dimarts, 12 de gener del 2016

L'Ajuntament de Castellar del Vallès activa el seu web de transparència municipal

El passat 1 de gener l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha posat en marxa el seu web de transparència municipal a través del servei que ofereix el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Amb l'activació d'aquesta adreça web, i de la mateixa manera que ajuntaments dels quals ha informat al respecte TITULARS.CAT, concretament els de Cerdanyola del Vallès i de Palau-solità i Plegamans (blocs del 23/12/2015 i del 08/01/2015 respectivament), es dóna compliment a la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que obliga els ens locals a disposar a partir d'aquest any 2016 d'un portal de transparència propi. La nova eina possibilita que la informació més rellevant del consistori quedi recollida de forma organitzada, estructurada, actualitzada i en format reutilitzable. Per això, s'organitza a partir dels sis apartats definits per la normativa: informació institucional i organitzativa; acció de govern i normativa; contractes, convenis i subvencions; gestió econòmica; serveis i tràmits; i participació. El portal, que es troba en una fase inicial, conté ara mateix un total de 90 indicadors. Està previst que en les properes setmanes la Regidoria de Govern Obert ampliï el nombre d'ítems disponibles. Amb la posada en marxa del nou portal, es pot consultar per primera vegada la declaració de béns i activitats de tots els regidors del consistori, dins l'apartat d'informació institucional i organitzativa. Aquest registre, que els edils presenten al prendre possessió del càrrec, conté dades de cada regidor sobre el seu patrimoni immobiliari, vehicles en propietat i dipòsits, valors i altres béns i drets de valor superior a 18.000 euros.

Una altra novetat destacada, dins el bloc  de contractes, convenis i subvencions, és la publicació del registre semestral de factures, amb indicació de data, proveïdor i import. A més, es publica la relació semestral de proveïdors amb indicació del nom i l'import facturat. El portal permet consultar en aquests moments aquests dos indicadors en el període corresponent a gener-juny de 2015. Altres ítems que es publiquen per primera vegada són l'agenda de l'alcalde i la relació individualitzada dels acords del Ple. El nou web de transparència també permet consultar el pressupost municipal en format de dades obertes i accessibles a la ciutadania. De fet, la Regidoria de Govern Obert treballa en la creació d'un observatori de dades obertes que serveixi per avaluar el pla d'acció municipal així com els principals indicadors socioeconòmics del municipi. En aquest sentit, es pretén que les dades siguin accessibles i reutilitzables per poder fer càlculs i estudis comparatius. D'altra banda, el servei comú de portal de transparència que ofereix el Consorci AOC permet carregar automàticament dades d'organismes supramunicipals, com ara la Diputació de Barcelona, la Generalitat o el Govern espanyol. Aquest ítems es combinen amb els que carrega manualment el propi Ajuntament. Una altra avantatge del servei ofert pel Consorci AOC és que la informació del portal de Castellar quedarà integrat automàticament en el portal de transparència de Catalunya, tal i com estableix la normativa. Des de l'Ajuntament de Castellar del Vallès es destaca que el seu web de transparència municipal es troba en fase inicial de posada en funcionament i que pot experimentar ocasionalment problemes de disponibilitat del servei; en aquest sentit, des del Consorci AOC s'està treballant per solucionar-ho al més aviat possible.

Captura de pantalla del web de transparència posat en marxa per l'Ajuntament de Castellar del Vallès / AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS
+info: http://transparencia.castellarvalles.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada