dilluns, 13 d’agost del 2012

Un camp de treball internacional a Sabadell

Els participants dels camps de treball organitzats per la Fundació Catalana de l’Esplai dedicaren tres matins del juliol a treballar amb l’ADENC en la millora del riu Ripoll. Les principals tasques consistiren en els regs de manteniment de la vegetació plantada del projecte per recuperar el bosc de ribera.

Organitzats en tres grups de set persones van dedicar tres matins a treballar per la millora del riu Ripoll al seu pas per Sabadell sota les indicacions membres de l’ADENC. A l’inici de cada jornada es va presentar l’entitat i el projecte “Fes Reviure el Ripoll!” als participants dels camps de treball, per després passar a descriure les tasques a fer durant el matí. Les feines van consistir principalment en realitzar els regs de manteniment que calen per tal que la vegetació plantada durant els darrers tres anys pugui sobreviure en període estival. Els arbusts i arbres que es van plantar per recuperar el bosc de ribera en aquest tram del riu Ripoll necessiten un temps d’entre dos i tres anys per desenvolupar unes arrels que els permetin sobreviure a l’estiu sense regs de suport.

Tot i que no era la feina principal, els nois i noies dels camps de treball també van treure vegetació invasora, concretament nyàmera (Helianthus tuberosus), uns espècie exòtica invasora que prové d’Amèrica i que ocupa gran part de les riberes del riu.

Des de l’inici del projecte l'ADENC va posar en marxa una campanya d’apadrinament, dividint l’àmbit del riu on s'executa el projecte de restauració ecològica en 1000 parcel·les que poden ser apadrinades per 15 € cadascuna. Els nois i noies dels camps de treball van apadrinar tres parcel·les del riu. Així cada grup és padrí d’una parcel·la. Durant les jornades de treball cada grup va plantar una arbre a la seva parcel·la: una sarga (Salix elaeagnos), una espècie pròpia de les riberes d’un riu mediterrani com el Ripoll.

+info: www.adenc.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada