dimarts, 15 de novembre del 2016

L'Ermita de Santa Maria de la Serra, situada a Farrera, està en procés de restauració

Vista exterior actual de l'ermita / INCASÒL
L'Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha comunicat, en una nota informativa d'ahir, que les obres de consolidació estructural de l'Ermita de Santa Maria de la Serra, que també és coneguda com a Església de la Mare de Déu de la Serra de Farrera (Pallars Sobirà), han començat. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Construccions Espot Cardos SL, per un import de 122.893,30 euros i compten amb un termini d'execució de 5 mesos. Els treballs de restauració de l'ermita preveuen la consolidació estructural de l'edifici i les seves cobertes, així com el seu entorn perimetral. Es desmuntarà la coberta i es repararan o substituiran les bigues malmeses i es construirà un acabat amb pissarra del país. Així mateix s'impermeabilitzarà l'edifici i es reconstruirà l'arc i la cúpula de l'absis. Pel que fa a les façanes, s'eliminaran les humitats, es repararan les esquerdes i es reconstruiran els murs amb un paredat de pedra recuperada o de nova aportació similar a l'original, es procedirà a l'obertura de portes i finestres, i es restauraran els brancals, llindes i arcs. Es preveu la reconstrucció de la finestra absidal i es desmuntarà el paredat sobre la cornisa de l'absis. Els nous tancaments consistiran en portes d'accés de fusta i vidres en obertures. A l'entorn perimetral de l'església es modificarà el perfil del terreny amb seguiment arqueològic i es farà un esbrossat de vegetació.

Vista interior actual de l'ermita / INCASÒL
Els promotors del projecte són l'Ajuntament de Farrera, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, el Bisbat d'Urgell i el propi Institut Català del Sòl. L'INCASÒL finançarà un màxim de 106.493,30 euros, l'Ajuntament de Farrera aportarà 14.000 euros i el Bisbat d'Urgell 2.400 euros. Actualment, l'església està en mal estat de conservació, remarquen des de l'INCASÒL. La coberta, formada per un embigat de fusta, taula de fusta i pissarra clavada, té goteres i falten trams sencers de lloses de pissarra. Els murs presenten pèrdues de material en la zona de contacte amb la roca sobre la qual es fonamenten. L'absis té una discontinuïtat vertical important en l'orientació est. També falten trams a la façana oest, amb la porta tapiada i amb part de l'arc desaparegut. La part superior dels murs estan desplaçats horitzontalment cap a l'exterior originant esquerdes. L'ermita està envoltada de vegetació pròpia de la zona, que dificulta part dels accessos a l'edifici, i està situada als afores de Farrera, sobre la carena de la Serra, a uns 600 metres al nord-oest del nucli de població i 100 metres per sota d'aquest, aproximadament. L'edifici està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i la referència més antiga coneguda correspon a la relació d'esglésies parroquials del deganat de Cardós, visitades l'any 1314 pels delegats de l'arquebisbe de Tarragona. Segons fonts orals, durant la Guerra Civil l'edifici va servir com a niu de metralladores: per a aquest ús es va ampliar l'obertura central de l'absis deixant l'esvoranc del mur absidal en l'estat actual.

Vista general de l'entorn de l'ermita / INCASÒL

+info: http://incasol.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada