dimecres, 21 de març del 2018

827.037 euros previstos per a destinar-los a 14 obres de millora de camins públics a l'Alt Urgell

En els pròxims mesos, està prevista l'aplicació d'un pressupost de 827.037 euros en 14 obres a l'Alt Urgell per a la millora dels camins públics a diverses poblacions: es tracta d'actuacions que afecten paviments, correcció d'assentaments, drenatges, revestiments de cunetes, sanejament de talussos, murs d'escullera i de formigó, barreres de protecció i senyalització; ho ha comunicat el Consell Comarcal de l'Alt Urgell mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 2. L'objectiu de les obres és dotar aquests accessos amb les màximes garanties de comoditat i seguretat per als usuaris. L'actuació de més envergadura, amb un pressupost de 349.980 euros, és la corresponent a l'accés a Ossera, poble situat dins del terme del municipi de la Vansa i Fórnols: les obres consistiran en la correcció d'assentaments i sots i el reforçament del ferm del camí mitjançant l'aplicació d'una capa contínua d'aglomerat asfàltic en calent al llarg dels 7,7 quilòmetres de la via.

Del pressupost total de les obres, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat finançarà 450.940 euros. 243.497 euros, aniran conjuntament a càrrec del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el de Territori i Sostenibilitat i el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La Diputació de Lleida aportarà 18.000 euros i els ajuntaments destinaran de manera conjunta 114.600 euros. El president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, en paraules recollides a la referida nota informativa ha volgut destacar que "gràcies a un treball conjunt de planificació entre ajuntaments, Consell, Generalitat i Diputació, ha estat possible programar totes aquestes obres i executar-les en una sola anualitat, la del 2018, de tal manera que en un termini de temps relativament breu es podrà fer un nou pas en el camí de resoldre les necessitats prioritàries de la nostra xarxa de camins".

Estat actual de la via d'accés a Ossera / CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL

+info: https://www.alturgell.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada