dimarts, 6 de juny del 2017

La temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,6 ºC des de l'any 1950 al 2016

El Servei Meteorològic de Catalunya ha comunicat en una nota informativa del passat dia 29 les principals dades de l'edició d'enguany del Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics, el BAIC-2016. En aquest document, amb data del passat 2 de maig, i com a resultats generals per a tot el període estudiat, 1950-2016, el Servei Meteorològic català explica que la temperatura mitjana anual de Catalunya ha augmentat 1,6 ºC des de l'any 1950, en concret a un ritme de +0,24 °C/decenni (valor estadísticament significatiu), essent més marcat el ritme d'augment de la temperatura màxima (+0,30 °C/decenni) que el de la temperatura mínima (+0,18 °C/decenni). A més, totes les estacions de l'any presenten una tendència estadísticament significativa a l'augment de la temperatura, més elevat a l'estiu (+0,35 °C/decenni) i menys a l'hivern (+0,20 °C/decenni).

Quant al comportament de la precipitació no és tan clar, el seu valor mitjà anual mostra una lleugera tendència a la reducció, -1,7% per decenni (valor, però, sense significació estadística). L'única estació de l'any amb una tendència estadísticament significativa és l'estiu, amb una disminució de la precipitació de -5,0% per decenni. D'altra banda, el Butlletí revela que 2016 ha estat un any càlid, amb una anomalia de +1,5 °C respecte al període 1961-1990, essent el cinquè més càlid des de 1950, per darrere de 2015, 2006, 2014 i 2011. Es manté, doncs, el clar predomini d'anys càlids (anomalies positives) durant els tres darrers decennis. L'hivern 2015-16 fou el segon més càlid des de 1950, amb una anomalia de +2,5 °C respecte la mitjana climàtica. Pel que fa a la precipitació, 2016 es pot qualificar d'any sec, ja que s'ha acumulat un 16% menys de precipitació respecte de la mitjana climàtica, convertint-se en el dinovè any més sec des del 1950.

Mapa de la temperatura mitjana anual, en ºC, a Catalunya corresponent a l'any passat / METEO.CAT

+info: http://www.meteo.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada