diumenge, 15 de novembre del 2015

La Comissió Europea debat les properes mesures encaminades a enllestir la unió bancària de la UE

Aquest passat dimecres la Comissió Europea (CE) ha celebrat un debat sobre les properes mesures que caldrà adoptar per tal d'enllestir la unió bancària a la Unió Europea (UE): aquest debat, segons informen fonts de la pròpia CE, era indispensable per tal d'aconseguir una unió econòmica i monetària (UEM) de debò i s'hi ha parlat principalment de la proposta de sistema europeu de garantia de dipòsits. Una d'aquestes mesures era la d'implantar un sistema europeu de garantia de dipòsits: aquest sistema suposaria un important progrés que enfortiria l'estabilitat financera i reduiria els riscos d'interaccions negatives entre el deute sobirà i els bancs i milloraria la confiança dels dipositants protegint els seus dipòsits a nivell europeu, independentment d'on estigui ubicat el seu banc dins de la UE. En un primer moment, es basaria en un sistema de reassegurances. La proposta de la Comissió, que es presentarà el 24 de novembre, anirà acompanyada d'una comunicació que inclourà d'altres mesures concretes per tal de reduir encara més els riscos del sistema financer. "L'estabilitat financera és un requisit previ per al creixement i la convergència econòmica. Hem d'enllestir la unió bancària, que serà un dels pilars d'una UEM sòlida i dinàmica. Del debat es desprèn que la CE es compromet a presentar aquest mateix any les primeres propostes en favor d'un sistema europeu de garantia de dipòsits. Alhora, continuarem treballant per reduir encara més els riscos en el sector bancari", ha declarat dimecres mateix el vicepresident responsable de l'Euro i del Diàleg Social, Valdis Dombrovskis. "Tothom està d'acord que la unió bancària encara és un projecte inacabat. A més de la supervisió i de la resolució, necessitem un sistema eficaç de garantia de dipòsits. Si establim gradualment un sistema d'aquesta mena a nivell europeu, millorarem la confiança dels dipositants en els bancs i reduirem els riscos d'interaccions negatives entre els bancs i el deute sobirà", ha declarat també dimecres el comissari d'Estabilitat Financera, Serveis Financers i Unió dels Mercats de Capitals, Jonathan Hill.

Tal com proposa l'informe dels cinc presidents, el sistema europeu de garantia de dipòsits consistiria, en primer lloc, en una forma de reassegurança dels sistemes nacionals de garantia de dipòsits abans d'avançar, a llarg termini, cap a un autèntic sistema de garantia de dipòsits a nivell europeu. Evidentment, ja hi ha sistemes nacionals de garantia de dipòsits per tal de protegir els dipositants fins a 100 000 euros a càrrec del banc, però no disposem de la garantia d'un sistema comú europeu. Amb el sistema europeu de garantia de dipòsits, els dipositants tindrien més confiança en els bancs de la unió bancària. Posant a disposició dels sistemes nacionals de garantia de dipòsits prous fons per fer front als períodes de forta tensió, el sistema europeu de garantia de dipòsits trauria pressió als bancs i reduiria el risc d'una interacció negativa entre ells i els Estats membres. La Comissió subratlla la necessitat que tots els Estats membres apliquin plenament les normatives de la unió bancària. El 24 de novembre, a més de la seva proposta de creació d'un fons europeu de garantia de dipòsits, la CE presentarà diverses idees per reduir encara més els riscos en el sistema financer, en general, i en el marc de la unió bancària, en particular.

Document sobre la unió bancària a la Unió Europea / CE

+info: http://ec.europa.eu/barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada