dilluns, 24 de juny del 2013

El Consell Comarcal del Vallès Occidental intensifica el treball d’arxiu i gestió documental

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha intensificat els darrers mesos el seu treball en matèria d’arxiu i gestió documental a la comarca. Recentment, el Consell ha renovat la col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. A més, l’ens comarcal manté el suport als ajuntaments petits en les tasques d’arxiu municipal. I recentment la seu del Consell ha acollit una sessió del grup que treballa per detectar i avaluar els períodes de conservació, eliminació i accés de la documentació pública de serveis socials generada pel conjunt de les administracions catalanes. En el marc de la col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa des del Consell Comarcal s’assumeixen tasques vinculades al tractament, descripció i classificació dels fons contemporanis dipositats a l’Arxiu o dels nous ingressos, així com la seva divulgació i difusió. Alhora es participa en el desenvolupament d’una solució d’arxiu digital que pugui situar aquest equipament com a capdavanter en la custòdia i preservació a llarg termini dels nous documents electrònics o la idònia digitalització dels documents històrics.
L'Ajuntament de Terrassa col·labora amb el Consell Comarcal del
Vallès Occidental en tasques d'arxiu  / AJ. TERRASSA

El Consell Comarcal també ha estat realitzant una tasca de suport als ajuntaments petits en matèria d’arxiu municipal. S’han fet tasques d’auditoria sobre la situació en què es trobaven els arxius dels 9 municipis de menys de 10.000 habitants per tal de detectar línies de col·laboració en matèria d’arxiu i gestió documental. Després de l’auditoria s’ha pogut constatar la bona tasca que en aquest sentit ha realitzat i realitza la Diputació de Barcelona. També s’ha observat que es poden iniciar línies de treball conjuntes en aspectes com la divulgació i la promoció dels serveis d’arxiu dels petits municipis de la comarca per tal de donar-los visibilitat. Aquests arxius no només acullen documents antics i els preserven, sinó que volen oferir una política activa d’ús i tractament de la informació que contenen per tal que sigui reutilitzada i aprofitada per altres finalitats més enllà de les simplement històriques. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha acollit recentment una nova sessió del Grup de Treball d’Accés i Avaluació de Documentació d’Assistència i Serveis Socials de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) de la Generalitat de Catalunya. El Consell hi participa com a representant de les corporacions comarcals, juntament amb l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Benestar Social i Família i de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Aquest grup treballa per detectar i avaluar els períodes de conservació, eliminació i accés de la documentació pública de serveis socials generada pel conjunt de les administracions catalanes. Les propostes del grup són elevades posteriorment al Ple de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental que les considera i, si escau, les aprova normativament per tal que puguin ser aplicades per la resta d’administracions implicades.

+info: http://www.ccvoc.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada