divendres, 22 d’abril del 2016

Banc Sabadell obté un benefici de 252 milions d'euros el primer trimestre de 2016

Els guanys del grup financer representen un increment del 44,3% respecte del mateix període de l'any passat


El grup Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre de 2016 amb un increment del benefici net atribuït del 44,3% respecte del mateix període de l'any passat, i arriba als 252 milions d'euros de guanys, per sobre de les previsions del consens de mercat. Sense considerar TSB, el benefici atribuït al grup puja a 190,3 milions d'euros, cosa que comporta un increment del 9,0%. El marge d'interessos creix aquest trimestre en un entorn de tipus d'interès baixos, impulsat pel cost més baix dels recursos tant en els dipòsits com en el mercat de capitals. Arriba als 973,9 milions d'euros en tancar el primer trimestre de 2016 (+51,4% interanual i +1,2% intertrimestral). Excloent-ne TSB, creix un 8,2% interanual i un 0,8% intertrimestral. El marge de clients del primer trimestre de 2016 puja al 2,84% (2,75% el quart trimestre de 2015) i, excloent-ne TSB, es situa en el 2,68% (2,59% el quart trimestre de 2015).

Dels tres primers mesos de 2016 també es destaca des del Banc Sabadell el comportament de TSB, els resultats del qual són una important contribució per al grup. Impulsen el marge d'interessos el creixement en actius i dipòsits és sòlid i la gran activitat del canal intermediari, així com la contribució de la cartera d'UKAR (UK Asset Resolution Limited), la societat estatal britànica que gestiona els bancs nacionalitzats al Regne Unit. A més a més, el procés de migració total de la plataforma tecnològica es continua desenvolupant al ritme esperat. La ràtio de morositat del grup continua disminuint. Al llarg dels tres darrers mesos, s'ha reduït en 29 punts bàsics i els dotze darrers mesos la reducció puja a 418 punts bàsics, fins al 7,50% en termes de grup. Sense considerar TSB, la ràtio també es manté en un sol dígit i conserva la tendència a la baixa, fins al 9,45% el 31 de març de 2016, des del 9,86% de tancament de 2015. Aquesta via decreixent és possible gràcies a la contínua evacuació dels actius problemàtics el primer trimestre de 2016. Els actius dubtosos han disminuït els tres primers mesos de l'any 670,2 milions d'euros i en 3.188,8 milions en termes interanuals. El 31 de març de 2016, el saldo de riscos dubtosos es situa en 11.674,1 milions d'euros. Quant als actius problemàtics, s'han reduït en 711,1 milions d'euros els tres primers mesos de l'any i en 3.054,9 milions en termes interanuals. En tancar el primer trimestre de 2016, el saldo d'actius problemàtics se situa en 20.867,5 milions d'euros.

Xifres consolidades del compte de resultats del Banc Sabadell al tancament del trimestre passat / BANC SABADELL

+info: https://www.bancsabadell.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada