diumenge, 4 de març del 2018

El Conselh Generau d'Aran encarrega la restauració del 'Llibre de capítols de Gessa'

Coberta del Llibre de Gessa /
CONSELH GENERAU D'ARAN
A proposta feta per l'Arxiu Generau d'Aran, el Conselh Generau ha encarregat la restauració del Llibre de capítols de Gessa, obra que recull un conjunt de normes que abasta el període del 1759 al 1841; ho ha comunicat el propi Conselh Generau d'Aran mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 22 de febrer. El Llibre de Gessa, del qual té l'encàrrec de fer la restauració el taller Estudi B2, presenta brutícia, pèrdua de suport, talls i fulls esqueixats: aquestes patologies malmeten el seu estat de conservació i en dificulten la manipulació. La restauració d'aquest llibre té un cost de 4.198 euros.

Els treballs d'Estudi B2, empresa de Barcelona i que ja ha restaurat documentació de l'Arxiu Generau d'Aran, consistiran en el desmuntatge del llibre, neteja mecànica i desinfecció, neteja semihumida, desacidificació, reaprest, consolidació del suport, aplanat, cosit i enquadernació. El Llibre de capítols de Gessa es composa d'un seguit d'articles que li dóna el nom: la norma es dictava pel ple del consell, és a dir la trobada de tots els caps de casa, congregats, generalment, a toc de campana; els acords als quals s'arribava es recollien en un volum, anomenat Llibre de la vila o Llibre de capítols. El seu contingut era divers, no només hi hi ha els capítols sinó que també conté els acords pel que fa a arrendaments dels boscos, el contracte de l'apotecari, del metge o del mestre o les concòrdies amb les viles veïnes. A la Val d'Aran el capítol era el reglament o norma emanada del consell local i no condicionada a cap altra institució.

Primeres pàgines del Llibre de capítols de Gessa / CONSELH GENERAU D'ARAN

+info: http://www.conselharan.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada