dimecres, 15 d’abril del 2020

L'AMB informa favorablement quant a la proposta de Ripollet per a una nova gestió de l'aigua

Per ara, el de Ripollet és l'únic ajuntament metropolità que ha iniciat aquest procediment de canvi en l'abastament d'aigua potable


Des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'AMB, i segons una nota informativa d'aquesta i de la qual l'Ajuntament de Ripollet se n'ha fet ressò dijous de la setmana passada, s'ha informat favorablement quant a l'expedient administratiu que ha presentat aquest consistori i que determina la nova forma de gestió del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable d'aquest municipi del Vallès Occidental, i que es concreta en la constitució d'una empresa pública de capital íntegrament municipal. El de Ripollet és, de moment, l'únic ajuntament metropolità que ha iniciat aquest procediment de recuperació de la gestió pública del servei de l'aigua. En el cas que altres ajuntaments metropolitans iniciïn processos similars, l'AMB, basant-se en les seves competències, informarà oportunament les propostes de gestió que es plantegin.

Dades de Ripollet / AJUNTAMENT DE RIPOLLET
És en el 'Reglament del Servei Metropolità Integral del Cicle de l'Aigua', i concretament en base al seu article tercer relatiu a la titularitat i gestió dels serveis d'aigua, on s'especifiquen les competències d'on deriva l'informe preceptiu emès per l'AMB. Així doncs, d'una banda, mentre no s'adopti un acord d'integració al servei metropolità dels serveis que actualment presten els ajuntaments metropolitans, aquests seguiran prestant-los en la forma i modalitat que considerin escaients, i per a garantir la coordinació del servei, l'AMB ha d'emetre informes sobre les memòries justificatives de les formes de gestió; d'altra banda, l'AMB exerceix les potestats de planificació i coordinació dels serveis del cicle integral de l'aigua en el conjunt de l'àmbit metropolità i, a aquest efecte, aprova els corresponents plans i programes de prestació dels serveis, en el marc dels quals s'estableixen les diferents formes de gestió. L'informe de l'AMB recomana, en aquest sentit, a l'Ajuntament de Ripollet que incorpori a la documentació presentada el deure d'informar l'AMB dels plans directors i d'inversions, de les interrupcions de subministrament i de qualsevol incident o episodi que pugui afectar a la qualitat de l'aigua per contaminació.

+info: https://www.amb.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada