dimarts, 31 d’agost del 2021

Il·luminació d'elements reductors de velocitat a carreteres locals de la demarcació de Barcelona

Imatge facilitada a la nota informativa / DIBA
La Diputació de Barcelona ha iniciat un programa per a la il·luminació dels elements de reducció de velocitat a la seva xarxa de carreteres locals: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 12. Actualment, en aquesta xarxa hi ha instal·lats més de 400 elements reductors de velocitat amb desviament vertical de diverses tipologies.

Per a aquesta iniciativa, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, s'han identificat 62 elements que no disposen d'il·luminació nocturna ja que no hi ha enllumenat públic instal·lat en el tram de carretera on se situen o perquè el punt de llum més proper es troba massa lluny. L'objectiu de l'actuació és aconseguir que el conjunt d'elements reductors de velocitat amb desviament vertical que hi ha instal·lats a la xarxa de carreteres locals de la institució es trobin correctament il·luminats i que es doni compliment a la normativa de referència.

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 30 d’agost del 2021

Més vigilància marina al Parc de Cap de Creus i al de les Illes Medes

Al Parc Natural de Cap de Creus i al del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s'intensifica per aquest estiu la vigilància marina: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 14. Així, es continua la preservació dels valors naturals d'aquests dos espais protegits marins.

Els objectius de la vigilància, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, són, per una banda, de caire informatiu, atès que molts usuaris de l'espai marí sovint no coneixen bé les activitats i usos que es poden realitzar a l'espai o pròpiament els millors indrets per a gaudir d'aquests usos de forma sostenible, i per altra, les tasques sancionadores a persones que cometin infraccions, quan es dóna el cas. En especial es vol evitar que hi hagi presència humana a les reserves naturals integrals.

Embarcació dels Agents Rurals fent tasques de patrullatge pel litoral d'un dels parcs / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

diumenge, 29 d’agost del 2021

Previst un pont que alliberarà de trànsit el nucli urbà de Vilafant

Imatge facilitada a la nota informativa / DDGI
Gràcies al nou pont sobre el riu Manol, s'alliberarà el nucli urbà de Vilafant de trànsit i es millorarà la connexió amb Borrassà: ho ha donat a conèixer la Diputació de Girona mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 13. El pont, de 120 m, permetrà evitar els talls per inundació que afecten el gual quan plou.

Aquest projecte, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, preveu que la carretera GIP5129 modifiqui el seu recorregut actual, en suprimir els revolts més tancats i el gual existent sobre el Manol a la seva entrada a Vilafant, sota el viaducte de l'AP7. En aquest sentit, s'ha dissenyat un traçat nou, que inclou la construcció d'un pont i que anirà a enllaçar directament a la carretera N260, a través d'una rotonda que regularà el trànsit a l'entrada del municipi i en millorarà la seguretat.

+info: https://www.ddgi.cat

dissabte, 28 d’agost del 2021

Nou portal web de l'EMD de Bellaterra

En base al seu objectiu d'assessorar, implantar i gestionar el manteniment de portals corporatius als municipis menors de 50.000 habitants, la Diputació de Barcelona ha impulsat la nova web de l'EMD, Entitat Municipal Descentralitzada, de Bellaterra: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Així, aquest nou web té una arquitectura de continguts millorada i un disseny actualitzat.

Ara aquest portal pot prestar serveis de manera més eficient a la població i s'assegura el compliment de la normativa vigent en termes d'accessibilitat, administració electrònica i transparència. La presència institucional a Internet és una de les línies de suport municipal del Catàleg de Serveis de la Diputació, i s'emmarca en el capítol relatiu a sistemes d'informació municipals. En el procés de creació dels portals institucionals s'inclou l'anàlisi de continguts, la identificació de mòduls necessaris de publicació i tramitació com ara seu electrònica, perfil de contractant i tauler d'anuncis entre d'altres, la posada en funcionament del portal i mantenir-lo.

Captura de pantalla de la pàgina principal del nou web / EMD BELLATERRA; TITULARS.CAT

+info: https://www.diba.cat

divendres, 27 d’agost del 2021

La Llei de barris deixa 1.123 milions d'inversió pública a Catalunya

Les set convocatòries anuals d'ajuts de la denominada Llei de barris han deixat un total de 1.123 milions d'euros d'inversió pública a 143 barris de 117 municipis d'arreu de Catalunya: ho ha donat a conèixer el Departament de Drets Socials de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Aquesta inversió s'ha produït al llarg de 17 anys d'execució, entre 2004 i 2021.

El Govern català ha aportat 582,7 milions, el 52% de la inversió total, i els 117 ajuntaments beneficiaris, els 541 milions restants, el 48%. De les 3.900 actuacions dutes a terme, el 44% de la despesa ha servit per millorar l'espai públic, mentre que el 23,8% ha incrementat la dotació d'equipaments i el 12,1% s'ha destinat a programes de millora social.

Nombre d'actuacions desenvolupades per camps amb la Llei de barris / GENCAT.CAT

+info: https://dretssocials.gencat.cat

dijous, 26 d’agost del 2021

La ciutat de Lleida fa una prova per a la gestió sostenible del Parc de la Mitjana

L'Ajuntament de Lleida ha iniciat aquest estiu la prova per a la gestió sostenible dels prats seminaturals del Parc de la Mitjana: ho ha donat a conèixer la pròpia Paeria mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquesta prova es fa dins d'un projecte de millora de la biodiversitat.

En aquest sentit, sempre segons la referida nota informativa de la Paeria, s'han introduït criteris de gestió de les praderies d'herba amb una sega dirigida que delimita algunes àrees de la Carbonera en les quals es deixa que les plantes herbàcies, que fan les gespes i praderies de la zona, puguin realitzar tot el cicle vital i no es fan segues d'alta freqüència. Així, les herbes arriben a treure les flors i després els fruits, fet que suposa una font d'aliment per als insectes pol·linitzadors i per als ocells granívors.

Imatge facilitada a la nota informativa / AJUNTAMENT DE LLEIDA

+info: https://www.paeria.cat

dimecres, 25 d’agost del 2021

Realitzada una diagnosi estratègica per a La Plana de les Torres, a Torrelles de Foix

Urbanització La Plana de les Torres / DIBA
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Torrelles de Foix una diagnosi estratègica per a la urbanització La Plana de les Torres: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que el passat dia 11 ha emès. Aquesta diagnosi analitza les problemàtiques per a la seva regularització i proposa diverses alternatives de desenvolupament.

Segons la Diputació detalla a la referida nota informativa, la urbanització, que està situada al nord-oest de Torrelles de Foix al límit amb el municipi de Pontons i allunyada del nucli de Torrelles, es troba envoltada de sòl no urbanitzable d'especial protecció. Amb una superfície de 81,32 ha, alberga 423 parcel·les, el 70% de les quals estan edificades amb habitatges unifamiliars aïllats.

+info: https://www.diba.cat

dimarts, 24 d’agost del 2021

Creix el nombre de contractes de la Generalitat de Catalunya que inclouen clàusules socials

Dos de cada tres contractes adjudicats l'any 2020 pels departaments de la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i les universitats inclouen clàusules socials: ho ha donat a conèixer el Departament d'Economia i Hisenda mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Així doncs, de les 9.382 licitacions que es van fer el passat exercici, exclosos els contractes d'emergència, el 66,6% incorporaven algun tipus de mesura social en els seus plecs de condicions: 3,4 punts més que durant l'exercici anterior.

Per import, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Economia, aquesta xifra s'eleva al 76,2% dels 1.897 milions d'euros adjudicats: 2,1 punts més que al 2019. D'altra banda, gairebé la meitat dels contractes, el 44,6% del total, incorpora més d'una mesura social i les clàusules d'igualtat de gènere se situen en el primer lloc del rànquing, seguides de les d'estabilitat i inserció laboral.

Adjudicacions de contractes amb clàusules socials, 2016-2020 / GENCAT.CAT

+info: http://economia.gencat.cat

dilluns, 23 d’agost del 2021

S'ha inspeccionat el clavegueram de 35 municipis tarragonins de menys de 5.000 habitants

Imatge facilitada a la nota
informativa / DIPTA
Un total de 35 municipis de menys de 5.000 habitants del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès s'han beneficiat del servei d'inspecció del clavegueram que la Diputació de Tarragona ofereix: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. Aquest servei promou una gestió preventiva i eficient.

La revisió de 175 km de canonades ha permès fer una diagnosi de l'estat actual: en concret, aproximadament un 59% estan netes, un 27% tenen sedimentació lleu i un 14% tenen sedimentació greu. En finalitzar el servei, la Diputació de Tarragona, a través de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, facilita a cada ajuntament els vídeos generats en les inspeccions, un informe amb els resultats i cartografia actualitzada de la xarxa.

+info: https://www.dipta.cat

diumenge, 22 d’agost del 2021

Nova fase d'obres a l'intercanviador de metro de Plaça Espanya

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Les obres que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori té en execució per a millorar l'accessibilitat de l'intercanviador de metro de Plaça Espanya inicien aquests dies una nova fase: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 5. Els treballs per adaptar a persones amb mobilitat reduïda aquest potent nus de comunicació, en marxa des de fa un any, tenen un pressupost de 10 milions d'euros i compten amb finançament dels fons FEDER.

En concret, sempre segons la referida nota informativa del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, les tasques per instal·lar nous ascensors per a l'estació de l'L3 requeriran l'ocupació de part de la calçada i voreres a l'Avinguda Paral·lel entre Plaça Espanya i el Carrer Sepúlveda. Aquesta etapa dels treballs comportarà diferents afectacions a la mobilitat en superfície a l'entorn de l'intercanviador fins la tardor.

+info: https://territori.gencat.cat

dissabte, 21 d’agost del 2021

Un pla aborda la prevenció d'incendis forestals en l'àmbit del Francolí i del Baix Gaià

Mapa de la zona de protecció / GENCAT.CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha elaborat el primer Pla d'Infraestructures Estratègiques Bàsiques de Prevenció d'Incendis Forestals a la Zona d'Alt Risc i de Protecció Prioritària Preferent de les terres del Francolí i del Baix Gaià: ho ha donat a conèixer el mateix Departament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. El document ja s'ha presentat a les autoritats locals i supramunicipals.

Aquest pla, sempre segons la referida nota informativa del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, identifica un seguit d'actuacions que s'han de dur a terme per evitar la propagació d'incendis forestals, facilitar-ne l'extinció i garantir la seguretat en l'operativa; també és un instrument de protecció per a les persones i els habitatges, ja que es tracta d'una zona densament poblada on hi ha molt contacte entre àrees forestals i urbanitzades. A partir de la caracterització detallada del territori, aquest document estableix un conjunt d'àrees estratègiques de gestió forestal, és a dir, petites zones que permetin acotar el marc d'actuació i facilitar la presa de decisions.

+info: http://agricultura.gencat.cat

divendres, 20 d’agost del 2021

Barcelona ja té preparada la Festa Major de Sants

Imatge facilitada a la nota
informativa / AJ. BCN
Del 24 al 29 d'agost, torna la Festa Major de Sants: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Barcelona mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. La celebració estarà adaptada a la situació sanitària i s'hi podrà anar amb reserva prèvia.

Els jardins de Can Mantega seran l'espai central d'activitats, es guarniran vuit carrers i totes les activitats se celebraran amb el sistema de reserva prèvia i amb control d'aforaments. El pregó, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Barcelona, vol ser un homenatge a dos sectors clau durant la pandèmia: el sector sanitari, amb la directora del CAP Numància, Marta Sorribes; i el comerç, amb el pastisser Joan Galimany, propietari d'un dels establiments més antics i emblemàtics del barri.

+info: https://ajuntament.barcelona.cat

dijous, 19 d’agost del 2021

La Conca del Rec Vell-Ter Vell disposa d'un pla per al control de la inundabilitat

Imatge facilitada a la nota informativa / DDGI
Millorar el sistema de drenatge i reduir el risc de desbordament són els objectius principals del denominat Pla d'Actuacions per al Control de la Inundabilitat a la Conca del Rec Vell-Ter Vell (Torroella de Montgrí-l'Estartit): ho ha donat a conèixer la Diputació de Girona mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns passat. Aquest pla, redactat a finals de l'any passat, s'emmarca en el projecte 'Girona, regió sensible a l'aigua'.

Entre altres mesures, aquest pla proposa la creació de superfícies de laminació que alenteixin les aportacions d'aigua dels vessants del Montgrí i que redueixin el risc de desbordament a l'entorn del Ter Vell; aquest sistema també redueix les càrregues de nutrients que arriben a la llacuna, amb la consegüent millora del seu estat ecològic. El pla està cofinançat pel FEDER i la pròpia Diputació de Girona.

+info: https://www.ddgi.cat

dimecres, 18 d’agost del 2021

165 estacions de la XEMA han superat almenys un dia el llindar SMP

Entre l'11 i el 15 d'agost a Catalunya, una gran majoria d'estacions de la XEMA, 165 de 183, han superat almenys un dia el llindar de Situació Meteorològica de Perill, SMP, per calor: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. L'excepció són alguns trams del Litoral, sobretot de l'Empordà, i altres sectors de l'extrem nord-est.

119 de les estacions, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, han superat almenys tres dies el llindar de calor, en general consecutivament, de manera que gran part del territori català ha viscut una autèntica onada de calor. El nombre més gran de superacions, de quatre o cinc dies, s'ha observat a la Catalunya Central, al Pirineu i en algunes àrees de Ponent.

Superació del llindar SMP a les estacions XEMA, de l'11 al 15 d'agost / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dimarts, 17 d’agost del 2021

S'ha fet una sessió informativa per als ens locals lleidatans sobre ajudes al sector turístic

Dijous passat s'ha celebrat una sessió telemàtica informativa organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida sobre les ajudes als ens locals per a la creació de projectes per al sector turístic. Es tracta d'una convocatòria d'ajuts de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes subvencions estan destinades a fomentar la transformació i la modernització del sector turístic català. La convocatòria es fa dins dels Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions, en el marc dels fons europeus Next Generation.

Un instant de la sessió informativa / AJUNTAMENT DE LLEIDA

+info: https://www.paeria.cat

dilluns, 16 d’agost del 2021

Desactivada l'Alerta del Procicat en donar-se per acabada l'onada de calor

Protecció Civil de Catalunya ha desactivat ahir a la tarda l'Alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya, el Procicat, per onada de calor. La desactivació s'ha produït un cop el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha donat per finalitzat l'episodi.

Durant l'onada, la calor ha estat excepcional a Catalunya amb rècords absoluts de temperatura màxima. 10 poblacions catalanes han assolit rècords per sobre dels 38 °C. Dissabte, a 21 de les 149 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques, la XEMA, es van registrar les temperatures històriques més altes, amb més de 10 anys de registres.

Les 10 poblacions catalanes amb rècords per sobre dels 38 °C / GENCAT.CAT

+info: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

diumenge, 15 d’agost del 2021

La Diputació de Tarragona destina 136.000 euros a publicacions vinculades a la demarcació

Imatge facilitada a la nota informativa / DIPTA
Ja ha obert el termini la Diputació de Tarragona per sol·licitar els ajuts de la institució per a la publicació de llibres i altres publicacions amb continguts o autoria amb vinculació amb la demarcació de Tarragona: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. Aquesta convocatòria específica està dotada amb un total de 136.000 euros.

Es consideren, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, subvencionables totes les publicacions ja editades, de qualsevol gènere literari. Fins al 30 de desembre, els ens locals i les persones físiques i jurídiques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès poden demanar aquests ajuts.

+info: https://www.dipta.cat

dissabte, 14 d’agost del 2021

S'està optimitzant el Funicular de Vallvidrera

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, du a terme treballs de millora al Funicular de Vallvidrera: ho ha donat a conèixer FGC mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns de la setmana passada. Es tracta d'optimitzar la qualitat, fiabilitat i puntualitat del servei.

Tal com detalla FGC a la referida nota informativa, mentre durin els treballs, del 9 al 27 d'agost, les persones usuàries podran utilitzar un servei alternatiu per carretera amb el mateix horari que el servei habitual d'aquest funicular. Aquests treballs permeten optimitzar també el confort de les persones que l'utilitzen diàriament.

Funicular de Vallvidrera / FGC

+info: https://www.fgc.cat

divendres, 13 d’agost del 2021

Es fomenta l'esport a la demarcació de Tarragona

La Diputació de Tarragona i els consells esportius fomenten l'esport a la demarcació amb un nou projecte adreçat a escoles, famílies i professionals: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. La proposta inclou quatre programes diferents.

Aquests quatre programes, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, consisteixen en: esport en família i activitats a la natura, multiesports en edat escolar, activitats per a persones amb diversitat funcional i formació adreçada a professionals. Els consells els desenvolupen en base a les característiques i necessitats de cada comarca.

Imatge facilitada a la nota informativa / DIPTA

+info: https://www.dipta.cat

dijous, 12 d’agost del 2021

Restaurada la majestat romànica de Santa Maria de Caldes de Montbui

Restauració de la majestat / GENCAT.CAT

La majestat romànica de Santa Maria de Caldes de Montbui ha estat restaurada: ho ha donat a conèixer el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 30. La imatge actual és una reproducció de l'antiga, que es va cremar el 1936 durant la Guerra Civil.

Aquesta actuació ha permès recuperar el magnífic i delicat treball escultòric del cap, que es va poder salvar de les flames i que els historiadors situen cronològicament al segle XII. L'estat de conservació del suport del cap, sempre segons la referida nota informativa del Departament de Cultura, era dolent, amb una important afectació d'insectes xilòfags, que havien provocat pèrdues considerables de material ligni, principalment en el revers.

+info: https://cultura.gencat.cat

dimecres, 11 d’agost del 2021

L'IVGS interanual català ha reflectit al juny una disminució de l'1,7%

Respecte al mateix mes de l'any 2020 i a preus corrents, al juny l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha disminuït un 1,7%: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts de la setmana passada. En funció dels grups de productes, la disminució interanual de les vendes es concentra en les de productes alimentaris, en un -6,7%, mentre que augmenten les de la resta de productes, en un 3,5%.

De l'acumulat de la primera meitat de l'any, també a preus corrents i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, es desprèn una variació interanual negativa, d'un -1,1%, en aquest índex que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei: les vendes acumulades dels productes d'alimentació han disminuït un 3,6%, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 2,1% en el mateix període. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català reflecteix una disminució interanual del 5,1% al juny; per grups de productes, les vendes d'alimentació han disminuït un 7,9%, mentre que han disminuït un 2,1% les de la resta de productes.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: juny 2019 a juny 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimarts, 10 d’agost del 2021

Sant Fruitós de Bages finalitza les obres de millora dels seus polígons

Imatge facilitada a la nota informativa / DIBA
Dins el marc del Pla de Modernització de Polígons, que la Diputació de Barcelona impulsa, Sant Fruitós de Bages ha finalitzat les obres de millora dels polígons Sant Isidre, Riu d'Or Casa-Nova i La Bòbila: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. Aquestes obres suposaran millores en la mobilitat, la seguretat i la sostenibilitat ambiental d'aquests PAE.

El cost total del projecte de millora dels polígons de Sant Fruitós de Bages ha estat de 385.542,99 euros, dels quals el 70% han estat aportats per la Diputació i la resta per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Les millores tindran impacte directe a les 195 empreses d'aquests polígons, que ocupen un total de 1.964 persones treballadores.

+info: https://www.diba.cat

dilluns, 9 d’agost del 2021

75 anys dels Cursos d'Arqueologia d'Empúries

El passat 23 de juliol va finalitzar la 75a edició dels Cursos Internacionals d'Arqueologia d'Empúries. Des dels seus inicis, segons recalca el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en una nota informativa que al respecte ha emès el passat dia 29, han estat un referent per a la formació d'arqueòlegs i arqueòlogues procedents de diversos centres universitaris i de recerca.

Es tracta, sempre segons la referida nota informativa del Departament de Cultura, d'una formació pràctica en les tasques d'excavació realitzada en el mateix conjunt arqueològic i que es combina amb tallers i sessions teòriques i amb visites a altres museus i jaciments. D'ençà de la seva creació, aquests cursos conserven l'esperit inicial d'esdevenir un lloc d'intercanvi de coneixement, d'avenç de la recerca emporitana i un laboratori metodològic.

Alumnes del 75è Curs d'Arqueologia d'Empúries durant les pràctiques de digitalització 3D a l'espai de l'antic penya-segat del port de la ciutat grega / MAC EMPÚRIES

+info: https://cultura.gencat.cat

diumenge, 8 d’agost del 2021

Un estudi aborda els efectes a les comarques gironines quant a eliminar els peatges a l'AP7

La Diputació de Girona i la Cambra de Comerç han presentat un estudi sobre els efectes de l'eliminació dels peatges a l'AP7: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. Es tracta de preveure els efectes que tindrà a les comarques gironines l'eliminació dels peatges de l'AP7, que el dia 31 d'aquest agost es farà efectiva.

El document, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, inclou una sèrie de propostes per millorar la mobilitat a la part gironina del corredor del Mediterrani a partir del 31 d'agost. L'estudi estableix propostes d'actuació definides a partir dels següents eixos: sostenibilitat, seguretat viària, millora de la permeabilitat de l'AP7, nou paper de l'N II, redistribució dels fluxos de la xarxa viària, serveis a la carretera, vessant urbanística i transport públic per carretera.

Portada de l'estudi / DDGI

+info: https://www.ddgi.cat

dissabte, 7 d’agost del 2021

L'IEC destacarà en el XV Congrés Europeu de Sociologia

Imatge facilitada a la
nota informativa / IEC
L'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, acollirà algunes de les sessions del XV Congrés Europeu de Sociologia, de l'European Sociological Association, l'ESA, congrés que se celebrarà del 31 d'agost al 3 de setembre: ho ha donat a conèixer el propi IEC mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts de la setmana passada. L'IEC també serà seu de referència per al desenvolupament de les sessions en streaming.

La pandèmia ha obligat a organitzar gairebé tot l'esdeveniment en línia, però l'IEC ha estat l'escenari triat per a la cerimònia inaugural, que es podrà seguir presencialment o en línia. A més, es faran a l'IEC la trobada d'associacions nacionals de sociologia que tindrà lloc el dia 30 d'agost i a la qual assistiran representants de més de 20 associacions territorials de tot el territori europeu, i la Summer School de l'ESA, que es farà els dies 29 i 30 d'agost i en la qual participaran una trentena d'estudiants de sociologia d'arreu d'Europa: ambdues activitats també es desenvoluparan en format híbrid.

+info: https://www.iec.cat

divendres, 6 d’agost del 2021

Aprovat implementar el PROA a Catalunya

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat la implementació del denominat Programa d'optimització d'ús d'antibiòtics, el PROA: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. Consisteix en un programa de millora de la qualitat i de l'optimització de l'ús dels antibiòtics en l'àmbit hospitalari, d'atenció primària i sociosanitari.

El PROA, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, és un programa de millora de la qualitat i es defineix com l'expressió de l'esforç mantingut d'una institució per optimitzar l'ús dels antibiòtics pel que fa als pacients atesos. Fonamenta la seva actuació sobre criteris d'eficàcia, seguretat i cost-efectivitat, i amb suport en l'evidència científica actualitzada i en la sensibilitat local dels patògens implicats més freqüentment en les infeccions tractades.

+info: https://govern.cat

dijous, 5 d’agost del 2021

Es preveu ampliar el pont a la BV1005, a Veciana

La Diputació de Barcelona ha redactat el projecte d'ampliació del pont sobre la riera de Veciana al PK 2,4 de la carretera BV1005, dins el terme municipal de Veciana: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. El projecte, que ha estat lliurat a l'Ajuntament de Veciana, té per finalitat millorar la seguretat viària d'aquesta infraestructura.

El problema actual, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació, és que el tram d'actuació, amb una longitud de 65 m, és estret i està situat a la sortida d'una corba. Es procedirà, doncs, a l'eixamplament de la plataforma i substituir els merlets actuals per uns nous sistemes de contenció que proporcionin una circulació segura i alhora respectin el caràcter patrimonial del vell pont de pedra.

Plànol del projecte / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 4 d’agost del 2021

Aprovat el Pla parcial SUD10 Sector Llevant

Imatge facilitada a la nota informativa / INCASÒL
L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat definitivament el Pla parcial SUD10 Sector Llevant, redactat per l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 6. SUD10 Sector Llevant s'ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat ambiental i paisatgística.

Es preveu, sempre segons la referida nota informativa de l'Incasòl, que durant el tercer trimestre d'aquest any el consistori aprovi definitivament els projectes d'urbanització i reparcel·lació. Paral·lelament, l'Incasòl traurà a licitació les obres d'urbanització, que es podrien iniciar durant el primer trimestre del 2022. El desenvolupament d'aquest sector suposarà una inversió de 13,1 milions d'euros i generar 146.500 m² de sòl per a la instal·lació de fins a sis empreses.

+info: https://incasol.gencat.cat

dimarts, 3 d’agost del 2021

Juliol ha estat càlid i sec a gran part de Catalunya

El passat juliol ha resultat càlid a bona part de Catalunya, si bé a zones de l'oest ha estat normal i fins i tot fred al vessant sud del Pirineu Occidental: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Ha estat sec a gran part de Catalunya i molt sec a àrees del Prepirineu, nord de la Depressió Central, l'Albera i desembocadura de la Tordera.

En canvi, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, ha estat plujós o fins i tot molt plujós al Litoral i Prelitoral sud, massís dels Ports, àmplies zones de la plana de Lleida i vessant sud del Pirineu Occidental. Han destacat un possible esclafit el dia 12, el pic de calor del dia 23 i el front fred del dia 31.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en °C: juliol 2021 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: juliol 2021 / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

dilluns, 2 d’agost del 2021

Nous itineraris guiats a l'entorn natural del Castell Monestir d'Escornalbou

Imatge facilitada a la nota informativa / DIPTA
Aquest estiu i fins al proper novembre, els dissabtes i diumenges hi ha dues visites guiades a l'entorn del Castell Monestir d'Escornalbou: ho ha donat a conèixer la Diputació de Tarragona mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres passat. Les visites són obertes al públic en general i tenen una durada de dues hores.

La primera de les propostes acosta el visitant a les corralines i l'espai carbonera, oberts i restaurats recentment. El segon itinerari transcorre pel Passeig dels Frares. Aquestes noves visites, organitzades des de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la pròpia Diputació de Tarragona, s'emmarquen en el projecte Operació Baronia d'Escornalbou: aquest projecte és la primera de les tres fases d'intervencions que des de la Diputació i la Generalitat de Catalunya s'estan duent a terme per tal de dignificar el monument i el seu entorn natural.

+info: https://www.dipta.cat

diumenge, 1 d’agost del 2021

Catalunya comença a elaborar el PNI 2022-2025

Imatge facilitada a la nota
informativa / GOVERN.CAT
El Govern de Catalunya ha aprovat posar en marxa l'elaboració del Pacte Nacional per a la Indústria, el PNI, 2022-2025: ho ha donat a conèixer el mateix Govern català mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. Aquest nou pacte haurà de prioritzar projectes amb una autèntica capacitat transformadora.

L'objectiu, sempre segons la referida nota informativa del Govern català, és que la indústria faci un salt endavant significatiu en competitivitat i permeti al sector fer front als grans reptes de la sostenibilitat i la digitalització, que són les grans palanques de transformació i de canvi de l'economia que vindrà. El PNI 2017-2020 va aconseguir una execució pressupostària de 1.668 milions d'euros, xifra que representa un 90,9% de la quantitat prevista.

+info: https://govern.cat