dimecres, 11 de gener del 2017

La Comissió Europea emprèn mesures encaminades a potenciar el sector serveis

"Les barreres al comerç de serveis també són obstacles a la competitivitat" ha explicat Jyrki Katainen


En el marc del full de ruta que forma part de l'estratègia per al mercat únic, la Comissió Europea (CE) ha presentat ahir un paquet de mesures equilibrat i ambiciós que permetrà que empreses i professionals puguin prestar serveis més fàcilment a una clientela potencial de 500 milions de persones a la Unió Europea (UE). Les quatre mesures que en total s'han presentat ahir són: creació d'una nova targeta electrònica europea de serveis (permetrà que els proveïdors de serveis empresarials com ara empreses d'enginyeria, consultores, organitzadors de fires de mostres, entre d'altres i serveis de construcció puguin fer més fàcilment els tràmits administratius necessaris per tal de prestar serveis en un altre estat membre de la UE; els prestadors de serveis només hauran de posar-se en contacte en la seva llengua amb un sol interlocutor de l'estat membre d'origen); avaluació de la proporcionalitat de les normatives nacionals en matèria de serveis professionals (proposta encaminada a racionalitzar i aclarir la manera en què els estats membres haurien d'avaluar la proporcionalitat completa i transparent abans d'adoptar o modificar normes nacionals sobre el serveis professionals; orientacions per a les reformes nacionals en la regulació de les professions (es pretén que els estats membres avaluïn si els requisits professionals compleixen amb els objectius nacionals de política pública); i millorar la notificació dels projectes de legislació nacional en relació als serveis (la legislació de la UE ja exigeix que els estats membres notifiquin els canvis en les normes nacionals en matèria de serveis a la CE, però ara es tracta de millorar aquest mecanisme perquè el procés sigui més eficaç i transparent).

"Actualment, el sector dels serveis representa dos terços de l'economia de la UE i genera el 90 % de tots els llocs de treball que s'hi creen. Però el mercat únic, aquesta joia que massa sovint donem per descomptat, no funciona correctament en matèria de serveis i ens estem perdent tot el potencial de creació de llocs de treball i creixement d'aquest sector. Per tant, volem donar una nova empenta al sector dels serveis per aconseguir que Europa sigui un centre mundial de subministrament, contractació i desenvolupament de nous serveis", ha declarat ahir mateix la comissària responsable de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes, Elżbieta Bieńkowska; i ahir també, el vicepresident responsable d'Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen, ha explicat: "Les barreres al comerç de serveis també són obstacles a la competitivitat. Si aprofitem més el mercat únic de serveis, ajudarem les empreses europees a créixer i crear llocs de treball a tota la UE i a oferir una gamma molt més àmplia de serveis a millors preus tot mantenint, però, un nivell d'exigència normativa que beneficiï consumidors i treballadors. El que proposem és simplificar els procediments que han de respectar els prestadors de serveis transfronterers i una manera més moderna i innovadora de col·laboració entre els estats membres a l'hora de regular el sector de serveis".

Vídeo explicatiu en relació a l'estratègia per al mercat únic europeu / CE


+info: http://ec.europa.eu/barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada