dimecres, 28 de març del 2018

Materialitzada l'oficina judicial de Puigcerdà

Des del passat dia 12 als Jutjats de Puigcerdà es disposa d'oficina judicial: la materialització d'un nou model d'organitzar-hi el conjunt de tasques amb el qual es busca oferir una millor resposta, i una millor atenció, d'aquesta seu judicial cap als ciutadans en general i cap als professionals com ara els advocats i els procuradors. Amb motiu d'aquest canvi organitzatiu s'ha ampliat la plantilla amb tres nous funcionaris. Prèviament a estar en marxa aquesta oficina, durant cinc mesos un equip de tres funcionaris ha revisat i impulsat la tramitació dels procediments civils, declaratius i execucions dineràries, procediments penals i expedients del Registre Civil pendents; aquest equip també ha tramitat i posat al dia uns més de 1.115 procediments civils i ha retornat gairebé 140.000 euros al cicle productiu, procedents de les execucions que hi havia en tràmit en aquests jutjats.

L'oficina judicial fa possible impulsar l'expedient judicial electrònic, reduir l'ús del paper i facilitar la interconnexió entre els diferents agents jurídics per tal d'evitar la duplicitat de tràmits i l'accés a la informació, així com estalviar molèsties innecessàries als ciutadans o als professionals en reclamar-los documents que ja figuren en registres públics. L'expedient digital escurçarà el temps de resposta en la tramitació total d'un assumpte. També fa possible la posada en marxa del sistema de gestió processal, conegut per la marca e-justícia.cat i que permet la signatura electrònica dels documents, la recepció telemàtica dels escrits, la tramitació guiada, el control de terminis, la incorporació de documents en paper a l'expedient judicial electrònic i la generació automatitzada de l'estadística, entre d'altres funcionalitats.

Jutjats de Puigcerdà / GENCAT.CAT 

+info: http://justicia.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada