dijous, 31 d’octubre del 2019

L'ICEH de Catalunya registra aquest trimestre la davallada més intensa des de principis del 2013

En el quart trimestre d'enguany, l'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat, l'ICEH, de Catalunya mostra respecte al trimestre anterior una disminució del 2,9%, la més intensa des de principis del 2013: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 11. La confiança empitjora en tots els sectors, encapçalats per la indústria, en un -4,1%, i l'hostaleria i transport, en un -3,4%; els segueixen el comerç, amb un -2,7%, la resta de serveis, amb un -2,5%, i la construcció, amb un -1,3%.

Variació percentual trimestral de l'ICEH el 4t trimestre
d'enguany: total i per sectors / IDESCAT; INE
Per grandària de l'establiment, únicament s'observa una millora de la confiança en els establiments més grans: així, en els de 1.000 o més assalariats la confiança millora un 2,5%; en canvi, la resta d'establiments registren davallades de l'ICEH de diferents intensitats, que van del -5,6% en els establiments de 50 a 199 assalariats al -2,3% en els de menys de 10 assalariats. Per demarcacions camerals, totes mostren un empitjorament de la confiança respecte al trimestre anterior: les cambres de Girona i les de Tarragona són les que tenen una pèrdua de confiança més elevada, amb un -4,6% i -4,2% respectivament, seguides de les cambres de Lleida, amb un -3%; la Cambra de Barcelona i la resta de cambres de Barcelona mostren disminucions de menys intensitat, concretament d'un -2,6% i un -1,2% respectivament. En relació al mateix trimestre de l'any anterior, l'ICEH disminueix un 2,4%: la confiança empresarial empitjora a tots els sectors, excepte a l'hostaleria i transport, on creix un 2%; la indústria, amb un -4,8% encapçala els sectors on ha hagut una davallada de la confiança empresarial respecte al quart trimestre del 2018.

+info: https://www.idescat.cat

dimecres, 30 d’octubre del 2019

En licitació la creació de la marca 'Girona Crea'

L'Ajuntament de Girona també posa en licitació el servei d'anàlisi de l'oferta cultural i campanya de comunicació


Per procediment obert abreujat, l'Ajuntament de Girona ha obert el procés de licitació per a la contractació de la prestació de serveis de conceptualització, creació i implantació de la marca 'Girona Crea' i l'elaboració del corresponent pla de gestió; al mateix temps, l'Ajuntament de Girona també ha iniciat la licitació per a la contractació del servei d'anàlisi de l'oferta cultural i campanya de comunicació, per procediment obert simplificat abreujat. Tot plegat ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir.

Logo del PECT-ICC / AJ. GIRONA
El pressupost base de licitació per a la marca 'Girona Crea' serà de 41.745 euros i s'inclou en el marc de l'actuació de creació de marca i comunicació, la qual pretén impulsar l'estructuració, l'aglutinació i la comunicació del teixit d'indústries culturals i creatives, les ICC, a través d'una marca que identifiqui els nodes que formen part de les indústries culturals i creatives per tal de donar-los visibilitat. Quant al servei d'anàlisi de l'oferta cultural, compta amb un pressupost base de licitació de 37.631,35 euros; el contracte té per objecte el servei d'anàlisi dels sistemes de difusió de l'oferta cultural de Girona i el seu entorn territorial, proposta de millores dels sistemes, i disseny i execució de sis campanyes de comunicació per tal d'impulsar el consum cultural en el marc de l'actuació de creació i captació de públics. Les dues licitacions s'impulsen des del PECT-ICC, el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial-Indústries Culturals i Creatives, de Girona i el seu entorn territorial, projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el FEDER, i en un 25% per la Diputació de Girona.

+info: http://www.girona.cat

dimarts, 29 d’octubre del 2019

S'han posat en venda parcel·les de sòl industrial a la comarca de l'Anoia

L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, promou la venda, per concurrència d'ofertes, de les parcel·les de les quals disposa a la comarca de l'Anoia: ho ha donat a conèixer el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 27 de setembre. Són 12 parcel·les de diferent tipologia que sumen 74.643 m² de sòl per a activitats econòmiques i estan situades als sectors Can Parera a Castellolí, els Plans de la Tossa a Santa Margarida de Montbui i la Riera de Castellolí de Vilanova del Camí.

Segons explicitava l'Incasòl a la referida nota informativa, les sol·licituds es podien presentar fins el dia 18 d'aquest octubre. Es tracta de parcel·les per a indústria aïllada i entre mitgeres destinades a usos industrials i comercials. Totes elles es beneficien d'un finançament de fins el 70% i disposen dels serveis necessaris per a instal·lar-hi tota mena d'indústries i estan ben comunicades amb la xarxa de carreteres. Els sectors on estan situades son àrees d'activitat econòmica en consolidació, on ja hi ha instal·lades empreses com Abacus, Grup Engind, Teclim, Dayma i Alancar Express, entre d'altres.

Sector industrial els Plans de la Tossa a Santa Margarida de Montbui / INCASÒL

+info: http://incasol.gencat.cat

dilluns, 28 d’octubre del 2019

Viladecavalls implanta la signatura biomètrica

Un dels dos dispositius de signatura biomètrica de
l'Oficina de Registre / AJ. VILADECAVALLS
En el marc del projecte de transformació digital de l'Administració, l'Ajuntament de Viladecavalls ha implantat la signatura biomètrica a l'Oficina de Registre i la desplegarà de manera progressiva a altres serveis municipals: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 9. L'objectiu és eliminar totalment el paper en els tràmits presencials i fer un pas més en la digitalització de l'Administració, agilitzant els tràmits i millorant els sistemes de gestió. Amb el nou sistema, la ciutadania pot registrar instàncies i documentació de manera presencial sense haver d'utilitzar certificats electrònics.

La signatura biomètrica té la mateixa validesa que la manuscrita i té garantida la seva autenticitat, ja que recull dades biomètriques de la persona que signa i és impossible de replicar. Aquesta actuació forma part del pla d'accions que està portant a terme l'Ajuntament de Viladecavalls per tal d'implantar l'Administració electrònica i donar compliment a les obligacions de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La signatura biomètrica implantada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que està situada al Carrer Antoni Soler i Hospital, consta de dos dispositius, concretament tauletes. La implantació del projecte de signatura biomètrica, actualment en fase d'execució, disposa de 4.882,35 euros de pressupost.

+info: https://www.viladecavalls.cat

diumenge, 27 d’octubre del 2019

El Parlament Europeu preveu gairebé 171.000 milions d'euros en crèdits de compromís

En el Ple del passat dimecres, el Parlament Europeu ha fixat la seva posició sobre el pressupost comunitari per al 2020. En el seu projecte de resolució, l'Eurocambra planteja un pressupost amb gairebé 171.000 milions d'euros en crèdits de compromís, el que la UE es compromet a invertir al 2020 o en anys posteriors, ja que els projectes i programes es desenvolupen al llarg de diversos anys: això representa un augment aproximat de 2.700 milions d'euros respecte al projecte de la Comissió Europea, la CE.

Parc eòlic a Golice, Polònia / ADAM BERRY; CE
Tanmateix, l'hemicicle ha establert els crèdits de pagament en 159.000 milions d'euros. Els eurodiputats també han reforçat el projecte pressupostari de la CE afegint més de 2.000 milions d'euros per tal de protegir el medi ambient. A més, entre altres programes, aposten per incrementar la dotació per a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, YEI per les seves sigles en anglès, i el programa Erasmus+. També volen impulsar noves ajudes en la línia de les prioritats del Parlament en àmbits com les pime, la recerca, la digitalització, la migració i la política exterior, amb èmfasi en l'ajuda al desenvolupament i l'ajuda humanitària.

+info: http://www.europarlbarcelona.eu

dissabte, 26 d’octubre del 2019

Comportament diferenciat a tres embassaments catalans durant l'any pluviomètric 2018-2019

Embassament de Darnius Boadella, al 40% / ACA
En la línia del que quant a l'any pluviomètric, o any hidrològic, 2018-2019 ha informat TITULARS.CAT (bloc del 12/09/2019), en el conjunt global de les conques internes catalanes s'ha passat d'un volum de reserves del 86% o gairebé 600 hm³ de finals del 2018 al 57% o 395 hm³ actualment, segons dades que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha donat a conèixer mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 3. Són remarcables, tot i això, dos casos que han tingut un comportament diferenciat: per una banda, els embassaments de Siurana i Riudecanyes, de manera conjunta i, per altra banda, l'embassament de Darnius Boadella.

Quant als embassaments de Siurana i Riudecanyes, van començar l'any hidrològic amb uns escassos 3 hm³, un 17%, però les darreres pluges de l'any passat van permetre assolir els 10 hm³, arribant així al 57%, i l'any hidrològic es tanca amb 4,6 hm³, un 26%, després de nou mesos marcats per les escasses pluges d'aquest any. Pel que fa a Darnius Boadella, i sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, ha tingut un comportament similar al dels embassaments del sistema Siurana-Riudecanyes: va començar l'any hidrològic amb 23 hm³, un 38%, però les pluges de finals del 2018 van ser molt productives, assolint pràcticament l'ompliment de l'embassament amb 58 hm³, un 95%; no obstant això, es tanca l'any hidrològic amb 25 hm³, un 41%, després d'un període estival especialment sec i calorós.

+info: http://aca.gencat.cat

divendres, 25 d’octubre del 2019

La Biblioteca-Museu Víctor Balaguer esdevé Museu d'Interès Nacional

El Govern català ha acordat declarar Museu d'Interès Nacional, la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer: ho ha donat a conèixer el Departament de Cultura mitjançant una nota informativa que ha emès dimarts passat. La Junta de Patrons de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer va sol·licitar la declaració de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer com a Museu d'Interès Nacional, fonamentant-se la proposta en el gran valor patrimonial d'aquest equipament, tant pel que fa a l'edifici com a les col·leccions que conté. L'edifici primerenc, construït entre els anys 1882 i 1884, va ser dissenyat per Jeroni Granell seguint l'estil historicista imperant a l'època; posteriorment, s'han fet una sèrie d'ampliacions amb els edificis de la Casa del Marquès del Castrofuerte i la Casa de Santa Teresa.

Biblioteca-Museu Víctor Balaguer / GENCAT.CAT
De la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer destaca que és un dels epicentres de l'art català de finals del segle XIX i XX. Té un important fons del Museu del Prado, escultura en petit i gran format, arqueologia, arts decoratives i industrials, col·leccions etnogràfiques de les Filipines, la Xina, el Japó, art precolombí i d'Egipte, i un fons bibliogràfic vast, català i forà. Es tracta, doncs, de col·leccions artístiques úniques, de gran prestigi pel valor de conjunt, dins i fora de les fronteres catalanes. La Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya va informar favorablement, el passat 11 de juliol, de la proposta de declaració de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer com a Museu d'Interès Nacional, i de deixar sense efectes la declaració de l'esmentat museu com a secció del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC.

+info: https://cultura.gencat.cat

dijous, 24 d’octubre del 2019

Marge important de millora quant a il·luminació a uns equipaments esportius del Bages

Pavelló Avinyó / CCBAGES
A través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona s'han fet estudis per tal de millorar l'enllumenat dels camps de futbol de Santpedor i de Sallent i dels pavellons poliesportius d'Avinyó i Santpedor, respectivament: ho ha donat a conèixer el Consell Comarcal del Bages mitjançant una nota informativa que dilluns passat ha emès. Els estudis indiquen que el marge de millora en matèria d'il·luminació és important.

En paral·lel, també s'han fet estudis per tal d'incorporar l'energia solar fotovoltaica als pavellons d'Avinyó i Navàs. Aquests dos darrers projectes han estat redactats tenint en compte les modificacions que amb el Reial decret 244/2019 de 5 d'abril han hagut en matèria d'autoconsum i que, entre d'altres, impliquen l'autoconsum compartit, un nou mecanisme de compensació econòmica de l'energia sobrant i la simplificació dels procediments administratius.

+info: http://www.ccbages.cat

dimecres, 23 d’octubre del 2019

L'ACA impulsa la millora del sanejament d'aigües residuals a Maçanet de la Selva

Des de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, s'estan impulsant actuacions per a millorar el sanejament de les aigües residuals del municipi de Maçanet de la Selva: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 18 de setembre. Precisament aquell mateix dia s'han posat a licitació les obres d'ampliació de la depuradora de Maçanet, amb un pressupost de 6,9 milions d'euros.

Depuradora de Maçanet de la Selva / ACA
Aquesta planta, que es va posar en servei el 1979 i que va ser ampliada el 1995, requereix importants millores per a modernitzar els seus equipaments i adaptar-se a les necessitats de sanejament actuals i futures. Els treballs, que tindran una durada de 14 mesos a partir de l'adjudicació i signatura del contracte, faran possible la remodelació completa de la planta, construint pràcticament una nova depuradora. També es duplicarà la capacitat de tractament, passant dels 1.000 als 2.000 m³/dia, equivalent a una població de 16.000 habitants; ara és de 5.833. El tractament, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, serà de tipus biològic, amb eliminació de la matèria orgànica, el nitrogen i el fòsfor.

+info: http://aca.gencat.cat

dimarts, 22 d’octubre del 2019

Wifi gratis en prova pilot al centre de Mollerussa

Des del passat dijous, segons avançava l'Ajuntament de Mollerussa mitjançant una nota informativa que va emetre dimarts de la setmana passada, està en prova pilot un servei gratuït de wifi que dóna cobertura en horari diürn a la zona remodelada del centre urbà. Aquesta prova permetrà al consistori testar les necessitats i el funcionament per tal de poder aplicar les millores que calguin. L'objectiu final és donar prestacions perquè l'àmbit, que s'ha guanyat per a l'ús prioritari dels vianants, tingui com a espai de trobada un element més de reactivació.

En principi, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Mollerussa, el servei estarà activat en horari de les 09.00 h a les 21.00 h cada dia, a través d'una xarxa oberta amb velocitat limitada i trànsit monitorat segons fixa la normativa reguladora. De fet, la instal·lació ja es va deixar preparada en el seu moment amb la col·locació de les antenes i els dispositius necessaris que es van ubicar als tòtems identificatius que llueixen el nom de les quatre places principals. Cada un d'aquests elements del mobiliari urbà té també instal·lades tres càmeres de seguretat, les quals formen part de la xarxa de 20 càmeres que donen cobertura a aquest àmbit.

Plaça Major de Mollerussa, en una imatge on s'aprecia a l'esquerra el tòtem identificatiu / AJ. MOLLERUSSA

+info: https://www.mollerussa.cat

dilluns, 21 d’octubre del 2019

Súria disposa del projecte per als treballs finals d'urbanització del nucli antic

Una imatge del barri de Sant Jaume, a Súria / DIBA
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Súria el projecte executiu per als treballs finals d'urbanització del nucli antic del municipi, en concret dels carrers Sant Jaume i Sant Sebastià: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que dimecres passat ha emès. El projecte, que s'emmarca en les actuacions previstes per a la millora del barri de Sant Jaume, incloses en el projecte d'intervenció integral de l'any 2007 en el marc de la Llei de Barris, completarà la comunicació entre el poble vell, el barri de Sant Jaume i la Carretera de Manresa.

Una altra imatge del barri de Sant Jaume, a Súria / DIBA
En aquesta actuació, que preveu una inversió de 525.500 euros i un termini de cinc mesos, s'inclou la pavimentació en plataforma única de tot l'àmbit, el soterrament dels encreuaments aeris de la xarxa elèctrica i d'enllumenat, la millora de les xarxes d'aigua, clavegueram i gas, i la generació de petits espais verds. Aquest projecte culmina les actuacions que els últims anys ha estat realitzant l'Ajuntament de Súria en aquest barri per a ordenar i reformar el tram final del Carrer Sant Sebastià i part del Carrer Sant Jaume per tal de garantir l'accessibilitat general i millorar totes les xarxes de serveis.

+info: https://www.diba.cat

diumenge, 20 d’octubre del 2019

L'ODCiP ha convocat amb caràcter extraordinari i urgent una reunió ampliada de consell assessor

Arran de l'anunci per part del Tribunal Suprem, el TS, de la sentència del judici al Procés, en relació a la qual cosa ha informat TITULARS.CAT (bloc del 15/10/2019) i davant la gravetat dels fets succeïts aquesta setmana, l'Oficina de Drets Civils i Polítics, l'ODCiP, convoca amb caràcter extraordinari i d'urgència una reunió ampliada del seu consell assessor i que tindrà lloc dimarts que ve a les 18.00 h. L'ODCiP, segons ha donat a conèixer aquest mateix òrgan de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès ahir, ha rebut informació directa i indirecta sobre nombroses possibles vulneracions del dret a la informació, del de manifestació o de possibles abusos i excessos per part dels diferents cossos policials en la gestió de l'ordre públic.

ODCiP / GENCAT.CAT
Com a objectiu, aquesta sessió ampliada del Consell Assessor de l'ODCiP té analitzar col·lectivament totes les dades disponibles per tal d'extreure'n conclusions en forma de propostes que ajudin a reconduir la situació i a generar un escenari resultant d'avenç en el respecte i garantia dels drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania. En aquesta sessió extraordinària, sempre segons la referida nota informativa de l'ODCiP, s'analitzaran les conseqüències quant a drets civils i polítics, en concret llibertat d'expressió, dret de manifestació, de reunió, d'associació, de participació política i quant a un judici just, tant de la mateixa sentència emesa pel TS com de les reaccions de protesta que ha generat i de la resposta per part dels poders públics a aquestes reaccions.

+info: http://economia.gencat.cat

dissabte, 19 d’octubre del 2019

L'Hospitalet de Llobregat se suma a la campanya 'Recicla vidre per elles'

Els contenidors de la campanya 'Recicla vidre per
elles' a l'Hospitalet de Llobregat / AJ. L'H
A l'àmplia vorera situada a la confluència de la Rambla de la Marina i el Carrer d'Enric Prat de la Riba, al barri del Centre, a l'Hospitalet de Llobregat, estarà instal·lada fins al 25 d'octubre una vistosa parella de contenidors roses de reciclatge de vidre. D'aquesta manera, segons ha donat a conèixer el propi Ajuntament de l'Hospitalet mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dimarts, la ciutat se suma a la campanya 'Recicla vidre per elles', contra el càncer de mama, organitzada per Ecovidrio, l'entitat encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre.

La iniciativa solidària es fa coincidir amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que se celebra avui. Ecovidrio transformarà els envasos de vidre reciclats als contenidors en una donació a la Fundació Sandra Ibarra, que impulsa la investigació sobre el càncer de mama i dóna suport a les dones afectades. Segons dades d'Ecovidrio, a l'Hospitalet de Llobregat es van reciclar l'any passat 3.878 tones d'envasos de vidre, amb una mitjana de 14,9 kg per habitant. Arreu de la ciutat per tal de reciclar aquests residus hi ha un total de 647 contenidors: un per cada 404 habitants.

+info: http://www.l-h.cat

divendres, 18 d’octubre del 2019

Acabada la restauració de cornises i impostes als patis de la Universitat de Cervera

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura i l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha finalitzat les obres d'urgència de dos dels patis interiors de la Universitat de Cervera: ho ha comunicat el propi Incasòl mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 26 de setembre. Aquests treballs, en relació als quals ha informat TITULARS.CAT (bloc del 16/06/2019), han estat basats en un projecte de l'arquitecte Enric Solsona Piña i han consistit en la restauració de les cornises i les impostes lineals inferiors, situades en les façanes sobre l'alqueria dels porxos, als patis de l'arxiu i de la biblioteca.

Tal i com estava previst, s'han retirat els elements de pedra que han perdut la major part del material, així com els elements trencats o danyats per l'envelliment per tal de procedir a la seva substitució. Els trencaments parcials de la pedra de les impostes s'han restituït amb morter de reposició tractat amb la coloració equivalent a la pedra de l'obra i s'han rejuntat amb morter de calç colorada tots els elements de pedra que conformen les impostes, garantint, així, la consolidació dels carreus i l'estanquitat de l'aigua pluvial. S'ha utilitzat pedra de Torà per a restaurar la pedra de les cornises i s'han fet empelts puntuals als trams enderrocats de la secció de la imposta. El cost d'aquestes obres d'urgència de la Universitat de Cervera han suposat una inversió de 48.400 euros.

Vista general de pati interior de la Universitat de Cervera una vegada finalitzades les obres / INCASÒL

+info: http://incasol.gencat.cat

dijous, 17 d’octubre del 2019

La Biblioteca de Salou acull amb motiu de l'Any Brossa l'exposició 'Brossa polièdric'

Imatge facilitada a la nota informativa /
AJUNTAMENT DE SALOU
Fins al 26 d'octubre la Biblioteca de Salou, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Brossa, acollirà l'exposició 'Brossa polièdric': ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Salou mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dilluns. Aquesta mostra, que es fa en el marc de la celebració, enguany, de l'Any Brossa amb motiu del centenari del naixement del poeta, dramaturg i artista escènic, Joan Brossa, només s'haurà pogut visitar en dues poblacions de la província de Tarragona, una d'elles, Salou.

'Brossa polièdric' és una exposició divulgativa sobre la vida i l'obra de Joan Brossa, que pretén acostar la creació del poeta al visitant per tal d'ajudar-lo a conèixer l'artista, el context històric en què va viure, què caracteritza la poesia brossiana i la vigència de la seva obra visual. La mostra està composta per un total de deu mòduls de cartró de 150 cm d'alçada i d'un llibre gegant, també de cartró i de 170 cm d'alçada, amb vuit poemes escrits de temàtiques i formes creatives diverses. També inclou tres daus de cartró que es podran girar per totes les cares per tal de destacar, precisament, que aquest poeta no pot ser encasellat en cap gènere, fet que dóna sentit al títol de l'exposició.

+info: https://www.salou.cat

dimecres, 16 d’octubre del 2019

La competitivitat en preus industrials a Catalunya millora 2,1 punts interanuals al primer trimestre

Respecte als països industrialitzats, l'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana millora al primer trimestre d'enguany 2,1 punts en termes interanuals: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns de la setmana passada. La millora de l'índex, que es dóna per tercer trimestre consecutiu, està motivada pel guany generalitzat de la competitivitat del component de preus relatius i també pel comportament favorable del tipus de canvi.

El component dels preus industrials en relació amb el conjunt dels països industrialitzats millora un punt i està immers en una tendència de clara millora des de mitjan 2016. Per la seva banda, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, el component nominal ha tingut una contribució clarament favorable d'un punt iniciada el trimestre anterior, ja que l'euro s'ha depreciat respecte de les principals divises internacionals. L'evolució favorable de l'índex de competitivitat és generalitzada respecte de totes les àrees geogràfiques analitzades. Presenta una evolució favorable en la comparativa amb la zona euro per vuitè trimestre consecutiu, concretament 0,9 punts, com també hi ha un guany en l'índex respecte del conjunt de la UE-28, en concret d'1,2 punts. En relació amb el conjunt de països desenvolupats, la millora ha estat d'1,9 punts, i respecte als nous països industrialitzats d'Àsia és on el canvi és més intens, de 5 punts. Es consolida, així, la tendència positiva iniciada el tercer trimestre del 2018.

Índex de competitivitat en preus de la indústria catalana respecte als països industrialitzats, per components. Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dimarts, 15 d’octubre del 2019

El TS condemna a presó i inhabilitació absoluta gran part dels principals líders del Procés

Llarena dicta ordre europea i internacional de detenció i entrega de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont


Quim Torra en la seva declaració institucional / GENCAT.CAT
Quant a la causa especial amb numeració 20907/2017 pels fets succeïts a Catalunya la tardor de fa dos anys en el marc del denominat Procés, la Sala Segona del Tribunal Suprem, el TS, ha notificat ahir la sentència dictada i en la qual l'alt tribunal condemna, en tots els casos a presó i inhabilitació absoluta, l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras a 13 anys; als exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa a 12 anys; a l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, a 11 anys i 6 mesos; als exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull a 10 anys i 6 mesos; i als líders d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, respectivament Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, a 9 anys. En els quatre primers casos la condemna obeeix concretament a delicte de sedició amb malversació de fons públics amb agreujant per raó de quantia. Als exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó se'ls condemna per desobediència a 10 mesos de multa amb una quota diària de 200 euros i un any i vuit mesos d'inhabilitació especial. El jutge del mateix tribunal, Pablo Llarena, ha dictat, també ahir, una ordre europea i internacional de detenció i entrega de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per delictes de sedició i malversació de fons públics.

Pedro Sánchez en la seva declaració institucional / LA MONCLOA
Des de la Galeria Gòtica i acompanyat del Govern català en ple i d'altres representants institucionals, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebutjat en la seva compareixença institucional ahir mateix aquestes decisions del TS qualificant-les textualment com "injustes i antidemocràtiques"; així mateix per a Torra la sentència és part, segons ha expressat també literalment, "d'un judici polític i d'una causa general contra el dret d'autodeterminació de Catalunya i l'independentisme". Per la seva banda, també ahir mateix el president del Govern central, Pedro Sánchez, en compareixença des de La Moncloa, quant a la sentència ha expressat textualment "absolut respecte i acatament de la mateixa per part del Govern d'Espanya"; a més, ha recalcat: "A partir d'avui, si deixem de banda els extremismes, podem iniciar una etapa nova en què el retorn a la concòrdia sigui un dels principals pilars a Catalunya". Per les concentracions que en contra de la sentència es van produir als accessos de l'Aeroport del Prat, 110 vols es van cancelar ahir segons la xifra donada per Aena ahir mateix també. Tant Aena com altres autoritats ha recordat que l'accés no autoritzat a zones d'operacions i zones restringides dels aeroports pot constituir des d'infracció molt greu a delicte.

+info:

dilluns, 14 d’octubre del 2019

145 casos atesos per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'OND de gener a agost

A l'Oficina per la No Discriminació, l'OND, de l'Ajuntament de Barcelona s'han atès enguany, de gener a agost, 145 persones que han patit discriminació a la ciutat: ho ha donat a conèixer el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dijous. Els principals motius han estat racisme i xenofòbia, en un 40% dels casos, i LGTBIfòbia, en un 24%. Els drets que s'han vulnerat més han estat la integritat moral, en un 28% dels casos, i la integritat física, en un 10%. Quant al tipus d'actuacions que s'han fet des de l'OND, han estat majoritàriament l'assessorament jurídic i l'orientació, suport socioeducatiu i empoderament, però també s'ha ofert a les persones víctimes de discriminació atenció psicosocial, mediació i coordinació per derivacions.

Percentatges de casos atesos per l'OND de gener a agost / AJ. BCN
L'eix de discriminació per racisme i xenofòbia continua sent el que té més volum de casos atesos a l'OND: suposen 57 del total d'atencions realitzades. Les principals queixes són per tracte vexatori per raó d'origen i s'ha detectat un repunt de situacions de discriminació en l'àmbit de les comunitats veïnals i en la restricció o denegació d'accés a serveis d'entitats bancàries. Pel que fa a les situacions de discriminació per LGTBIfòbia es produeixen en diferents espais com escoles, comunitats veïnals, administracions públiques, àmbit laboral i transport públic. Precisament a l'entorn del transport s'han atès 11 persones víctimes de discriminació, majoritàriament persones LGTBI a l'espai del Metro; en dos casos l'Ajuntament de Barcelona s'ha personat com acusació popular.

+info: https://ajuntament.barcelona.cat

diumenge, 13 d’octubre del 2019

Raons de seguretat comporten desallotjar el Casal de Joves La Xesca, a Sant Cugat del Vallès

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha aprovat un decret d'alcaldia ordenant als ocupants del Casal de Joves La Xesca el necessari desallotjament de l'immoble corresponent al número 66 de l'Avinguda Cerdanyola i que és on aquest casal està. La mesura, segons una nota informativa que el mateix consistori ha emès el passat dilluns, respon a raons de seguretat, en concret a causa de la manca de manteniment i pel mal estat de conservació de l'edifici. Un informe tècnic municipal especifica textualment que "està compromesa l'estabilitat estructural de l'edifici".

En la referida nota informativa, el govern municipal posa de relleu una sèrie de consideracions. Primerament, que aquest és un immoble abandonat des de fa més d'una dècada per la seva propietat, una empresa immobiliària, sent aquesta l'última responsable de l'estat de l'edifici. En segon lloc, que ara mateix, i per una qüestió de responsabilitat subsidiària, l'Ajuntament de Sant Cugat ha d'aprovar aquest decret per tal de protegir les persones que tiren endavant el projecte del Casal de Joves La Xesca. Per últim, que el govern manifesta que és conscient de la manca d'espais per al jovent de la ciutat i que entoma el compromís de cercar-ne alternatives.

Immoble on es troba el Casal de Joves La Xesca / AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

+info: https://www.santcugat.cat

dissabte, 12 d’octubre del 2019

Catalunya es manté com l'únic lloc a la Península Ibèrica amb reproducció de la trenca

La supervivència dels polls criats enguany en captivitat és del 100%


Exemplars de trenca / GENCAT.CAT
Segons recalca el Departament de Territori i Sostenibilitat en una nota informativa que ha emès ahir, Catalunya es manté com únic indret de la Península Ibèrica amb reproducció de la trenca (Lanius minor), un ocell catalogat com a espècie en situació crítica i que es troba en perill imminent d'extinció precisament a la Península Ibèrica, com es desprèn de l'últim informe de balanç elaborat en el marc del projecte de conservació d'aquest ocell i que impulsa el mateix Departament de Territori i Sostenibilitat, en col·laboració amb l'Associació Trenca. Enguany s'ha localitzat una parella reproductora, amb tres polls que han aconseguit volar a Lleida. La posta va tenir lloc a mitjan juny. Des del 2010 en què es va extingir d'Osca, aquest és l'únic indret de tota la península on la trenca es reprodueix.

Polls alliberats des de l'inici del projecte
de conservació de la trenca / GENCAT.CAT
Pel que fa a la cria en captivitat, l'excepcionalitat climàtica del passat estiu a les comarques de Ponent, amb temperatures de fins a 43 ºC, ha afectat la productivitat d'enguany, sobretot les segones postes de la temporada: en total, l'equipament per a la cria de la trenca del Centre de Fauna de Vallcalent, a Lleida, ha registrat enguany 71 naixements, 30 menys que l'any passat. La supervivència dels polls criats artificialment ha estat del 100%: dels 71 polls nascuts el 2019 al centre, se n'han alliberat 60; d'aquests, 41 s'han deixat anar a Lleida, i els altres 19 al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, per primera vegada en la història del projecte. L'objectiu és recuperar l'antic nucli reproductor existent a la comarques gironines i extingit el 2002. D'altra banda, aquest 2019 han arribat cinc trenques a la Plana de Lleida procedents dels seus quarters d'hivernada al sud d'Àfrica.

+info: http://territori.gencat.cat

divendres, 11 d’octubre del 2019

L'IVGS català del passat agost ha crescut un 5% interanual a preus corrents

A l'agost d'enguany, l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha augmentat a preus corrents un 5% respecte al mateix mes de l'any anterior: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres de la setmana passada. Aquesta evolució de l'IVGS ve motivada per l'augment de les vendes d'alimentació, un 13,2%, ja que han disminuït, marcant un -1,2%, les vendes de la resta de productes.

Quant a l'acumulat dels vuit primers mesos de l'any, també a preus corrents, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, aquest índex, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, ha variat un 3% respecte al mateix període de l'any anterior: les vendes acumulades dels productes d'alimentació s'han incrementat un 7,8%, mentre que les de la resta de productes han disminuït un 0,5% en el mateix període. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català mostra un increment interanual del 5,1% a l'agost: per grups de productes, les vendes d'alimentació han augmentat un 11,3% i les de la resta de productes un 0,3%.

Taula detallada de dades de l'IVGS de Catalunya de l'agost passat. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

dijous, 10 d’octubre del 2019

El MAS exposa el primer i l'últim cartell de Festa Major que es van fer durant la Guerra Civil

Fins al proper dia 27 i des del passat dia 1, el Museu d'Art de Sabadell, el MAS, acull l'exposició '1936. Cartells de Festa Major a Sabadell. 1939'. El cartell de l'any 1936 el va fer l'artista sabadellenc Josep Vives Bracons i correspon a una festa que es va preparar però que no es va dur a terme perquè havia esclatat la Guerra Civil. El cartell de l'any 1939 és obra de l'artista sabadellenc Manuel Rallo Bono i és el primer després de la victòria franquista.

Aquesta mostra es fa en el marc de l'exposició '1939. L'abans i el després', que com a part de Memòria en Xarxa, activitat de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, commemora els 80 anys de la fi de la Guerra Civil. El MAS i l'Arxiu Històric de Sabadell conserven una significativa col·lecció de cartells de la festa major de la ciutat, obres originals i impressions, dels anys 1905 al 1939. El cartell institucional de la Festa Major es considera un document històric, artístic i sociològic de primer nivell, que subministra informació per a interpretar el moment històric en què ha estat creat.

El cartell del 1936 el va fer l'artista sabadellenc Josep Vives Bracons i el del 1939 és obra de l'artista sabadellenc Manuel Rallo Bono / AJUNTAMENT DE SABADELL

+info: http://www.sabadell.cat

dimecres, 9 d’octubre del 2019

L'Exposició Filatèlica i Numismàtica Marenostrum arriba a la 38a edició

Del 27 al 29 del passat setembre, ha estat instal·lada al Pati del Palau de la Diputació de Tarragona la XXXVIII Exposició Filatèlica i Numismàtica Marenostrum. La mostra recull objectes de veterans del món del col·leccionisme, que any rere any presenten les seves col·leccions en aquest acte, i també en recull de participants més novells.

Segells i postals de diferents països i temes, monedes, plaques de cava i insígnies han estat alguns dels objectes que s'han pogut apreciar en aquesta 38a edició, entre els quals insígnies de les Olimpíades de Barcelona'92 i en què s'aprecia la famosa mascota Cobi. L'acte d'obertura al públic, el passat dia 27, va comptar amb la presència de la diputada Sílvia Puerto i de Josep Lladó, vicepresident de la Societat Filatèlica i Numismàtica de Tarragona, entitat organitzadora de la mostra.

Insígnies de Barcelona'92, a la XXXVIII Exposició Filatèlica i Numismàtica Marenostrum / DIPTA

Més objectes a la XXXVIII Exposició Filatèlica i Numismàtica Marenostrum / DIPTA

+info: http://www.dipta.cat

dimarts, 8 d’octubre del 2019

L'Ajuntament de Mataró preveu per al 2020 un increment general dels tributs

El Govern municipal de Mataró ha aprovat el decret d'avantprojecte de pressupost i modificació dels impostos, taxes i preus públics per al 2020, en què proposa un increment general dels tributs: ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Mataró mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 26 de setembre. L'increment proposat suposaria que una família tipus, que pagui IBI d'habitatge, IBI d'una plaça d'aparcament, taxa de gual, taxa de brossa domiciliària, impost de vehicles i taxa de cementiris, pagaria l'any que ve 801,79 euros en concepte d'impostos municipals, 47,63 euros més respecte a enguany.

Imatge facilitada a la nota informativa / AJ. MATARÓ
Aquest octubre, en concret fins demà, els grups municipals encara poden presentar suggeriments a l'avantprojecte; a partir d'aquí, es preveu fer-ne l'aprovació inicial en un ple extraordinari el 24 d'octubre. L'aprovació definitiva es preveu en un altre ple extraordinari a finals de desembre per tal que les noves ordenances, taxes i preus públics entrin en vigor el pròxim 1 de gener; en aquesta mateixa sessió està previst que s'aprovi inicialment el pressupost municipal per al 2020. La proposta d'augment dels tributs, sempre segons la referida nota informativa de l'Ajuntament de Mataró, està acompanyada d'un pla de mesures de racionalització de la despesa per tal de poder fer front a l'escenari pressupostari 2020-2023.

+info: https://www.mataro.cat

dilluns, 7 d’octubre del 2019

La Garriga disposa de dues noves àrees per a la recollida selectiva de residus

Com a mesura de reforç d'urgència en la recollida de residus, l'Ajuntament de la Garriga ha instal·lat dues noves àrees de recollida selectiva de vidre, paper i envasos: al Passeig dels Til·lers i al Carrer Llerona. Segons ha donat a conèixer el propi Ajuntament de la Garriga mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat, aquestes dues noves àrees incrementen la capacitat d'emmagatzematge i han de contribuir a evitar que es produeixin desbordaments en aquestes zones.

Amb aquest reforç es pretén precisament reduir els desbordaments que darrerament s'estan produint, sobretot a la zona del centre, i que causen molèsties a la ciutadania. L'actuació s'ha de completar abans de finals d'any amb tres noves àrees, que es col·locaran a la Plaça del Doctor Montal, al Carrer Cardedeu i a la Ronda del Carril, just a la cantonada amb el Passeig dels Til·lers. En paral·lel, l'Ajuntament de la Garriga estudia la implantació, a mitjà termini, d'un nou model de recollida de residus que permeti incrementar el percentatge de recollida selectiva.

A l'esquerra, contenidors al Passeig dels Til·lers. A la dreta, contenidors al Carrer Llerona / AJ. LA GARRIGA

+info: http://www.lagarriga.cat

diumenge, 6 d’octubre del 2019

Inici d'asfaltat i pintura a la Riera de Miró, a Reus

L'inici, aquest cap de setmana, dels treballs d'asfaltat i pintura de la Riera de Miró, a Reus, en el tram comprès entre el Carrer Dom Bosco i la Plaça de Pompeu Fabra, comportaran afectacions al trànsit entre avui a partir de les 18.00 h i el divendres de la setmana que ve, amb la prohibició d'estacionament. Es tracta, segons avançava el propi Ajuntament de Reus en una nota informativa que al respecte va emetre abans-d'ahir, d'obres que tenen el doble objectiu de millorar el manteniment dels carrers de la ciutat per tal de posar-los al dia, i de garantir la seguretat del trànsit.

Aquests treballs s'executaran en dues fases, que comportaran el tall de la circulació en el tram afectat: entre les 21.00 h d'avui i les 07.00 h de demà; i entre les 21.00 h de demà i les 7.00 h de demà passat. L'actuació es porta a terme de nit per minimitzar l'impacte en el trànsit. Les obres s'inclouen en el Pla d'Asfaltat 2019, en relació al qual ha informat TITULARS.CAT (bloc del 28/08/2019) i que preveu una inversió total de 349.690 euros. En aquest sentit, s'actua en vials amb el paviment en mal estat, com a conseqüència del seu deteriorament i envelliment pel pas del temps. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Tecnología de Firmes-Tecnofirmes SA.

Plànol de l'afectació al trànsit / AJUNTAMENT DE REUS

+info: http://www.reus.cat

dissabte, 5 d’octubre del 2019

Setembre càlid a Catalunya a excepció de l'Aran

Pot qualificar-se el passat mes de setembre de càlid al conjunt de Catalunya excepte a la Vall d'Aran i àrees properes: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que dimarts passat ha emès. La major part del territori català ha recollit precipitació inferior a la mitjana climàtica, amb unes quantitats molt exigües a Ponent, on setembre ha resultat molt sec, i en canvi, al Montseny, Costa Brava i punts del Litoral Central ha resultat plujós.

El flux zonal, vent de l'oest, predominant en altura ha comportat l'arribada de fronts i pertorbacions d'origen atlàntic; algunes d'elles, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, es despenjaven del corrent general i s'aprofundien a la Mediterrània provocant els episodis tempestuosos que van afectar el Litoral i Prelitoral i que van descarregar puntualment amb força intensitat. Alhora, aquest flux de l'oest va inhibir tant les masses d'aire fred procedents d'altes latituds com les càlides procedents dels tròpics: com a conseqüència, l'anomalia de temperatura ha estat per sobre de la mitjana climàtica, però sense grans calorades com les que van haver els mesos de juny, juliol i, en menor mesura, també agost.

Temperatura mitjana mensual a Catalunya,
en ºC: setembre 2019 / METEOCAT
Precipitació acumulada a Catalunya,
en mm: setembre 2019 / METEOCAT

+info: http://www.meteo.cat

divendres, 4 d’octubre del 2019

L'Ajuntament de Girona ha obtingut la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Entre els consistoris als quals per a l'any 2019 la Diputació de Girona ha concedit la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural hi ha l'Ajuntament de Girona: ho ha donat a conèixer el propi Ajuntament de Girona mitjançant una nota informativa que el passat 26 de setembre ha emès. El total de l'ajut que del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural s'ha atorgat al referit ajuntament és de 860.080 euros.

Concretament, les quantitats concedides són: 722.500 euros per al consum d'enllumenat públic durant el primer semestre d'enguany, 127.500 euros per a cooperació cultural i 10.080 euros per a noves tecnologies. El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d'assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats relacionades amb la cultura.

Resolució de la convocatòria / DIPUTACIÓ DE GIRONA

+info: http://www.girona.cat

dijous, 3 d’octubre del 2019

El Parc Rural del Montserrat presentarà en les properes setmanes el Banc de Terres

Com a agrupació dels municipis de l'entorn de la muntanya de Montserrat per tal de promoure noves iniciatives econòmiques en aquest territori i especialment en el desenvolupament agrari, el Parc Rural del Montserrat presentarà durant les properes setmanes d'aquest octubre el denominat Banc de Terres: ho ha donat a conèixer la Diputació de Barcelona mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. El Banc de Terres és un projecte per a recuperar i posar en valor terrenys agrícoles en desús o abandonats, posar-los de nou en activitat i facilitar el seu accés a nous productors.

Les presentacions, a les quals estan convidats a participar-hi tant els propietaris de terres com els seus potencials arrendataris, es faran en quatre municipis del Parc Rural, en concret: el 10 d'octubre a Olesa de Montserrat, el 15 al Bruc, el 17 a Piera i el 24 a Sant Vicenç de Castellet. La iniciativa del Banc de Terres forma part del projecte europeu BCN Smart Rural cofinançat per la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el FEDER, amb la voluntat de posar en contacte els propietaris de terres i persones que busquen terres per a conrear, i donar el suport tècnic i jurídic que a les necessitats d'ambdues parts s'adapti millor.

Camps de conreu de Collbató, al Parc Rural del Montserrat / DIBA

+info: https://www.diba.cat

dimecres, 2 d’octubre del 2019

A punt a la Roca del Vallès la campanya 'Aquí no llencem res!'

Logo de la campanya / AJ. LA ROCA
Els informadors de la campanya de proximitat 'Aquí no llencem res!', que està impulsada pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, tindran com a llocs on desenvolupar la seva tasca a la Roca del Vallès: la Plaça de l'Era i la Rambla Mestre Torrents, dins mateix de la Roca del Vallès; l'Avinguda Gaudí, a Santa Agnès de Malanyanes; i la Plaça Valldoriolf i el Carrer València, a la Torreta. Tot plegat ho ha donat a conèixer el propi Ajuntament de la Roca del Vallès mitjançant una nota informativa que ha emès ahir.

Després de realitzar una enquesta, els informadors donaran a canvi material informatiu i diversos objectes de suport a la correcta gestió dels residus a les llars, com ara bosses per tal d'anar a comprar i bosses de recollida selectiva, entre d'altres. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, Jordi Bacardit, explica en paraules recollides a la referida nota informativa que "és important que la gent conegui les virtuts de la recollida selectiva i els serveis de gestió dels residus que té a disposició. És la millor manera de conscienciar per tenir un poble més net, més sostenible i més respectuós amb el medi ambient".

+info: http://laroca.cat

dimarts, 1 d’octubre del 2019

La segona edició del Mercat de Nit ha tancat amb almenys 18.000 degustacions

En aquesta ocasió el Mercat Central de Tarragona va augmentar la seva oferta gastronòmica amb un total de 19 paradistes


Durant la segona edició del Mercat de Nit van haver almenys un total de 18.000 degustacions, servides entre els milers de visitants que es van acostar a aquest acte celebrat al Mercat Central en el marc del programa de festes de Santa Tecla 2019: ho ha comunicat l'Ajuntament de Tarragona mitjançant una nota informativa que el passat dia 18 ha emès. Com a novetats són destacables l'èxit de la copa reutilitzable de policarbonat, així com la safata de cartró gratuïta que els paradistes entregaven als clients per a poder transportar els tastos als espais habilitats per a les degustacions. El Mercat de Nit tingué lloc durant la nit d'entre els passats dies 14 i 15 i el va organitzar l'Associació de Concessionaris del Mercat Central de Tarragona, amb la col·laboració d'Espimsa i del propi Ajuntament de Tarragona.

Es consolida la cita nocturna per a pròximes edicions / AJ. TGN
El Mercat Central va augmentar en aquesta ocasió la seva oferta gastronòmica amb un total de 19 paradistes, que van oferir els seus tastos i degustacions a preus populars des de les 20.00 h fins a la matinada. Després de l'èxit de participació de l'any anterior, en aquesta edició es van col·locar un total de 160 taules a l'exterior de l'equipament, que van permetre descongestionar els espais interiors en facilitar l'accés a les parades. D'altra banda, es van reforçar les mesures de seguretat col·locant a l'exterior els punts de venda d'amparitus, la moneda oficial d'aquest mercat, fet que va evitar que es formessin cues a l'interior del recinte. L'èxit de participació i la gran acollida que segons valoració del mateix consistori ha tingut la segona edició del Mercat de Nit consolida aquesta cita nocturna a l'edifici modernista de cara a pròximes edicions.

+info: https://www.tarragona.cat