dilluns, 15 de gener del 2018

Impuls per a la retirada de plaques que encara tenen simbologia franquista a edificis de Mataró

L'Ajuntament de Mataró, a través de la seva secció d'Habitatge, ha revisat 33 edificis que disposen a la seva façana de plaques identificatives amb qualificació de protecció oficial i amb simbologia franquista, ha comunicat el propi consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. Aquesta revisió s'ha fet per a impulsar la retirada d'aquestes plaques en aplicació de dues lleis: la Llei 52/2007 de la Memòria Històrica i la Llei 18/2007 del Dret de l'Habitatge. L'Ajuntament ha remès a cadascun dels 30 propietaris una carta, amb data 27 de novembre, per tal d'informar-los i perquè puguin atorgar autorització al consistori per a retirar sense cap cost les plaques. L'autorització ha de donar-se abans de l'1 de febrer i així poder procedir a la retirada en el termini legal, que acaba el 31 de març.

D'acord amb la Llei 52/2007 de la Memòria Històrica, les administracions públiques han de prendre les mesures oportunes per retirar escuts, insígnies, plaques o d'altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació de la dictadura. Pel que fa a la Llei 18/2007 del Dret de l'Habitatge i en concret la seva disposició addicional 25, els propietaris o les comunitats de veïns estan obligats a retirar les plaques col·locades en els habitatges que han deixat de tenir la qualificació de protegits. Dels 33 edificis de Mataró on s'ha detectat una d'aquestes plaques, en 30 casos han deixat de tenir la qualificació, en dos no i en l'altra falta documentació al respecte. Segons aquesta llei, el període per retirar les plaques finalitza el 31 de març del 2018. La manca de retirada constitueix una infracció d'aquesta llei.

Una de les plaques, situada en un edifici del Carrer de Santa Teresa / AJ. MATARÓ

+info: http://www.mataro.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada