dilluns, 27 de juliol del 2015

L'OCCC ja compta amb 131 entitats voluntàries per a la reducció d'emissions de GEH

El Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, han lliurat dijous passat els certificats d'Acords Voluntaris a les últimes 46 organitzacions que s'han adherit a aquest programa de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) i que es promou des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC): amb aquestes darreres incorporacions, el programa compta amb un total de 131 entitats adherides. Els Acords Voluntaris són un segell de qualitat que poden obtenir empreses, organitzacions i institucions de Catalunya que acreditin un compromís ferm per a la reducció d'aquests gasos, responsables del canvi climàtic. A través d'aquest programa, les organitzacions es comprometen voluntàriament a elaborar cada any un inventari d'emissions i a plantejar i implantar mesures per reduir-les.

El programa va néixer a mitjan 2010 amb l'objectiu que les organitzacions a Catalunya disposessin d'un marc on poder mostrar el seu compromís amb la reducció d'emissions de GEH. Entre totes organitzacions que s'hi han adherit en aquests anys la majoria han optat per accions encaminades a la reducció del consum energètic, amb la reducció de costos associada. La tipologia de les organitzacions adherides és molt variada. L'empresa privada és la més representada, amb un 69%. Les organitzacions sense ànim de lucre conformen l'11%, i la resta correspon a l'àmbit del sector públic. Des d'un punt de vista sectorial, del total d'organitzacions, la posició més destacada l'ocupen les consultories i enginyeries, especialment les dedicades a temes ambientals, juntament amb la indústria. Ocupen una posició destacada l'alimentària, la metal·lúrgica i la paperera. Altres sectors compromesos amb els Acords Voluntaris són l'administració pública, les organitzacions sense ànim de lucre i el transport.

Percentatges de les entitats adherides segons el sector al qual pertanyen / OCCC


Percentatge d'entitats adherides segons les províncies d'origen / OCCC

+info: http://canviclimatic.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada