dimecres, 29 de gener del 2014

L'APDCAT organitza una jornada sobre el present i el futur del dret a l'oblit en el marc europeu

Una jornada organitzada ahir a Barcelona, al Palau Robert, per part de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) va tractar el tema del dret a l'oblit i el punt en què es troba actualment a Europa. També s'ha analitzat com pot evolucionar aquest dret en la futura regulació europea de la normativa de protecció de dades. Pere Simón, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona, que ha participat a la jornada, ha confirmat que el dret a l'oblit es configuraria com el dret a eliminar, ocultar i cancel·lar informació de fets passats que poden condicionar el futur de la persona a la qual fan referència. Aquesta afirmació pren rellevància en el context actual de les noves tecnologies, en el qual la informació és global i pot circular lliurement arreu del món. M. Àngels Barbarà, directora de l'APDCAT, ha afirmat en la seva ponència que "les tecnologies permeten oferir als usuaris serveis cada cop més personalitzats i, per tant, es necessita més informació i millors eines per gestionar-la. Les possibilitats de recollida de la informació són múltiples i de vegades no són tan transparents com seria desitjable. La societat reclama eines com el dret a l’oblit per defensar-se d’aquestes situacions". Així mateix, la Barbarà ha afegit que "també cal tenir present que no es tracta d'un dret absolut i per tant caldrà valorar quins són els seus límits i com s'han d'establir".

L'APDCAT, creada per la Llei 5/2002, de 19 d'abril, és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, que actua amb objectivitat i plena independència respecte a les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions. El principal d'aquesta entitat és vetllar per l'adequació dels tractaments de dades a la normativa reguladora d'aquesta matèria, amb la finalitat de garantir el respecte al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.

Pere Simón (esquerra) M. Àngels Barbarà (dreta) a la jornada d'ahir al Palau Robert / APDCAT

+info: http://www.apd.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada