte ambiental: ho demostra una investigació de la qual la Universitat de Lleida (UdL) en una nota informativa que ha emès dijous passat se'n fa ressò. La recerca ha comptat amb la participació de Luisa Fernanda Cabeza, catedràtica de la pròpia UdL, i s'ha publicat a la revista Applied Energy.

Aquest estudi, titulat Economic and environmental potential for solar assisted central heating plants in the EU residential sector: Contribution to the 2030 climate and energy EU agenda, ha estat elaborat amb la Universitat Rovira i Virgili, la URV, i és fruit d'un projecte del pla nacional liderat per la catedràtica de la UdL. A l'article s'ha demostrat la viabilitat d'aquest sistema simulant-ne plantes a quatre ciutats europees i comprovant els beneficis en diferents condicions: al sud del continent, Atenes i Madrid; al centre, Berlín; i al nord, Hèlsinki. En el treball s'afirma que l'aprofitament d'energia renovable és superior al 90% en totes les zones climàtiques analitzades. Els investigadors han simulat a cada indret una comunitat residencial de 1.120 habitatges i han optimitzat la instal·lació per tal de garantir el funcionament sense necessitat d'utilitzar gas natural durant bona part dels mesos de demanda de calefacció.

Plaques solars a l'ETSEA, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, de la UdL / UNIVERSITAT DE LLEIDA

+info: http://www.udl.cat

dimecres, 23 de gener del 2019

Definides les millores per al servei d'autobusos urbans de Terrassa quant al període 2020-2029

Són finalitats la millorar de les condicions ambientals i de salut de la ciutat, així com la fluïdesa del trànsit


El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar abans-d'ahir en sessió extraordinària l'inici de l'expedient de contractació per a la concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers: un nou servei d'autobusos dissenyat per tal d'incrementar la demanda i guanyar persones usuàries en la quota modal que té aquest mitjà de transport a la ciutat, a fi d'assolir l'objectiu de reducció del 12% de l'ús del vehicle privat que estableix el 'Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa', i d'aquesta manera millorar les condicions ambientals i de salut de la ciutat, així com la fluïdesa del trànsit. Els informes que conformen aquest expedient defineixen com serà el servei per al període 2020-2029 a la ciutat.

Bus híbrid, en en una imatge facilitada a la nota
informativa / AJUNTAMENT DE TERRASSA
Com a millores més significatives que es defineixen en aquests informes, segons remarquen fonts del propi Ajuntament de Terrassa mitjançant una nota informativa emesa pel consistori ahir quant a aquest assumpte, hi ha les següents: renovació de 40 vehicles amb tecnologia híbrida o elèctrica; avançament de l'inici del servei, iniciant-se més d'hora al matí per a facilitar la connexió amb totes les estacions de tren, de manera que totes es línies passaran per les estacions abans de les 06.10h; reducció dels intervals de pas de les línies afegint quatre vehicles més al servei diari, fent que el temps d'espera dels viatgers sigui inferior i que el 51% de les persones usuàries es beneficiïn d'aquesta millora; ampliació del servei del mes d'agost en freqüències i en amplitud horària; canvis a les línies per a millorar l'accessibilitat als polígons industrials de la ciutat, fent-los més competitius per la implantació d'empreses o activitats; millora del servei cap a l'Hospital de Terrassa amb freqüències de 15 minuts; creació d'una línia circular interna per les avingudes que envolti la futura zona de baixes emissions, facilitant l'accés en transport públic; configuració d'una xarxa de transport públic més comprensible, amb millors connexions i integrada amb les set estacions de la xarxa ferroviària de Terrassa; pas de totes les línies per alguna de les estacions de tren i sis d'elles passaran per l'intercanviador; reducció del pas d'autobusos per carrers estrets del centre; reducció del temps de recorregut de les línies 8 i 9 circulars, establint l'accés als vehicles articulats per dues portes, amb doble validadora, per tal de reduir a la meitat el temps que els vehicles estan aturats a les parades; increment de l'horari d'atenció de l'Oficina de Mobilitat, des d'on es podran tramitar tots els títols de transport, incloent la T-Blanca; i establiment de nous mecanismes de control de l'operador, més efectius que els actuals, per tal de garantir una correcta prestació del servei i dels requeriments del contracte.

+info: https://www.terrassa.cat

dimarts, 22 de gener del 2019

Argentona remodela el Mercat de la Pl. de Vendre

L'Ajuntament d'Argentona ha publicat oficialment el passat dia 9 l'anunci de licitació per a la remodelació del Mercat de la Plaça de Vendre. Fins al proper dia 28 es recolliran les propostes per a l'execució d'aquest projecte, que consistirà en l'enderroc de l'actual estructura i l'adequació de l'espai per tal d'encabir unes estructures modulars. El projecte compta amb un pressupost de 262.262,18 €, IVA inclòs, i la previsió és que l'obra pugui estar enllestida després de l'estiu.

Amb aquesta proposta, segons remarquen fonts de l'Ajuntament d'Argentona mitjançant una nota informativa que el mateix consistori va emetre el passat dia 8, se substituirà l'actual edifici, que es troba en un estat de conservació molt precari, per uns quioscos urbans amb una estètica exterior més moderna i que estaran equipats amb els serveis bàsics. En concret, el projecte contempla la instal·lació de dos mòduls units no permanents i que no condicionaran la urbanització de la plaça: al primer mòdul s'hi ubicaran les actuals parades de fruiteria, pesca salada i carn; i al segon un bar amb magatzem i un lavabo públic accessible per a persones amb mobilitat reduïda. La superfície que ocuparan serà d'uns 52 m².

El projecte contempla la instal·lació de dos mòduls units no permanents / AJUNTAMENT D'ARGENTONA

+info: http://argentona.cat

dilluns, 21 de gener del 2019

Parets del Vallès es troba en obres de millora de l'accessibilitat a la travessera de la BV1604

La Diputació de Barcelona ha iniciat la setmana passada les obres de millora de l'accessibilitat a la carretera BV1604 en el tram urbà de Parets del Vallès, que es correspon amb l'Avinguda de Catalunya. L'actuació, de la qual la pròpia Diputació ha informat la mateixa setmana passada mitjançant una nota informativa que va emetre dimecres, té un pressupost de 48.337 euros i un termini d'execució de dos mesos, comporta la millora les condicions d'accessibilitat en els guals de vianants al llarg de la travessera i la instal·lació de mòduls acústics per a invidents.

Al llarg dels prop de tres quilòmetres de la travessera hi ha un total de 23 passos de vianants que permeten el creuament en perpendicular dels vianants, de forma segura. En 11 d'aquests 23 passos, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació de Barcelona, es van detectar algunes mancances d'accessibilitat, com no estar adaptats, i en altres, que no complien amb els paràmetres normatius d'accessibilitat actuals. L'actuació que es realitza comprèn l'execució de vuit nous guals accessibles de vianants, l'arranjament de nou guals de vianants existents i la instal·lació de 24 mòduls acústics per a invidents en 12 dels semàfors que hi ha.

La travessera de la BV1604 a Parets del Vallès, en en una imatge facilitada a la nota informativa / DIBA

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 20 de gener del 2019

Des de finals de novembre hi ha estabilitat a les reserves de les conques internes catalanes

El volum assolit garanteix totes les demandes per més d'un any


Embassament de la Baells, en una imatge
facilitada a la nota informativa / ACA
Amb un total de 619 hm³, els embassaments de les conques internes catalanes se situen a més del 89% de la seva capacitat, segons dades que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha donat a conèixer mitjançant una nota informativa que divendres de la setmana passada ha emès. Amb aquest volum de reserves d'aigua es garanteixen totes les demandes per a un període superior a un any. El volum s'està mantenint estable des de finals de novembre, quan les reserves estaven al mateix percentatge i amb un volum lleugerament superior, en concret 621 hm³. Això es deu a dos factors: per una banda, a les quantioses pluges registrades a Catalunya durant els mesos d'octubre i novembre, que van servir per a recarregar els embassaments, així com per a incrementar el cabal de diversos rius; i, per altra banda, a l'habitual descens del consum durant els mesos d'hivern.

Els embassaments del Sistema Ter Llobregat estan a prop del 90% de la seva capacitat, amb un total de 550 hm³: els reservoris de la conca del Llobregat, que comprenen la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, estan per damunt del 95%, mentre que els del Ter, que són Sau i Susqueda, se situen entre el 83 i el 90%, respectivament. Pel que fa als embassaments de Darnius Boadella, Siurana i Riudecanyes, també s'han mantingut estables i amb volums alts: Darnius Boadella se situa a més del 90% amb més de 55 hm³, mentre que fa un any estava al 37% amb 22 hm³; Siurana està a més del 50% i emmagatzema més de 6 hm³, fa un any estava al 12% amb 1,5 hm³; i Riudecanyes es troba a prop del 89% i amb 4,7 hm³, però fa un any se situava al 18% amb un hm³. Finalment, l'embassament de Foix està al màxim de la seva capacitat, amb 3,8 hm³, i fa un any estava al 92% amb 3,4 hm³. Un any enrere, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, la situació per aquestes mateixes dates als embassaments de les conques internes catalanes era, doncs, totalment contrària, amb les reserves al 44% i amb 308 hm³ emmagatzemats.

+info: http://aca.gencat.cat

dissabte, 19 de gener del 2019

El trànsit estarà tallat aquest cap de setmana al Carrer Torras i Bages, a Granollers

Aquest cap de setmana a Granollers estarà tallat el trànsit del Carrer Torras i Bages, entre el Carrer Ponent i el Carrer Joan Prim. El tall es fa a causa de les obres de renovació del clavegueram que s'estan duent a terme al Carrer del Sol: aquesta claveguera es trobava en molt mal estat i ja havia causat problemes d'embussos a alguns veïns. Finalment, aquesta renovació, segons fonts de l'Ajuntament de Granollers detallen en una nota informativa que el consistori ha emès ahir, es farà en dues fases per tal de reduir l'afectació entre el veïnat.

En la primera fase, compresa entre el Carrer Torras i Bages i els números 22-27 del Carrer del Sol, la circulació quedarà totalment restringida en aquest tram de carrer: es preveu que aquesta afectació tingui una durada aproximada de tres setmanes, al llarg de les quals no es podrà accedir als guals; el veïns de la resta del carrer podran accedir des del Carrer Unió i utilitzar el Carrer del Sol en doble sentit. La durada prevista de l'obra és d'unes vuit setmanes. La inversió és de 97.223,81 euros, IVA inclòs, i els treballs han estat adjudicats per part del Consorci Besòs-Tordera a Aquambiente SAU.

Carrer de Torras i Bages, entre els carrers de Ponent i de Joan Prim, en una
imatge facilitada a la nota informativa / AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

+info: http://www.granollers.cat

divendres, 18 de gener del 2019

Disminució d'un 0,2% de l'ICEH català en aquest trimestre respecte al trimestre anterior

Aquest trimestre l'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH) de Catalunya disminueix un 0,2% respecte del quart trimestre del 2018 i també decreix en el conjunt de l'Estat, en concret un 1%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. La disminució de l'índex a Catalunya s'explica per la davallada del 3,4% de la confiança empresarial de la indústria. En canvi, es produeix una millora de la confiança en els sectors de l'hostaleria i transport, un 1,8%; la construcció, un 1,7%; i el comerç, un 1,2%; mentre que a la resta de serveis es manté pràcticament estable, varia un -0,1%.

Per grandària d'establiment, s'observa aquest trimestre respecte a l'anterior una forta davallada de la confiança dels establiments de 1.000 o més assalariats, variant un -6,9%; seguits dels de 200 a 999 assalariats, on varia un -2,4%; i dels de menys de 10 assalariats, on la variació és del -0,4%; mentre que a la resta d'establiments hi ha una millora de la confiança empresarial. Les demarcacions de les cambres de Tarragona i la Cambra de Barcelona mostren una millora de la confiança empresarial d'un 2,7% i d'un 0,4% respectivament, però mostren un retrocés les cambres de Girona, variant un -2,2%; la resta de cambres de Barcelona, un -1,1%; i les cambres de Lleida, un -0,8%. En relació al mateix trimestre de l'any anterior, l'ICEH català es manté estable: tots els sectors milloren la confiança empresarial excepte la indústria, que disminueix un 6,1%.

Variació percentual trimestral de l'ICEH el 1r trimestre d'enguany: total i per sectors / IDESCAT; INE

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 17 de gener del 2019

Primera itinerància de 'Vidal i Barraquer: Diàleg i Coherència'

L'exposició commemorativa es pot visitar a la Diputació de Tarragona, després anirà a l'Institut Vidal i Barraquer i a Terrassa


Una part de l'exposició en la seva
itinerància actual / DIPTA
Un recull de fotografies, moltes de les quals inèdites, procedents del fons familiar Vidal-Barraquer i custodiades per l'Arxiu Nacional de Catalunya, juntament amb material audiovisual, protagonitzen l'exposició 'Vidal i Barraquer: Diàleg i Coherència'. Aquesta mostra que tracta la vida de Francesc Vidal i Barraquer, qui fou cardenal i arquebisbe de Tarragona, ha estat inaugurada divendres passat al pati del palau de la diputació tarragonina, on es pot visitar fins al proper 17 de febrer, sent la primera itinerància de les previstes des que es va posar en marxa per primer cop l'any passat a Cambrils.

Han estat encarregats de la inauguració del passat divendres Joan Olivella, diputat de l'ens supramunicipal; Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils; i Pedro Otiña, arxiver responsable de l'Arxiu Municipal de Cambrils. Emmarcada en els actes per a commemorar l'any passat el 150è aniversari del naixement del conegut com el cardenal de la pau, l'exposició és obra del projecte Molècula i ha comptat per a la seva producció amb la col·laboració de la pròpia Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de Cambrils. S'ha comptat també amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la implicació del personal de l'Arxiu Municipal i del Museu d'Història de Cambrils. Inaugurada per primera vegada a Cambrils el mes d'octubre passat, 'Vidal i Barraquer: Diàleg i Coherència' després de la seva itinerància actual arribarà a l'Institut Vidal i Barraquer, a Tarragona, a finals del mes de febrer, i a Terrassa al mes de març.

+info: http://www.dipta.cat

dimecres, 16 de gener del 2019

A preus corrents l'IVGS de Catalunya el passat novembre ha variat un -0,7% interanual

Respecte al novembre del 2017 l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies (IVGS) de Catalunya ha variat un -0,7% a preus corrents el mateix mes del 2018, segons ha comunicat l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. Aquesta evolució de l'IVGS ve motivada per la disminució de les vendes de productes alimentaris, en concret un -1,7%, ja que les vendes de la resta de productes s'han mantingut estables.

En l'acumulat de gener a novembre, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, la variació de l'índex a preus corrents ha estat del -2,5% respecte al mateix període de l'any anterior. Les vendes acumulades en aquest període mostren variacions negatives tant dels productes d'alimentació, un -2,4%, com de la resta de productes, un -2,5%. A preus constants, eliminant per tant l'efecte dels preus, l'índex mostra una disminució interanual igual a -2,4% el novembre passat. Per grups de productes, també a preus constants al novembre, les vendes dels alimentaris mostren una disminució de -3,5%, mentre que les de productes no alimentaris disminueixen en un -1,7%. L'IVGS fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m², sense incloure les estacions de servei.

Taula detallada de dades de l'IVGS de Catalunya del novembre passat. L'índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimarts, 15 de gener del 2019

En servei des del mes passat l'Hospital de Dia Sociosanitari Hestia Balaguer

S'ha posat en marxa el mes passat l'Hospital de Dia Sociosanitari Hestia Balaguer, ho ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Aquest nou servei, concertat amb el Servei Català de la Salut, el CatSalut, disposa de 12 places que donen assistència en règim diürn ambulatori a persones amb malalties cròniques i necessitats complexes d'atenció amb mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament i seguiment especialitzat.

Interior de l'Hospital de Dia Sociosanitari
Hestia Balaguer / GENCAT.CAT
Ubicat a la planta baixa del Centre Sociosanitari i de Salut Mental Hestia Balaguer, l'Hospital de Dia Sociosanitari presta servei en horari de 09.00h a 18.00h a persones de les àrees bàsiques de salut de la Noguera i l'Urgell. Un equip multidisciplinari integrat per professionals de medicina, infermeria, treball social, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i atenció sociocultural, permet l'avaluació integral, rehabilitació i atenció contínua dels seus usuaris. El model assistencial a l'Hospital de Dia Sociosanitari se centra en la valoració integral i objectius terapèutics, rehabilitadors i de manteniment de funcions físiques i cognitives en funció de les necessitats globals que presenti cada persona atesa: inclou alimentació, atenció mèdica, d'infermeria i social, rehabilitació, teràpia ocupacional, psicoestimulació, orientació a la realitat i teràpia recreativa. La seva posada en marxa té relació amb les línies estratègiques del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, en relació al qual ha informat TITULARS.CAT (bloc del 20/07/2016) i que pretén garantir una atenció de qualitat centrada en les persones que necessiten atenció multidisciplinària, adequant l'atenció sanitària sense internament dels centres sociosanitaris a l'atenció de les persones amb malalties cròniques i necessitats complexes d'atenció.

+info: http://salutweb.gencat.cat

dilluns, 14 de gener del 2019

Instal·lats 11 contenidors de sal de desgel a Olot

Contenidor de sal, en una imatge proporcionada
a la nota informativa / AJUNTAMENT D'OLOT
L'Ajuntament d'Olot ha instal·lat contenidors de sal a diferents punts de la ciutat, ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. En total hi ha enguany 11 contenidors amb sal de desgel. Aquests contenidors són de plàstic de color groc, tenen 500 quilos de capacitat i consten d'una obertura a la part superior que serveix de fàcil accés per recollir la sal del seu interior.

Al llarg de l'any, l'Ajuntament d'Olot reparteix de mitjana 10.000 quilos de sal de desgel. Donant continuïtat a la iniciativa posada en marxa fa tres anys i que compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, la Brigada Municipal ha començat a distribuir els punts de recollida de sal perquè en facin ús els ciutadans que ho necessitin. Tot i que la Brigada s'encarrega de la distribució de sal a la via pública de la ciutat, cada vegada hi ha més particulars que sol·liciten poder-la utilitzar per a ús domèstic, sigui per a col·locar al carrer just davant de casa seva o bé per a escampar en espais molt concrets on es detecta perill de patinar.

+info: http://www.olot.cat

diumenge, 13 de gener del 2019

La Garriga té des del mes passat noves estacions d'interpretació del patrimoni

Des de finals del mes passat, la Garriga té dues noves estacions d'interpretació del patrimoni, es tracta de la senyalització situada al costat del Pou Calent i la situada a la Plaça del Silenci: ho ha comunicat el propi Ajuntament de la Garriga mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Des del consistori, quant a l'estació del Pou Calent, es destaca que el tema de la font és una excusa per tal d'abordar el paper que ha jugat l'aigua termal en la història i el desenvolupament de la Garriga, sobretot pel que fa als usos públics i privats de l'aigua termal, i de les tensions i lluites que s'han produït al llarg del temps al voltant d'això.

També des del mes de desembre, l'Illa Raspall compta amb un nou plafó explicatiu sobre la història d'aquesta part emblemàtica del municipi. L'Ajuntament de la Garriga recalca que els textos que recull aquest plafó tracten el creixement de l'eixample d'estiueig al municipi com a inici del model de poble actual: en definitiva, del pas de la Garriga rural a la Garriga urbana. El plafó inclou tres fotografies que il·lustren tres moments històrics: el municipi rural, el de finals del anys 50 i el de l'actualitat. A més, també compta amb un element per a fer fotografies enquadrant algun dels edificis més característics de la zona, com la Torre Iris.

Senyalització situada al costat del Pou Calent / AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

+info: http://www.lagarriga.cat

dissabte, 12 de gener del 2019

En reurbanització la carretera N141g, a Rajadell

Dimecres la Diputació de Barcelona ha iniciat les obres per a reurbanitzar la carretera N141g, a Rajadell: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquestes obres, amb un termini d'execució de tres mesos, preveuen la construcció d'una vorera al marge esquerre de la N141g, així com la millora de la xarxa d'aigua, la de telecomunicacions i la de drenatge. Mentre es realitzin les obres, es regularà el trànsit per mitjà de personal i de semàfor provisional d'obres, durant el dia; es restablirà el trànsit en els dos sentits de circulació a la nit.

N141g, a Rajadell / DIBA
El projecte de la Diputació de Barcelona proposa l'execució d'un prisma de telecomunicacions, així com les seves arquetes, en el nou tram de vorera. Estan previstes l'execució dels guals de vianants, tant en el seu inici com en la intersecció amb el Carrer del Reguer, i l'execució dels guals de vehicles afectats. Quant al drenatge, es preveu l'execució d'un tram de sanejament d'aigua pluvial que connectarà amb la xarxa existent, així com uns embornals amb bústia i una reixa interceptora en el tram de cota inferior. Així mateix, es col·locarà de nou tant la senyalització vertical com l'horitzontal afectada.

+info: https://www.diba.cat

divendres, 11 de gener del 2019

Sabadell congela els preus de bus urbà enguany

Amb l'objectiu d'incentivar el transport públic a la ciutat, el Govern municipal de Sabadell ha decidit congelar els preus per al 2019 als usuaris del servei d'autobús urbà, que té concedit a Transports Urbans de Sabadell (TUS): ho ha comunicat el propi Ajuntament de Sabadell mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. La mesura va en la línia d'apostar per dignificar i invertir en el transport públic multimodal, la qual cosa ja ha començat a donar fruits amb l'augment global d'usuaris del transport públic sabadellenc.

Autobús de TUS, en una imatge proporcionada a la
nota informativa / AJUNTAMENT DE SABADELL
Dades de TUS indiquen que el nombre d'usuaris que fan servir els autobusos municipals es consolida amb una xifra que supera els 13.100.000 usuaris acumulats durant tot el 2018, xifra superior a la del 2017, que va ser de 13.037.186. No obstant, cal tenir en compte que el tancament del Passeig de la Plaça Major durant uns mesos per tal d'acabar-ne els extrems, en relació a la qual cosa va informar TITULARS.CAT (bloc del 12/02/2018), va tenir efectes negatius, que s'han recuperat a bastament durant l'últim trimestre de l'any amb l'entrada de millores de serveis; entre aquestes destaca la llançadora al barri de Can Llong, que també serveix perquè els alumnes de l'Institut Castellarnau vagin cap a la Plaça Espanya. La consolidació a l'alça dels usuaris d'autobús és molt positiva si es té en compte que va paral·lela a un augment espectacular d'usuaris de tren: en concret, pel que fa a les dades que facilita FGC es va produir, del 20 de juliol de 2017 al 19 de juliol de 2018, un augment d'1.445.089 usuaris, que representa un increment del 66%, a causa de l'entrada en funcionament de les tres noves estacions de la línia, destacant que prop d'1 milió de desplaçaments són interns entre les estacions de Sabadell.

+info: http://www.sabadell.cat

dijous, 10 de gener del 2019

Un estudi aborda la reconversió de la bassa de la Rectoria en dipòsit, a Gallifa

Bassa de la Rectoria, a Gallifa / DIBA
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Gallifa l'estudi de reconversió de la bassa de la Rectoria en dipòsit; un dipòsit que actuaria com a reserva d'aigua per tal d'ampliar la garantia de subministrament i ajudar a una gestió més eficient de tota la xarxa d'aigua municipal: ho ha comunicat la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Les actuacions previstes a l'estudi inclouen la impermeabilització i reforç de l'estructura de la bassa, la construcció de la coberta de la bassa i de la caseta de vàlvules, bombes i sistema de cloració, així com 120 m de canonades de connexions entre dipòsits.

A Gallifa es disposa d'un sistema d'abastament d'aigua potable que depèn de les fonts naturals d'aigua de la zona. Aquestes fonts tenen cabal suficient per a garantir les necessitats dels habitants en condicions normals, però en condicions excepcionals de sequera severa podria donar-se el cas que les fonts s'assequessin i el municipi perdés aquesta garantia, per això s'ha dut a terme per part de la Diputació de Barcelona el referit estudi de reconversió de la bassa.

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 9 de gener del 2019

La Filmoteca de Catalunya ha acabat 2018 amb quasi 140.000 espectadors en el total de l'any

Durant el 2018 la xifra total d'espectadors que han assistit a les dues sales de projecció de la Filmoteca de Catalunya, que són Chomón i Laya, al llarg de les 1.297 sessions programades ha estat de 139.352, amb una mitjana de 107,4 per sessió: ho ha donat a conèixer la pròpia Filmoteca mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. Aquestes dades són més significatives tenint en compte que l'activitat es va interrompre durant 18 dies a causa de les inundacions del mes de setembre, fet que va suposar una pèrdua de 6.000 espectadors aproximadament.

Seu de la Filmoteca de Catalunya, al
Raval de Barcelona / FILMOTECA.CAT
Amb la mitjana de 107,4 es corroboren uns excel·lents resultats quant a l'any passat, amb un percentatge d'ocupació pràcticament dotze punts més alt que el del 2017 i equiparable al del 2015, la xifra més elevada dels anys al Raval de Barcelona. En concret, l'any 2017 el nombre d'espectadors va ser de 131.880, amb una mitjana per sessió de 95,8. Amb els resultats de l'any passat la Filmoteca de Catalunya assoleix un total de 983.736 espectadors des que té la seu al Raval, acostant-se, doncs, al milió. El mes de gener de l'any passat, amb 16.482 espectadors i una mitjana per sessió de 142, es va registrar la xifra rècord d'assistència mensual des que es va inaugurar aquesta seu, l'any 2012. La sala d'exposicions també ha registrat al llarg del 2018 molt bones xifres d'assistència, amb un total de 7.406 visitants.

+info: http://www.filmoteca.cat

dimarts, 8 de gener del 2019

Congelades les tarifes de transport urbà a Reus

Enguany no es modifica a Reus cap de les tarifes vigents per al transport urbà. Segons ha donat a conèixer el propi Ajuntament de Reus mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat, és destacable que el bitllet senzill es manté a 1,25 euros, el mateix import des del 2013; la T10, l'abonament més utilitzat, continuarà costant 7,90 euros i el bitllet especial a l'Aeroport de Reus es queda en 3 euros.

Reus Transport, l'empresa municipal que presta el servei de transport urbà a la ciutat, congela, doncs, un any més les tarifes, així com, per la seva banda, va quedar també congelada a Reus la tarifa de l'aigua, en relació a la qual cosa ha informat TITULARS.CAT (bloc del 24/12/2018). El regidor d'Urbanisme i president de Reus Transport, Marc Arza, en paraules recollides a la referida nota informativa indica: "El govern municipal manté la voluntat de garantir un transport públic eficient i bona prova n'és la renovació de la flota de busos per millorar el servei que es farà efectiva enguany; però aquesta aposta s'acompanya de l'esforç per mantenir les tarifes un any més, tant del bitllet senzill com de tots els abonaments".

Relació de títols de transport i targetes de Reus Transport per al 2019 / AJ. REUS

+info: http://www.reus.cat

dilluns, 7 de gener del 2019

Catalunya ha tingut una tardor plujosa i càlida

La tardor del 2018, comprenent els mesos de setembre, octubre i novembre, ha estat plujosa i càlida a Catalunya en general, segons ha valorat el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 13 de desembre. El fet més destacat és l'abundant precipitació recollida a gairebé tot el territori, precipitació que ha quedat clarament per sobre de la mitjana climàtica corresponent, a excepció de punts del vessant nord del Pirineu Occidental. Fins i tot es pot qualificar de tardor molt plujosa a prop d'un 20% de la superfície de Catalunya: es considera molt plujosa tota situació en què la precipitació és superior al 190% respecte dels valors mitjans climàtics.

A pràcticament la totalitat del territori, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, la tardor del 2018 es pot qualificar de càlida, amb anomalies positives a la major part de Catalunya. Les anomalies més altes, tot i no ser molt estridents, ja que les màximes diferències respecte de la mitjana climàtica tot just han superat els 2 ºC, s'han donat a punts de la Catalunya Central, Ponent, Prepirineu Occidental, Plana de Vic, Alt Empordà i a la ciutat de Barcelona. Només a punts del Pirineu Occidental i a una petita franja a l'oest de les comarques de la Terra Alta, Baix Ebre i Montsià la tardor ha estat termomètricament normal. Destaca particularment com a càlid el mes de setembre: aquest ha estat marcat per un desplaçament de l'Anticicló Atlàntic al nord, fet que ha provocat la persistència de la massa d'aire càlid tropical sobre l'àrea catalana; el resultat d'aquesta situació ha estat el setembre més càlid en conjunt a Catalunya, des del 1987.

Temperatura mitjana a Catalunya,
en ºC: tardor 2018 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: tardor 2018 / METEOCAT

+info: http://meteo.cat

diumenge, 6 de gener del 2019

Millora de seguretat a la Carretera de l'Ametlla

Unes obres de millora de la seguretat a la Carretera de l'Ametlla haurien començat el dia 2 d'aquest mes de gener, segons el que va avançar l'Ajuntament de la Garriga mitjançant una nota informativa que va emetre el passat 31 de desembre. Es preveu que les obres durin dues setmanes.

Es tracta de la continuació del projecte que ha promogut la Diputació de Barcelona al llarg de tota la carretera BP1432 de Sant Feliu a la Garriga. En el tram de la Garriga s'hi col·locaran cinc embornals de recollida d'aigua; dos nous passos de vianants, un davant el restaurant i l'altre al Carrer Ceràmica; dues adaptacions, la del Carrer Fra Benet i la de la Carretera de l'Ametlla amb la Carretera Nova i es reasfaltarà el tram del carril d'entrada a la Garriga que està malmès, just abans de la benzinera.

Plànol de les obres / AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

+info: http://www.lagarriga.cat

dissabte, 5 de gener del 2019

2018 fou extraordinàriament plujós a Catalunya

A bona part de Catalunya, 2018 serà recordat com un any dels més plujosos, segons ha valorat el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Un 65% del territori ha recollit entre un 120% i un 150% de la seva precipitació mitjana, i a prop d'un 25% de Catalunya s'ha superat el 150%, assolint en alguns pocs casos valors que gairebé arriben al 190%. En aquest any extraordinàriament plujós s'ha aconseguit superar el llindar dels 1.000 mm a més de la meitat de comarques i en algunes de forma molt general, com és el cas de la Garrotxa, Osona, Ripollès i Berguedà: aquest llindar també s'ha mesurat en indrets on no és esperable com és el cas d'algunes estacions del front més marítim de la ciutat de Barcelona, en concret el Raval i la Font del Gat. Els mesos que més pluja han sumat són gener, febrer, octubre sobretot, i novembre.

L'any 2018 ha estat càlid gairebé arreu de Catalunya, havent-se de considerar normal a bona part del Pirineu, sobretot a la part occidental. D'altra banda, és destacable, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, que ha sigut un any d'entre els més nivosos precisament al Pirineu, on el gruix mitjà de neu ha estat excepcionalment elevat, resultat d'una elevada innivació durant l'hivern 2017-2018 i la primavera 2018. El final de l'any també ha estat nivós als sectors que reben precipitació en situacions de llevant o de component sud. L'arribada de la neu va ser molt primerenca durant l'octubre i els episodis de precipitació de novembre van donar gruix de neu a cotes altes sobretot als vessants sud i est. En un desembre sec només un parell d'episodis han donat neu al vessant nord, i en resultar un mes càlid, només resta gruix important al vessant nord de les muntanyes, com és el cas de Cadí Nord.

Temperatura mitjana anual a Catalunya,
en ºC: any 2018 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: any 2018 / METEOCAT

+info: http://meteo.cat

divendres, 4 de gener del 2019

Un desembre molt sec a gran part de Catalunya

Sent l'excepció l'extrem nord-occidental i el nord-oriental del territori, el desembre ha estat molt sec a gran part de Catalunya i sec concretament a àmplies zones de la Plana de Lleida: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. L'anomalia de precipitació s'ha d'explicar per la presència d'un persistent anticicló que dominava la zona sud-occidental del continent europeu i que actuava de bloqueig de les pertorbacions, tant de les d'origen atlàntic com de les retrògrades procedents de l'interior del continent europeu, més probables en aquesta època de l'any.

La meteorologia del desembre, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, ha estat marcada pel fet que l'esmentat anticicló ha provocat una temperatura elevada per a l'època de l'any, una marcada inversió tèrmica, discrets registres de pluja, així com boira a les valls i a les depressions interiors. En aquest sentit, és remarcable el gradient tèrmic observat entre les parts més enfonsades del territori i les més enlairades com a resposta de la boira a molts punts de la Depressió Central, boira que va ser persistent, mantenint una temperatura freda. El nombre de dies de glaçada ha estat clarament inferior al normal i a molts sectors del Litoral i Prelitoral no ha arribat a glaçar, així com en alguns punts situats a cotes mitjanes del Prepirineu. A Cervera, a la Segarra, no va glaçar fins el dia 30 al vespre, essent la primera glaçada de l'hivern més tardana en els seus 23 anys de dades.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en ºC: desembre 2018 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: desembre 2018 / METEOCAT

+info: http://meteo.cat

dijous, 3 de gener del 2019

Unes 3.100 persones a la festa Cap d'Any al Món

Rubí ha començat el 2019 amb una festa de cap d'any que ha tingut lloc a l'equipament el Celler, entre les 00.30 i les 04.30 h del primer dia de l'any i segons el sistema de comptatge automatitzat d'assistents a l'interior de l'edifici, 3.100 persones han passat per aquest antic celler cooperatiu durant la nit i, en els moments de màxima afluència, s'han aplegat fins a 1.000 assistents, el màxim de la seva capacitat. La festa, que portava per títol Cap d'Any al Món, s'ha ambientat en diverses ciutats.

L'Ajuntament de Rubí ha recuperat així aquest esdeveniment a la ciutat i dóna resposta a la demanda ciutadana de celebrar el cap d'any amb una festa oberta a tothom. La celebració ha tingut lloc sense incidències sanitàries ni de seguretat. A més de responsables i tècnics dels àmbits de cultura i de participació, han organitzat l'esdeveniment Protecció Civil, Policia Local, ambulàncies i agents de vigilància privada. A l'interior, el Celler ha comptat amb DJ Rouge Soler, que ha guiat els assistents en un viatge per la música més actual i ballable, mentre que a l'exterior del recinte el públic ha gaudit d'un espai de 'foodtrucks' amenitzat per un segon DJ.

Un instant de la festa Cap d’Any al Món / AJUNTAMENT DE RUBÍ

+info: https://www.rubi.cat

dimecres, 2 de gener del 2019

Adjudicat el projecte de remodelació del Parc del Nord, de Sabadell, per 109.470 euros

D'entre els sis finalistes del concurs de projectes per a la transformació i recuperació del Parc del Nord, de Sabadell, el projecte P.A.R.C., Previous Atmospheres Recovery Chapters, ha estat el guanyador: ho ha comunicat l'Ajuntament de Sabadell mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. La proposta que ha guanyat és la presentada per l'equip professional integrat per Adrià Escolano i per Inlandsis Mar & Boris SARL d'Architecture et Paysage, que formaran tots plegats una unió temporal d'empreses. L'adjudicació per a aquest projecte de remodelació ha estat per un import de 109.470 euros, i inclou la redacció del projecte executiu de la fase 1, per 76.629 euros, així com la direcció d'obres de la mateixa fase 1, per 32.841 euros. 33 participants es van presentar a la convocatòria.

El projecte guanyador ha estat escollit per un jurat format, a més de per representants municipals en què hi havia tècnics i polítics, per professionals especialistes en la matèria, entre els quals representants del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, el COAC, a més de dos delegats dels veïns. El jurat ha valorat molt positivament, de la proposta guanyadora, que està basada en el reconeixement del canvi en el temps del Corredor Verd, el procés d'erosió que ha patit el Torrent del Capellà i la idea de recuperació de l'equilibri entre la ciutat i el to­rrent, en què destaquen els elements naturals i la creació d'espais urbans lligats a la ciutat. A més, aposta per una mobilitat sostenible, amb la construcció d'una xarxa de carrils bici, una xarxa de camins de vianants, així com la connexió del parc amb el barri de Can Puiggener, reduint i desplaçant la rotonda de la Carretera de Prats de Lluçanès.

Parc del Nord / AJUNTAMENT DE SABADELL

+info: http://www.sabadell.cat

dimarts, 1 de gener del 2019

Ripollet fa obres de millora al Pavelló Joan Creus

La setmana del passat dia 17 han començat les obres d'arranjament i pintura del Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus, a Ripollet: ho ha comunicat el propi Ajuntament de Ripollet mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 21. Està previst que les obres finalitzin la segona setmana d'aquest gener. Es tracta de treballs que afecten la pista central, la pista annexa, les grades i el vestíbul, i tenen un cost total de prop de 70.000 euros.

Inici de les obres al Pavelló Joan Creus / AJ. RIPOLLET
Concretament, s'està procedint a l'arranjament i pintat de les graderies i del terra de la pista principal i annexa, l'arranjament del terra del vestíbul, la substitució d'armaris d'extintors i mànegues contra incendis i el canvi de focus per llums LED. Un cop finalitzats aquests treballs, es procedirà a la pintura de les parets interiors de tota la instal·lació. El Patronat Municipal d'Esports va informar de les obres amb anterioritat a les entitats esportives afectades, reubicant algunes activitats previstes. Al llarg del 2019 s'espera realitzar un nou paquet de millores, que inclou la substitució de revestiments de fusta interior, la remodelació dels lavabos públics, el condicionament dels vestidors de la pista annexa, la substitució del fals sostre del passadís i l'execució del projecte d'aïllament d'aquest pavelló municipal.

+info: http://www.ripollet.cat