dijous, 1 de març del 2018

Definida l'acció per a rehabilitar i optimitzar el col·lector de Can Xercavins, a Rubí

Torrent de Can Xercavins, sota el qual discorre el col·lector /
AJUNTAMENT DE RUBÍ
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Ajuntament de Rubí tenen formalitzat un conveni pel qual es determina la posada en marxa de l'actuació corresponent a la rehabilitació i les millores del col·lector que discorre per sota el Torrent de Can Xercavins, ha informat el propi Ajuntament mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. L'acord defineix com es durà a terme el finançament de l'actuació a emprendre al municipi en aquest punt on es troba la històrica Masia de Can Xercavins. El col·lector forma part del sistema de sanejament de Rubí i, en virtut del referit acord de rehabilitació i optimització, l'ACA aportarà 2,1 milions d'euros, mentre que l'Ajuntament ha redactat el projecte constructiu i farà la tramitació dels expedients de contractació.

Es tracta, a més, d'una actuació contemplada al pla vigent de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Concretament, el 'Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC) 2016-2021' i el seu programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per tal de garantir el manteniment o millorar l'estat ecològic de les aigües superficials, subterrànies i marines, remarquen des del consistori a l'esmentada nota informativa. Actualment, les 517 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana; i pel que fa específicament al Vallès Occidental, hi ha 27 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.

+info: https://www.rubi.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada