dimarts, 20 de març del 2018

La qualitat de l'aire en temps real, consultable al web principal de la Generalitat de Catalunya

Per tal de facilitar l'accés a les dades relatives a la qualitat de l'aire a Catalunya, que ja s'oferien al web específic del Departament de Territori i Sostenibilitat, es destaquen a la pàgina principal del portal web de la Generalitat de Catalunya: ho ha comunicat la pròpia Generalitat mitjançant una nota informativa que divendres passat ha emès. Així doncs, la pàgina d'inici gencat.cat ofereix detalls de la qualitat de l'aire en temps real i mesurada a través de les més de 120 estacions de la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica). Semblant a la informació meteorològica, un mapa indica els valors de les diferents zones del territori.

Cada punt representat al mapa indica la qualitat de l'aire en una estació en la darrera hora, en funció de tres dels contaminants mesurats: l'ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). La qualitat d'un punt en concret es determina amb el pitjor valor rebut pels diferents contaminants que es mesuren a l'estació, i queda indicat segons aquest codi: verd, qualitat bona; groc, qualitat regular; i vermell, qualitat pobra. En el punt es pot consultar informació detallada de l’estació seleccionada: el nom i la tipologia, i la representació i valor dels contaminats analitzats, segons el mateix codi que s'utilitza per tal de determinar la situació general de la qualitat de l'aire a l'estació. Amb el botó de llegenda, situat a la capçalera, una capa desplegable mostra els valors dels llindars utilitzats per a cada contaminant. El mapa, amb dades rebudes automàticament cada hora, està elaborat a partir de Google Maps i basat en el component GECO+ Visor.

Captura de pantalla d'avui a les 09.40h: a la pàgina web principal de la Generalitat de Catalunya s'aprecia la presència de la informació relativa a la qualitat de l'aire a temps real / GENCAT.CAT

+info: http://www.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada