divendres, 8 de setembre del 2017

Segons estimacions, el 2016 la renda agrària catalana augmentà després de 2 anys disminuint

Respecte del 2015, la renda agrària de Catalunya de l'any passat es va incrementar, a preus corrents, un 3,36% fins a arribar als 1.723,6 milions d'euros, davant dels 1.667,5 d'aquell any; així doncs, d'acord amb estimacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, l'any 2016 es trenca la tendència a la baixa dels dos anys anteriors, ha donat a conèixer el propi Departament mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Els consums intermedis (costos de producció), amb un gran pes dins d'una producció agrària tan intensiva com la catalana, van disminuir un 4,2%. La producció final agrícola va pujar un 3,1% i el valor de la producció final ramadera va ser inferior en un 2,41%.

El resultat final és aquest increment del 3,36% de la renda agrària el 2016 en relació al 2015. Els consums intermedis són els que van tenir un comportament més favorable envers la renda, amb la caiguda del 4,2%. Aquesta disminució és atribuïble a una important reducció de la despesa en aliments per al bestiar i a la baixada del preu de l'energia, carburants i lubricants, que van compensar sobradament la pujada de preus de llavors i plançons i dels fertilitzants. L'augment del valor de la producció final agrícola va ser degut, principalment, a una molt bona producció de cereals, que va compensar uns preus pitjors que l'any 2015, i a uns preus de la fruita fresca relativament millors que el 2015. Ambdós productes van compensar la davallada del valor dels fruits secs i de l'oli d'oliva. Pel que fa a la producció final ramadera, sempre segons les dades del Departament, la causa de la davallada cal buscar-la en la baixa generalitzada dels preus de tots els productes ramaders, tret del boví, que va incrementar gairebé un 3% la producció i un 4% el preu.

Evolució de la renda agrària catalana del 2010 al 2016, a preus corrents i a preus constants (per a preus constants es pren 2010 com a any de referència, de manera que 2010=100) / GENCAT.CAT

+info: http://agricultura.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada