diumenge, 29 de gener del 2017

Banc Sabadell acaba l'exercici 2016 amb 710,4 milions d'euros de benefici net atribuït

El benefici net atribuït de Banc Sabadell en acabar l'exercici de 2016 ha estat de 710,4 milions d'euros, un 0,3% més que el de l'exercici 2015, i un marge d'interessos de 3.837,8 milions d'euros, fet que suposa un increment del 19,8% davant del passat exercici: són dades comunicades pel propi grup bancari en un comunicat d'abans-d'ahir. Segons valoració de la pròpia entitat, els resultats de Banc Sabadell mostren la fortalesa dels seus beneficis i de la generació estable de marge d'interessos, en un entorn de tipus baixos i després de realitzar dotacions extraordinàries que inclouen l'impacte de les clàusules sòl. Els ingressos del negoci core del banc (marge d'interessos i comissions) es mantenen forts i els costos recurrents es redueixen, tant a Espanya com al Regne Unit. Així mateix, es valora que l'activitat comercial al llarg de l'any passat s'ha comportat satisfactòriament en un entorn d'elevada competència, i la reducció d'actius problemàtics ha superat àmpliament les expectatives i continua executant-se amb èxit. La posició de capital a tancament de 2016 és forta: CET1 'fully loaded' del 12,0%.

Quant a la morositat, aquesta segueix reduint-se en l'últim trimestre de l'any i se situa en el 6,14% (7,72% sense considerar-hi TSB) a 31 de desembre de 2016, des del 7,79% de tancament de 2015 i del 6,60% del tercer trimestre. El desembre de 2013, a l'inici del pla estratègic TRIple, el rati de morositat se situava en el 13,6%, per la qual cosa s'ha reduït a més de la meitat. Només en els últims 12 mesos ha caigut 165 punts bàsics. La cobertura dels dubtosos se situa en el 51,55% (51,53% sense considerar-hi TSB) i s'incrementa la cobertura dels actius problemàtics, que se situa en el 49,6%, des del 48,3% del tancament del tercer trimestre. Les cobertures per deteriorament inclouen 410 milions d'euros per possibles desenllaços a contingències per les clàusules terra. Sense considerar aquest import, les cobertures de dubtosos i actius problemàtics del Grup se situen en el 47,3% i 47,4%, respectivament, a desembre 2016. L'evacuació d'actius problemàtics se situa molt per sobre dels objectius del pla estratègic amb una reducció de 7.411 milions d'euros en els tres últims anys i l'estratègia de venda accelerada d'actius continua executant-se amb èxit. El 2016, es marca un altre rècord de reducció d'actius problemàtics, en 2.961 milions d'euros, i 648 milions d'euros el quart trimestre. D'aquests últims, 575 milions d'euros corresponen a riscos dubtosos i 73 milions d'euros a actius adjudicats. A desembre de 2016, el saldo d'actius problemàtics se situa en 18.617,1 milions d'euros i el saldo de riscos dubtosos en 9.582,5 milions d'euros.

Xifres consolidades del compte de resultats de Banc Sabadell / BS

+info: https://www.grupbancsabadell.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada