diumenge, 17 de gener del 2016

Restaurat un dels vitralls gòtics de l'església del Reial Monestir de Santes Creus

El vitrall des de l'interior abans de
la restauració / GENCAT.CAT
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha restaurat un dels vitralls gòtics del transsepte sud de l'església del Reial Monestir de Santes Creus, segons ha comunicat el Departament de Cultura de la Generalitat aquest passat dijous. El monestir, ubicat a Aiguamúrcia i gestionat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, és un dels conjunts monàstics cistercencs més grans i més ben conservats que es poden visitar actualment a Catalunya i l'únic que conserva un extens conjunt de vitralls datats a principis del segle XIII, i es troba entre els pocs conjunts de vidre cistercenc que es conserven actualment a Europa. Les feines de conservació i restauració van començar el passat octubre, amb la retirada del vitrall del transsepte sud per part del CRBMC i el seu trasllat al taller de Jordi Bonet, restaurador de vitralls. El conjunt de vitralls gòtics ja havia estat objecte de diverses intervencions anteriors, entre les quals figura una restauració del segle XVI, que va tenir lloc tres segles després de la seva col·locació. També amb anterioritat, es va restaurar un vitrall modern de la zona del claustre, seguint els mateixos criteris de conservació i restauració i, al segle XIX, es va dur a terme una altra intervenció, en què es van utilitzar restes de vidres i ploms provinents de la destrucció dels vitralls al segle XVI, per un incendi.

Els vitralls de Santes Creus es caracteritzen per estar formats per vidres de colors clars i per dibuixos que segueixen esquemes geomètrics sense figuració. Alguns dels exemples més interessants presenten motius de cintes que fan nusos, algunes incolores i altres acolorides. Els motius geomètrics simples són típics de l'estil cistercenc, el qual es caracteritza per la seva extrema austeritat. Algunes de les peces que formen el vitrall estaven fracturades i amb fragments despresos. També presentaven taques que eren producte de l'oxidació de les varetes metàl·liques de sosteniment. A més, el plom amb què se subjecten les peces de vidre mostrava signes evidents de corrosió, i la majoria dels plafons estaven corbats, una patologia molt típica dels vitralls. L'objectiu de la intervenció ha estat aturar els processos de deteriorament a què han estat sotmesos els vitralls i perllongar-ne el seu temps de vida útil. L'actuació ha consistit en una tasca prèvia de documentació fotogràfica i un calc del vitrall per tal de documentar amb precisió com anaven col·locats, abans de desmuntar-lo, per poder-los restaurar en el taller; anàlisis fisicoquímiques, amb la finalitat d'estudiar la composició química i els processos de deteriorament que han patit els materials, i poder adoptar els criteris més adients d'intervenció; la neteja, la consolidació i la reintegració dels materials, i la nova disposició i ancoratge del vitrall en el seu finestral, amb un sistema que garanteix la seva conservació futura. Aquesta actuació és el primer pas d'un projecte més ampli de restauració de tot el conjunt de vitralls gòtics cistercencs del Reial Monestir de Santes Creus que es preveu per als propers anys.

A l'esquerra, detall del vitrall abans de la restauració. A la dreta, detall del vitrall després de la restauració / GENCAT.CAT

+info: http://centrederestauracio.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada