divendres, 24 de maig del 2019

Catalunya creixerà en població i se situarà en 8 milions d'habitants al 2030

La xifra de 7,544 milions d'habitants a Catalunya al 2018, màxim històric del qual ha informat TITULARS.CAT (bloc del 27/01/2019), augmentaria fins a 8,009 milions al 2030, segons l'escenari mitjà de les projeccions de població que l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, ha donat a conèixer mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Durant aquest període la població creixerà principalment per la migració, ja que el creixement natural, per tant naixements menys defuncions, serà negatiu.

En 83,2 anys se situarà l'esperança de vida dels homes i en 88 la de les dones al 2030, any en què, d'altra banda, i a excepció de les Terres de l'Ebre, tots els àmbits territorials catalans tindran més població. Els habitants de 0 a 15 anys hauran disminuït d'1,264 milions al 2018 a 1,137 milions al 2030 i la població de 16 a 64 anys augmentarà lleugerament, fruit dels saldos migratoris previstos, de 4,863 milions al 2018 a 5,088 milions al 2030, superant el màxim històric de 5,022 milions registrat al 2009. Els habitants de 65 anys i més continuaran augmentant: d'1,417 milions l'any passat arribaran al 2030 a 1,785 milions. L'Idescat proporciona tres escenaris de projeccions de població basant-se en diferents hipòtesis de fecunditat, esperança de vida i fluxos migratoris: aquest informe se centra en l'escenari mitjà, que és el que es considera més plausible d'acord amb la dinàmica demogràfica actual. A més llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament i se situaria en 8,770 milions d'habitants al 2060.

Evolució de la població i projecció de diferents escenaris: Catalunya 2000-2030 / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada