dimecres, 21 d’octubre del 2015

L'ALL@C critica la reforma del Codi Penal pel que suposa quant a la usurpació d'habitatges

Segons un comunicat emès el passat 4 d'octubre per part de l'ALL@C (Associació Lliure d'Advocats i Advocades de Catalunya), la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor el passat 1 de juliol fa que per a la defensa de les persones imputades pel delicte d'usurpació d'habitatges en estat d'abandonament, malgrat estar en joc un dret fonamental com és el de l'habitatge, aquestes no tindrien automàticament dret a la defensa d'un advocat d'ofici, sinó què s'han de defensar totes soles, o bé, buscar-se un advocat particular. A més, desapareix la fase d'instrucció, limitant la possibilitat fins ara existent de demanar mesures cautelars o d'aportar proves de la situació d'exclusió social que pot patir la família ocupant, ja que estaríem davant d'un procediment sumaríssim. Es pot donar fins i tot el cas de que el judici pel delicte d'usurpació se celebri el mateix dia en què l’atestat policial entra en el jutjat, limitant de forma evident els drets de defensa. Per tot això, l'ALL@C demana que "en aquells municipis a on la problemàtica de l'ocupació d'immobles és més important s'estableixi un servei d'assessorament legal i defensa judicial, amb la finalitat que les persones sense recursos puguin defensar-se plenament i en igualtat de condicions davant d'aquest tipus de procediments, en tant en quant l'Administració no garanteixi el dret a l'habitatge".

Cartell d'una xerrada organitzada per l'All@c fa dos anys / ALL@C
La profunda modificació que s'ha fet del Codi Penal quant a la regulació dels delictes, modificant més de 250 articles, implica la derogació de les faltes, que era com s'anomenava a les sancions que la jurisdicció penal imposava per fets menors (injúries, petits furts, lesions lleus, etc): d'aquesta manera, a partir de la reforma, els fets que abans eren qualificats com a falta, uns passen a ser qualificats com a delictes lleus, i altres, segons el tipus d'acció, passen a ser sancionats per via administrativa, aplicant l'anomenada “llei mordassa”. Amb la nova regulació, els delictes lleus, com abans passava amb les faltes, són jutjats amb un procediment ultra-ràpid, on es passa de l'atestat policial a pràcticament la fase de judici oral, on no cal ni tan sols ser defensats per advocat, i el ciutadà es pot defensar tot sol. Per aquest motiu, per aquests delictes lleus no es designa automàticament advocat d'ofici, al contrari que els delictes més greus, on al ser preceptiu la defensa lletrada, si un ciutadà no designa advocat particular, necessàriament, és assistit per un advocat d'ofici per garantir el seu dret de defensa. Així doncs, l'ALL@C destaca el tema de les anomenades usurpacions d'habitatges previstes a l'article 245.2 del Codi Penal, és a dir, aquells immobles que no són domicili de ningú ni com a segona residència. Aquest delicte, amb la nova regulació, deixa de ser considerat un delicte ordinari, i entra en el grup dels delictes lleus, continua castigat amb multa de 3 a 6 mesos més l'evident desallotjament de l'immoble ocupat.

+info: https://associaciolliureadvocats.wordpress.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada