dimarts, 12 de maig del 2015

Els radioaficionats catalans ajudaran a garantir les comunicacions en casos d'emergència

Actualment existeix aproximadament un 98% del
territori català amb cobertura RESCAT / GENCAT.CAT
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Interior i el d'Empresa i Ocupació, ha signat un conveni de col·laboració amb les tres principals associacions catalanes de radioaficionats pel qual es regula poder posar a disposició dels cossos d'emergència el col·lectiu de radioaficionats com a mesura de contingència en casos d'afectació dels serveis de telecomunicacions. El conveni signat, del qual ha informat la Generalitat aquest passat dijous, té per objecte la col·laboració entre el Departament d'Interior, a través de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC); el Departament d'Empresa i Ocupació, a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI), i les principals associacions de radioaficionats catalanes per tal de comptar amb una xarxa d'estacions i de persones radioaficionades que puguin posar-se a disposició de la DGPC en aquelles situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques que puguin fer caure les xarxes de telecomunicacions de Catalunya, en especial la telefonia i la xarxa RESCAT (la xarxa de radiotelecomunicacions d'emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya). Concretament, les associacions signants es comprometen, per exemple, a divulgar aquest conveni entre els seus associats; identificar i facilitar a la DGTSI les dades d'aquells associats majors d'edat que tinguin voluntat de col·laborar  amb les administracions públiques en les situacions d'emergència que preveu el conveni; i activar els associats a petició de la DGPC i d'acord amb el protocol d'actuació elaborat entre totes les parts.

Estructura de la xarxa RESCAT / GENCAT.CAT
D'acord amb el que estableix també el conveni, la DGPC es compromet, entre d'altres, a elaborar els protocols a seguir en cas d'activació dels radioaficionats amb la col·laboració de la DGTSI i les associacions signants; mobilitzar els radioaficionats quan ho consideri necessari; i donar formació als radioaficionats associats sobre els plans de protecció civil i el funcionament del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), entre d'altres. Per la seva banda, la DGTSI es compromet a dinamitzar i promocionar l'activitat dels radioaficionats a Catalunya; participar en l'elaboració dels protocols d'actuació en cas d'activació per part de la DGPC; i garantir l'accessibilitat de les dades relatives a l'autorització de radioaficionat a la DGPC tot vetllant per fer efectius els drets a la protecció de les dades de les persones afectades, entre d'altres. Segons ha informat la Generalitat, cal tenir en compte que tot i els avenços en la implantació a Catalunya de les xarxes digitals de telecomunicació i especialment de la xarxa RESCAT, la importància de l'activitat de les persones radioaficionades a l'hora de donar suport i col·laborar en la transmissió d'informació en situacions d'emergència o de desastres ha estat fins i tot reconeguda per la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU per les seves sigles en anglès). Aquest paper pot ser especialment destacat a Catalunya, on el col·lectiu de radioaficionats és una estructura molt ben organitzada, amb  gran penetració arreu del territori i amb experiència prèvia en la col·laboració amb les administracions públiques. Per part de la Generalitat han signat el conveni el secretari general del Departament d'Interior, Josep Martínez, i el del Departament d'Empresa i Ocupació, Xavier Gibert; i per part dels radioaficionats, el representant del Consell Territorial de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) a Catalunya, Enric Monzó; el de la Federació Catalana de Radioaficionats, Miguel Ángel Sáez; i el de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, Joan Olesti. El conveni signat té una vigència de dos anys prorrogable a dos anys més, i preveu que altres associacions de radioaficionats que així ho sol·licitin puguin adherir-s'hi, sempre que siguin representatives del col·lectiu i que la Generalitat ho consideri adient.

+info: http://www.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada