dilluns, 10 de juny del 2013

Més de 30.000 estudiants comencen demà les proves d'accés a la universitat

Un total de 30.250 estudiants (33.344 l’any passat) estan convocats arreu de Catalunya a les proves d’accés a la universitat (PAU) que tindran lloc, en 151 tribunals, en horari de matí i tarda els pròxims dies 11, 12 i 13 de juny. Del total d’alumnes matriculats, 24.752 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat enguany el batxillerat, 2.351 són estudiants amb matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys amb o sense PAU) i 3.147 són estudiants provinents de cicles superiors que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica. Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tos els perfils d’estudiants.

En la fase general, els alumnes s'examinen de 4 matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia) i una matèria de modalitat. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. La validesa d’aquesta qualificació és indefinida. En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de Cicle Formatius de Grau Superior, els alumnes poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. Les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys. 


Estudiants de batxillerat / XTEC
Enguany, hi haurà un Tribunal únic a Barcelona que acollirà 210 alumnes que en el batxillerat han seguit un pla individualitzat vinculat al trastorn d’aprenentatge de dislèxia.  Hi haurà 151 tribunals en centres de secundària i edificis universitaris de 18 poblacions: Barcelona, Vic, Bellaterra, Sabadell, Igualada, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Mataró, Canet de Mar, Girona, Olot, Figueres, Lleida, La Seu d’Urgell, Tarragona, Reus i Tortosa.   


+info:  http://www.gencat.cat/universitats/pau_calendari

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada