diumenge, 7 de febrer del 2016

La CE proposa impulsar els serveis d'Internet mòbil amb radiofreqüències d'alta qualitat

La Comissió Europea (CE) va presentar dimarts una proposta per tal de coordinar l'ús de la banda 700 MHz per als serveis mòbils, millorar l'accés de tots els europeus a Internet i ajudar a desenvolupar les sol·licituds transfrontereres. Aquesta proposta consta de dos elements principals: d'un costat, pel que fa a la banda 700 MHz, un calendari comú per implantar la banda ampla sense fil amb unes normatives harmonitzades i amb les mesures de coordinació que calguin per fer realitat aquesta transició; de l'altre costat, i pel que fa a la banda per sota dels 700 MHz, prioritat a llarg termini per a la distribució al públic en general dels serveis dels mitjans de comunicació audiovisual, juntament amb un enfocament flexible pel que fa a l'ús de l'espectre radioelèctric a fi i efecte de satisfer diversos graus d'absorció de la televisió digital terrestre (TDT) en els Estats membres. França i Alemanya, que ja han autoritzat l'ús de la banda 700 MHz per als serveis mòbils; d'altres, com ara Dinamarca, Finlàndia, Suècia o el Regne Unit, han presentat plans per readaptar la banda 700 MHz en els propers anys. La Comissió espera que el Parlament Europeu i els Estats membres aprovin ràpidament la proposta per tal de garantir una transició suau i predictible. La nova normativa que proposa la CE sobre la banda 700 MHz segueix les primeres propostes formulades a l'estratègia del mercat únic digital de desembre del 2015 sobre els drets d'autor i sobre els contractes digital. Els propers passos en relació amb la coordinació de l'espectre radioelèctric formaran part de la reforma de la normativa europea sobre telecomunicacions, que la Comissió té previst presentar aquest mateix any.

La banda de freqüència ultraalta (UHF) inclou la gamma 470-790 MHz i actualment es fa servir per a la televisió digital terrestre i els micròfons sense fil en serveis de creació de programes i esdeveniments especials. Europa està experimentant un creixement molt important de la demanda de serveis de banda ampla sense fil impulsada principalment pel consum de vídeos en moviment. L'augment del tràfic de dades mòbils exerceix molta pressió damunt la capacitat de les xarxes existents i damunt la demanda de més espectre radioelèctric. La proposta que ha presentat la CE atorga més espectre radioelèctric a la banda ampla en la banda 700 MHz (694-790 MHz) i, alhora, pretén preservar el model audiovisual europeu, que ofereix radiodifusió d'interès públic gratuïta i demana recursos per fer sostenible l'espectre radioelèctric per sota dels 700 MHz (470-694 MHz). L'any 2014 la Comissió va encarregar a l'antic comissari Pascal Lamy que presidís un grup d'alt nivell format per representants del sector dels mitjans de comunicació, la radiodifusió i la telefonia mòbil per consensuar una posició comuna sobre l'ús de la banda UHF en el futur. L'informe de Pascal Lamy recomana que es dediqui la banda 700 MHz a la banda ampla sense fil i que, per preservar alhora el model audiovisual europeu es mantingui la radiodifusió terrestre amb l'espectre radioelèctric per sota dels 700 MHz. Els qui van participar en la consulta pública que es va convocar posteriorment van expressar el seu suport a l'actuació coordinada de la Unió Europea. Els representants dels Estats membres en el Grup de Política sobre l'Espectre Radioelèctric (RSPG, per les seves sigles en anglès) van aprovar un dictamen que també recolza el subministrament de banda ampla sense fil en la banda 700 MHz mitjançant una coordinació europea; també recomana el dictamen l'aprovació d'un seguit de normes tècniques harmonitzades i d'un termini comú per implantar aquesta banda de manera eficaç i garantir a llarg termini l'ús de la freqüència per sota dels 700 MHz per a la distribució audiovisual, inclosa la seva disponibilitat per a la televisió digital terrestre (TDT). D'acord amb el resultat de la consulta feta als interessats europeus i en virtut dels acords internacionals vigents (UIT), la política de la Comissió sobre l'ús a llarg termini de la banda UHF vol fomentar el mercat únic digital i garantir una gestió eficaç d'aquest valuós espectre radioelèctric com a reflex del seu valor social, cultural i econòmic.

Estratègia del mercat únic digital a la Unió Europea / CE

+info: http://ec.europa.eu/barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada