diumenge, 28 de gener del 2018

Començada la construcció d'una xarxa de pluvials al Carrer de Carles Roig, a Salou

Inici de les obres el passat dia 8 / AJ. SALOU
El passat dia 8 al matí s'han iniciat les obres de construcció d'una xarxa de pluvials al Carrer de Carles Roig, a Salou, entre els carrers de Barenys i de Gandesa, i les cruïlles dels carrers de Guillem de Claramunt i de Gandesa. Aquestes obres tenen com a finalitat principal evitar els nombrosos problemes d'estancament d'aigües de pluja produïts per la inexistència de pluvials en aquest tram, expliquen des de l'Ajuntament de la ciutat.

La previsió de treballs a dur a terme és realitzar la demolició de paviments, l'obertura de rases, el subministrament i col·locació de canonades, la construcció de 7 pous de registre i de 30 embornals, el rebliment de rases i reposició del paviments i senyalització horitzontal; així com la càrrega i transport de les terres sobreres, runa i paviments a l'abocador autoritzat. Al concurs públic es van presentar 19 empreses i, finalment, l'empresa Agrovial SA ha estat l'escollida per a encarregar-se de realitzar les obres, el pressupost final de les quals és de 79.822,76 euros, IVA inclòs. Està previst que el termini d'execució sigui de tres mesos.

+info: http://www.salou.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada