dimecres, 7 de juny del 2017

El nou planejament urbanístic de Manresa, ja aprovat, s'articula en cinc línies estratègiques

Reunida ahir a la Biblioteca Carles Morató, a Solsona, i presidida pel director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat definitivament el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa (Bages), amb algunes prescripcions tècniques i articulat al voltant de cinc línies estratègiques, que són: impulsar el rol de Manresa com a capital del Bages, millorant-ne els accessos; preservar els valors ambientals de l'Anella Verda, amb presència de ramaderia i agricultura productives; donar prioritat a les activitats econòmiques, tant industrials com de serveis; recuperar el centre històric, tot definint clarament la seva estructura i impulsant actuacions liderades per l'Ajuntament; i treballar l'estructura urbana i endreçar la ciutat.

El Pont Vell de Manresa / GENCAT.CAT
Per tal de dur a terme aquests objectius, el Pla delimita 138 àmbits en sòl urbà sobre els quals treballar. En línies generals, l'Ajuntament aposta per millorar i completar aquelles àrees urbanes que presentin algunes mancances o bé que necessitin canviar d'usos per l'obsolescència de les actuals. El POUM, per tant, no preveu noves àrees d'extensió que no estiguin ja contemplades en el planejament vigent. Així, posa el focus en el creixement de la ciutat per l'est (àmbits de la Pujada Roja, els Trullols i les Cots) i en completar el teixit urbà de la ciutat pel nord-oest (barri del Mion-Puigberenguer). Pel que fa a la construcció d'habitatges, el POUM preveu 9.112 pisos nous per tal d'acollir fins a 21.139 veïns, tenint en compte el pes de Manresa com a pol territorial. D'aquesta manera, la població s'incrementaria un 28%, passant dels 74.752 habitants actuals als 97.890, aproximadament, en un horitzó de 15 anys. L'Ajuntament de Manresa va iniciar els treballs de redacció del POUM a finals de l'any 2012, amb un ampli procés de participació ciutadana per tal de recollir les aportacions dels diferents barris. El document resultant prioritza la millora del nucli històric, la renovació del teixit urbà i la reutilització del parc d'habitatges buit, reduint les previsions de creixement que feien altres figures de planejament.

+info: http://www.manresa.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada