dissabte, 17 de març del 2018

La restauració d'un tram de muralla a la vila vella de Tossa de Mar està enllestida

Ahir han quedat finalitzades les obres de restauració a la muralla de la vila vella de Tossa de Mar. L'Institut Català del Sòl (INCASÒL) va adjudicar el passat 3 d'abril aquestes obres a l'empresa Grupo Tecno-Conrad SL, que les han dut a terme en quatre mesos i sota la direcció de l'arquitecte Lluís Guanter. Aquesta actuació ha consistit en la realització de les obres necessàries en un tram de la muralla per tal de garantir la seguretat estructural i l'estabilitat d'aquest monument, de manera que no existeixi cap perill per a les persones ni per a la pròpia muralla. També, s'ha millorat, a nivell de seguretat, la barana metàl·lica del pas de ronda per tal d'evitar la possibilitat de caigudes i fent que la barana sigui escalable.

El pas de ronda restaurat / GENCAT.CAT
El tram de muralla que ha centrat l'objectiu de les obres ha estat el del parament exterior que mira a la Platja Gran: el que va des d'una de les torres situades a l'extrem nord-est fins a la denominada Torre d'en Joanàs i la porta d'accés a la vila vella. En concret, s'han eliminat les humitats puntuals localitzades en paraments i torres, s'ha consolidat un sector de la base de la muralla que es trobava descalçat, s'ha rejuntat la fàbrica, s'han eliminat uns murets adjacents absoltes i elements metàl·lics rovellats, s'han restaurat els suports de forja de les antigues lluminàries i s'ha reforçat la llinda de la porta d'accés al recinte. També s'ha millorat, a nivell de seguretat, la barana metàl·lica del pas de ronda. Els promotors del projecte han estat el Departament de Cultura, l'INCASÒL i l'Ajuntament de Tossa de Mar i el cost ha sigut de 120.000,00 euros finançats a parts iguals per l'INCASÒL, mitjançant les aportacions establertes al conveni de transferències signat per aquest organisme i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i per l'Ajuntament de Tossa de Mar. El recinte emmurallat de Tossa de Mar està declarat com a BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) i data dels segles XII i XIV.

+info: http://incasol.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada