divendres, 13 de gener del 2017

El PADRIS pretén, amb l'accés a dades del SISCAT, millorar la recerca en l'àmbit de la salut

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha presentat ahir, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, el Programa públic d'Analítica de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut (PADRIS), el qual té per objectiu posar a disposició de la comunitat científica les dades sanitàries relacionades i permetre així l'impuls de la recerca, la innovació i l'avaluació en l'àmbit de la salut. Aquesta fita es podrà assolir mitjançant l'accés a la reutilització i creuament de les dades sanitàries generades per a la recerca per part del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), d'acord amb el marc legal i normatiu, els principis ètics i de transparència envers la ciutadania. El potencial de gestió, reutilització i anàlisi d'aquestes dades obre les portes a fer més i millor recerca científica, en un temps d'execució menor, amb uns costos inferiors, i amb un major nombre de pacients involucrats que podran ser seguits en períodes temporals molt més llargs.

La reutilització i creuament de les dades massives sanitàries podrà facilitar estudis com, per exemple, el seguiment i la vigilància de fàrmacs, dispositius o implants mèdics de recent introducció, la detecció d'interaccions i efectes adversos que els estudis clínics habituals no hagin posat de manifest, desenvolupar estudis d'efectivitat comparada, seguiment de cohorts de pacients o ampliar el coneixement sobre les malalties minoritàries. El PADRIS serà liderat i gestionat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut. Per tal de dur a terme aquesta missió, l'AQuAS es dotarà dels òrgans de govern i control i els recursos tecnològics i humans necessaris per al compliment de les funcions de direcció estratègica, vigilància, assessorament i execució operativa, anonimització i relació de les dades del conjunt del SISCAT per a les finalitats de recerca, innovació i avaluació. Les dades anonimitzades i desidentificades seran accessibles als investigadors dels centres de recerca acreditats per la institució Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), els agents del SISCAT i els centres de recerca universitaris públics, així com la mateixa administració sanitària (per exemple grups d'investigació dels Plans Directors del Departament de Salut). El PADRIS s'implementarà en tres etapes: definició i fonaments (2017), desplegament i consolidació (2017-2018), i plena operativa i avaluació (2019-2020).

El conseller Antoni Comín ahir a la Facultat de Medicina de la UB, presentant el PADRIS / GENCAT.CAT

+info: http://salutweb.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada