dimecres, 27 de setembre del 2017

L'ACA impulsa la millora i recuperació de les riberes dels rius de conques internes

Amb un pressupost de 149.435,00 euros, IVA inclòs, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació dimecres passat un contracte per a la realització d'un projecte que pretén avaluar i seleccionar aquells trams estratègics en rius per tal de dur a terme actuacions encaminades a recuperar la morfologia, la connectivitat fluvial i les riberes: emmarcat el 'Programa de Mesures del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya, 2016-2021' el projecte permetrà millorar i recuperar les riberes dels rius de les conques internes del territori, remarquen fonts de la pròpia ACA.

Un cop adjudicat el contracte, es disposarà de 18 mesos per tal d'avaluar i diagnosticar l'estat actual, definir de manera consensuada quins són els trams més necessaris per tal d'actuar i dur a terme els treballs necessaris per a desenvolupar les accions previstes en el referit 'Programa de Mesures'. S'analitzaran els impactes i les pressions i l'estat ecològic dels rius, fent especial atenció sobre la qualitat hidromorfològica i estudis de planificació social. També s'abordarà de manera consensuada amb el territori la recopilació d'informació. A partir d'aquí, es faran diverses visites de camp per avaluar sobre el terreny la idoneïtat de les actuacions i, a partir d'aquí, definir els treballs que es duran a terme. Els treballs se centraran en aquells trams fluvials amb una qualitat inferior a bona, sobretot en l'àmbit de l'hidromorfologia i riberes.

Tram del riu Llobregat en el seu curs alt / ACA

+info: http://aca-web.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada