dimecres, 24 d’agost del 2016

Enllestit el Mapa del Patrimoni Cultural de Pujalt

La població de Pujalt (Anoia) ja disposa de Mapa del Patrimoni Cultural (MPC), elaborat per la Diputació de Barcelona: el nou recurs, que s'afegeix a la resta de mapes d'aquest tipus que la Diputació posa a l'abast en línia, es va donar a conèixer divendres passat al Centre Cultural 'El Cobert', al mateix municipi de Pujalt, en una presentació a càrrec de la pròpia Diptació i de l'empresa Antequem, S.L., que respecte de l'esmentat Mapa corresponent a Pujalt és la responsable de la memòria tècnica finalitzada el passat mes de maig a partir de dades que havia recollit entre els mesos de juliol i desembre de l'any anterior. A la presentació de divendres passat es va comptar amb la presència de nombrosos veïns de la localitat i, entre ells, l'alcalde del municipi, Antoni de Solà. En el referit mapa s'han inventariat 289 elements, dels quals el 79% correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 8% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), 6% documental (fons documentals i d'imatges), 6% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 1 % natural (zones d'interès natural i espècimens botànics singulars).

Una de les imatges que es poden consultar a l'MPC de Pujalt:
es tracta d'una on s'aprecia el Castell de Pujalt, també conegut
com La Mota / DIBA.CAT
Actualment hi ha 143 municipis on ja s'ha realitzat el Mapa del Patrimoni Cultural, n'hi ha 13 més en  procés de realització. Aquests mapes tenen per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi i la seva valoració, permetent així que l'ajuntament estableixi mesures per tal de garantir la seva protecció, conservació i  planifiqui la seva rendibilitat social. Així doncs es facilita als ens locals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal, unifica la informació i garanteix el seu accés públic; i a més contribueix a la millora d'aspectes com els següents: la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local així com la seva difusió a la ciutadania, la presa de decisions en el planejament urbanístic, l'establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques, i la planificació de la senyalització. El Mapa del Patrimoni Cultural s'accedeix mitjançant un sistema d'informació geogràfica (SIG), amb el qual es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt del patrimoni, una introducció històrica al terme, així com a d'altres informacions d'interès. El recurs MPC està dissenyat per tal que s'hi pugui accedir a través del web de Diputació de Barcelona-Mapes de Patrimoni Cultural o bé als webs dels propis ajuntaments.


Un instant de la presentació de divendres passat / DIBA.CAT

+info: http://www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada