dijous, 19 de març del 2015

La sinistralitat en carretera continua sent més elevada entre els homes que entre les dones

Dades recents facilitades pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) posen de manifest les fortes diferències en la taxa de sinistralitat en carretera entre homes i dones al conjunt de l'Estat: de fet, l'any 2013, el darrer any del qual es disposen xifres desagregades per sexes, el risc de mort entre la població masculina per accident de trànsit era de 5,6 casos per cada 100.000 habitants, és a dir, més de tres vegades superior al risc suportat per una dona, únicament d'1,7 casos per 100.000. Si fem referència als conductors, la xifra de víctimes mortals és considerablement més elevada entre els homes que entre les dones, de manera que l'home té un risc gairebé sis vegades superior de perdre la vida com a conductor.

Les mateixes dades, que el RACC ha recopilat de la DGT i l'INE, mostren que malgrat tot, amb el pas del temps la diferència entre taxes de risc s'ha escurçat una mica per la major intensitat relativa de la disminució de la mortalitat relativa entre la població masculina respecte la femenina: és a dir, que la proporció de dones mortes en accidents de trànsit ha experimentat una certa tendència a l'augment els darrers anys, de manera que el 2013, les dones van representar un 23,4% del total de víctimes mortals, gairebé dos punts més que l'any 2008. D'entrada, almenys de mitjana dels darrers anys, les dades mostren que les diferències substancials en les taxes de risc es produeixen en el cas que la víctima sigui el conductor: mentre en el cas dels homes conductors la taxa de risc es va situar de mitjana del període 2008-2013 en un 7,2 per 100.000 habitants, en el dona va quedar en un 1,1, és a dir, set vegades inferior. En canvi, la distància entre les taxes de risc de mort com a vianant no diferien tan substancialment, d'un 1,1 a un 0,7 per 100.000, i eren molt inferiors a les registrades en el cas de conducció. Finalment, les taxes de risc de mort com a passatger no diferien entre sexes. Aquest panorama dibuixat de mitjana dels darrers anys presenta un perfil temporal favorable, constatant-se una disminució del risc relatiu en cadascun dels grups considerats. Amb tot, les millores més significatives es produeixen en l'àmbit dels conductors i, en especial, en la població masculina, per la qual cosa caldrà repassar amb atenció el paper de dones i homes com a conductors per tal de valorar més ajustadament la tendència de la sinistralitat.

Risc de mort en accident de trànsit per sexe (casos per 100.000 habitants) / RACC (a partir de dades de la DGT i l'INE)

Víctimes mortals en accidents de trànsit per sexes / DGT

Risc de mort com a conductor per sexes (víctimes per 100.000 conductors) / RACC; DGT
+info: http://www.racc.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada