divendres, 10 de maig del 2019

Terrassa ha registrat un 18% més de llicències d'obres majors l'any passat

Al llarg de l'any passat l'Ajuntament de Terrassa va registrar un total de 1.717 llicències urbanístiques, autoritzacions d'obres i comunicacions d'adequacions de locals, una xifra que representa un increment de prop d'un 4,6% respecte a les 1.641 de 2017: ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. Pel que fa a la tipologia, en aquest període es van tramitar 695 expedients per obres menors, un 12% més que al 2017; 356 per adequacions de locals, 285 per obres majors, un 18% més que al 2017; i 204 per obertures de rases. Del total de 1.717 llicències sol·licitades, el consistori en va resoldre un total de 1.574 durant l'exercici passat. Pel que fa a la superfície construïda l'any 2018, incloent-hi superfície de nova planta, ampliació i reforma, va ser de 215.000 m², una xifra semblant a la del 2015, que va ser de 214.000 m², però inferior als 273.000 m² registrats el 2017. Amb tot, es va detectar un increment del sostre residencial, que va passar dels 52.000 m² del 2017 als 70.000 m² del 2018.

Un total de 642.922,24 euros va ingressar l'Ajuntament de Terrassa l'any passat en concepte de taxes urbanístiques. Pel concepte d'obres majors, el consistori va ingressar l'any passat 185.179,59 euros, gairebé un 35% més que al llarg del 2017, quan aquesta xifra va ser de 137.474,96 euros. No obstant això, si tenim en compte el conjunt de llicències i comunicacions, la xifra total és lleugerament inferior a la del 2017, quan va arribar als 669.739,87 euros: aquesta disminució en la recaptació, d'un 4%, respon principalment a la petita reducció de taxes generades per llicències de parcel·lació, primera ocupació, tanques i sitges, obres menors, obertura de rases i comunicacions d'adequacions de locals. Amb tot, es manté la tendència alcista dels darrers anys. L'increment en la sol·licitud de llicències d'obres majors per a la construcció d'habitatges de nova planta, amb 785 habitatges, consolida el creixement progressiu i sostingut detectat des del 2014, any en què només es van sol·licitar llicències per a 15 habitatges, tots ells unifamiliars o bifamiliars.

Estadística 2018 de llicències d'obres a Terrassa / AJUNTAMENT DE TERRASSA

+info: https://www.terrassa.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada