dissabte, 30 de juliol del 2016

El benefici de Banc Sabadell la primera meitat del 2016 és de 425,3 milions d'euros

En els primers sis mesos de l'any el banc català capta a Mèxic més de 100 clients en banca d'empreses


Banc Sabadell ha tancat la primera meitat de l'any 2016 amb un increment del seu benefici net atribuït del 20,7%, fins als 425,3 milions d'euros; els sis primers mesos de l'any, segons un comunicat emès pel propi grup financer divendres de la setmana passada, el marge d'interessos s'ha situat en els 1.942,5 milions de euros, cosa que implica una millora del 49,5% interanual. De la seva activitat al llarg del primer semestre de l'any, Banc Sabadell també destaca que a Mèxic, on va iniciar la seva activitat com a entitat financera el 4 de gener de 2016 tal i com va informar TITULARS.CAT (bloc del 14/05/2016), en poc més de sis mesos l'entitat s'ha posicionat entre les 7 principals quant a concessió de crèdit a empreses en aquest país i ha superat de manera significativa la previsió de creixement dels seus volums. En sis mesos el banc català ha captat a Mèxic més de 100 clients en banca d'empreses i ha col·locat crèdit per sobre de 1.500 milions de pesos mexicans (96 milions de dòlars) i per sobre de 22.000 milions (1.336 milions) en banca corporativa. Banc Sabadell aspira, en aquest sentit, a ser una corporació rellevant al mercat mexicà, gràcies a uns ambiciosos plans d'expansió i de creixement. D'altra banda, Banc Sabadell va arriba el passat mes de juny a un acord per tal de vendre Mediterráneo Vida, societat filial d'assegurances de vida-estalvi i estalvi-previsió que es va adquirir com a fruit dels processos d'integració bancària i que gestiona una cartera sense noves contractacions des de l'any 2014. La societat manté un volum de saldos de clients de 1.900 milions d'euros. El compromís de la compravenda s'ha fet amb un consorci de fons liderat per Ember, tot i que el tancament de la transacció està condicionat a l'obtenció de les autoritzacions reguladores.

Segons valoració del mateix comunicat de Banc Sabadell, i pel que fa concretament a la valoració en conjunt del segon trimestre de 2016 s'ha caracteritzat per la resistència dels ingressos, tant en el marge d'interessos com en comissions, i també pel creixement de l'estoc brut de crèdit per primer cop des de 2012; amés a més, s'ha mantingut el bon ritme en la contenció de costos i ha continuat la millora en l'activitat comercial. Les comissions reflecteixen un creixement tant interanual com intertrimestral per la favorable evolució del conjunt de l'activitat comercial. Els ingressos per comissions pugen en termes interanuals un +15,3% (+5,3% intertrimestral). Destaca l'increment dels ingressos per comissions de fons d'inversió, comercialització de fons de pensions i assegurances i gestió de patrimonis, que en conjunt creixen un 30,4% en relació amb el segon trimestre de 2015. La ràtio de morositat del grup continua la via decreixent i es troba en el nivell més baix des de principi del 2012, gràcies a la reducció contínua d'actius dubtosos el segon trimestre. Al llarg dels tres darrers mesos, s'ha reduït en 67 punts bàsics i, en els dotze últims, la reducció és de 218 punts bàsics, fins al 6,83% en termes de grup. La cobertura de dubtosos es situa en el 54,08% en tancar el segon trimestre de 2016. Las quotes de mercat continuen millorant el segon trimestre. És remarcable l'increment en la quota de targetes de crèdit, que supera el 7,3%, i assegurances de vida, en el 5,3%. Els actius dubtosos han disminuït 1.039,3 milions d'euros en termes intertrimestrals i, en tancar el segon trimestre de 2016, el saldo de riscos dubtosos puja a 10.634,8 milions d'euros. Quant al conjunt dels actius problemàtics, s'han reduït en 967,9 milions d'euros en termes intertrimestrals i, al final del segon trimestre, el saldo d'actius problemàtics es situa en 19.899,5 milions d'euros. El volum d'actius problemàtics s'ha reduït els dotze darrers mesos en 3.289,5 milions d'euros. Les provisions fetes la primera meitat de l'any totalitzen 901,8 milions d'euros, cosa que implica una reducció del 48,4% per comparació amb el mateix període de l'any passat, que van pujar a 1.749,1 milions d'euros. En tancar el segon trimestre de 2016, els resultats per operacions financeres (ROF) totalitzen 502,8 milions d'euros (excloent-ne TSB totalitzen 447,9 milions d'euros) i inclouen, entre altres coses, 355,2 milions d'euros per venda d'actius financers disponibles per a la venda de renda fixa i 109,5 milions d'euros per l'operació de compra, per part de Visa Inc., sobre la totalitat de les accions de Visa Europe.

Xifres consolidades del compte de resultats del Banc Sabadell a 30 de juny de 2016 / BANC SABADELL

+info: https://www.bancsabadell.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada