diumenge, 5 d’abril del 2020

S'ha acordat delimitar l'entorn de protecció del Monestir de Santa Maria de Gualter

Monestir de Santa Maria
de Gualter / GENCAT.CAT
Per part del Govern català s'ha acordat aprovar la delimitació de l'entorn de protecció del Monestir de Santa Maria de Gualter, a la Baronia de Rialb, a la Noguera: ho ha donat a conèixer el Departament de Cultura mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 24. Es tracta d'evitar afectacions en els valors monumentals, la contemplació o l'estudi del monestir.

L'entorn està delimitat, al nord, per la carretera C1412b; a l'oest, pel camí; al sud, pel desnivell topogràfic existent i que afecta part d'una parcel·la; i a l'est, pel límit del domini públic hidrogràfic del riu Segre. La delimitació de l'entorn de protecció al voltant del monestir es presenta com el millor instrument per tal de garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles. Entre altres aspectes, es pretén que en aquest espai es vetlli per la visualització correcta d'aquest bé i per la integració harmònica de possibles edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur. El Monestir de Santa Maria de Gualter està declarat BCIN, Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria 'Monument Històric' i és un edifici que es pot admirar des de molts indrets del seu voltant, sobretot seguint la carretera C1412b.

+info: https://cultura.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada