dissabte, 22 de juny del 2013

Un estudi de PIMEC apunta que l'ús del català a les pimes de Barcelona arriba al 62,68%

La patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya, PIMEC, ha realitzat un estudi amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística on conclou que el català és la llengua predominant al 62,68% de les pimes de la demarcació de Barcelona (territori que comprèn tota la província de Barcelona menys 4 comarques de la Catalunya Central: Osona, Bages, Berguedà i Anoia). Dels àmbits territorials que analitza l'estudi, Barcelona és el que presenta un ús general del català més baix entre les pimes, mentre que Girona és on l’empren més habitualment, arribant al 85,04%, seguidament de la Catalunya Central, amb el 82,23%, Lleida, amb el 77,7% i Tarragona, amb el 69,77%.


En les empreses ubicades a Barcelona, segons el mateix estudi, quan es parla amb els clients, predomina la voluntat d’atendre’ls en la llengua que prefereixin. En un 66% dels casos, el personal de l’empresa adopta la llengua amb la qual el client es comunica però el primer contacte per telèfon, en un 59,3% dels casos, és en català; un 25%, és en castellà; un 3% en un altre idioma, i un 12,67%, sense cap criteri preestablert.


Ús del català en els materials i suports comunicatius de les pimes de Barcelona / PIMEC

La llengua catalana també es té en compte a l’hora d’incorporar i promocionar el personal, segons un 75,4% dels enquestats: un 47% considera el català com un requisit, i un 28,4% el té en compte com a mèrit. Tot i així, un 24,32% de les empreses no considera el català durant els processos de selecció i promoció. El 55,99% dels enquestats creuen que l’ús del català a les empreses s’ha mantingut estable durant els darrers anys, un 15,85% respon que ha augmentat molt i un 17,96% que ha augmentat lleugerament. Només un 2,82% afirma que ha disminuït lleugerament i un 0,7% adverteix que ha disminuït molt. A més a més, l’estudi classifica l’ús del català per dimensió empresarial: en termes generals d’àmbit català es constata que, a més dimensió de l’empresa, més augmenta el percentatge en què s’empra el castellà en el primer contacte per telèfon; els autònoms ho fan en un 11,39%, les microempreses en un 13,24%, les petites empreses, en un 19,34% i un 25,20%, en les mitjanes empreses.


+info: http://web.pimec.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada